lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2012/13 - Matematikcentrum (inst LTH)

 12/13 

Matematik (LTH)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  12/13
lp1
12/13
lp2
12/13
lp3
12/13
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMA170 6 A C, D, E, F, L, Pi X E1 Bildanalys KS KE U W T 28 14 8 1 120
FMA430 6 G1 B, BI, BME, K, L, N, V - S Flerdimensionell analys KS KE U W T 50 28 4 0 90
FMA430 C, D 50 28 4 0 90
FMA430 F, I 50 28 4 0 90
FMA430 E, M, MD, W 50 28 4 0 90
FMA661 7,5 G2 IDA - S Sannolikhetsteori och diskret matematik KS KE U W T 36 36 0 0 128
FMAA05 15 G1 BI, E, F, I, L, Pi, V, W - S Endimensionell analys KS KE U W T 56 48 0 0 122 56 42 0 0 122
FMA260 7,5 A F, Pi X E2 Funktionalanalys och harmonisk analys KS KE U W T 14 14 0 0 72 14 14 0 0 72
FMA140 6 A D, F, Pi X E2 Olinjära dynamiska system KS KE U W T 14 7 0 0 59 14 7 0 0 59
FMA645 13,5 G1 IBYA, IBYI, IBYV, IDA, IEA - S Matematisk analys KS KE U W T 14 28 0 0 38 36 36 0 0 88 28 28 0 0 64
FMAA01 15 G1 BME, C, D, M, MD - S Endimensionell analys KS KE U W T 34 36 0 0 81 42 28 0 0 81 42 28 0 0 81
FMAA01 B, K, N 34 36 0 0 81 0 0 0 0 0 42 28 0 0 81 42 28 0 0 81
FMA085 4,5 G1 Pi - S Matematisk kommunikation KS KE U W T 10 10 0 1 10 6 4 0 1 6 0 0 0 0 0 8 8 0 4 58
FMA420 6 G1 C, F, Pi, W - S Linjär algebra KS KE U W T 42 28 0 0 90
FMA420 B, I, K, M, MD, N 42 28 0 0 90
FMA420 BI, E, L, V 42 28 0 0 90
FMA420 BME, D 42 28 0 0 90
FMAF01 7 G2 F, N, Pi - S Matematik - Funktionsteori KS KE U W T 42 28 4 0 130
FMAF01 C, D, E, I X Se fotnot nedan. 42 28 4 0 130
FMA120 6 A Pi X E2 Matristeori KS KE U W T 14 14 0 1 52 14 14 0 1 52
FMA120 C, D, E, F 20 20 0 1 64 8 8 0 1 40
FMA175 3 A C, D, E, F, L, Pi X E1 Bildanalys, projektdel KS KE U W T 0 0 0 10 70
FMAA10 3 G1 Pi - S Matematisk modellering X Se fotnot nedan. KS KE U W T 18 0 0 2 60
FMA145 3 A D, F, Pi X E1 Olinjära dynamiska system, projektdel KS KE U W T 0 0 0 10 70
FMA051 6 A D, E, F, I, Pi X E1 Optimering X Se fotnot nedan. KS KE U W T 36 14 4 1 100
FMA135 6 G1 C, D, E, F, Pi X E2 Geometri KS KE U W T 14 0 2 0 64 14 0 2 1 64
FMA250 7,5 A F, Pi X E2 Partiella differentialekvationer med distributionsteori KS KE U W T 14 14 0 0 72 14 14 0 0 72
FMAF05 7 G2 F, N, Pi - S Matematik - System och transformer KS KE U W T 42 28 4 0 90
FMAF05 C, D, E, I X Se fotnot nedan. 42 28 4 0 90
FMA125 3 A Pi - E1 Matristeori, projektdel KS KE U T 0 0 0 10 70
FMA125 D, E, F 0 0 0 10 70
FMAN10 7,5 A C, D, F, Pi X E1 Algebraiska strukturer X Se fotnot nedan. KS KE U W T 28 14 0 0 158
FMA270 6 A C, D, E, F, Pi X E1 Datorseende KS KE U W T 28 14 8 1 120
FMA240 6 G2 D, E, F, Pi X E2 Linjär och kombinatorisk optimering KS KE U W T 28 0 4 1 132
FMA111 6 A D, F, Pi - S Matematiska strukturer KS KE U W T 28 14 0 0 118
FMAF10 5 G2 B, C, D, K, L, M, W - S Tillämpad matematik - Linjära system X Se fotnot nedan. KS KE U W T 28 14 4 0 75
FMAN01 7,5 A E, F, Pi, W X E2 Biomatematik X Se fotnot nedan. KS KE U T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
FMA435 7,5 G1 Pi - S Flerdimensionell analys med vektoranalys KS KE U W T 50 28 4 0 90 10 10 0 0 20
FMA021 7,5 A D, E, F, M, Pi - S Kontinuerliga system KS KE U W T 24 12 2 0 60 24 14 6 0 60
FMA200 6 A D, E, F, Pi X E2 Variationskalkyl KS KE U T 14 0 0 0 66 14 0 0 0 66
FMA272 3 A C, D, E, F, Pi X E1 Datorseende, projektdel KS KE U T 0 0 0 10 70
FMA091 6 G1 C, D, E, F, Pi - S Diskret matematik KS KE U W T 36 28 0 0 104
FMA023 3 A F, Pi - E1 Kontinuerliga system, projektdel KS KE U W T 0 0 0 10 70
FMAN05 6 A D, F, N, Pi X E1 Kvantberäkningar X Se fotnot nedan. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
FMA656 4,5 G1 IBYA, IBYI, IBYV, IDA, IEA - S Matematik, linjär algebra KS KE U W T 28 28 0 0 64

