lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2013/14 - Inst f bygg- och miljöteknologi

 13/14 

Brandteknik och riskhantering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  13/14
lp1
13/14
lp2
13/14
lp3
13/14
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VBRA05 9 G1 BI - S Introduktion till brand och risk KS KE U T 48 24 16 60 92
VBRN30 7,5 A BI, RH X E Introduktion till samhällssäkerhet och resiliens KS KE U T 40 8 0 31 121
VBR082 15 A BI - S Aktiva system KS KE U 46 4 14 4 132 10 12 16 26 136
VBR180 15 A BI, Pi, RH - S Riskanalysmetoder KS KE U 48 10 16 3 123 30 32 14 3 121
VBR110 7,5 A BI, RH - S Samhällsplanering KS KE U T 16 5 0 1 78 4 4 0 1 91
VBR022 15 G2 BI - S Brandkemi – explosioner KS KE U T 66 46 16 0 272
VBRN35 7,5 A BI, RH X E Kapacitetsutveckling KS KE U T 36 12 0 29 123
VBRN40 7,5 A BI, RH X E Beredskap och planering KS KE U T 40 10 0 30 120
VBRF10 15 G2 BI - S Branddynamik KS KE U T 28 16 24 0 332
VBRN05 9 A MFST X E Branddynamik - avancerad KS KE U T 20 10 10 0 200
VBRA10 7,5 G1 BI, RH - S Konsekvensberäkningar KS KE U T 26 6 4 0 164
VBR054 15 A BI - S Brandteknisk riskvärdering KS KE U T 20 64 4 3 109 20 64 4 3 109
VBRN01 8 A MFST X E Riskbedömning KS KE U T 16 10 4 0 77 8 6 0 2 91
VBRF16 9 G2 BI, RH X E Simulering av rumsbrand (CFD) KS KE U T 10 4 0 0 106 10 4 0 0 106
VBRN16 5 A MFST X E Simulering av rumsbränder KS KE U T 8 7 0 0 50 7 8 0 0 53
VBR240 4,5 G1 BI - S Brandmannautbildning X Se fotnot nedan. KS KE U T 10 100 0 0 0
VBRN10 8 A BI, MFST, RH X E Människors beteende vid brand KS KE U T 26 0 18 4 166
VBR171 7,5 A RH - S Riskhanteringsprocessen KS KE U T 40 12 8 0 140

VBR240 (BI) Brandmannautbildning: Kursen ges under sommaren efter åk1

Byggnadsfysik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  13/14
lp1
13/14
lp2
13/14
lp3
13/14
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VBFF01 7,5 G2 V - S Energieffektivitet och innemiljö KS KE U W T 28 13 15 10 134
VBFF05 7,5 G2 MEMB X E Fuktsäkerhetsprojektering KS KE U W T 20 20 10 1 149
VBFN01 7,5 A V - S Hållbart byggande KS KE U W T 37 14 5 10 134
ABKF01 7,5 G2 L - S Teknisk byggnadsförvaltning KS KE U W T 22 26 2 0 150
VBFA05 4 G1 BI - S Husbyggnadsteknik KS KE U T 20 8 0 8 47 4 0 0 0 24
VBMA10 3 G1 A - S Arkitekturteknik 3: Byggnadsteknik & byggnadsfysik KS KE U W T 24 8 0 7 41
VBF605 6 G2 IBYA - S Byggnadsfysik KS KE U W T 22 36 0 0 102
VBF630 6 G1 IBYA - S Husbyggnadsteknik KS KE U W T 28 20 0 0 112
VBFN05 7,5 A V - S Energi, luft och fukt vid ombyggnad och förvaltning KS KE U W T 40 10 10 20 120
VBFA01 10 G1 V - S Husbyggnads- och installationsteknik KS KE U W T 20 30 0 20 70 18 54 8 20 35
VBFN10 7,5 A V - S Projektering avseende energi, luft och fukt i nya byggnader KS KE U W T 24 22 11 10 133

