lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2012/13 - Inst f designvetenskaper

 12/13 

Certec

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  12/13
lp1
12/13
lp2
12/13
lp3
12/13
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
TNSA01 2 G1 KID - S Universal design, teori KS KE U W T 12 2 4 0 35
TNX097 7,5 G2 C, D, E, F, M, MD - S Rehabiliteringsteknik KS KE U W T 14 14 4 4 44 14 14 8 14 70
TNX153 7,5 G2 C, D, M, MD - E2 Rehabiliteringsteknik och design KS KE U W T 10 4 4 6 90 0 8 0 8 70
TNSF01 6 G2 KID X E2 Universal design, projekt KS KE U W T 4 0 0 6 64 0 8 0 8 70

Ergonomi och aerosolteknologi

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  12/13
lp1
12/13
lp2
12/13
lp3
12/13
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MAM120 7,5 G2 C, D, MD - S Användbarhetsutvärdering KS KE U W T 20 8 0 30 142
MAMN10 7,5 A C, D, Pi - S Interaktion 1: Neuromodellering, kognitiv robotik och agenter X Se fotnot nedan. KS KE U W T 6 44 0 0 150
MAMN25 7,5 A D, F, L, MD - S Interaktionsdesign KS KE U W T 30 14 0 14 142
MAM032 7,5 A C, D, MD - S Arbete-människa-teknik, projekt KS KE U W T 0 0 0 20 60 0 0 0 20 60
MAM032 C, D, MD 0 0 0 20 60 0 0 0 20 60
MAMA05 10 G1 KID - E2 Belastnings- och kognitionsergonomi KS KE U W T 18 4 8 34 110 4 12 0 2 74
EDT655 7,5 G2 IDA - S Projekt årskurs 3 KS KE U T 18 6 0 20 36 0 4 0 20 96
MAM242 7,5 G2 F, M, MNAV, N X E1 Aerosolteknologi KS KE U W T 38 12 14 0 125
ABF061 6 G2 V - S Arkitektur för ingenjörer KS KE U W T 32 52 0 0 76
MAMN01 7,5 A C, D X E2 Avancerad interaktionsdesign KS KE U W T 7 14 0 0 179
MAMN15 7,5 A C, D, Pi - S Interaktion 2: Virtualitet och kognitiv modellering X Se fotnot nedan. KS KE U W T 6 44 0 0 150
MAM090 7,5 A BI, C, RH - S Människa, teknik, organisation och hantering av risker KS KE U W T 32 14 0 24 138
MAMA15 7,5 G1 C - S Interaktionsdesign, grundkurs KS KE U W T 16 8 0 8 100 8 4 0 4 52
MAMN20 7,5 A F, M, MNAV, N X E1 Aerosolteknologi, projekt KS KE U W T 0 0 0 20 140
MAMN20 F, M, MNAV, N 0 0 0 20 140
MAMF15 6 G2 D, E, M - S Arbetsorganisation och ledarskap KS KE U W T 30 14 0 14 120
MAMF21 7,5 G2 E, M - S Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet KS KE U W T 10 0 0 30 65 0 0 0 30 65
MAM101 7,5 G2 C, D, F - S Virtual Reality i teori och praktik KS KE U W T 15 8 0 2 60 5 12 0 2 96
MAMA11 5 G1 MD - S Belastnings- och kognitionsergonomi KS KE U W T 22 16 8 0 92
MAMN30 7,5 A C, I, M - S Ledarskap, arbetsorganisation och projektledning KS KE U W T 30 14 0 14 142

MAMN10 (C, D, Pi) Interaktion 1: Neuromodellering, kognitiv robotik och agenter: Kursen ges vartannat läsår och ges 2012/13, 2014/15.
MAMN15 (C, D, Pi) Interaktion 2: Virtualitet och kognitiv modellering: Kursen ges vartannat läsår och ges 2012/13, 2014/15.

Förpackningslogistik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  12/13
lp1
12/13
lp2
12/13
lp3
12/13
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MTTN50 7,5 A MFIPDES X E Livsmedels- och förpackningsinnovation, projekt KS KE U W T 20 60 0 0 120
MTTN40 7,5 A B, I, K, M, MD, MFIPDES X E2 Förpackningsteknik och utveckling KS KE U W T 40 28 20 0 112
MTTN55 7,5 A I, M, MD, MFIPDES X E2 Tillämpad logistiksimulering KS KE U W T 28 21 0 0 64 7 21 0 0 12
MTTN35 7,5 A I, M, MLIV, MFIPDES X E2 Förpackningslogistik KS KE U W T 42 28 0 40 90

