lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2012/13 - Inst f byggvetenskaper

 12/13 

Byggnadskonstruktionslära

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  12/13
lp1
12/13
lp2
12/13
lp3
12/13
lp4
VSMA10 3 G1 IBYI, IBYV - S Materialmekanik KS KE U W T
FME602 6 G1 IBYA - S Strukturmekanik KS KE U W T
VSMF01 7,5 G2 IBYA - S Energihushållning KS KE U W T
VSMF10 9 G2 IBYA - S Byggnadskonstruktion KS KE U W T

Byggnadsmekanik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  12/13
lp1
12/13
lp2
12/13
lp3
12/13
lp4
VSMN35 7,5 A V - S Balkteori KS KE U W T
VSMN25 7,5 A MWLU, Pi, V, W X E2 Finita elementmetoden - flödesberäkningar KS KE U W T
VGTF05 5 G2 V - S Geoteknik KS KE U W T
VTAF05 7,5 G2 V X E2 Akustik KS KE U W T
VSMA05 8 G1 V - S Byggnadsmekanik KS KE U W T
VSMN30 7,5 A Pi, V X E2 Finita elementmetoden - konstruktionsberäkningar KS KE U W T
VTAF01 7,5 G2 V - S Ljud i byggnad och samhälle KS KE U W T
VSMA01 5 G1 KID - S Mekanik KS KE U W T
VSMN10 7,5 A F, M, Pi, V X E2 Strukturdynamiska beräkningar KS KE U W T
VSMF05 7,5 G2 M, V - S Teknisk modellering: Bärverksanalys KS KE U W T
VGTA01 6 G1 IBYA, IBYI, IBYV - S Geologi och geoteknik KS KE U W T
VGTF01 7,5 G2 V - S Grundläggningsteknik KS KE U W T
VSMN15 7,5 A A, V X E2 Integrerad design: Konstruktion - Arkitektur X Se fotnot nedan. KS KE U W T
VSM010 7,5 G1 V - S Mekanik KS KE U W T
VSMA15 8 G1 BI - S Mekanik KS KE U W T
VSMN20 7,5 A F, M, Pi, V - S Programutveckling för tekniska tillämpningar KS KE U W T

VSMN15 (A) Integrerad design: Konstruktion - Arkitektur: Tentamenstid meddelas av kursläraren.
VSMN15 (V) Integrerad design: Konstruktion - Arkitektur: Tentamenstid meddelas av kursledaren.

Hållfasthetslära

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  12/13
lp1
12/13
lp2
12/13
lp3
12/13
lp4
FHLN05 7,5 A F, M, Pi, V - E2 Beräkningsbaserad materialmodellering KS KE U W T
FHL110 7,5 A E, F, M, MD, N, Pi X E Biomekanik KS KE U W T
FHL025 7,5 A M X E1 Projekt i hållfasthetslära X Se fotnot nedan. KS KE U W T
FHL025 M X Se fotnot nedan.
FHL025 M X Se fotnot nedan.
FHL025 M X Se fotnot nedan.
FHLN15 7,5 A F, M, MD, N, Pi X E Biomekanik, avancerad kurs KS KE U T
FHL066 7,5 A F, M, Pi, V X E2 Finita elementmetoden - olinjära system KS KE U W T
FHLA01 6 G1 I - S Hållfasthetslära, allmän kurs X Se fotnot nedan. KS KE U W T
FHL105 4,5 G1 F, Pi - S Hållfasthetslära, grundkurs KS KE U W T
FHL055 7,5 G1 BME, W - S Teknisk mekanik KS KE U W T
FHL055 B, E, K, N
FHLN01 7,5 A F, M, MD, Pi X E Strukturoptimering KS KE U W T
FHL013 15 G2 M, MD - E1 Hållfasthetslära, allmän kurs KS KE U W T
FHL090 7,5 A M X E2 Brottmekanik, fortsättningskurs KS KE U W T
FHL064 7,5 G2 E, M, MD, N X S Finita elementmetoden KS KE U W T
FHLF01 6 G2 F - S Finita elementmetoden KS KE U W T
FHLN10 7,5 A F, M, Pi X E Modern experimentell mekanik KS KE U T

FHL025 (M) Projekt i hållfasthetslära: Kursstart enl ök med avdelningen. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod.
FHLA01 (I) Hållfasthetslära, allmän kurs: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Industriell produktframtagning för antagna H10. Kursen är också valfri på programmet.

Projekteringsmetodik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  12/13
lp1
12/13
lp2
12/13
lp3
12/13
lp4
EDAA15 8 G1 IBYI, IBYV - S Kommunikation och datorverktyg KS KE U W T
EDAA15 IBYA
MMTF10 8 G2 IBYA - S BIM - modellering och visualisering KS KE U W T
ADP600 7,5 G2 IBYA - S Modellbaserad projektering för arkitekter och ingenjörer KS KE U W T
MAMF25 7,5 G2 IBYA, IBYI, IBYV - S Företagsförlagd praktik X Se fotnot nedan. KS KE U W T
MAMF25 IBYA, IBYI, IBYV X Se fotnot nedan.

MAMF25 (IBYA, IBYI, IBYV) Företagsförlagd praktik: Kursstart två gånger/år (januari och maj)

Institutionens kandidatarbeten

Listan innehåller de kandidatarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive kandidatarbete ingår i. Listan är inte nödvändigtvis komplett före läsåret 2016/17.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
VSML01 15 V Kandidatarbete i byggnadsmekanik KS KE U
VGTL01 15 V Kandidatarbete i geoteknik KS KE U
VTAL01 15 V Kandidatarbete i teknisk akustik KS KE U
FHLL01 15 M Kandidatarbete i hållfasthetslära KS KE U

Institutionens examensarbeten

Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
VBV615 22,5 IBYA Examensarbete KS KE U W
VSM820 30 V Examensarbete i byggnadsmekanik KS KE U W
VGTM01 30 V Examensarbete i geoteknik KS KE U W
VSM920 30 F, M, Pi Examensarbete i strukturmekanik KS KE U
VTA820 30 E, V Examensarbete i teknisk akustik KS KE U W
FHL820 30 BME, F, I, M, N, Pi Examensarbete i hållfasthetslära KS KE U W
ADPM01 30 A Examensarbete i projekteringsmetodik KS KE U W