lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2012/13 - Inst f arkitektur och byggd miljö

 12/13 

Arkitektur

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  12/13
lp1
12/13
lp2
12/13
lp3
12/13
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
AAH150 30 G2 A - S Arbetsplatsförlagd arkitektutbildning X Se fotnot nedan. KS KE U T 0 0 0 12 388
AAH150 A X Se fotnot nedan. 0 0 0 12 388
AAH150 A X Se fotnot nedan. 0 0 0 12 388
AAH150 A X Se fotnot nedan. 0 0 0 12 388
AAHA60 9 G1 A - S Arkitektens redskap KS KE U W T 14 175 0 7 44
AADA01 2 G1 A - S Digitala verktyg 1 KS KE U T 8 12 0 1 20
AADA10 2 G1 A - S Digitala verktyg 3 KS KE U T 8 12 0 1 20
AFON01 5 A MID X E Estetik KS KE U T 14 40 0 0 80
AFO065 9 A MD - S Estetik II KS KE U T 20 80 0 0 140
AAHA55 9 G1 A - S Gestaltningsprocess och prototyp KS KE U T 20 130 0 7 83
ASBF05 9 G2 A - S Stadsbyggandets grunder KS KE U T 60 24 24 0 132
ASB060 7,5 A L, V X E1 Stadsförnyelse KS KE U T 14 64 24 0 98
AFOF20 8 G2 KID X E1 Tillämpad estetik, visuell kommunikation, del IV KS KE U T 21 43 7 0 120
AAKN20 7,5 A A X E1 Arkitektur i material och detalj I KS KE U T 10 17 0 3 70 10 18 0 2 70
AFON15 15 A A X E1 Arkitektur som teater KS KE U T 10 85 0 5 100 10 85 0 5 100
AAHN15 7,5 A A X E Arkitekturens kreativa verktyg I KS KE U T 10 17 0 3 70 10 18 0 2 70
ATHA01 7 G1 A - S Arkitekturens teori och historia I KS KE U T 24 12 0 1 57 24 12 0 1 57
ATHA15 7 G1 A - S Arkitekturens teori och historia III KS KE U T 24 12 0 1 57 24 12 0 1 57
ATHF01 7 G2 A - S Arkitekturens teori och historia V KS KE U T 16 12 0 0 65 16 12 0 2 65
AAHN02 15 A A X E Avancerad arkitektonisk gestaltning I KS KE U T 10 85 0 5 100 10 85 0 5 100
AAHN10 7,5 A A X E1 Integrerad design: Arkitektur - konstruktion KS KE U T 8 30 0 2 60 7 30 0 3 60
AFON20 7,5 A A X E1 Interiör arkitektur och möbler KS KE U T 10 20 0 3 67 10 20 0 2 68
AAMN01 7,5 A A X E1 Mänskliga miljöramar – byggnad/stad KS KE U T 10 30 0 2 58 10 30 0 2 58
AFO025 3 G2 A - S Presentationsteknik och portfölj KS KE U T 5 25 0 1 10 5 25 0 2 10
ASBN02 15 A A, MSUD X E Stadsåterbruk KS KE U T 15 100 0 3 82 5 70 0 7 118
ASBN06 7,5 A A, MSUD X E Stadsåterbruk - teori och metod KS KE U T 10 18 0 2 70 10 18 0 2 70
ASBN45 7,5 A A, MSUD X E Stadskvalitet och urban form KS KE U T 10 17 0 3 70 10 17 0 3 70
AAKN02 15 A A X E1 Stadsrum - husrum I KS KE U T 10 85 0 5 100 10 85 0 5 100
AAKN06 7,5 A A X E1 Stadsrum - husrum I, teoretisk fördjupning KS KE U T 10 17 0 3 69 10 18 0 3 70
AFON25 7,5 A A X E1 Teori i handling KS KE U T 10 18 0 2 70 10 17 0 3 70
AFO240 6 G1 KID - S Tillämpad estetik, visuell kommunikation, del I KS KE U W T 8 25 0 0 47 4 12 0 1 63
AFOA05 6 G1 KID X E2 Tillämpad estetik, visuell kommunikation, del III KS KE U T 8 30 0 0 40 8 30 0 0 46
ASBN31 15 A A, MSUD X E Urban dynamik KS KE U T 15 100 0 3 82 5 70 0 7 118
ASBN41 7,5 A A, MSUD X E Urban dynamik - teorier och tendenser KS KE U T 10 18 0 2 70 10 18 0 2 70
ASBN36 7,5 A A, MSUD X E Urbana processer KS KE U T 10 18 0 2 70 10 18 0 2 70
AAHA01 9 G1 A - S Arkitektur, baskurs A (åk 1) X Se fotnot nedan. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
AAHA05 9 G1 A - S Arkitektur, baskurs A (åk 2) X Se fotnot nedan. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