Industridesign

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  12/13
lp1
12/13
lp2
12/13
lp3
12/13
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
IDEN40 5 A MD, MID X E Design management 2 KS KE U W T 41 39 0 12 40
IDEA56 3 G1 KID X E2 Avancerad skissteknik KS KE U W T 30 0 0 0 50
IDEF15 15 G2 KID, MID - E2 Fördjupningsprojekt i industridesign inom särskilt intresseområde X Se fotnot nedan. KS KE U T 0 0 0 0 400
IDEF25 5 G2 MID X E Introduktion KS KE U W T 30 0 0 43 60
IDEA05 5 G1 KID - E2 2D-tekniker KS KE U W T 6 3 12 0 19 6 3 12 0 19
IDEA01 14 G1 KID - S Designerns verktyg KS KE U W T 20 80 0 0 50 20 80 0 0 50
IDEA35 6 G1 MD - S Designerns verktyg KS KE U W T 14 28 14 0 0 14 28 14 0 0
IDEA40 9 G1 KID X E2 Designmetodik KS KE U W T 5 20 0 0 40 5 20 0 0 60
IDEN05 15 A MID X E Industridesign projekt I KS KE U W T 10 0 0 40 80 10 0 0 80 180
IDEN25 20 A MID X E Industridesignprojekt III KS KE U W T 7 0 0 26 100 7 0 0 26 100
IDEF06 3 G2 KID, MD X E2 Portföljteknik KS KE U W T 8 20 0 2 25 0 0 0 4 25
IDEF01 7,5 G2 KID, MID - E2 Fördjupningsprojekt i industridesign inom särskilt intresseområde X Se fotnot nedan. KS KE U T 0 0 0 0 200
IDEF01 KID, MID X Se fotnot nedan. 0 0 0 0 200
IDE175 4,5 G2 KID, MID - E 3 D - Modellering II KS KE U W T 2 66 0 0 45
IDEN45 5 A MID X E CAD evolution KS KE U W T 40 0 0 0 27
IDEN35 5 A MID X E Forskningsmetodik i industridesign KS KE U W T 15 20 0 0 60
IDEF10 9 G2 KID X E2 Industridesignprojekt C KS KE U W T 10 20 0 28 80
IDEA25 1 G1 KID - E2 Inspirationskurs i industridesign, del 1:2 KS KE U W T 12 0 0 0 12
IDEA60 1 G1 KID, MID - E2 Workshop i industridesign X Se fotnot nedan. KS KE U T 0 0 0 0 30
IDEA10 5 G1 MD - E2 3D-modellering och rendering KS KE U W T 4 56 0 0 60
IDEA10 KID 2 40 0 0 42 2 16 0 0 18
IDEF30 3 G2 KID, MID - E2 Avancerad skissteknik II KS KE U T 30 0 0 0 50
IDEA75 5 G1 MD - E2 Designmetodik KS KE U W T 8 30 0 0 60
IDEA15 1 G1 KID, MD - E1 Fototeknik KS KE U W T 8 8 0 0 10
IDEA20 4 G1 KID - E1 Industridesignprojekt A KS KE U W T 10 0 0 46 50
IDEA50 4 G1 KID X E1 Ljus och färg, projekt KS KE U W T 8 8 0 32 16
IDEN10 20 A MID X E Industridesign projekt II KS KE U W T 7 0 0 26 100 7 0 0 26 100
IDE015 3 G1 KID - E2 Inspirationskurs i industridesign, del 2:2 KS KE U W T 28 0 0 0 14 28 0 0 0 14
IDE051 15 A MD - E2 Projekt i teknisk design KS KE U W T 8 16 0 14 130 8 17 0 13 150
IDEA30 5 G1 MD - S Verkstadsintroduktion KS KE U W T 3 25 0 0 14 3 25 0 0 14
IDEA80 7 G1 KID X E Design management 1 KS KE U W T 62 39 0 12 40
IDEF20 10 G2 MD - E2 Designprojekt KS KE U W T 12 24 0 0 180
IDE025 4,5 G1 KID, MID - E2 Glasdesign KS KE U W T 2 66 0 0 50
IDEA45 6 G1 KID X E1 Industridesignprojekt B KS KE U W T 15 0 0 70 75
IDEF35 15 G2 MID - S Yrkespraktik X Se fotnot nedan. KS KE U W T 2 0 0 4 314

IDEF15 (KID, MID) Fördjupningsprojekt i industridesign inom särskilt intresseområde: Endast enligt särskilt beslut.
IDEF01 (KID, MID) Fördjupningsprojekt i industridesign inom särskilt intresseområde: Endast enligt särskilt beslut.
IDEA60 (KID, MID) Workshop i industridesign: Förlagd till tentamensperioder
IDEF35 (MID) Yrkespraktik: Sommarkurs

Innovationsteknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  12/13
lp1
12/13
lp2
12/13
lp3
12/13
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
INTN01 7,5 A I - S Innovationsteknik KS KE U W T 80 0 0 20 100

