lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2012/13 - Fysiska institutionen, LTH

 12/13 

Kurslaboratoriet i fysik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  12/13
lp1
12/13
lp2
12/13
lp3
12/13
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FAF080 7,5 A F, MFOT, MNAV, N X E Atom- och molekylspektroskopi KS KE U W T 36 4 15 0 145
FAF604 6 G1 IBYA - S Fysik KS KE U W T 28 14 8 0 110
FAFA35 6 G1 E - S Fysik - Termodynamik och atomfysik KS KE U W T 28 14 12 0 90
FFF021 7,5 A E, F, MFOT, MNAV, MSOC, N X E1 Halvledarfysik KS KE U W T 34 14 16 0 80
FKF021 7,5 G2 F X E2 Kärnfysik, fördjupningskurs KS KE U W T 28 6 20 0 140
FMFF15 7,5 G2 E, N - E1 Kvantmekanik och matematiska metoder KS KE U W T 28 14 0 2 156
FMFN01 7,5 A F, MFOT, MNAV, N X E1 Kvantmekanik, fortsättningskurs 1 KS KE U W T 20 20 0 10 104
FMFN01 F, MFOT, MNAV, N 20 20 0 10 104
FAFF01 7,5 G2 E, F, MFOT, N X E Optik och optisk design KS KE U W T 26 12 15 0 150
FFF110 7,5 G2 E, F, MFOT, MNAV, MSOC, N X E2 Process- och komponentteknologi KS KE U W T 24 10 24 0 100
FAFF10 15 G2 F - S Atom- och kärnfysik med tillämpningar KS KE U W T 42 20 10 0 120 24 26 20 5 120
FFFN01 7,5 A F, MFOT, MNAV, N - E2 Avancerad framställning av nanostrukturer KS KE U W T 12 0 32 20 50 0 0 0 20 50
FFFN01 F, MFOT, MNAV, N 12 0 32 20 50 0 0 0 20 50
FAFA40 8 G1 IBYI, IBYV - S Fysik KS KE U W T 28 14 8 0 138 2 2 4 0 4
FAFA05 12 G1 N - S Fysik – Våglära, termodynamik och atomfysik KS KE U W T 32 20 10 0 100 32 20 14 0 90
FAFA55 9 G1 F - S Kvantfysikaliska koncept KS KE U T 4 0 0 14 20 28 14 21 8 140
FFFA01 7 G1 N - S Nanovetenskap och nanoteknik – en introduktion KS KE U W T 36 6 16 4 62 0 0 0 24 38
FMFF05 6 G2 F - S Statistisk termodynamik med tillämpningar KS KE U W T 28 28 12 0 32 0 0 8 4 64
FAFA50 7,5 G1 BME - S Våglära, optik och atomfysik KS KE U W T 10 6 2 0 25 32 20 14 0 100
FKFN05 7,5 A E, F X E2 Experimentella verktyg i subatomär fysik KS KE U W T 10 8 20 5 140
FAFA10 9 G1 E - S Fysik – Kvantfenomen och nanoteknologi KS KE U W T 28 12 21 20 159
FAFA10 N 28 36 21 6 160
FAFA10 E 28 12 21 20 159
FFF042 7,5 A MNAV X E2 Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter KS KE U W T 30 12 16 0 130
FFF042 E, F, MFOT, N X Se fotnot nedan. 30 12 16 10 130
FMF121 7,5 A F X E1 Kärnstrukturteori KS KE U W T 28 14 8 0 140
FAFN01 7,5 A E, F, MFOT, N X E Lasrar KS KE U W T 26 12 15 0 150
FBR030 7,5 A F X E Molekylfysik X Se fotnot nedan. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
FAFF20 7,5 G2 C, D, E, F, MFOT, Pi X E Multispektral avbildning KS KE U W T 24 4 15 0 75
FFFN05 7,5 A F, K, MNAV, N X E Nanomaterial - Termodynamik och kinetik KS KE U W T 28 14 0 0 172
FAFA45 7,5 G1 V - S Termodynamik med tillämpningar KS KE U W T 40 22 16 0 122
FAFF25 11 G2 C, D - S Fysik KS KE U W T 16 8 4 0 40 24 12 10 6 120
FMFF10 7,5 G2 F X E1 Astrofysik - stjärnor och kärnor X Se fotnot nedan. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
FFFF01 7,5 G2 N, Pi - S Elektroniska material KS KE U W T 34 18 10 0 100
FFFN10 7,5 A F, MNAV, N X E Elektrontransport i nanostrukturer X Se fotnot nedan. KS KE U W T 28 14 0 0 158
FAFA20 10 G1 W - S Energi- och miljöfysik KS KE U W T 52 28 18 2 166
FFFF05 7,5 G2 F - S Fasta tillståndets fysik KS KE U W T 34 14 14 0 100
FAF095 7,5 A E, F, MFOT, MNAV X E Fotonik och optisk kommunikation KS KE U W T 26 12 15 0 150
FAFA30 8 G1 BI - S Fysik – elektricitetslära, gaser och vätskor KS KE U W T 40 28 12 0 110
FMF170 7,5 G2 F, I, Pi X E Komplex ekonomi X Se fotnot nedan. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