FMAF01 (D) Matematik - Funktionsteori: Kan tillsammans med FMAF05 läsas i stället för FMAF10. Ges också som valfri kurs i årskurs 4.
FMAA10 (Pi) Matematisk modellering: Alla delprojekten måste göras under aktuellt läsår. Man får alltså inte spara ett godkänt delprojekt till ett senara läsår.
FMA051 (I) Optimering: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Matematisk modellering för antagna H10. Kursen är också valfri på programmet.
FMAF05 (C) Matematik - System och transformer: Endast en av kurserna FMAF05 och FMAF10 får ingå i examen.
FMAF05 (D) Matematik - System och transformer: Kan tillsammans med FMAF01 läsas i stället för FMAF10. Endast en av kurserna FMAF05 och FMAF10 får ingå i examen.
FMAN10 (C, D, F, Pi) Algebraiska strukturer: Våren 2013 äger den skriftliga tentamen rum på lördagen efter lv 1 i lp 4.
FMAF10 (C) Tillämpad matematik - Linjära system: Endast en av kurserna FMAF05 och FMAF10 får ingå i examen.
FMAF10 (D) Tillämpad matematik - Linjära system: Kan bytas mot kurserna FMAF01 samt FMAF05 (båda måste läsas). Endast en av kurserna FMAF10 och FMAF05 får ingå i examen.
FMAN01 (E, F, Pi, W) Biomatematik: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2013/14.
FMAN05 (D, F, N, Pi) Kvantberäkningar: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2013/14.

Matematisk statistik (LTH)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  12/13
lp1
12/13
lp2
12/13
lp3
12/13
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMSF15 7,5 G2 C, D, E, F, I, Pi X E1 Markovprocesser KS KE U W T 28 28 6 0 120
FMS086 7,5 G2 B, K, N - S Matematisk statistik KS KE U W T 28 22 18 1 120
FMS140 7,5 G2 W - S Matematisk statistik, allmän kurs KS KE U W T 14 28 28 1 120
FMSN25 7,5 A F, I, Pi X E1 Prissättning av derivattillgångar KS KE U W T 28 28 6 1 120
FMSN20 7,5 A C, D, E, F, Pi X E1 Spatial statistik med bildanalys KS KE U W T 28 0 21 4 120
FMSF10 7,5 G2 C, D, E, F, I, L, M, MWIR X E1 Stationära stokastiska processer X Se fotnot nedan. KS KE U W T 28 28 6 0 120
FMS065 7,5 G2 C, Pi, RH - E2 Statistiska metoder för säkerhetsanalys KS KE U W T 28 14 12 0 120
FMS012 9 G2 I - S Matematisk statistik, allmän kurs KS KE U W T 18 14 6 0 85 18 14 6 0 85
FMS012 C, D 18 14 4 0 85 18 14 6 0 85
FMS012 E 18 14 4 0 85 18 14 6 0 85
FMS012 Pi 18 14 4 0 72 18 14 6 0 98
FMS012 F 18 14 4 0 85 18 14 6 0 85
FMS110 7,5 A D, F, Pi X E1 Olinjära tidsserier KS KE U W T 16 4 8 0 60 16 4 8 3 60
FMSN10 7,5 A F, Pi X E1 Analys av överlevnadsdata KS KE U W T 28 14 8 1 100
FMS161 7,5 A F, I, Pi X E1 Finansiell statistik KS KE U W T 28 14 14 5 120
FMSF01 3 G2 V - S Matematisk statistik för högskoleingenjörer X Se fotnot nedan. KS KE U W T 0 0 12 1 50
FMS032 7,5 G2 L, V - S Matematisk statistik, allmän kurs KS KE U W T 28 28 12 0 120
FMS051 7,5 A C, D, E, F, I, Pi X E2 Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W T 26 12 12 5 120
FMSN15 7,5 A F, Pi X E1 Statistisk modellering av multivariata extremvärden KS KE U W T 28 14 9 1 120
FMSN30 7,5 A D, F, L, M, Pi X E1 Linjär och logistisk regression KS KE U W T 28 14 14 2 120
FMS091 7,5 A D, F, I, Pi X E2 Monte Carlo-baserade statistiska metoder KS KE U W T 26 0 14 5 120
FMSF05 7,5 G2 F, I, Pi X E2 Sannolikhetsteori KS KE U W T 22 14 0 0 160
FMSN35 7,5 A C, D, E, F, I, Pi X E2 Stationär och icke-stationär spektralanalys KS KE U W T 18 6 6 5 120
FMS072 7,5 G2 D, E, F, MLIV, MWIR, N, Pi, W X E2 Försöksplanering KS KE U W T 14 14 0 14 150
FMSN05 3 A Pi X E Internationell projektkurs - Matematisk modellering X Se fotnot nedan. KS KE U W T 0 0 0 10 40
FMS035 7,5 G2 M - S Matematisk statistik, allmän kurs KS KE U W T 28 28 10 0 120
FMS045 6 G2 C, D, F, I - S Stationära stokastiska processer X Se fotnot nedan. KS KE U W T 28 28 4 0 80
FMS045 Pi X Se fotnot nedan. Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
FMS047 3 A D, I - S Stationära stokastiska processer, projektdel X Se fotnot nedan. KS KE U W T 0 0 4 6 70
FMS155 7,5 A D, F, I, Pi X E2 Statistisk modellering av extremvärden KS KE U W T 28 14 6 2 100

