lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2012/13 - Inst f elektro- och informationsteknik

 12/13 

Inst för elektro- och informationsteknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  12/13
lp1
12/13
lp2
12/13
lp3
12/13
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EITN50 7,5 A C, D, E X E2 Avancerad datasäkerhet X Se fotnot nedan. KS KE U W T 26 0 0 4 170
ETS052 4,5 G2 D, E, F, I, Pi X E2 Datorkommunikation KS KE U W T 28 14 8 0 70
ETIN20 7,5 A D, E, F, MNAV, MSOC, N, Pi X E Digital IC-konstruktion KS KE U W T 24 12 12 0 150
ETT051 7,5 G2 C, D, E, F, MFOT, MWIR, Pi X E2 Digital kommunikation KS KE U W T 24 28 8 0 140
EITF35 7,5 G2 D, E, MSOC X E Digitala strukturer på kisel KS KE U W T 10 0 28 0 162
ETE055 6 G2 F - S Elektromagnetisk fältteori KS KE U W T 28 28 0 0 100
ETEF01 7 G2 Pi - S Elektromagnetisk fältteori KS KE U W T 34 32 0 0 110
ETEN05 7,5 A E, F, MFOT, Pi X E Elektromagnetisk vågutbredning KS KE U W T 28 14 0 5 153
ETIA05 4 G1 KID X E2 Elektroteknik: möjligheter och begränsningar KS KE U W T 28 7 0 10 50
ETIF05 7,5 G2 C, D, E, F, MFOT, MSOC, MWIR, N X E Grundläggande radioteknik KS KE U W T 18 18 12 0 130
EDI042 7,5 A C, D, E, MWIR, Pi X E Kodningsteknik KS KE U W T 24 24 0 0 152
ETEF15 7,5 G2 IEA - S Krets- och mätteknik, fortsättningskurs KS KE U W T 28 28 12 0 104
ETIN70 7,5 A D, F, MSOC, N X E2 Modern elektronik KS KE U W T 28 12 6 0 0
ETTN15 7,5 A C, D, E, MSOC, MWIR X E2 Moderna trådlösa system - LTE och dess efterföljare KS KE U W T 28 14 0 8 150
EITN10 7,5 A C, D, E, MWIR X E Multipelantennsystem KS KE U W T 24 14 0 0 162
ETTN10 7,5 A C, D, E, F, MWIR, Pi X E2 Optimal signalbehandling KS KE U W T 14 28 8 0 150
EITF05 4 G2 C, D - S Webbsäkerhet KS KE U W T 14 6 0 1 95
EDT632 6 G1 IDA - S Datateknik, översiktskurs KS KE U W T 10 14 16 0 35 10 10 20 0 35
ETS601 7,5 G2 IDA, IEA - S Dator- och telekommunikation KS KE U W T 14 14 8 0 58 14 14 8 0 58
EDT621 7,5 G2 IDA - S Datorarkitekturer med operativsystem KS KE U W T 10 4 16 0 70 6 8 0 20 66
EIT020 9 G2 C, D, E, F, Pi - S Digitalteknik KS KE U W T 28 28 8 0 75 14 14 16 0 55
ESS050 9 G2 D, E - S Elektromagnetisk fältteori KS KE U W T 22 22 0 0 50 20 20 0 0 100
EEIA01 6 G1 IEA - S Elektroteknik, introduktionskurs KS KE U W T 10 14 16 0 35 10 10 20 0 35
ETIN40 7,5 A D, E X E IC-projekt 2 KS KE U W T 2 0 0 16 80 2 0 0 16 80
ETSF05 9 G2 C - E2 Internetprotokoll X Se fotnot nedan. KS KE U W T 6 2 4 0 28 21 6 0 4 169
EITA01 12 G1 BME - S Introduktion till medicin och teknik KS KE U W T 38 28 0 0 104 28 28 0 1 88
ETS130 7,5 G1 C - S Kommunikationssystem KS KE U W T 22 12 12 5 129 0 0 0 0 20
ETI125 4,5 G1 E, F, M, N - S Konsumentelektronik X Se fotnot nedan. KS KE U W T 14 0 0 0 20 14 0 0 0 20
ETE604 7,5 G1 IDA, IEA - S Krets- och mätteknik KS KE U W T 14 28 12 0 46 14 28 12 0 46
EITN20 6 A E, MWIR X E Projekt i trådlös kommunikation, del 2 KS KE U W T 4 6 0 0 70 4 0 0 0 70
GEMA50 4,5 G1 A, B, BI, BME, C, D, E, F, I, K, KID, L, M, MD, MID, N, Pi, RH, V, W - S Teknikhistoria KS KE U W T 14 0 0 0 40 14 7 0 0 40
ESS010 15 G1 E - S Elektronik KS KE U W T 42 28 8 0 100 22 14 12 0 75 4 6 4 10 75
EDI610 15 G1 IDA, IEA - S Digitala system KS KE U W T 20 14 16 0 50 20 14 16 0 50 20 0 20 0 60 14 0 20 0 66
EITN35 7,5 A C, D, E, F, I, MFOT, MNAV, MWIR, N, Pi X E2 Projekt i elektro- och informationsteknik X Se fotnot nedan. KS KE U W T 0 0 0 0 200
EITN35 C, D, E, F, I, MFOT, MNAV, MWIR, N, Pi X Se fotnot nedan. 0 0 0 0 200
EITN35 C, D, E, F, I, MFOT, MNAV, MWIR, N, Pi X Se fotnot nedan. 0 0 0 0 200
EITN35 C, D, E, F, I, MFOT, MNAV, MWIR, N, Pi X Se fotnot nedan. 0 0 0 0 200
EITN25 15 A MSOC X E Projekt i system på chips KS KE U W T 0 0 0 25 375
EITN25 MSOC 0 0 0 25 375
EITN25 MSOC 0 0 0 25 375
EITN25 MSOC 0 0 0 25 375
EITF15 6 G2 Pi - S Signalbehandling - teori och tillämpningar X Se fotnot nedan. KS KE U W T 28 28 8 0 100
EITF15 Pi X Se fotnot nedan. 28 28 8 0 100
ETTN05 7,5 A C, D, E, F, MWIR, Pi X E2 Adaptiv signalbehandling KS KE U W T 14 28 8 0 150
ETIN25 7,5 A E, F, MSOC, N X E Analog IC-konstruktion KS KE U W T 20 14 12 0 150
