lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2011/12 - Inst f teknik och samhälle

 11/12 

Fastighetsvetenskap

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp4
VFRN10 7,5 A L - S Detaljplan och bygglov KS KE U W T
VFTN05 7,5 A L - S Fastighetsbildningsprocessen KS KE U W T
VFT015 7,5 A L - S Fastighetsmarknaden KS KE U W T
VFTF01 15 G2 L - S National- och företagsekonomi KS KE U W T
VFTN10 7,5 A L - S Urban ekonomi KS KE U W T
VFR140 15 G1 L - S Grundläggande juridik med fastighetsrätt KS KE U W T
VFR035 7,5 G2 L - S Bostadsrätt X Se fotnot nedan. KS KE U W T
VFR120 7,5 A L, V - S Fastighetsfinansiering KS KE U W T
VFTF05 15 G2 L - S Fastighetsvärdering KS KE U W T
VFTN15 7,5 A L - S Rättsekonomi KS KE U W T
VFR180 7,5 A L - S Speciell fastighetsrätt KS KE U W T
VFTN01 7,5 A L - S Fastighetsvärderingssystem KS KE U W T
VFRN01 7,5 A L - S Lokalhyra och arrenden KS KE U W T
VFTF10 15 G2 L - S Fastighetsbildning KS KE U W T 1 Föreläsningar: 20 h (45-minuterspass)
Övningar: 15 h (45-minuterspass)
Laborationer: 5 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 2 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 158 h (45-minuterspass)
VFTA01 18 G1 L - S Fastighetsteknik och fysisk planering KS KE U W T 1 Föreläsningar: 14 h (45-minuterspass)
Övningar: 60 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 2 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 164 h (45-minuterspass)
VFR071 7,5 A L - S Internationell fastighetsrätt KS KE U W T 1 Föreläsningar: 25 h (45-minuterspass)
Övningar: 25 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 150 h (45-minuterspass)
VFRN05 7,5 A L - S Kommersiella fastighetsköp KS KE U W T 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 2 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 156 h (45-minuterspass)

VFR035 (L) Bostadsrätt: Kursen ges i samarbete med Fastighetsmäklarprogrammet vid Malmö högskola och undervisningen sker till mindre del i Malmö.

Inst för teknik och samhälle

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp4
VGMF15 5 G2 V - S Geodetisk mätningsteknik KS KE U W T
VGMF10 7,5 G2 L, V - S Geodesi KS KE U W T 1 Föreläsningar: 22 h (45-minuterspass)
Övningar: 22 h (45-minuterspass)
Laborationer: 20 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 126 h (45-minuterspass)
VGM630 6 G1 IBYA, IBYI, IBYV - S Geomatik, introduktion KS KE U W 1 Föreläsningar: 22 h (45-minuterspass)
Övningar: 22 h (45-minuterspass)
Laborationer: 10 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 106 h (45-minuterspass)

Miljö- och energisystem

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp4
FMI031 6 G2 V - S Miljövetenskap med miljökemisk profil KS KE U W T
FMI050 7,5 A C, D, E, F, I, Pi, W - S Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser KS KE U W T
FMIF20 7,5 G2 E, M, MD, Pi X E Miljöfrågor i ett internationellt perspektiv KS KE U W T
FMI055 7,5 A E, F, V, W - S Miljösystemanalys, livscykelanalys KS KE U W T
FMIF01 6 G2 I - S Miljösystemanalys: Management för hållbar utveckling KS KE U W T
FMI090 15 G2 W - S Miljövård, avfallshantering KS KE U W T
FMI110 7,5 A W - S Miljövård: Miljöledning och miljörevision KS KE U W T
FMIF15 7,5 G2 A, B, C, D, E, M, MD, RH - S Teknisk miljövetenskap KS KE U W T
FMIF10 6 G2 Pi - S Miljösystemanalys och hållbar utveckling KS KE U W T
FMIN10 7,5 A L, V - S Miljösystemanalys: Miljökonsekvensbeskrivning KS KE U W T
FMIA01 4 G1 IBYA, IBYI, IBYV - S Miljövetenskap KS KE U W T
FMI040 7,5 A C, D, E, F, I, M, MD, Pi, W - S Energisystemanalys: Förnybara energikällor X Se fotnot nedan. KS KE U W T 1 Föreläsningar: 12 h (45-minuterspass)
Övningar: 6 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 50 h (45-minuterspass)
VTVA01 12 G1 L - S Infrastrukturteknik KS KE U W T 1 Föreläsningar: 10 h (45-minuterspass)
Övningar: 15 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 65 h (45-minuterspass)
FMIF05 12 G2 W - S Miljö och management KS KE U W T 1 Föreläsningar: 0 h
Övningar: 3 h (45-minuterspass)
Laborationer: 6 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 61 h (45-minuterspass)
FMIN05 7,5 A F, I, Pi, W - S Miljösystemanalys: Klimat som vetenskap och politik X Se fotnot nedan. KS KE U W T 1 Föreläsningar: 18 h (45-minuterspass)
Övningar: 4 h (45-minuterspass)
Laborationer: 3 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 1 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 74 h (45-minuterspass)
FMI085 15 A W - S Miljösystemanalys: Miljökonsekvensbeskrivning KS KE U W T 1 Föreläsningar: 10 h (45-minuterspass)
Övningar: 30 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 2 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 158 h (45-minuterspass)
VTVA05 12 G1 L - S Hållbart byggande KS KE U W T 1 Föreläsningar: 60 h (45-minuterspass)
Övningar: 70 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 1 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 189 h (45-minuterspass)
FMI070 7,5 A F, M, Pi, W X E Internationell miljövård, tematisk kurs KS KE U W T 1 Föreläsningar: 4 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 12 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 5 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 179 h (45-minuterspass)

