lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2013/14 - Inst f elektro- och informationsteknik

 13/14 

Inst för elektro- och informationsteknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  13/14
lp1
13/14
lp2
13/14
lp3
13/14
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EITN50 7,5 A C, D, E X E Avancerad datasäkerhet X Se fotnot nedan. KS KE U W T 26 0 0 4 170
ETS052 4,5 G2 D, E, F, I, Pi - S Datorkommunikation KS KE U W T 28 14 8 0 70
ETIN20 7,5 A D, E, F, MSOC, N, Pi X E Digital IC-konstruktion KS KE U W T 24 12 12 0 150
ETT051 7,5 G2 C, D, E, F, MWIR, Pi X E Digital kommunikation KS KE U W T 24 28 8 0 140
EITF35 7,5 G2 D, E, MSOC X E Digitala strukturer på kisel KS KE U W T 10 0 28 0 162
ETE055 6 G2 F - S Elektromagnetisk fältteori KS KE U W T 28 28 0 0 100
ETEF01 7 G2 Pi - S Elektromagnetisk fältteori KS KE U W T 34 32 0 0 110
ETEN05 7,5 A E, F, Pi X E Elektromagnetisk vågutbredning KS KE U W T 28 14 0 5 153
ETIA05 4 G1 KID X E Elektroteknik: möjligheter och begränsningar KS KE U W T 28 7 0 10 50
ETIF05 7,5 G2 C, D, E, F, MSOC, MWIR, N X E Grundläggande radioteknik KS KE U W T 18 18 12 0 150
EDI042 7,5 A C, D, E, MWIR, Pi X E Kodningsteknik KS KE U W T 24 24 0 0 152
ETEF15 7,5 G2 IEA - S Krets- och mätteknik, fortsättningskurs KS KE U W T 28 28 12 0 132
ETIN70 7,5 A D, F, MSOC, N X E1 Modern elektronik KS KE U W T 28 12 6 0 0
ETTN15 7,5 A C, D, E, MSOC, MWIR X E Moderna trådlösa system - LTE och dess efterföljare KS KE U W T 28 14 0 8 150
EITN10 7,5 A C, D, E, MWIR X E Multipelantennsystem KS KE U W T 26 14 0 0 162
ETTN10 7,5 A C, D, E, F, MWIR, Pi X E1 Optimal signalbehandling KS KE U W T 14 28 8 0 150
EITF05 4 G2 C, D - S Webbsäkerhet KS KE U W T 14 6 0 1 95
EDT632 6 G1 IDA - S Datateknik, översiktskurs KS KE U W T 10 14 16 0 35 10 10 20 0 35
ETS601 7,5 G2 IDA, IEA - S Dator- och telekommunikation KS KE U W T 14 14 8 0 58 14 14 8 0 58
EDT621 7,5 G2 IDA - S Datorarkitekturer med operativsystem KS KE U W T 10 4 16 0 70 6 8 0 20 66
EIT020 9 G2 C, D, E, F, Pi - S Digitalteknik KS KE U W T 28 28 8 0 75 14 14 16 0 55
ESS050 9 G2 D, E - S Elektromagnetisk fältteori KS KE U W T 22 22 0 0 50 20 20 0 0 100
EEIA01 6 G1 IEA - S Elektroteknik, introduktionskurs KS KE U W T 10 14 16 0 35 10 10 20 0 35
ETIN40 7,5 A D, E X E IC-projekt 2 KS KE U W T 2 0 0 16 80 2 0 0 16 80
ETSF05 9 G2 C - E1 Internetprotokoll X Se fotnot nedan. KS KE U W T 8 4 4 2 60 14 12 0 4 124
EITA01 12 G1 BME - S Introduktion till medicin och teknik KS KE U W T 38 28 0 0 104 28 28 0 1 88
ETS130 7,5 G1 C - S Kommunikationssystem KS KE U W T 22 12 12 5 129 0 0 0 0 20
ETI125 4,5 G1 E, F, M, N - S Konsumentelektronik X Se fotnot nedan. KS KE U W T 14 0 0 0 45 14 0 0 0 45
EITN21 7,5 A MWIR X E Projekt i trådlös kommunikation KS KE U W T 8 0 8 4 80 4 0 16 8 72
GEMA50 4,5 G1 A, B, BI, BME, C, D, E, F, I, K, L, M, MD, N, Pi, RH, V, W - S Teknikhistoria KS KE U W T 14 0 0 0 40 14 7 0 0 40
ESS010 15 G1 E - S Elektronik KS KE U W T 42 28 8 0 100 22 14 12 0 75 4 6 4 10 75
EDI610 15 G1 IDA, IEA - S Digitala system KS KE U W T 20 14 16 0 50 20 14 16 0 50 20 0 20 0 60 14 0 20 0 66
EITN35 7,5 A C, D, E, F, I, MWIR, N, Pi X E1 Projekt i elektro- och informationsteknik X Se fotnot nedan. KS KE U W T 0 0 0 0 200
EITN35 C, D, E, F, I, MWIR, N, Pi X Se fotnot nedan. 0 0 0 0 200
EITN35 C, D, E, F, I, MWIR, N, Pi X Se fotnot nedan. 0 0 0 0 200
EITN35 C, D, E, F, I, MWIR, N, Pi X Se fotnot nedan. 0 0 0 0 200
EITN25 15 A MSOC X E Projekt i system på chips X Se fotnot nedan. KS KE U W T 0 0 0 25 375
EITN25 MSOC X Se fotnot nedan. 0 0 0 25 375
EITN25 MSOC X Se fotnot nedan. 0 0 0 25 375
EITN25 MSOC X Se fotnot nedan. 0 0 0 25 375
ETTN05 7,5 A C, D, E, F, MWIR, Pi X E Adaptiv signalbehandling KS KE U W T 14 28 8 0 150
ETIN25 7,5 A E, F, MSOC, N X E Analog IC-konstruktion KS KE U W T 20 14 12 0 150
ETEN10 7,5 A E, F, MWIR, N, Pi X E Antennteknik KS KE U W T 34 14 6 0 146