Byggnadsmaterial

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  13/14
lp1
13/14
lp2
13/14
lp3
13/14
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VBMN05 7,5 A V - S Fuktsäkerhet i byggprocessen KS KE U W T 28 42 0 0 130
VBM611 6 G1 IBYA - S Materiallära KS KE U W T 28 24 4 2 102
VBM012 6 G1 BI - S Byggnadsmaterial KS KE U W T 28 28 12 0 90
VBM012 V 28 28 12 0 92
VBMA05 3 G1 A - S Arkitekturteknik 2: Byggnadsmaterial KS KE U W T 21 0 8 0 50
VBMN10 7,5 A V - S Betong i livscykelperspektiv KS KE U W T 28 28 30 0 114
VBMF05 7,5 G2 V - S Byggmaterialvetenskap KS KE U W T 28 28 20 0 124

Byggproduktion

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  13/14
lp1
13/14
lp2
13/14
lp3
13/14
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VBEN20 7,5 A V - S Bygginnovationssystem KS KE U W T 24 24 0 12 140
VBEF15 7,5 G2 V - S Byggproduktion KS KE U W T 28 56 16 0 100
VBE675 7,5 G2 IBYA - S Ledning – Projektarbete i byggprocessen KS KE U W T 32 32 0 40 90
VBEA20 7 G1 IBYA - S Byggprocessen med företagsekonomi KS KE U W T 22 20 0 0 50 22 20 0 0 50
VBE680 7,5 G2 IBYA - S Programarbete, samhällsplanering och gestaltning – Projektarbete i byggprocessen KS KE U W T 60 40 0 40 60 0 0 0 0 0
VBEN15 7,5 A V - S Byggledning KS KE U W T 26 40 0 15 119
VBEF10 7,5 G2 L, V - S Fastighetsförvaltning KS KE U W T 30 74 0 0 96
VBE690 7,5 G2 IBYA - S Produktion, styrning och planering – Projektarbete i byggprocessen KS KE U W T 34 36 0 40 90
VBE685 7,5 G2 IBYA - S Projektering och design – Projektarbete i byggprocessen KS KE U W T 24 24 0 70 80
VBEA05 5 G1 A - S Byggprocessen KS KE U W T 20 40 0 0 73
VBEA10 5 G1 V - S Byggprocessen KS KE U W T 26 26 8 0 73
VBEF01 7,5 G2 M, V - S Projektledning KS KE U W T 32 40 0 2 126
GEMA40 7,5 G1 A, B, BI, BME, C, D, E, F, I, K, L, M, MD, N, Pi, RH, V, W - S Entreprenörskap och affärsutveckling KS KE U W T 23 0 0 5 75 23 0 0 5 75
VBEN01 7,5 A L, V - S Beställarrollen KS KE U W T 28 28 0 0 144
VBEF05 7,5 G2 L - S Byggprocessen och projektledning KS KE U W T 32 40 0 0 128

Installationsteknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  13/14
lp1
13/14
lp2
13/14
lp3
13/14
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ABKF15 7,5 G2 MEMB X E Livscykelperspektiv och miljöbedömning av byggnader KS KE U W T 20 20 10 1 149
VBMA20 3 G1 A - S Arkitekturteknik 4: Energi och installationsteknik KS KE U W T 28 8 0 0 44
ABKF05 7 G2 IBYA - S Installationsteknik KS KE U W T 18 40 4 0 125
ABKF10 7,5 G2 MEMB X E Ventilation och luftkvalitet i byggnader KS KE U W T 20 20 10 1 149

Konstruktionsteknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  13/14
lp1
13/14
lp2
13/14
lp3
13/14
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VBK041 7,5 A V X E1 Brobyggnadsteknik KS KE U W T 20 22 0 4 54 20 22 0 2 56
VBMA01 3 G1 A - S Arkitekturteknik 1: Arkitektur och bärverk KS KE U W T 22 22 1 1 33
VBKN05 7,5 A V - E1 Betongbyggnad KS KE U W T 24 32 3 1 140
VBKN10 7,5 A V X E1 Riskhantering i byggtekniska tillämpningar KS KE U W T 21 42 0 3 134
VBKN01 7,5 A V - S Stål- och träbyggnadsteknik KS KE U W T 38 32 0 1 129
VBKF05 7,5 G2 V - S CAD-teknik med byggtillämpningar KS KE U W T 14 21 0 0 45 14 21 0 0 45
VBK013 9 G2 V - S Konstruktionsteknik KS KE U W T 26 32 0 1 61 26 32 0 1 61
VBKF01 7,5 G2 V - S Konstruktionsteknik - byggsystem KS KE U W T 24 30 4 2 76

Teknisk vattenresurslära

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  13/14
lp1
13/14
lp2
13/14
lp3
13/14
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VVRN10 7,5 A MWLU, Pi, V, W X E Avrinnings-modellering KS KE U W T 33 10 14 5 138
VVRF01 7,5 G2 MWLU, V, W X E Integrerad vattenresurshantering: Internationella aspekter KS KE U W T 22 4 0 8 166
VVR176 7,5 A MWLU, V, W X E Strömning i naturliga vatten KS KE U W T 36 20 0 0 144
VVR120 7,5 G2 W X E Strömningslära KS KE U W T 44 28 0 0 128
VVR111 15 G1 W X E Hydrologi och akvatisk ekologi KS KE U W T 42 52 0 0 100 30 25 0 0 70
VVRN01 7,5 A MWLU, V, W X E Avancerad hydraulik KS KE U W T 28 28 0 0 144
VVRN05 7,5 A MWLU, V, W X E Avancerad hydrologi KS KE U W T 28 28 0 0 144
VVR170 7,5 A MWLU, V, W X E Flodrestaurering KS KE U W T 12 12 0 1 75 12 12 0 2 74
VVR090 7,5 A MWLU, V, W X E Hydromekanik KS KE U W T 18 10 0 0 72 18 10 0 0 72
VVR145 9 G1 V - S Vatten KS KE U W T 38 24 0 0 92 14 12 1 0 59
VVRF05 7,5 G2 W - E Internationell sommarforskarskola i vattenresurslära X Se fotnot nedan. KS KE U W T 10 10 50 30 100
VVR040 7,5 A MWLU, V, W X E Kusthydraulik KS KE U W T 28 28 0 0 144

VVRF05 (W) Internationell sommarforskarskola i vattenresurslära: Undervisningen äger huvudsakligen rum utanför ordinarie terminstid.

Institutionens kandidatarbeten

Listan innehåller de kandidatarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive kandidatarbete ingår i. Listan är inte nödvändigtvis komplett före läsåret 2016/17.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
VBFL01 15 V Kandidatarbete i byggnadsfysik KS KE U
VBML01 15 V Kandidatarbete i byggnadsmaterial KS KE U
VBEL01 15 L, V Kandidatarbete i byggproduktion KS KE U W
ABKL01 15 V Kandidatarbete i installationsteknik KS KE U
VBKL01 15 V Kandidatarbete i konstruktionsteknik KS KE U
VVRL01 15 V, W Kandidatarbete i teknisk vattenresurslära KS KE U

Institutionens examensarbeten

Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
VBRM01 22,5 BI Examensarbete i brandteknik KS KE U
VBR920 30 RH Examensarbete i riskhantering KS KE U
VBRM05 30 MFST Masterexamensarbete i brandteknik KS KE U
VBF820 30 V Examensarbete i byggnadsfysik KS KE U W
VBM820 30 V Examensarbete i byggnadsmaterial KS KE U W
VBEM01 30 L, V Examensarbete i byggproduktion KS KE U W
VMT615 22,5 IBYA Examensarbete KS KE U W
ABK920 30 V Examensarbete i installationsteknik KS KE U
VBK920 30 V Examensarbete i konstruktionsteknik KS KE U W
VVR820 30 V, W Examensarbete i teknisk vattenresurslära KS KE U W
VVRM01 30 MWLU Masterexamensarbete i teknisk vattenresurslära KS KE U