lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2012/13 - Inst f livsmedelsteknik

 12/13 

Industriell näringslära

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  12/13
lp1
12/13
lp2
12/13
lp3
12/13
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
KNL026 7,5 G2 B, K, MBIO, MLIV X E2 Fysiologi KS KE U W T 24 10 4 0 150
KLGN01 7,5 A B, MBIO, MLIV X E Probiotika KS KE U W T 22 12 20 0 140
KNLN01 7,5 A B, MBIO, MLIV X E Human nutrition KS KE U W T 40 20 0 0 140

Livsmedelsteknologi

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  12/13
lp1
12/13
lp2
12/13
lp3
12/13
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
KLG027 7,5 A B, K, N X E2 Läkemedelsformulering KS KE U W T 28 20 25 0 150
KLG060 7,5 A B, MLIV X E Livsmedelskemi för produktformulering KS KE U W T 28 14 8 0 150
KLT065 7,5 G2 B - E2 Mejeriprocesser KS KE U W T 60 0 40 0 100
KLGN05 15 A B, K, MLIV X E1 Projekt i livsmedel eller läkemedelsteknologi KS KE U W T 16 20 60 14 100 4 8 80 14 100
KFKN05 7,5 A B, K, MLIV, N X E2 Yt- och kolloidkemi KS KE U W T 26 8 12 60 100
BLT015 7,5 G2 B, K, MLIV X E1 Enhetsoperationer för bioteknik- och livsmedelsindustrin KS KE U W T 10 14 40 7 90
FMS210 7,5 G2 B, K, N, Pi - S Kemometri KS KE U T 14 0 21 0 120
KLG080 7,5 A B, MLIV X E Livsmedelsvetenskap: Komplexa livsmedel KS KE U W T 20 20 10 0 150
KKKA10 8 G1 B - S Biotekniska beräkningar KS KE U W T 14 20 14 4 40 22 20 14 6 70
KLG085 7,5 A B, MLIV X E1 Livsmedelsvetenskap: Produktionssystem KS KE U W T 20 20 10 0 150
KLT051 7,5 G2 B - E2 Mejeriteknologi KS KE U W T 60 0 40 0 100

YTH

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  12/13
lp1
12/13
lp2
12/13
lp3
12/13
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
YTHA45 7,5 G1 YL - S Animaliska livsmedel KS KE U W T 34 60 30 3 70
YTHA10 7,5 G1 YL - S Livsmedelskedjans förutsättningar KS KE U W T 32 44 0 3 120
YTHA30 7,5 G1 YL - S Livsmedelsteknik I - Värmelära KS KE U W T 30 30 60 3 70
YTHA40 7,5 G1 YL - S Vegetabiliska livsmedel KS KE U W T 30 0 30 3 130
YTHA35 7,5 G1 YL - S Livsmedelsteknik II - Processteknik KS KE U W T 40 20 40 3 90
YTHA70 15 G1 YL - S Livsmedlens kemiska och mikrobiologiska grunder KS KE U W T 86 72 134 4 104
YTHA55 7,5 G1 YL - S Produktionsplanering och ledarrollen KS KE U W T 20 50 0 4 125
YTHA65 15 G1 YL - S Livsmedlens näringsmässiga och mikrobiologiska kvalitet KS KE U W T 92 55 95 4 154
YTHF05 7,5 G2 YL - S Näringlära II KS KE U W T 40 50 10 3 100
YTHA50 7,5 G1 YL - S Produktutveckling - förpackat och klart KS KE U W T 30 0 30 3 130
YTHA75 7,5 G1 YL - S Livsmedelskemi KS KE U W T 42 40 36 2 80
YTHA60 7,5 G1 YL - S Metodik KS KE U W T 10 40 40 3 100

Institutionens kandidatarbeten

Listan innehåller de kandidatarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive kandidatarbete ingår i. Listan är inte nödvändigtvis komplett före läsåret 2016/17.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
KLTL01 15 B Kandidatarbete i livsmedelsteknik KS KE U

Institutionens examensarbeten

Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
KNL820 30 B, MBIO, MLIV, N Examensarbete i industriell näringslära och livsmedelskemi KS KE U W
KLG920 30 B, K, MBIO, N Examensarbete i läkemedelsteknologi KS KE U W
KLT920 30 B, K, MBIO, MLIV, N Examensarbete i livsmedelsteknik KS KE U W
KLG820 30 B, MBIO, MLIV, N Examensarbete i livsmedelsteknologi KS KE U W
YTHL01 15 YL Examensarbete för högskoleexamen i livsmedelsteknik KS KE U W