lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2013/14 - Inst f kemiteknik

 13/14 

Inst för kemiteknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  13/14
lp1
13/14
lp2
13/14
lp3
13/14
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
KTE071 7,5 A B, K, MBIO, W X E1 Biokemisk reaktionsteknik KS KE U W T 30 26 0 24 80
KETN05 7,5 A B, K, W - S Industriella separationsprocesser KS KE U W T 28 20 50 0 100
KTE055 7,5 A K, W - S Katalys, utvidgad kurs KS KE U W T 36 0 17 12 140
KETF20 7,5 G2 K, W X E1 Kemitekniska processer KS KE U T 56 0 0 20 164
VVA030 15 A MWLU, V, W X E Urbana vatten KS KE U W T 46 38 0 1 115 22 20 24 0 134
KETA01 21 G1 K - S Kemiteknik KS KE U W T 15 13 4 6 50 24 6 10 0 40 36 40 12 0 60 14 12 0 7 50
VVA910 7,5 A MWLU - E1 Projektkurs i vattenförsörjnings- och avloppsteknik del I X Se fotnot nedan. KS KE U W T 0 0 0 0 200
VVA910 MWLU X Se fotnot nedan. 0 0 0 0 200
VVA910 MWLU X Se fotnot nedan. 0 0 0 0 200
VVA910 MWLU X Se fotnot nedan. 0 0 0 0 200
VVA920 7,5 A MWLU - E1 Projektkurs i vattenförsörjnings- och avloppsteknik del II X Se fotnot nedan. KS KE U T 0 0 0 0 200
VVA920 MWLU X Se fotnot nedan. 0 0 0 0 200
VVA920 MWLU X Se fotnot nedan. 0 0 0 0 200
VVA920 MWLU X Se fotnot nedan. 0 0 0 0 200
KET010 7,5 A K, W X E Energi och miljö KS KE U W T 32 22 42 0 100
KETF25 7,5 G2 B, K - S Reaktionsteknik KS KE U T 40 40 10 0 110
KETN10 7,5 A B, K, W X E Tillämpade transportprocesser KS KE U T 24 36 0 25 84
KETF01 9 G2 B, K - S Transportprocesser KS KE U W T 36 36 24 12 90
KTE170 15 G2 W X E Masstransport i naturliga och tekniska system KS KE U W T 34 48 2 1 155 18 44 27 1 70
KET030 7,5 G2 B, K - S Energiteknik KS KE U W T 18 36 18 24 90
KETN01 7,5 A B, K, W X E1 Processimulering KS KE U W T 21 21 42 20 10
KTE131 7,5 G2 B, K, RH, W - S Processriskanalys KS KE U W T 16 56 0 0 70
VVAN01 7,5 A MWLU, V, W X E Decentraliserad vatten- och avloppsvattenhantering KS KE U W T 40 12 8 0 40 0 6 0 2 92
GEMA45 3 G1 BME - S Förståelse och lärande KS KE U W T 0 22 0 0 10 0 2 0 0 40
GEMA45 A, B, BI, C, D, E, F, I, K, L, M, MD, N, Pi, RH, V, W 0 22 0 0 10 0 2 0 2 40
KET050 15 A K, W - S Projektering KS KE U W T 18 68 0 0 100 0 56 0 0 100
KETF05 7,5 G2 K X E1 Projektlaboration i kemiteknik KS KE U W T 0 0 12 0 35 0 0 86 0 30
KETF10 7,5 G2 B, K - S Separationsprocesser KS KE U W T 24 36 18 24 90
VVAF01 5 G2 V - S VA-teknik KS KE U W T 24 22 4 0 83

VVA910 (MWLU) Projektkurs i vattenförsörjnings- och avloppsteknik del I: Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas.
VVA920 (MWLU) Projektkurs i vattenförsörjnings- och avloppsteknik del II: Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas.

Institutionens kandidatarbeten

Listan innehåller de kandidatarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive kandidatarbete ingår i. Listan är inte nödvändigtvis komplett före läsåret 2016/17.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
KETL01 15 B, K Kandidatarbete i kemiteknik KS KE U
VVAL01 15 V Kandidatarbete i vattenförsörjnings- och avloppsteknik KS KE U

Institutionens examensarbeten

Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
KET920 30 B, K, N, W Examensarbete i kemiteknik KS KE U W
VVA820 30 B, K, V, W Examensarbete i vattenförsörjnings- och avloppsteknik KS KE U W
KETM01 30 MBIO Masterexamensarbete i kemiteknik KS KE U
VVAM01 30 MBIO, MWLU Masterexamensarbete i vattenförsörjnings- och avloppsteknik KS KE U