ETEN10 7,5 A E, F, MFOT, MWIR, N, Pi X E Antennteknik KS KE U W T 34 14 6 0 146
EITN40 4 A C, D - S Avancerad webbsäkerhet KS KE U T 14 0 4 2 86
EITF20 7,5 G2 C, D, E, F, MSOC X E2 Datorarkitektur KS KE U W T 20 4 16 0 160
ETTN01 7,5 A C, D, E, MFOT, MWIR X E2 Digital kommunikation, fortsättningskurs KS KE U W T 20 24 4 5 147
ESS040 6 G2 E, F X S Digital signalbehandling KS KE U W T 28 28 14 0 90
ETIN45 7,5 A D, E, MSOC X E DSP-design KS KE U W T 24 12 8 15 140
ETIN50 7,5 A E, F, MSOC, MWIR, N X E Högfrekvensförstärkare KS KE U W T 20 20 16 0 140
ETIN55 7,5 A D, E, MSOC X E Integrerade A/D och D/A omvandlare KS KE U W T 24 2 12 0 162
EITF25 6 G2 F, I, Pi X E2 Internet - teknik och applikationer X Se fotnot nedan. KS KE U W T 18 4 12 0 125
ETSF10 7,5 G2 C, D, E, MWIR X E2 Internetprotokoll X Se fotnot nedan. KS KE U W T 21 6 0 4 169
EDIN01 7,5 A C, D, E, F, MWIR, Pi X E1 Kryptoteknik KS KE U W T 36 14 0 40 110
ESSF01 8 G2 E, N - S Analog elektronik KS KE U W T 6 6 0 0 10 14 14 8 0 30 28 14 8 0 70
ESSF01 D Endast tentamen Endast tentamen: Kursen ges inte längre, men det finns tentamenstillfällen schemalagda detta läsår.
ETIA01 8 G1 D - S Elektronik KS KE U W T 4 0 2 0 0 28 28 8 0 40 14 14 8 0 70
ETEN15 7,5 A E, F, Pi X E2 Acceleratorer, partiklar och fält KS KE U W T 28 28 0 0 144
ETIN80 7,5 A C, D, E, MSOC, MWIR, Pi X E2 Algoritmer i signalprocessorer - projektkurs KS KE U W T 8 4 0 12 176
ETSN01 7,5 A C, D, E, I, MWIR X E Avancerad telekommunikation KS KE U W T 22 10 6 7 155
EIT060 7,5 G1 C, D, E, F X S Datasäkerhet KS KE U W T 28 0 12 2 160
EIT070 6 G2 C, D, E, F, I, Pi - S Datorteknik KS KE U W T 14 8 16 0 120
EITF40 7,5 G2 D, E X E1 Digitala och analoga projekt KS KE U W T 6 0 2 10 180
FFF115 7,5 A E, F, MNAV, MSOC, N X E1 Höghastighetselektronik KS KE U W T 32 10 8 0 60
ETIN30 7,5 A E, F, MSOC, N X E Integrerad radioelektronik KS KE U W T 22 18 12 0 150
EITN30 7,5 A C, D, E - S Internet inuti KS KE U W T 10 0 112 0 78
ETIN10 7,5 A C, D, E, MSOC, MWIR X E Kanalmodellering för trådlös kommunikation KS KE U W T 28 14 0 0 158
EDI075 6 A C, D, Pi X E1 Matematisk kryptologi KS KE U W T 24 12 0 20 104
ETIA10 7,5 G1 B, C, D, E, F, I, K, M, MFOT, MNAV, MSOC, MWIR, N, Pi X E Patent och annan immaterialrätt KS KE U W T 30 10 2 0 158
EDA625 7,5 G2 IDA, IEA - S Säkerhet KS KE U W T 30 10 20 0 140
EITN01 7,5 A C, D X E2 Webb-intelligens och informationssökning KS KE U W T 14 0 24 0 160
ETS302 6 G1 IDA, IEA - S Datorkommunikation KS KE U W T 12 7 4 0 55 12 7 4 0 50
ETIN35 7,5 A D, E, MSOC X E IC-projekt 1 KS KE U W T 5 0 20 16 70 0 0 0 16 80
EDI615 7,5 G2 IDA - S Tekniska gränssnitt KS KE U W T 14 14 12 12 48 10 0 12 12 66
ETIN75 7,5 A E, MSOC X E Avancerad analog design KS KE U W T 24 24 8 0 144
ETIN60 7,5 A D, E, MSOC X E Avancerade A/D och D/A omvandlare KS KE U W T 24 2 16 0 158
EITF01 9 G2 C, D, E, F X E Digitala bilder – kompression KS KE U W T 26 14 0 10 190
EITF11 10 G2 I X E2 Digitala projekt X Se fotnot nedan. KS KE U W T 8 0 4 20 230
ETE115 7,5 G2 BME, F, N - S Ellära och elektronik KS KE U W T 32 28 4 0 130
EIT100 7,5 G1 C X E2 Informationsöverföring KS KE U W T 56 24 0 0 130
EITN45 7,5 A C, D, E, F, MFOT, MWIR, Pi X E1 Informationsteori KS KE U T 28 14 0 0 150
ETS075 4,5 G2 C, D, E X S Kösystem KS KE U W T 14 22 8 0 70
ETIF15 7,5 G2 C, D, E, F, Pi X E2 Medicinsk signalbehandling KS KE U W T 14 14 0 7 165
ETEN01 7,5 A E, F, MFOT X E2 Mikrovågsteori KS KE U W T 28 14 4 4 154
FFF160 7,5 A E, F, MNAV, MSOC, N X E2 Nanoelektronik KS KE U W T 26 0 4 42 120
EIT140 7,5 A C, D, E, MWIR X E OFDM för bredbandskommunikation KS KE U W T 28 0 0 7 165
ETIN65 7,5 A E, F, MSOC, MWIR, N X E2 Radioprojekt KS KE U W T 6 0 0 4 190
ETIN15 7,5 A C, D, E, MSOC, MWIR X E Radiosystem KS KE U W T 28 14 4 0 154
ETIF10 7,5 G2 C, D, E, F, Pi X E2 Signalbehandling - design och implementering KS KE U W T 22 22 8 0 148
ETI265 7,5 G1 BME, C, D, E X S Signalbehandling i multimedia X Se fotnot nedan. KS KE U W T 28 28 14 0 120
ETS061 7,5 A C, D, E, I, Pi X E2 Simulering KS KE U W T 14 8 0 8 170

