lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2011/12 - Inst f bygg- och miljöteknologi

 11/12 

Brandteknik och riskhantering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp4
VBRA05 9 G1 BI - S Introduktion till brand och risk KS KE U W T
VBR171 7,5 A RH - S Riskhanteringsprocessen X Se fotnot nedan. KS KE U W T
VBR171 RH X Se fotnot nedan. 1 Föreläsningar: 40 h (45-minuterspass)
Övningar: 12 h (45-minuterspass)
Laborationer: 8 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 140 h (45-minuterspass)
VBR082 15 A BI - S Aktiva system KS KE U W
VBR225 15 G2 BI, RH - E2 Olycks- och krishantering KS KE U W T
VBR180 15 A BI, Pi, RH - S Riskanalysmetoder KS KE U W
VBR110 7,5 A BI, RH - S Samhällsplanering KS KE U W T
VBR022 15 G2 BI - E2 Brandkemi – explosioner KS KE U W T
VBRF10 15 G2 BI - E2 Branddynamik KS KE U W T
VBRN05 9 A MFST X E Branddynamik - avancerad KS KE U W T
VBR230 9 G1 BI, RH - S Konsekvensberäkningar KS KE U W
VBRN01 8 A MFST X E Riskbedömning KS KE U W T
VBR054 15 A BI - S Brandteknisk riskvärdering KS KE U W T 1 Föreläsningar: 20 h (45-minuterspass)
Övningar: 64 h (45-minuterspass)
Laborationer: 4 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 3 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 109 h (45-minuterspass)
VBR200 7,5 G2 BI, RH X E Simulering av rumsbrand (CFD) KS KE U W T 1 Föreläsningar: 10 h (45-minuterspass)
Övningar: 4 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 86 h (45-minuterspass)
VBRN15 5 A MFST X E Simulering av rumsbränder KS KE U W T 1 Föreläsningar: 7 h (45-minuterspass)
Övningar: 8 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 53 h (45-minuterspass)
VBR240 4,5 G1 BI - S Brandmannautbildning X Se fotnot nedan. KS KE U W T
VBRN20 6 A RH - E Katastrofhantering (internationellt fokus) KS KE U W T 1 Föreläsningar: 57 h (45-minuterspass)
Övningar: 35 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 68 h (45-minuterspass)
VBRN10 8 A BI, MFST, RH X E Människors beteende vid brand KS KE U W T 1 Föreläsningar: 26 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 18 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 4 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 166 h (45-minuterspass)
VBRN25 6 A RH - E Riskreduktion och katastrofberedskap KS KE U W T 1 Föreläsningar: 40 h (45-minuterspass)
Övningar: 12 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 108 h (45-minuterspass)

VBR171 (RH) Riskhanteringsprocessen: Kursen går i lp1 för årskurs 5 för kull H10 och lp4 för årskurs 4 för kull H11.
VBR240 (BI) Brandmannautbildning: Kursen ges under sommaren efter åk1

Byggnadsfysik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp4
VBFF01 7,5 G2 V - S Energieffektivitet och innemiljö KS KE U W T
VBFN01 7,5 A V - S Hållbart byggande KS KE U W T
ABKF01 7,5 G2 A, L - S Teknisk byggnadsförvaltning KS KE U W T
VBFA05 4 G1 BI - S Husbyggnadsteknik KS KE U T
VBMA10 3 G1 A - S Arkitekturteknik 3: Byggnadsteknik & byggnadsfysik KS KE U W T
VBF605 6 G2 IBYA - S Byggnadsfysik KS KE U W T
VBF630 6 G1 IBYA - S Husbyggnadsteknik KS KE U W T
VBFN05 7,5 A V - S Energi, luft och fukt vid ombyggnad och förvaltning KS KE U W T
VBFA01 10 G1 V - S Husbyggnads- och installationsteknik KS KE U W T 1 Föreläsningar: 18 h (45-minuterspass)
Övningar: 54 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 55 h (45-minuterspass)
VBFN10 7,5 A V - S Projektering avseende energi, luft och fukt i nya byggnader KS KE U W T 1 Föreläsningar: 24 h (45-minuterspass)
Övningar: 22 h (45-minuterspass)
Laborationer: 11 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 143 h (45-minuterspass)

