lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2012/13 - Inst f maskinteknologi

 12/13 

Industriell Produktion

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  12/13
lp1
12/13
lp2
12/13
lp3
12/13
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MMTA05 6 G1 I - S Industriella produktionssystem KS KE U W T 28 24 6 0 70
MMT015 7,5 A M, MD - S Material- och metodval KS KE U W T 12 18 8 24 80
MMT031 7,5 A I, M - S Produktionsteknik KS KE U W T 42 28 20 0 120
MMTN01 7,5 A I, M, MD - S Projekt – Industriell produktion X Se fotnot nedan. KS KE U W T 0 0 0 40 160
MMTN01 I, M, MD X Se fotnot nedan. 0 0 0 40 160
MMTN01 I, M, MD X Se fotnot nedan. 0 0 0 40 160
MMTN01 I, M, MD X Se fotnot nedan. 0 0 0 40 160
MMT125 7,5 A M, MD - S Tillämpad FEM – projektkurs KS KE U W T 10 24 0 24 140
MMTA02 6 G1 M, MD - S Introduktion till maskinteknik KS KE U W T 8 4 10 10 40 8 8 6 8 40
MMTF01 6 G2 KID X E Produktion KS KE U W T 34 30 12 0 64
MMT045 7,5 A I, M - S Tillverkningssystem X Se fotnot nedan. KS KE U W T 38 18 12 0 130
MMT045 I, M X Se fotnot nedan. 38 18 12 0 130
MMT195 7,5 A M, MD - S Kretsloppsteknologi X Se fotnot nedan. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
MMT160 7,5 G2 I, M, MD - S CAD/CAM/CAE KS KE U W T 28 48 0 2 120
MMTF05 5 G2 MID X E Produktion och Material KS KE U W T 10 20 0 12 80
MMT220 7,5 A M - S Skärande bearbetning, fortsättningskurs KS KE U W T 28 28 0 12 100
MMT012 7,5 G2 M, MD - S Tillverkningsmetoder KS KE U W T 42 28 10 0 110
MMTN05 7,5 A I, M - S Tillverkningssystem, fortsättningskurs KS KE U W T 14 14 40 5 160

MMTN01 (I, M, MD) Projekt – Industriell produktion: Kursstart enligt överenskommelse med kursansvarig.
MMT045 (I) Tillverkningssystem: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Industriell produktframtagning för antagna H10. Kursen är också valfri på programmet.
MMT195 (M, MD) Kretsloppsteknologi: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2013/14.

Maskinelement

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  12/13
lp1
12/13
lp2
12/13
lp3
12/13
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MMEF05 7,5 G2 M, MD - S Transmissioner KS KE U W T 42 28 0 0 70
MME070 7,5 A M X S Transmissioner, dimensionering KS KE U W T 42 14 0 0 80
MMEF01 5 G2 M, MD - S Tribologi KS KE U W T 28 14 0 0 56
MME080 7,5 A M X S Transmissioner, dynamik KS KE U W T 42 14 0 0 80

Materialteknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  12/13
lp1
12/13
lp2
12/13
lp3
12/13
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FKMN01 7,5 A M, MD X E1 Polymera material KS KE U W T 42 14 16 10 70
FKM090 7,5 A M X S Utmattning - ingenjörs- och materialaspekter KS KE U W T 42 0 8 0 150
FKM070 7,5 A F, M, MD, N X E1 Avancerad materialteknologi KS KE U W T 42 14 8 10 70
FKM015 7,5 G1 F, I, M, MD - S Konstruktionsmaterial, allmän kurs X Se fotnot nedan. KS KE U W T 56 14 12 0 120
FKMN15 7,5 A M, MD - E1 Lätta material KS KE U W T 42 28 4 0 70
FKM065 7,5 A M X E1 Projekt - materialteknik KS KE U W T 0 0 0 0 200
FKMN10 7,5 A M, N X E1 Högtemperaturmaterial X Se fotnot nedan. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
FKM050 6 G1 KID - S Material KS KE U W T 30 10 4 0 70
FKMN05 7,5 A M, N X E1 Pulverteknologi X Se fotnot nedan. KS KE U W T 42 14 20 10 70

FKM015 (I) Konstruktionsmaterial, allmän kurs: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Industriell produktframtagning för antagna H10. Kursen är också valfri på programmet.
FKMN10 (M, N) Högtemperaturmaterial: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2013/14.
FKMN05 (M, N) Pulverteknologi: Kursen ges vartannat läsår och ges 2012/13, 2014/15.

Mekanik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  12/13
lp1
12/13
lp2
12/13
lp3
12/13
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMEN20 8 A F, M, Pi X E2 Kontinuumsmekanik KS KE U W T 42 14 0 2 152
FMEA20 6 G1 F - S Mekanik - Dynamik KS KE U W T 42 28 0 0 90
FMEA30 15 G1 M, MD - S Mekanik KS KE U W T 54 28 12 0 146 42 24 8 4 82
FMEN10 8 A F, M, Pi X E2 Mekaniska vibrationer KS KE U W T 42 14 0 0 155
FMEN01 8 A F, M X E2 Flerkroppsdynamik KS KE U W T 42 14 0 0 155
FMEA10 9 G1 I - S Mekanik, grundkurs KS KE U W T 46 28 6 1 158
FMEA15 7,5 G1 Pi - S Mekanik - Statik och dynamik KS KE U W T 42 28 0 0 62 24 16 0 0 27
FMEA05 6 G1 F - S Mekanik - Statik och partikeldynamik KS KE U W T 42 28 0 0 62 4 0 6 1 16
FMEN15 7,5 A F X E2 Analytisk mekanik KS KE U W T 42 14 0 0 144
FMEN05 7,5 A M - S Projekt - mekanik KS KE U W T 42 14 0 2 142

Institutionens examensarbeten

Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
MMTM01 30 I, M Examensarbete i industriell produktion KS KE U W
MME820 30 M Examensarbete i maskinelement KS KE U
FKM820 30 I, M, N Examensarbete i konstruktionsmaterial KS KE U W
FME820 30 F, I, M Examensarbete i mekanik KS KE U W