EITN40 4 A C, D - S Avancerad webbsäkerhet KS KE U T 14 0 4 2 86
EITF20 7,5 G2 C, D, E, F, MSOC X E1 Datorarkitektur KS KE U W T 20 4 16 0 160
ETTN01 7,5 A C, D, E, MWIR X E Digital kommunikation, fortsättningskurs KS KE U W T 20 24 4 5 147
ESS040 6 G2 E, F X S Digital signalbehandling KS KE U W T 28 28 14 0 90
ETIN50 7,5 A E, F, MSOC, MWIR, N X E Högfrekvensförstärkare KS KE U W T 20 20 16 0 140
ETIN55 7,5 A D, E, MSOC X E Integrerade A/D och D/A omvandlare KS KE U W T 24 2 12 0 162
EITF25 6 G2 F, I, Pi X E Internet - teknik och applikationer X Se fotnot nedan. KS KE U W T 18 4 12 0 125
ETSF10 7,5 G2 C, D, E, MWIR X E Internetprotokoll X Se fotnot nedan. KS KE U W T 14 12 0 4 170
EDIN01 7,5 A C, D, E, F, MWIR, Pi X E1 Kryptoteknik KS KE U W T 36 14 0 40 110
ESSF01 8 G2 E, N - S Analog elektronik KS KE U W T 6 6 0 0 10 14 14 8 0 30 28 14 8 0 70
ETIA01 8 G1 D - S Elektronik KS KE U W T 4 0 2 0 0 14 14 8 0 40 28 28 8 0 70
ETEN15 7,5 A E, F, Pi X E1 Acceleratorer, partiklar och fält KS KE U W T 28 28 0 0 144
ETIN80 7,5 A C, D, E, MSOC, MWIR, Pi X E1 Algoritmer i signalprocessorer - projektkurs KS KE U W T 8 4 0 12 176
ETSN01 7,5 A C, D, E, I, MWIR X E Avancerad telekommunikation KS KE U W T 22 10 6 7 155
EIT060 7,5 G1 C, D, E, F X S Datasäkerhet KS KE U W T 28 0 12 2 160
EIT070 6 G2 C, D, E, F, I, Pi - S Datorteknik KS KE U W T 14 8 16 0 120
EITF40 7,5 G2 D, E X E1 Digitala och analoga projekt KS KE U W T 6 0 2 10 180
ETIN45 7,5 A D, E, MSOC X E DSP-design KS KE U W T 24 12 8 15 140
ETIF20 5 G2 BME - S E-hälsa KS KE U T 26 0 0 42 42
FFF115 7,5 A E, F, MSOC, N X E1 Höghastighetselektronik KS KE U W T 32 10 8 0 150
ETIN30 7,5 A E, F, MSOC, N X E Integrerad radioelektronik KS KE U W T 22 18 12 0 150
EITN30 7,5 A C, D, E - S Internet inuti KS KE U W T 10 0 56 0 78
ETIN10 7,5 A C, D, E, MSOC, MWIR X E Kanalmodellering för trådlös kommunikation KS KE U W T 28 14 0 0 158
EDIN05 7,5 A C, D, Pi X E1 Matematisk kryptologi KS KE U W T 28 14 0 2 156
ETIA10 7,5 G1 B, C, D, E, F, I, K, M, MSOC, MWIR, N, Pi X E Patent och annan immaterialrätt KS KE U W T 30 10 2 0 158
EDA625 7,5 G2 IDA, IEA - S Säkerhet KS KE U W T 28 4 28 0 140
ETS302 6 G1 IDA, IEA - S Datorkommunikation KS KE U W T 12 7 4 0 55 12 7 4 0 50
EITF11 10 G2 I - S Digitala projekt X Se fotnot nedan. KS KE U W T 8 0 6 0 30 0 0 0 20 200
ETIN35 7,5 A D, E, MSOC X E IC-projekt 1 KS KE U W T 5 0 20 16 70 0 0 0 16 80
ETE604 7,5 G1 IDA, IEA - S Krets- och mätteknik KS KE U W T 14 28 12 0 46 14 28 12 0 46
EDI615 7,5 G2 IDA - S Tekniska gränssnitt KS KE U W T 14 14 12 12 48 10 0 12 12 66
ETIN75 7,5 A E, MSOC X E Avancerad analog design KS KE U W T 24 24 8 0 144
ETIN60 7,5 A D, E, MSOC X E Avancerade A/D och D/A omvandlare KS KE U W T 24 2 16 0 158
EITF01 9 G2 C, D, E, F X E Digitala bilder – kompression KS KE U W T 26 14 0 10 190
ETE115 7,5 G2 BME, F, N, Pi - S Ellära och elektronik KS KE U W T 32 28 4 0 130
EIT100 7,5 G1 C - E1 Informationsöverföring KS KE U W T 56 24 0 0 130
EITN45 7,5 A C, D, E, F, MWIR, Pi X E1 Informationsteori KS KE U T 28 14 0 0 150
ETS075 4,5 G2 C, D, E X S Kösystem KS KE U W T 14 22 8 0 70
ETIF15 7,5 G2 C, D, E, F, Pi X E1 Medicinsk signalbehandling KS KE U W T 14 14 0 7 165
ETEN01 7,5 A E, F X E1 Mikrovågsteori KS KE U W T 28 14 4 4 154
FFF160 7,5 A E, F, MSOC, N X E1 Nanoelektronik KS KE U W T 26 0 4 42 120
EIT140 7,5 A C, D, E, MWIR X E OFDM för bredbandskommunikation KS KE U W T 28 0 0 7 165
ETIN65 7,5 A E, F, MSOC, MWIR, N X E Radioprojekt KS KE U W T 6 0 0 4 190
ETIN15 7,5 A C, D, E, MSOC, MWIR X E Radiosystem KS KE U W T 28 14 4 0 154
ETIF10 7,5 G2 C, D, E, F, Pi X E1 Signalbehandling - design och implementering KS KE U W T 22 22 8 0 148
EITF15 6 G2 Pi - S Signalbehandling - teori och tillämpningar KS KE U W T 28 28 8 0 100
ETI265 7,5 G1 BME, C, D, E X S Signalbehandling i multimedia X Se fotnot nedan. KS KE U W T 28 28 14 0 120
ETS061 7,5 A C, D, E, I, Pi X E1 Simulering KS KE U W T 14 8 0 8 170

