lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2013/14 - Kemiska institutionen (LTH)

 13/14 

Biofysikalisk kemi

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  13/14
lp1
13/14
lp2
13/14
lp3
13/14
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
KFKA05 7,5 G1 B - S Molekylära drivkrafter 1: Termodynamik KS KE U W T 28 28 20 0 60
KFK080 7,5 G1 K, Pi - S Termodynamik KS KE U W T 28 28 20 0 60
KFKA01 10 G1 W - S Termodynamik och ytkemi KS KE U W T 40 40 20 0 80
KFK032 7,5 A B, K X E1 Biofysikalisk kemi KS KE U W T 38 14 15 0 60
KFKN01 7,5 A B, K, N X E Magnetisk resonans - spektroskopi och avbildning KS KE U W T 28 28 20 0 50
KFK090 7,5 G2 K, N, Pi - S Molekylär växelverkan och dynamik KS KE U W T 28 28 20 0 60
KFKF01 7,5 G2 B - S Molekylära drivkrafter 2: Växelverkan och dynamik KS KE U W T 28 28 20 0 60

Bioteknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  13/14
lp1
13/14
lp2
13/14
lp3
13/14
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
KBTN01 7,5 A B, MBIO, MLIV, N X E Bioanalys KS KE U W T 30 0 50 0 80
KBTA01 7 G1 B - S Bioteknik, projekt KS KE U W T 6 4 0 0 0 12 20 0 20 50 4 10 0 10 20 0 0 0 10 0
KBT115 7,5 G2 K, MBIO, W X E1 Bioprocessteknik X Se fotnot nedan. KS KE U W T 36 8 45 0 90
KBT115 B X Se fotnot nedan. 36 8 45 0 90
KBT060 7,5 G2 B, K, MBIO X E Biotekniska separationsprocesser KS KE U W T 25 5 40 0 80
KBT080 7,5 G2 B, MBIO, MLIV, W X E Miljöbioteknik KS KE U W T 24 0 35 0 50
KBTF05 7,5 G2 MBIO, MLIV X E Grön kemi och bioteknik KS KE U W T 28 18 0 20 200
KBT042 15 A B, MBIO X E1 Bioteknik, projektering KS KE U W T 20 52 0 0 100 0 52 0 0 100

KBT115 (B) Bioprocessteknik: Kursen ges på svenska i lp4 för B, åk 3.
KBT115 (K) Bioprocessteknik: Kursen ges på svenska i lp4 för K, åk 3.
KBT115 (MBIO) Bioprocessteknik: Kursen ges på engelska i lp1 för utbytes- och mastersstudenter.
KBT115 (W) Bioprocessteknik: Kursen ges på engelska i lp1 för W

Centrum för Analys och Syntes

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  13/14
lp1
13/14
lp2
13/14
lp3
13/14
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
KAKF01 9 G2 B, K - S Analytisk kemi KS KE U W T 32 14 24 1 150
KOKN01 7,5 A B, K, N X E1 Läkemedelskemi KS KE U W T 56 10 0 0 100
KOO045 7,5 A K, N X E1 Materialkemi KS KE U W T 42 28 0 0 100
KTE080 7,5 A K, N X E1 Polymerkemi KS KE U W T 26 10 34 0 120
KOO101 9 G1 B, K - S Grundläggande kemi KS KE U W T 28 14 15 0 50 32 16 10 0 56
KOO105 7,5 G2 K, N X E Analys på nanoskalan KS KE U W T 56 10 0 0 100
KAK050 7,5 A B, K, MBIO, MLIV X E1 Kromatografisk analys KS KE U W T 36 10 20 1 135
KOKA10 7 G1 W - S Organisk kemi KS KE U W T 42 14 16 0 100
KOKN05 7,5 A B, K X E1 Organisk kemi - teori KS KE U T 38 22 0 0 100
KOKA01 7,5 G1 N - S Allmän och oorganisk kemi KS KE U W T 38 20 8 0 112
KOOA01 5 G1 W - S Inledande kemi KS KE U W T 40 16 0 0 80
KOK032 7,5 G2 B, K X E1 Miljökemi KS KE U W T 54 28 0 0 80
KOO022 7,5 G1 B, K - S Oorganisk kemi KS KE U W T 28 28 25 0 70
KPO010 7,5 A K, N X E Polymerfysik KS KE U W T 20 8 42 2 120
KOK012 9 G1 B, K - S Organisk kemi, allmän kurs KS KE U W T 20 10 0 0 20 26 4 36 0 30
KASN01 15 A B, K, N X E1 Projektkurs i kemi KS KE U T 0 0 80 40 100 0 0 80 40 100
KOOA05 8 G1 BI - S Allmän kemi KS KE U W T 42 28 0 0 110
KOO095 7,5 G2 N - S Funktionella material KS KE U W T 56 14 0 0 90
KOO052 7,5 G2 B, K - S Material- och polymerteknologi KS KE U W T 56 0 0 14 80
KOO065 7,5 A K, N - E1 Mikroskopisk karaktärisering av material KS KE U W T 14 0 70 0 80
KOKA05 5 G1 N - S Organisk kemi KS KE U W T 42 20 12 0 100
KOKA15 7,5 G1 BME - S Organisk kemi KS KE U T 46 22 12 12 100
KOOF01 5 G2 W X E Tillämpad vattenkemi KS KE U W T 19 28 10 0 76

