lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2013/14 - Inst f biomedicinsk teknik

 13/14 

Industriell elektroteknik och automation

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  13/14
lp1
13/14
lp2
13/14
lp3
13/14
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EIEN15 7,5 A E, M X E1 Elkraftsystem KS KE U W T 16 22 8 7 110
MIE100 7,5 A E, M, MD X E1 Hybrida fordonsdrivsystem KS KE U W T 28 28 0 16 128
EIEF20 7,5 G2 IEA - S Automationsteknik, fortsättningskurs KS KE U W T 14 14 8 0 64 14 14 8 0 64
MIE012 9 G2 MD - S Elektroteknikens grunder KS KE U W T 32 18 8 0 40 32 20 8 0 80
MIE012 M 32 18 8 0 40 32 20 8 1 80
MIE041 9 G2 M X E1 Industriell mätning och styrning X Se fotnot nedan. KS KE U W T 14 26 12 7 40 0 10 0 18 100
EIEF25 11 G2 IEA - S Projekt i Automation KS KE U W T 16 20 4 10 43 4 4 0 28 164
EIEF01 10 G2 D, E, F, M, MD, Pi X E1 Tillämpad mekatronik KS KE U W T 30 10 30 8 60 0 10 30 14 80
EIE061 7,5 A D, E, M, Pi X E1 Projekt i industriell elektroteknik och automation KS KE U W T 0 0 0 21 88 0 0 0 21 88
EIE061 D, E, M, Pi 0 0 0 21 88 0 0 0 21 88
ETEF05 7,5 G2 IEA - S Elenergiteknik KS KE U W T 28 28 8 0 136
ETEF10 7,5 G2 IEA - S Kraftelektronik KS KE U W T 28 28 8 0 136
EIEN10 7,5 A E, F, M, W X E1 Vindkraftsystem KS KE U W T 28 10 8 16 110
MIE080 7,5 G2 D, E, F, I, M X E1 Automation KS KE U W T 42 0 8 8 135
ESSF15 5 G2 E, W - S Elenergiteknik KS KE U W T 40 24 8 1 60
EIEF05 7,5 G2 IEA - S Automationsteknik KS KE U W T 14 14 12 0 60 14 14 12 0 60
EIEF10 7,5 G2 IEA - S Elmaskiner och drivsystem KS KE U W T 14 28 4 0 46 14 28 4 0 46
EIEN20 7,5 A E, M, Pi X E1 Elmaskinkonstruktion KS KE U W T 28 0 0 21 30 0 0 0 21 60
EIE015 12 A M X E1 Kraftelektronik - komponenter, omvandlare, reglering och tillämpningar X Se fotnot nedan. KS KE U W T 26 32 12 0 80 24 28 12 0 100
EIE015 E X Se fotnot nedan. 26 32 12 7 80 24 28 12 10 100
EIEN01 10 A D, E, M, MD X E1 Mekatronik, industriell produktframtagning KS KE U W T 0 0 0 14 120 0 0 0 14 120
FRT602 7,5 G2 IDA, IEA - S Styr- och reglerteknik KS KE U W T 14 14 16 0 56 22 14 16 0 48
MIE090 7,5 A D, E, F, I, M X E1 Automation för komplexa system KS KE U W T 42 0 60 20 70

MIE041 (M) Industriell mätning och styrning: Tentamen efter överenskommelse med kursansvarig.
EIE015 (E, M) Kraftelektronik - komponenter, omvandlare, reglering och tillämpningar: EIE015 får inte ingå i examen tillsammans med någondera av EIE023 Kraftelektronik eller EIE042 Kraftelektronisk reglerteknik.

