lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2013/14 - Inst f reglerteknik

 13/14 

Reglerteknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  13/14
lp1
13/14
lp2
13/14
lp3
13/14
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FRTN10 7,5 A C, D, E, F, I, Pi X E1 Flervariabel reglering KS KE U W T 30 30 12 0 128
FRTN15 7,5 A C, D, E, F, Pi X E1 Prediktiv reglering KS KE U W T 20 14 12 0 70 8 4 16 0 70
FRTN01 10 A C, D, E, F, M, Pi X E1 Realtidssystem KS KE U W T 28 18 4 0 70 6 4 8 8 70
FRT010 7,5 G2 D, E - S Reglerteknik, allmän kurs KS KE U W T 30 30 12 0 128
FRT010 C, M, MD, N 30 30 12 0 128
FRT010 F, I, Pi X Se fotnot nedan. 30 30 12 0 128
FRTF01 5 G2 BME, Pi - S Fysiologiska modeller och beräkningar KS KE U W T 20 20 0 20 70
FRTN05 7,5 A D, E, F, M, Pi X E1 Olinjär reglering och servosystem KS KE U W T 28 28 12 0 112
FRT130 3 G2 D, F, Pi - S Reglerteori KS KE U W T 12 12 0 12 76
FRT100 4,5 A E, F - E Internationell projektkurs i reglerteknik KS KE U W T 0 0 0 60 20 0 0 0 60 20
FRT041 7,5 A C, D, E, F, Pi X E1 Systemidentifiering KS KE U W T 28 14 14 0 70 0 0 14 0 70
FRTN20 7,5 A F, I, M, Pi X E1 Marknadsstyrda system KS KE U W T 28 28 8 0 70
FRT095 4,5 A F, I, Pi - S Matematisk modellering, fortsättningskurs KS KE U W T 4 0 0 6 100
FRTN25 7,5 A B, K - S Processreglering KS KE U W T 26 28 12 8 90
FRT090 7,5 A C, D, E, F, M, Pi X E1 Projekt i reglerteknik KS KE U W T 0 0 0 50 150
FRT110 6 G2 W - S Systemteknik KS KE U W T 22 22 8 0 70

FRT010 (I) Reglerteknik, allmän kurs: I3 som skall läsa Teknikprofil vid University of Connecticut, läser FRT010 i Lp 2, ht 13.

Institutionens examensarbeten

Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
FRT820 30 B, BME, C, D, E, F, I, K, M, Pi Examensarbete i reglerteknik KS KE U W