AAHA20 9 G1 A - S Arkitektur, baskurs C (åk 1) X Se fotnot nedan. KS KE U W T 10 144 0 7 80
AAHA25 9 G1 A - S Arkitektur, baskurs C (åk 2) X Se fotnot nedan. KS KE U W T 10 144 0 7 80
AAHF01 3 G2 A - S Arkitekturteknik 5: Hållbar teknik i byggd miljö KS KE U T 8 28 0 4 40
AADA20 2 G1 A - S Digitala verktyg 5 KS KE U T 8 12 0 1 20
AAHF10 9 G2 A - S Hållbar arkitektonisk gestaltning KS KE U T 10 150 0 8 72
AFO165 6 G1 MD - S Produktsemiotik KS KE U T 14 56 0 0 90
AADA05 2 G1 A - S Digitala verktyg 2 KS KE U T 8 12 0 1 20
AADA15 2 G1 A - S Digitala verktyg 4 KS KE U T 8 12 0 1 20
AADA25 2 G1 A - S Digitala verktyg 6 KS KE U T 8 12 0 1 20
AAMA01 3 G1 KID X E1 Ljus och färg KS KE U W T 12 12 6 20 30
AFOA10 5 G1 KID X E1 Produktsemiotik KS KE U T 14 44 0 0 60
ASBF20 7,5 G2 V - S Stadsplanering KS KE U T 14 54 16 0 116
ABVN20 7,5 A A X E1 Arkitektur i material och detalj II KS KE U W T 10 17 0 3 70 10 18 0 2 70
AFON30 7,5 A A X E1 Arkitektur som temporala landskap KS KE U T 10 18 0 3 70 10 17 0 2 70
AAHA10 18 G1 A - S Arkitektur, baskurs B (åk 1) X Se fotnot nedan. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
AAHA15 18 G2 A - S Arkitektur, baskurs B (åk 2) X Se fotnot nedan. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
AAHA30 18 G1 A - S Arkitektur, baskurs D (åk 1) X Se fotnot nedan. KS KE U W T 10 144 0 7 80 10 144 0 7 80
AAHF05 18 G2 A - S Arkitektur, baskurs D (åk 2) X Se fotnot nedan. KS KE U W T 10 144 0 7 80 10 144 0 7 80
AAHN20 7,5 A A X E Arkitekturens kreativa verktyg II KS KE U T 10 17 0 3 70 10 18 0 2 70
ATHA05 7 G1 A - S Arkitekturens teori och historia II (Åk 1) X Se fotnot nedan. KS KE U T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
ATHA10 7 G1 A - S Arkitekturens teori och historia II (Åk 2) X Se fotnot nedan. KS KE U T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
ATHA20 7 G1 A - S Arkitekturens teori och historia IV (Åk 1) X Se fotnot nedan. KS KE U T 18 12 0 1 63 18 12 0 1 63
ATHA25 7 G1 A - S Arkitekturens teori och historia IV (Åk 2) X Se fotnot nedan. KS KE U T 18 12 0 1 63 18 12 0 1 63
ATHF05 5 G2 A - S Arkitekturens teori och historia VI KS KE U T 12 3 0 1 48 4 35 0 1 30
AAHN06 15 A A X E Avancerad arkitektonisk gestaltning II KS KE U T 10 85 0 5 100 10 85 0 5 100
ASBN16 15 A A, MSUD X E Det nya stadslandskapet KS KE U T 15 100 0 3 82 5 70 0 7 118
ASBN11 7,5 A A, MSUD X E Det nya stadslandskapet - teori och metod KS KE U T 10 18 0 2 70 10 18 0 2 70
AFON05 15 A A X E1 Kreativ tävling KS KE U T 10 85 0 5 100 10 85 0 5 100
ASBN26 7,5 A A, MSUD X E Landskapsarkitektur och trädgård KS KE U T 10 17 0 3 70 10 17 0 3 70
AFON10 7,5 A A X E1 Samtida designprocesser inom arkitektur KS KE U T 10 18 0 3 70 10 17 0 2 70
AAKN11 15 A A X E1 Stadsrum - husrum II KS KE U T 8 87 0 5 100 8 87 0 5 100
AAKN16 7,5 A A X E1 Stadsrum - husrum II, teoretisk fördjupning KS KE U T 10 17 0 3 69 10 18 0 3 70
ASBF15 18 G2 A - S Studio: arkitektur & landskap KS KE U T 15 145 0 7 73 15 145 0 7 73
AFOF15 18 G2 A - E2 Studio: Muterande arkitektur KS KE U T 15 145 0 7 73 15 145 0 7 73
AAKF05 18 G2 A - S Studio: Stadsrum – husrum KS KE U T 8 100 0 6 126 8 100 0 7 126
AFOA01 6 G1 MD - S Estetik I KS KE U T 10 56 0 0 94
ASBF10 7,5 G2 L, V - S Hållbart stadsbyggande KS KE U T 50 20 20 0 110
AFO245 6 G1 KID - S Tillämpad estetik, visuell kommunikation, del II KS KE U T 16 60 0 0 86