Produktutveckling

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  12/13
lp1
12/13
lp2
12/13
lp3
12/13
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MMK140 4,5 A M, MD X E2 Datorbaserad konstruktionsanalys 1 KS KE U W T 14 28 0 0 42
MMKN11 7,5 A M, MD X E2 Konstruktion för X KS KE U W T 28 35 0 21 65
MMKN35 7,5 A M, MD X E2 Produktinnovation KS KE U W T 28 35 0 21 65
MMK150 7,5 A M X E2 Projekt - Maskinkonstruktion X Se fotnot nedan. KS KE U W T 0 0 0 60 60
MMK150 M X Se fotnot nedan. 0 0 0 60 60
MMK150 M X Se fotnot nedan. 0 0 0 60 60
MMK150 M X Se fotnot nedan. 0 0 0 60 60
MMK010 6 G1 M - S Ritteknik/datorstödd ritning KS KE U W T 28 36 0 0 65
MMKA15 7 G1 MD - S Ritteknik/datorstödd ritning KS KE U W T 32 42 0 0 94
MMKA10 5 G1 I, M, MD X E Form, färg och produktuttryck KS KE U W T 10 25 0 0 25 6 29 0 0 29
MMK101 15 A M X E2 Produktutvecklingsprojekt KS KE U W T 0 0 0 42 50 4 0 0 42 50 0 0 0 28 50 0 0 0 28 60
MMK145 4,5 A M, MD X E2 Datorbaserad konstruktionsanalys 2 KS KE U W T 14 28 0 0 42
MMKN05 5 A M, MD - E2 Konstruktionsteknik KS KE U W T 20 35 4 8 60
MMKN01 7,5 A M X E1 Digitala fabriker X Se fotnot nedan. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
MMK050 6 G2 M - S Hydraulik och pneumatik KS KE U W T 30 16 6 0 80
MMKN20 5 A M, MD X E2 Konstruktion i termoplastiska material KS KE U W T 21 28 8 8 50
MMKF15 7,5 G2 M, MD, Pi X E1 Tillämpad robotteknik KS KE U W T 28 22 8 0 120
MMKF01 5 G2 M, MD X E2 Utvecklingsmetodik KS KE U W T 14 28 0 0 42
MMK070 7,5 G2 I, M, MD X E Design i företag KS KE U W T 14 28 0 0 42 14 28 0 0 42
MMKN30 7,5 A M, MD X E1 Servicerobotik X Se fotnot nedan. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
MMKN15 5 A M X E2 Datorbaserad konstruktionsoptimering KS KE U W T 20 38 0 0 50
MMK121 4,5 G2 M X S Datorbaserad produktmodellering och -simulering KS KE U W T 10 40 0 0 40
MMKF10 5 G2 MD - S Digital prototypframtagning KS KE U W T 10 40 0 0 40
MMK126 7,5 G2 M X E2 Friformsframställning i produktutvecklingsprocessen KS KE U W T 10 60 0 0 60
MMKA01 6 G1 KID X E2 Produktutveckling med snabb prototypframtagning KS KE U W T 14 35 0 0 45
MMKA05 3 G1 KID - E2 Projekt i volymmodellering KS KE U W T 10 10 0 0 60
MMKF05 7,5 G2 I X E2 Utvecklingsmetodik X Se fotnot nedan. KS KE U W T 21 42 0 0 60

MMK150 (M) Projekt - Maskinkonstruktion: Projekt kan starta i samtliga lp. Uppgifterna om timmar förutsätter att projektet går över en läsperiod.
MMKN01 (M) Digitala fabriker: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2013/14.
MMKN30 (M, MD) Servicerobotik: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2013/14.
MMKF05 (I) Utvecklingsmetodik: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Industriell produktframtagning för antagna H10. Kursen är också valfri på programmet.

Institutionens kandidatarbeten

Listan innehåller de kandidatarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive kandidatarbete ingår i. Listan är inte nödvändigtvis komplett före läsåret 2016/17.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
MAML10 15 W Kandidatarbete i aerosolteknologi KS KE U
IDEL01 15 KID Examensarbete för konstnärlig kandidatexamen i industridesign KS KE U W

Institutionens examensarbeten

Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
TNS820 30 BME, C, D, E, F, M Examensarbete i rehabiliteringsteknik KS KE U W
MAM720 30 F, K, M, N, W Examensarbete i aerosolteknologi KS KE U W
MAM920 30 BME, E, F, I, M, RH, W Examensarbete i ergonomi KS KE U W
MAML05 22,5 IDA, IDL Examensarbete i interaktionsdesign KS KE U
MAMM01 30 C, D, M Examensarbete i interaktionsdesign KS KE U W
MTT920 30 B, I, M Examensarbete i förpackningslogistik KS KE U W
MTTM01 30 MFIPDES Examensarbete i livsmedelsförpackningsdesign KS KE U W
IDEM05 30 MID Examensarbete för konstnärlig masterexamen i design KS KE U
INTM01 30 I Examensarbete i innovationsteknik KS KE U W
MMK820 30 I, M Examensarbete i maskinkonstruktion KS KE U W
MMK920 30 MD Examensarbete i teknisk design KS KE U W

MAM720 (K) Examensarbete i aerosolteknologi: Endast tillgänglig för antagna till 270 hp.