Kemiska institutionen

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  13/14
lp1
13/14
lp2
13/14
lp3
13/14
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
KKK000 15 A B, K, MBIO, MLIV, MWLU X E1 Fördjupningskurs i ett eller flera ämnen X Se fotnot nedan. KS KE U W 0 0 0 0 400
KKK000 B, K, MBIO, MLIV, MWLU X Se fotnot nedan. 0 0 0 0 400
KKK000 B, K, MBIO, MLIV, MWLU X Se fotnot nedan. 0 0 0 0 400
KKK000 B, K, MBIO, MLIV, MWLU X Se fotnot nedan. 0 0 0 0 400

KKK000 (B, K, MBIO, MLIV, MWLU) Fördjupningskurs i ett eller flera ämnen: Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. En individuell plan ska upprättas och godkännas.

Teknisk mikrobiologi

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  13/14
lp1
13/14
lp2
13/14
lp3
13/14
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
KMB023 7,5 G2 B, MBIO, MLIV X E1 Livsmedelsmikrobiologi KS KE U W T 30 20 20 0 130
KMB040 7,5 A B, MBIO X E Metabolic engineering X Se fotnot nedan. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
KMBN01 15 A B, MBIO X E Projekt i molekylär bioteknik KS KE U W T 20 10 0 30 130 10 20 20 30 130
KMB060 7,5 G1 B - S Mikrobiologi KS KE U W T 30 5 25 0 140
KMB031 7,5 G2 B, K, MBIO, MLIV X E1 Kvalitet och produktsäkerhet KS KE U W T 56 0 0 16 68
KMBF01 15 G2 W X E Molekylär cellbiologi KS KE U W T 50 20 50 0 280

KMB040 (B, MBIO) Metabolic engineering: Kursen är periodiserad och ges nästa gång läsåret 2014/2015.

Tillämpad biokemi

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  13/14
lp1
13/14
lp2
13/14
lp3
13/14
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
KBKA01 6 G1 B - S Inledande biokemi KS KE U W T 26 6 0 0 100
KBK050 7,5 A B, MBIO X E1 Protein Engineering KS KE U W T 20 10 40 0 130
KBK031 7,5 A B, MBIO, MLIV X E1 Enzymteknologi KS KE U W T 22 6 56 0 84
KBKA05 7,5 G1 K - S Teknisk biologi KS KE U W T 28 6 32 0 100
KBK011 7,5 G1 B - S Biokemi KS KE U W T 30 8 40 0 120
KBK070 7,5 G2 B - S Cellbiologi KS KE U W T 20 8 30 0 142
KBK075 7,5 A B, MBIO X E1 Bioinformatik KS KE U W T 24 28 0 0 128
KBK041 7,5 G2 B, MBIO X E Genteknik KS KE U W T 26 10 40 0 120

Institutionens kandidatarbeten

Listan innehåller de kandidatarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive kandidatarbete ingår i. Listan är inte nödvändigtvis komplett före läsåret 2016/17.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
KFKL01 15 B, K Kandidatarbete i biofysikalisk kemi KS KE U
KBTL01 15 B Kandidatarbete i bioteknik KS KE U
KOOL01 15 K Kandidatarbete i materialkemi KS KE U
KOKL01 15 B, K Kandidatarbete i organisk kemi KS KE U
KPOL01 15 K Kandidatarbete i polymerteknologi KS KE U
KAKL01 15 B, K Kandidatarbete i teknisk analytisk kemi KS KE U
KMBL01 15 B Kandidatarbete i teknisk mikrobiologi KS KE U
KBKL01 15 B Kandidatarbete i tillämpad biokemi KS KE U W

Institutionens examensarbeten

Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
KFK920 30 B, K, N Examensarbete i biofysikalisk kemi KS KE U W
KFKM01 30 MBIO Masterexamensarbete i biofysikalisk kemi KS KE U
KBT820 30 B, K, N, W Examensarbete i bioteknik KS KE U W
KBTM01 30 MBIO, MLIV Masterexamensarbete i bioteknik KS KE U
KOO920 30 B, K, N Examensarbete i materialkemi KS KE U
KOK820 30 B, K, N Examensarbete i organisk kemi KS KE U W
KTE720 30 B, K, N Examensarbete i polymerteknologi KS KE U
KAK820 30 B, K, N Examensarbete i teknisk analytisk kemi KS KE U
KAKM01 30 MBIO, MFIPDES Masterexamensarbete i teknisk analytisk kemi KS KE U
KMB820 30 B, K, N Examensarbete i teknisk mikrobiologi KS KE U
KMBM01 30 MBIO, MLIV Masterexamensarbete i teknisk mikrobiologi KS KE U
KBK820 30 B, N Examensarbete i tillämpad biokemi KS KE U W
KBKM01 30 MBIO, MLIV Masterexamensarbete i tillämpad biokemi KS KE U