Biomedicinsk teknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  13/14
lp1
13/14
lp2
13/14
lp3
13/14
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EEM055 7,5 A E, F, N X E1 Mikrofluidik KS KE U W T 14 14 20 0 152
EEMF15 7,5 G2 BME - S Sensorer och mätteknik KS KE U W T 14 14 20 0 120
EEM031 7,5 G2 D, E, F - S Sensorteknik X Se fotnot nedan. KS KE U W T 42 0 12 0 146
EEMN10 7,5 A D, E, F X S Datorbaserade mätsystem X Se fotnot nedan. KS KE U W T 0 28 12 60 85
EEMN05 7,5 A D, E, F X E1 EMC, störningar och störningsbegränsning KS KE U W T 0 28 12 60 85
EEMF10 5 G2 BME - E1 Klinisk kemisk diagnostik KS KE U T 30 6 7 0 90
EEMF05 7,5 G2 D, E, F, N, Pi - S Medicinsk mätteknik X Se fotnot nedan. KS KE U W T 42 0 28 0 130
EEMA01 9 G1 BME - S Medicinteknisk design KS KE U W T 10 10 0 6 50 47 13 0 14 90
ESSF10 5 G2 D, E - S Mätteknik KS KE U W T 6 20 20 3 70
EEM045 7,5 G2 N - S Sensorer KS KE U W T 14 14 20 0 120
EEMN15 7,5 A D, E, F X S Ultraljudsfysik och teknik X Se fotnot nedan. KS KE U W T 28 0 28 0 80
ESSF05 8 G2 E - S Elektronikprojekt och hållbar utveckling KS KE U W T 14 4 0 4 10 6 10 0 10 142
EEMF01 9 G2 F - S Företagande - entreprenörskap och miljö KS KE U W T 14 14 0 10 60 14 14 0 10 60
GEMA55 6 G1 A, B, BI, C, D, E, F, I, K, L, M, MD, N, Pi, RH, V, W - S Medicin för tekniker KS KE U W T 36 0 0 0 40 36 0 0 0 40
EEM007 4,5 G2 F - S Mätteknik KS KE U W T 6 8 20 0 86
EEMN01 7,5 A D, E, F, MSOC, N X E1 Mikrosensorer X Se fotnot nedan. KS KE U W T 14 0 28 60 108

EEM031 (E) Sensorteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
EEMN10 (E) Datorbaserade mätsystem: Omtentamen enligt överenskommelse.
EEMF05 (D, E, Pi) Medicinsk mätteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
EEMF05 (F, N) Medicinsk mätteknik: Omtentamen enligt överenskommelse
EEMN15 (D, E, F) Ultraljudsfysik och teknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
EEMN01 (D, F, MSOC, N) Mikrosensorer: Omtentamen enligt överenskommelse
EEMN01 (E) Mikrosensorer: Omtentamen enligt överenskommelse.

Teknisk geologi

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  13/14
lp1
13/14
lp2
13/14
lp3
13/14
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VTGN01 7,5 A V, W X E1 Fältundersökningsmetodik KS KE U W T 24 22 40 4 110
VTGA01 4 G1 V - S Teknisk geologi KS KE U W T 28 14 8 0 57
VTG021 7,5 G2 MWLU, V, W X E Grundvattenteknik KS KE U W T 46 32 0 0 122
VTGN05 7,5 A MWLU, V, W X E Grundvattenmodellering och föroreningstransport KS KE U W T 20 34 0 12 134
VTGF01 7,5 G2 V - S Bergmekanik och bergbyggnad KS KE U W T 32 24 20 4 120
VTGF05 6 G2 BI - S Geoteknologi KS KE U W T 40 20 8 0 90
VTGA05 5 G1 W - S Teknisk geologi KS KE U W T 32 16 16 0 80

Institutionens kandidatarbeten

Listan innehåller de kandidatarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive kandidatarbete ingår i. Listan är inte nödvändigtvis komplett före läsåret 2016/17.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
EEML05 15 BME Kandidatarbete i klinisk innovation KS KE U
VTGL01 15 V, W Kandidatarbete i teknisk geologi KS KE U

Institutionens examensarbeten

Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
EIE920 30 D, E, F, I, M Examensarbete i industriell elektroteknik och automation KS KE U W
EIEL05 22,5 IDA, IEA Examensarbete i industriell elektroteknik och automation KS KE U
EEM820 30 BME, D, E, F, N Examensarbete i elektrisk mätteknik KS KE U W
EEMM01 30 MSOC Masterexamensarbete i elektrisk mätteknik KS KE U
VTG820 30 V, W Examensarbete i teknisk geologi KS KE U W
VTGM01 30 MWLU Masterexamensarbete i teknisk geologi KS KE U