Byggnadsmaterial

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp4
VBM611 6 G1 IBYA - S Materiallära KS KE U W T
VBM012 6 G1 BI - S Byggnadsmaterial KS KE U W T
VBM012 V
VBMN05 7,5 A V - S Fuktsäkerhet i byggprocessen KS KE U T
VBMA05 3 G1 A - S Arkitekturteknik 2: Byggnadsmaterial KS KE U W T
VBMN10 7,5 A V - S Betong i livscykelperspektiv KS KE U W T
VBMF05 7,5 G2 V - S Byggmaterialvetenskap KS KE U W T 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 28 h (45-minuterspass)
Laborationer: 20 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 124 h (45-minuterspass)

Installationsteknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp4
VBMA20 3 G1 A - S Arkitekturteknik 4: Energi och installationsteknik KS KE U W T
ABK606 6 G2 IBYA - S Installationsteknik KS KE U W T

Konstruktionsteknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp4
VBK041 7,5 A V X E1 Brobyggnadsteknik KS KE U W T
VBMA01 3 G1 A - S Arkitekturteknik 1: Arkitektur och bärverk KS KE U W T
VBKN05 7,5 A V - E2 Betongbyggnad KS KE U W T
VBKN10 7,5 A V X E1 Riskhantering i byggtekniska tillämpningar KS KE U W T
VBKN01 7,5 A V - S Stål- och träbyggnadsteknik KS KE U W T
VBKF05 7,5 G2 V - S CAD-teknik med byggtillämpningar KS KE U W T 1 Föreläsningar: 14 h (45-minuterspass)
Övningar: 21 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 45 h (45-minuterspass)
VBK013 9 G2 V - S Konstruktionsteknik KS KE U W T 1 Föreläsningar: 26 h (45-minuterspass)
Övningar: 32 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 62 h (45-minuterspass)
VBKF01 7,5 G2 V - S Konstruktionsteknik - byggsystem KS KE U W T 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 56 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 116 h (45-minuterspass)

Teknisk vattenresurslära

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp4
VVRN10 7,5 A MWLU, Pi, V, W X E Avrinnings-modellering KS KE U W T
VVRF01 7,5 G2 MWLU, V, W X E Integrerad vattenresurshantering: Internationella aspekter KS KE U W T
VVR176 7,5 A MWLU, V, W X E Strömning i naturliga vatten KS KE U W T
VVR120 7,5 G2 W X E Strömningslära KS KE U W T
VVR111 15 G1 W X E Hydrologi och akvatisk ekologi KS KE U W T
VVRN01 7,5 A MWLU, V, W X E Avancerad hydraulik KS KE U W T
VVRN05 7,5 A MWLU, V, W X E Avancerad hydrologi KS KE U W T
VVR170 7,5 A MWLU, V, W X E Flodrestaurering KS KE U W T 1 Föreläsningar: 12 h (45-minuterspass)
Övningar: 12 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 2 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 74 h (45-minuterspass)
VVR090 7,5 A MWLU, V, W X E Hydromekanik KS KE U W T 1 Föreläsningar: 18 h (45-minuterspass)
Övningar: 10 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 72 h (45-minuterspass)
VVR145 9 G1 V - S Vatten KS KE U W T 1 Föreläsningar: 14 h (45-minuterspass)
Övningar: 12 h (45-minuterspass)
Laborationer: 1 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 59 h (45-minuterspass)
VVRF05 7,5 G2 W - E Internationell sommarforskarskola i vattenresurslära X Se fotnot nedan. KS KE U W T 1 Föreläsningar: 10 h (45-minuterspass)
Övningar: 10 h (45-minuterspass)
Laborationer: 50 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 30 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 100 h (45-minuterspass)
VVR040 7,5 A MWLU, V, W X E Kusthydraulik KS KE U W T 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 28 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 144 h (45-minuterspass)

VVRF05 (W) Internationell sommarforskarskola i vattenresurslära: Undervisningen äger huvudsakligen rum utanför ordinarie terminstid.

Institutionens examensarbeten

Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
VBRM01 22,5 BI Examensarbete i brandteknik KS U
VBRM05 30 MFST Examensarbete i brandteknik KS U
VBR920 30 RH Examensarbete i riskhantering KS U
VBF820 30 V Examensarbete i byggnadsfysik KS U W
VBM820 30 V Examensarbete i byggnadsmaterial KS U W
VMT615 22,5 IBYA Examensarbete KS U W
ABK920 30 V Examensarbete i installationsteknik KS U
VBK920 30 V Examensarbete i konstruktionsteknik KS U W
VVR820 30 MWLU, V, W Examensarbete i teknisk vattenresurslära KS U W