lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2013/14 - Inst f datavetenskap (LTH)

 13/14 

Datavetenskap

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  13/14
lp1
13/14
lp2
13/14
lp3
13/14
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EDAN55 7,5 A D, E, F, Pi X E Avancerade algoritmer KS KE U W T
EDAA25 3 G1 C, D, E, F, M, N, Pi X S C-programmering KS KE U W T
EDA070 3 G1 D - S Datorer och datoranvändning KS KE U W T
EDA221 7,5 G2 C, D, E, F, L, Pi X E Datorgrafik KS KE U W T
EDA385 7,5 A D, E, MSOC X E Konstruktion av inbyggda system, fördjupningskurs KS KE U W T
EDA061 4,5 G2 C, E, F, I - S Objektorienterad modellering och design X Se fotnot nedan. KS KE U W T
EDA230 7,5 A D, E, Pi X S Optimerande kompilatorer KS KE U W T
EDAA20 7,5 G1 B, K, L - S Programmering och databaser KS KE U W T
ETSN05 7,5 A C, D, E, F, I, L, Pi - S Programvaruutveckling för stora system KS KE U W T
EDA698 7,5 G2 IDA - S Realtidssystem KS KE U W T
EDAN20 7,5 A C, D, F, Pi X E Språkteknologi KS KE U W T
EDA690 7,5 G1 IDA - S Algoritmer och datastrukturer KS KE U W T
EDAA05 8 G1 D - S Datorer i system KS KE U W T
ETS672 7,5 G2 IDA - S Kravhantering KS KE U W T
EDAF10 7,5 G2 D, E, L - S Objektorienterad modellering och diskreta strukturer X Se fotnot nedan. KS KE U W T
EDAA10 7,5 G1 IDA, IEA - S Programmering i Java KS KE U W T
EDA016 7,5 G1 C, D, W - S Programmeringsteknik KS KE U W T
EDA040 6 G2 C, D, E, F, L, M, Pi X E1 Realtidsprogrammering KS KE U W T
EDAA01 7,5 G1 E, F, N, Pi, W - S Programmeringsteknik - fördjupningskurs KS KE U W T
EDAA01 C, D, I, L, M X Se fotnot nedan.
EDAN40 7,5 A D, F, Pi X E Funktionsprogrammering KS KE U W T
EDAN35 7,5 A C, D, E, F, L, Pi X E Högpresterande datorgrafik KS KE U W T
EDAN10 7,5 A C, D, E, F, I, Pi X E Konfigurationshantering KS KE U W T
ETS170 7,5 A C, D, E, F, I X S Kravhantering KS KE U W T
EDA623 7,5 G2 IDA, IEA - S Programmering i C++ KS KE U W T
EDAN60 7,5 A C, D, F, Pi X E1 Språkteknologi: Projekt KS KE U W T
EDA270 9 A C, D, F - S Coachning av programvaruteam KS KE U W T
EDA017 9 G1 E - S Programmeringsteknik KS KE U W T
EDA017 I, Pi
EDA017 F
EDA260 6 G2 C, D, E, F, Pi - S Programvaruutveckling i grupp – projekt KS KE U W T
EDA501 6 G1 B, K, M, W - S Programmering X Se fotnot nedan. KS KE U W T
EDAN01 7,5 A D, F, Pi X E Constraint-programmering KS KE U W T
ETS200 7,5 A C, D, E, F, I, Pi X E Programvarutestning KS KE U W T
EDA132 7,5 G2 C, D, E, F, Pi X E Tillämpad artificiell intelligens KS KE U W T
EDA031 7,5 G2 C, D, E, F, Pi X S C++ - programmering KS KE U W T
EDA216 7,5 G2 C, D, E, F, I, L, Pi X S Databasteknik KS KE U W T
EDAF20 7,5 G2 IDA, IEA - S Databasteknik KS KE U W T
EDA180 7,5 G2 D, E, F, Pi X E1 Kompilatorteknik KS KE U W T
EDA011 7,5 G1 BME, N - S Programmeringsteknik KS KE U W T
ETS032 7,5 G2 IDA - S Programvaruutveckling för stora system KS KE U W T
EDAF05 5 G2 D, E, F, Pi - S Algoritmer, datastrukturer och komplexitet KS KE U W T
EDAF15 5 G2 D, F, Pi - S Algoritmimplementering KS KE U W T
EDAN30 7,5 A C, D, E, F, Pi X E Fotorealistisk datorgrafik KS KE U W T
ETSF01 4 G2 C, D - S Ingenjörsprocessen för programvaruutveckling - ekonomi och kvalitet KS KE U W T
ETSA01 5 G1 C, D, I - S Ingenjörsprocessen för programvaruutveckling - metodik X Se fotnot nedan. KS KE U W T
ETSA05 4 G1 C, D - S Ingenjörsprocessen för programvaruutveckling - samhällsaspekter KS KE U W T
EDAN50 7,5 A C, D, E, F, Pi X E1 Intelligenta system - projekt KS KE U W T
EDAN15 7,5 A D, E, M, MSOC, MWIR X E Konstruktion av inbyggda system KS KE U W T
EDAN25 6 A D, F, Pi - S Multicoreprogrammering KS KE U W T
EDA095 7,5 G2 C, D, F, L - S Nätverksprogrammering KS KE U W T
EDA050 4,5 G2 C, D, E, F, Pi X S Operativsystem KS KE U W T
EDAF01 3 G2 C, D, E, F, Pi X S Operativsystem - projekt KS KE U W T

EDA061 (E) Objektorienterad modellering och design: Endast en av kurserna EDA061, Objektorienterad modellering och design och EDAF10, Objektorienterad modellering och diskreta strukturer får ingå i examen.
EDAF10 (E) Objektorienterad modellering och diskreta strukturer: Endast en av kurserna EDA061, Objektorienterad modellering och design och EDAF10, Objektorienterad modellering och diskreta strukturer får ingå i examen.
EDAA01 (I) Programmeringsteknik - fördjupningskurs: Kursen är obligatorisk i teknikprofilerna Matematisk modellering och System och programvaruutveckling för antagna H11. Kursen är också valfri på programmet.
EDA501 (B, K, M, W) Programmering: Kursen börjar i slutet av lp2 och huvuddelen går sedan i lp3 och 4.
ETSA01 (I) Ingenjörsprocessen för programvaruutveckling - metodik: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen System- och programvaruutveckling för antagna H11. Kursen är också valfri på programmet.

Institutionens kandidatarbeten

Listan innehåller de kandidatarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive kandidatarbete ingår i. Listan är inte nödvändigtvis komplett före läsåret 2016/17.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
EDAL01 15 C, D Kandidatarbete i datavetenskap KS KE U W

Institutionens examensarbeten

Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
EDA688 22,5 IDA Examensarbete i datavetenskap KS KE U
EDA920 30 BME, C, D, E, F, I, M, Pi Examensarbete i datavetenskap KS KE U W
EDAM01 30 MSOC Masterexamensarbete i datavetenskap KS KE U