FMSF10 (C, D, E, F, I) Stationära stokastiska processer: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.
FMSF01 (V) Matematisk statistik för högskoleingenjörer: Kursen kan endast ingå i avkortad civilingenjörsutbildning (TVOLY).
FMSN05 (Pi) Internationell projektkurs - Matematisk modellering: Begränsat deltagarantal. Spec. ansökningsförfarande. Kursen går inte i läsperioden utan i augusti.
FMS045 (C, D, F) Stationära stokastiska processer: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.
FMS045 (I) Stationära stokastiska processer: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Matematisk modellering för antagna H10. Kursen är också valfri på programmet. Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.
FMS045 (Pi) Stationära stokastiska processer: Kursen flyttas från årskurs 2 till årskurs 3.
FMS047 (I) Stationära stokastiska processer, projektdel: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Matematisk modellering för antagna H10. Kursen är också valfri på programmet.

Numerisk analys (LTH)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  12/13
lp1
12/13
lp2
12/13
lp3
12/13
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMNN25 7,5 A D, E, F, Pi X E1 Avancerad kurs i numeriska algoritmer med Python/SciPy KS KE U W T 28 14 0 3 155
FMNN01 7,5 A Pi X E Numerisk linjär algebra KS KE U W T 42 0 0 6 153
FMNN01 F 42 0 0 6 152
FMN100 6 A C, D, E, F X E1 Numeriska metoder för datorgrafik KS KE U W T 28 12 0 4 120
FMNN20 7,5 A F, Pi X E1 Numerisk analys för elliptiska och paraboliska differentialekvationer X Se fotnot nedan. KS KE U T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
FMNN10 8 A F, I, Pi X E1 Numeriska metoder för differentialekvationer KS KE U W T 56 0 0 3 150
FMNN05 7,5 A D, F, Pi X E1 Simuleringsverktyg KS KE U W T 28 14 0 3 155
FMN140 6 G2 V - S Beräkningsprogrammering KS KE U W T 28 0 28 1 50 2 0 10 1 41
FMNN15 4 A F, Pi X E1 Multigridmetoder för differentialekvationer KS KE U W T 20 0 0 2 105
FMN011 6 G2 C, D, L X E1 Numerisk analys KS KE U W T 56 14 0 3 90
FMN050 6 G2 E, I X E1 Numerisk analys X Se fotnot nedan. KS KE U W T 56 14 0 3 90

FMNN20 (F, Pi) Numerisk analys för elliptiska och paraboliska differentialekvationer: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2013/14.
FMN050 (I) Numerisk analys: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Matematisk modellering för antagna H10. Kursen är också valfri på programmet.

Institutionens kandidatarbeten

Listan innehåller de kandidatarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive kandidatarbete ingår i. Listan är inte nödvändigtvis komplett före läsåret 2016/17.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
FMSL01 15 C, D, E, F, I, Pi Kandidatarbete i matematisk statistik KS KE U W

Institutionens examensarbeten

Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
FMA820 30 BME, C, D, E, F, I, M, Pi Examensarbete i matematik KS KE U W
FMS820 30 BME, C, D, E, F, I, Pi, RH Examensarbete i matematisk statistik KS KE U W
FMN820 30 D, E, F, I, M, Pi Examensarbete i numerisk analys KS KE U W