lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2014/15 - Inst f maskinteknologi

 14/15 

Industriell Produktion

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  14/15
lp1
14/15
lp2
14/15
lp3
14/15
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MMTA05 6 G1 I - S Industriella produktionssystem KS KE U W T
MMT015 7,5 A M, MD - S Material- och metodval KS KE U W T
MMT031 7,5 A I, M, MD - S Produktionsteknik KS KE U W T
MMT125 7,5 A M, MD - S Tillämpad FEM – projektkurs KS KE U W T
MMTA02 6 G1 M, MD - S Introduktion till maskinteknik KS KE U W T
MMTF15 7,5 G2 M - S Verkstadsteknik KS KE U T
MMTF15 M
MMTF01 6 G2 KID X E Produktion KS KE U W T
MMT045 7,5 A I, M - S Tillverkningssystem KS KE U W T
MMT160 7,5 G2 I, M, MD - S CAD/CAM/CAE X Se fotnot nedan. KS KE U W T
MMTF05 5 G2 MID X E Produktion och Material KS KE U W T
MMT220 7,5 A M - S Skärande bearbetning, fortsättningskurs KS KE U W T
MMT012 7,5 G2 M, MD - S Tillverkningsmetoder KS KE U W T
MMTN05 7,5 A I, M - S Tillverkningssystem, fortsättningskurs KS KE U W T

MMT160 (I) CAD/CAM/CAE: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Industriell produktframtagning för antagna H12. Kursen är också valfri på programmet.

Maskinelement

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  14/15
lp1
14/15
lp2
14/15
lp3
14/15
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MMEF05 7,5 G2 M, MD - S Transmissioner KS KE U W T
MME070 7,5 A M X S Transmissioner, dimensionering KS KE U W T
MMEF01 5 G2 M, MD - S Tribologi KS KE U W T
MME080 7,5 A M X S Transmissioner, dynamik KS KE U W T

Materialteknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  14/15
lp1
14/15
lp2
14/15
lp3
14/15
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FKM090 7,5 A F, M X E1 Utmattning - ingenjörs- och materialaspekter KS KE U W T
FKM070 7,5 A F, K, M, MD, N X E1 Avancerad materialteknologi KS KE U W T
FKM015 7,5 G1 F, I, M, MD - S Konstruktionsmaterial, allmän kurs X Se fotnot nedan. KS KE U W T
FKMN15 7,5 A M, MD - E1 Lätta material X Se fotnot nedan. KS KE U W T
FKMN10 7,5 A M, N X E1 Högtemperaturmaterial X Se fotnot nedan. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
FKM050 6 G1 KID - S Material KS KE U W T
FKMN05 7,5 A M, N X E1 Pulverteknologi X Se fotnot nedan. KS KE U W T

FKM015 (I) Konstruktionsmaterial, allmän kurs: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Industriell produktframtagning för antagna H12. Kursen är också valfri på programmet.
FKMN15 (M, MD) Lätta material: Kursen ges vartannat läsår och ges 2014/15, 2016/17.
FKMN10 (M, N) Högtemperaturmaterial: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2015/16.
FKMN05 (M, N) Pulverteknologi: Kursen ges vartannat läsår och ges 2014/15, 2016/17.

Mekanik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  14/15
lp1
14/15
lp2
14/15
lp3
14/15
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMEN21 7,5 A F, M, Pi X E Kontinuumsmekanik KS KE U W T
FMEA20 6 G1 F - S Mekanik - Dynamik KS KE U W T
FMEA30 15 G1 M, MD - S Mekanik KS KE U W T
FMEN11 7,5 A BME, F, M, Pi X E Mekaniska vibrationer KS KE U W T
FMEN02 7,5 A BME, F, M, Pi X E Flerkroppsdynamik KS KE U W T
FMEA10 9 G1 I - S Mekanik, grundkurs KS KE U W T
FMEA15 7,5 G1 Pi - S Mekanik - Statik och dynamik KS KE U W T
FMEA05 6 G1 F - S Mekanik - Statik och partikeldynamik KS KE U W T
FMEN15 7,5 A F X E Analytisk mekanik KS KE U W T
FMEN25 7,5 A F, M, N, Pi X E1 Nanomekanik och flerskalig modellering KS KE U W T

Institutionens kandidatarbeten

Listan innehåller de kandidatarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive kandidatarbete ingår i. Listan är inte nödvändigtvis komplett före läsåret 2016/17.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
MMTL02 15 M Kandidatarbete i industriell produktion KS KE U W
FKML01 15 M Kandidatarbete i konstruktionsmaterial KS KE U

Institutionens examensarbeten

Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
MMTM01 30 I, M Examensarbete i industriell produktion KS KE U W
MME820 30 M Examensarbete i maskinelement KS KE U
FKM820 30 I, M, N Examensarbete i konstruktionsmaterial KS KE U W
FME820 30 F, I, M Examensarbete i mekanik KS KE U W