AAH150 (A) Arbetsplatsförlagd arkitektutbildning: Kursen kan påbörjas när som helst under året. 4 föreläsningstimmar, 8 handledningstimmar och 388 självstudietimmar ingår. Särskilt ansökningsförfarande.
AAHA01 (A) Arkitektur, baskurs A (åk 1): Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2013/14.
AAHA05 (A) Arkitektur, baskurs A (åk 2): Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2013/14.
AAHA20 (A) Arkitektur, baskurs C (åk 1): Kursen ges vartannat läsår och ges 2012/13, 2014/15.
AAHA25 (A) Arkitektur, baskurs C (åk 2): Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2013/14.
AAHA10 (A) Arkitektur, baskurs B (åk 1): Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2013/14.
AAHA15 (A) Arkitektur, baskurs B (åk 2): Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2013/14.
AAHA30 (A) Arkitektur, baskurs D (åk 1): Kursen ges vartannat läsår och ges 2012/13, 2014/15
AAHF05 (A) Arkitektur, baskurs D (åk 2): Kursen ges vartannat läsår och ges 2012/13, 2014/15.
ATHA05 (A) Arkitekturens teori och historia II (Åk 1): Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2013/14
ATHA10 (A) Arkitekturens teori och historia II (Åk 2): Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2013/14.
ATHA20 (A) Arkitekturens teori och historia IV (Åk 1): Kursen ges vartannat läsår och ges 2012/13, 2014/15.
ATHA25 (A) Arkitekturens teori och historia IV (Åk 2): Kursen ges vartannat läsår och ges 2012/13, 2014/15.