EITN50 (C, D, E) Avancerad datasäkerhet: Endast en av kurserna EITN50 och EIT015 får ingå i examen.
ETSF05 (C) Internetprotokoll: Endast en av kurserna ETSF05 och ETSF10 får ingå i examen.
ETI125 (E) Konsumentelektronik: Får inte läsas av studenter som tillhör årskull 07 eller senare.
EITN35 (C, D, E, F, I, MWIR, N, Pi) Projekt i elektro- och informationsteknik: Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas.
EITN25 (MSOC) Projekt i system på chips: Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas.
EITF25 (I) Internet - teknik och applikationer: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen System- och programvaruutveckling för antagna H11. Kursen är också valfri på programmet.
ETSF10 (C) Internetprotokoll: Valfri kurs endast för årskull H08 eller tidigare, och som inte läser ETSF05 som obligatorisk kurs. ETSF05 och ETSF10 kan inte samtidigt ingå i examen.
EITF11 (I) Digitala projekt: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen System- och programvaruutveckling för antagna H11. Kursen är också valfri på programmet.
ETI265 (C, D, E) Signalbehandling i multimedia: Antagna till Kinainriktningen läser kursen i Kina på hösten i årskurs 3.

Institutionens kandidatarbeten

Listan innehåller de kandidatarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive kandidatarbete ingår i. Listan är inte nödvändigtvis komplett före läsåret 2016/17.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
EITL01 15 C, D Kandidatarbete i elektro- och informationsteknik KS KE U W

Institutionens examensarbeten

Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
EITL05 22,5 IDA, IEA Examensarbete i elektro- och informationsteknik KS KE U
EITM01 30 BME, C, D, E, F, I, N, Pi Examensarbete i elektro- och informationsteknik KS KE U W
EITM02 30 MSOC, MWIR Masterexamensarbete i elektro- och informationsteknik KS KE U W