EITN50 (C, D, E) Avancerad datasäkerhet: Endast en av kurserna EITN50 och EIT015 får ingå i examen.
ETSF05 (C) Internetprotokoll: Endast en av kurserna ETSF05 och ETSF10 får ingå i examen.
ETI125 (E) Konsumentelektronik: Får inte läsas av studenter som tillhör årskull 07 eller senare.
EITN35 (C, D, E, F, I, MFOT, MNAV, MWIR, N, Pi) Projekt i elektro- och informationsteknik: Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen.
EITF15 (Pi) Signalbehandling - teori och tillämpningar: Kursen flyttad från årskurs 3 till årskurs 2.
EITF25 (I) Internet - teknik och applikationer: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen System- och programvaruutveckling för antagna H10. Kursen är också valfri på programmet.
ETSF10 (C) Internetprotokoll: Valfri kurs endast för årskull H08 eller tidigare, och som inte läser ETSF05 som obligatorisk kurs. ETSF05 och ETSF10 kan inte samtidigt ingå i examen.
EITF11 (I) Digitala projekt: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen System- och programvaruutveckling för antagna H10. Kursen är också valfri på programmet.
ETI265 (C, D) Signalbehandling i multimedia: Antagna till Kinainriktningen läser kursen i Kina på hösten i årskurs 3.
ETI265 (E) Signalbehandling i multimedia: Endast för antagna till Kinainriktningen. Läses i Kina. Ersätter ESS040 Digital signalbehandling.

Institutionens examensarbeten

Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
EITL05 22,5 IDA, IDL, IEA Examensarbete i elektro- och informationsteknik KS KE U
EITM01 30 BME, C, D, E, F, I, MFOT, MNAV, MSOC, MWIR, N, Pi Examensarbete i elektro- och informationsteknik KS KE U W