Bebyggelsevård

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  12/13
lp1
12/13
lp2
12/13
lp3
12/13
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ABV620 6 G1 IBYA - S Byggteknik med arkitektur KS KE U W T 28 16 0 2 114
ABVN16 15 A A X E1 Kulturhistoriska byggnader KS KE U W T 10 75 0 5 110 10 75 0 5 110
ABVN11 7,5 A A X E1 Kulturhistoriska byggnader, teori KS KE U W T 14 35 0 1 70 14 35 0 1 70
ABFF01 7,5 G2 A X E Skandinavisk arkitektur och stadsbyggnad I KS KE U W T 15 22 0 0 65 15 12 0 1 70
ABV610 6 G1 IBYA - S Arkitektur- och byggteknikhistoria KS KE U W T 14 14 0 1 51 14 14 0 1 51
ABVN02 15 A A X E1 Modernismens arkitektur - förnyelse KS KE U W T 10 75 0 5 110 10 75 0 5 110
ABVN06 7,5 A A X E1 Modernismens arkitektur - förnyelse, teoridel KS KE U W T 14 35 0 1 70 14 35 0 1 70
ABFN15 7,5 A A X E Skandinavisk arkitektur och stadsbyggnad II KS KE U W T 15 22 0 0 65 15 12 0 1 70
ABVF01 18 G2 A - E2 Studio: Restaurering och ombyggnad KS KE U W T 15 100 0 5 120 15 100 0 5 120

Boende och bostadsutveckling

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  12/13
lp1
12/13
lp2
12/13
lp3
12/13
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ABA600 7,5 G2 IBYA - S Internationellt hållbart byggande KS KE U W T 30 28 0 2 140
ABAN15 7,5 A A, MSUD X E Klimatsmart arkitektur och urban design KS KE U W T 10 18 0 2 70 10 18 0 2 70
ABAN11 15 A A X E1 Urban Shelter KS KE U W T 20 100 0 5 75 20 40 0 5 135
ABAN06 7,5 A A X E1 Urban Shelter, teori KS KE U W T 15 14 0 2 69 15 14 0 2 69

Energi och byggnadsdesign

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  12/13
lp1
12/13
lp2
12/13
lp3
12/13
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
AEBF10 7,5 G2 MEMB X E Energianvändning och termisk komfort i byggnader KS KE U W T 20 20 10 1 149
AEB010 7,5 G2 E, F, M, W X E1 Solenergi – grundkurs i solvärmeteknik KS KE U W T 24 10 15 6 145
AEBN10 15 A MEMB X E Passivhus – integrering av termiska aspekter och fuktsäkerhet KS KE U W T 10 42 40 2 306
AEBF15 7,5 G2 MEMB X E Dagsljus och belysning i byggnader KS KE U W T 20 20 10 1 149
AEB020 7,5 G2 E, F, M, W X E1 Solel – grundkurs i solcellsteknik KS KE U W T 24 10 10 6 150
AEBN15 15 A MEMB X E Energieffektiv kontorsbyggnad – integrering av dagsljus och ventilation KS KE U W T 10 42 40 2 306

Institutionens kandidatarbeten

Listan innehåller de kandidatarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive kandidatarbete ingår i. Listan är inte nödvändigtvis komplett före läsåret 2016/17.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
AAHL05 18 A Kandidatarbete i arkitektur KS KE U
ASBL05 18 A Kandidatarbete i arkitektur / Arkitektur & landskap KS KE U
AFOL05 18 A Kandidatarbete i arkitektur / Muterande arkitektur KS KE U
AAKL05 18 A Kandidatarbete i arkitektur / Stadsrum - husrum KS KE U
ASBL01 15 L, V Kandidatarbete i stadsbyggnad KS KE U
ABVL05 18 A Kandidatarbete i arkitektur / Restaurering och ombyggnad KS KE U
AEBL01 15 V Kandidatarbete i energi- och byggnadsdesign KS KE U

Institutionens examensarbeten

Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
AAHM01 30 A Examensarbete i arkitektur KS KE U W
ASBM01 30 MSUD Examensarbete i hållbar stadsgestaltning KS KE U
ASBM05 30 L, V Examensarbete i stadsbyggnad KS KE U W
AEB820 30 E, V, W Examensarbete i energi- och byggnadsdesign KS KE U
ABA615 22,5 IBYA Examensarbete KS KE U W
ABAM01 30 A Examensarbete i byggande och arkitektur KS KE U W