FAFN15 7,5 A F, K, MNAV, N X E2 Kristalltillväxt och halvledarepitaxi KS KE U W T 18 8 0 0 150
FBR024 7,5 A F, MFOT X E1 Laserbaserad förbränningsdiagnostik KS KE U W T 28 4 8 10 150
FAFN05 7,5 A F, MFOT, MNAV X E Ljus - materia växelverkan KS KE U W T 26 12 10 1 160
FAFF35 7,5 G2 BME - S Medicinsk fysik KS KE U W T 30 34 10 0 140
FMFF20 7,5 G2 N - S Nanoteknikens matematiska metoder X Se fotnot nedan. KS KE U W T 34 30 12 0 124
FFFN15 7,5 A E, F, MFOT, MNAV, N X E2 Optoelektronik KS KE U W T 28 14 16 0 140
FMF061 4,5 G2 E, F, Pi - S Relativitetsteori KS KE U W T 21 21 0 0 78
FKFN01 7,5 A F, MNAV X E1 Tillämpad subatomär fysik KS KE U W T 14 6 10 10 120
FMFF01 3 G2 F - S Vektoranalys KS KE U W T 14 14 0 0 50
FFFN20 15 A F, MNAV, N X E2 Experimentell biofysik KS KE U W T 14 16 0 0 100 0 10 20 20 200
FKF100 7,5 A E, F, W X E1 Miljömätteknik KS KE U W T 10 0 10 2 80 8 0 4 4 80
FAFF05 15 G2 N - S Projekt nanoingenjör KS KE U W T 36 2 0 8 114 0 0 0 10 150
FKFF01 4 G2 F, W X E Atmosfärskemi och -fysik KS KE U W T 20 12 0 4 75
FAFN10 7,5 A E, F, MFOT X E Avancerade laser- och optiksystem KS KE U W T 26 12 10 0 150
FAFA15 9 G1 I - S Energi- och miljöfysik KS KE U W T 52 28 13 0 147
FAF220 7,5 G1 Pi - S Fysik KS KE U W T 40 24 20 0 115
FAFA01 9 G1 E - S Fysik - Mekanik och vågor KS KE U W T 48 24 18 0 150
FBR012 7,5 G2 F, I, K, M, W X E Grundläggande förbränning X Se fotnot nedan. KS KE U W T 28 8 4 60 100
FAFF15 7,5 G2 N - S Hållbar utveckling med nanoperspektiv KS KE U T 20 32 0 10 80
FMFN05 7,5 A F, N X E1 Kaos KS KE U W T 28 14 0 10 120
ESS030 4,5 G2 D, E - S Komponentfysik KS KE U W T 30 12 8 0 70
FMFN10 7,5 A F X E Kvantmekanik, fortsättningskurs 2 KS KE U W T 28 14 0 0 150
FAF150 7,5 A D, E, F, MFOT, N, Pi X E Medicinsk optik X Se fotnot nedan. KS KE U W T 24 15 10 40 110
FKF070 7,5 A F X E2 Modern subatomär fysik KS KE U W T 27 0 0 8 160
FMFF25 3 G2 N - S Nanoteknikens matematiska metoder, projekt KS KE U W T 4 0 0 20 56
FKFN10 7,5 A F X E1 Reaktorfysik KS KE U W T 14 6 10 10 120
FAF085 7,5 A F, MNAV, N X E2 Svepspetsmikroskopi X Se fotnot nedan. KS KE U W T 28 0 26 16 130
FMF150 7,5 A F, MNAV, Pi X E1 Termodynamik och statistisk fysik KS KE U W T 32 28 4 0 136
FAF260 6 G1 M - S Tillämpad vågrörelselära KS KE U W T 42 14 12 0 92
FAFF30 9 G2 F - S Våglära och optik KS KE U T 46 28 18 4 140

FFF042 (E) Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter: Omtentamen enligt överenskommelse.
FBR030 (F) Molekylfysik: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2013/14.
FMFF10 (F) Astrofysik - stjärnor och kärnor: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2013/14.
FFFN10 (F, MNAV, N) Elektrontransport i nanostrukturer: Kursen ges vartannat läsår och ges 2012/13, 2014/15.
FMF170 (F, I, Pi) Komplex ekonomi: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2013/14.
FMFF20 (N) Nanoteknikens matematiska metoder: Muntlig tentamen kan vara förlagd utanför tentamensperioden.
FBR012 (I) Grundläggande förbränning: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Energi- och miljötteknik för antagna H10. Kursen är också valfri på programmet.
FAF150 (D, E, F, MFOT, N, Pi) Medicinsk optik: Tentamen (för högre betyg) enligt överenskommelse.
FAF085 (F, MNAV, N) Svepspetsmikroskopi: Kursen ges vartannat läsår och ges 2012/13, 2014/15.

Institutionens examensarbeten

Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
PHYM01 30 BME, C, D, E, F, I, MFOT, MNAV, MSOC, N, Pi, W Examensarbete i fysik KS KE U W