FMI040 (I) Energisystemanalys: Förnybara energikällor: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Energi- och miljötteknik för antagna H09. Kursen är också valfri på programmet.
FMIN05 (I) Miljösystemanalys: Klimat som vetenskap och politik: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Energi- och miljötteknik för antagna H09. Kursen är också valfri på programmet.

Trafik och väg

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp4
VVBN05 7,5 A V - S Drift och underhåll av vägar KS KE U W T
VTVA30 5 G1 IBYA, IBYI, IBYV - S Grundläggande statistik KS KE U W
VVB645 4,5 G2 IBYI - S Järnväg i ett europeiskt perspektiv KS KE U W
VTTF05 7,5 G2 IBYI, IBYV, L, V - E2 Trafikteknisk teori: Tillgänglighet, Framkomlighet, Säkerhet och Miljö X Se fotnot nedan. KS KE U W T
VVBF20 5 G2 V - S Vägbyggnad KS KE U W T
VTVA35 9 G1 IBYI - S Banteknik för ingenjörer KS KE U W T
VTVA10 4 G1 V - S Ingenjörsfärdigheter med CAD KS KE U W T
VTVF65 14 G2 IBYI - S Planerings- och projekteringsmetodik av järnvägsanläggningar KS KE U W
VTTN01 15 A V - S Trafikprojekt i tätort KS KE U W T
VTVA40 9 G1 IBYI, IBYV - S Transport och samhälle KS KE U W
VTVF10 15 G2 V - S Utformning av vägar och järnvägar KS KE U W
VTVF10 IBYV
VVBF25 8 G2 IBYV - S Vägkonstruktion och produktionsplanering KS KE U W T
VTVF70 7 G2 IBYI - S Drift och underhåll av järnvägsanläggningar KS KE U W
VFR601 4,5 G1 IBYI - S Grundläggande avtals- och entreprenadrätt KS KE U W
VFR601 IBYV X Se fotnot nedan. Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
VVBN01 7,5 A V - S Projektkurs infrastruktur KS KE U W
VTTF10 7,5 G2 IBYV, V X E2 Trafikens effekter: Tillgänglighet, Framkomlighet, Säkerhet och Miljö X Se fotnot nedan. KS KE U W T
VTTF01 7,5 G2 L, V - S Trafikteknik KS KE U W T
VTTN05 7,5 A V - S Transportmanagement KS KE U W T
VTVF45 10 G2 IBYI - S Elteknik – elektrisk spårtrafik och dess anläggningar KS KE U W T
VVB061 7,5 G2 IBYI, IBYV - S Samhälls- och transportekonomi KS KE U W
VVBF10 7,5 G2 V - S Samhällsekonomi KS KE U W T
VVBF15 7,5 G2 IBYI - S Samverkan fordon/bana-spårfordonsteknik KS KE U W T
VVBN10 7,5 A IBYV, V - S Vägbyggnadsteknik X Se fotnot nedan. KS KE U W T
VTVF35 12 G2 IBYI - S Trafikstyrning och telekommunikation inom spårtrafiken KS KE U W T 1 Föreläsningar: 68 h (45-minuterspass)
Övningar: 29 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 73 h (45-minuterspass)
VTVA45 7 G1 IBYI, IBYV - S Väg- och järnvägsteknik KS KE U W T 1 Föreläsningar: 14 h (45-minuterspass)
Övningar: 16 h (45-minuterspass)
Laborationer: 5 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 62 h (45-minuterspass)
VVBF30 8 G2 IBYV - S Design av väg- och gaturummet KS KE U W T 1 Föreläsningar: 24 h (45-minuterspass)
Övningar: 34 h (45-minuterspass)
Laborationer: 5 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 2 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 138 h (45-minuterspass)
VTTN10 7,5 A V - S Kollektivtrafik KS KE U W T 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 30 h (45-minuterspass)
Laborationer: 15 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 2 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 125 h (45-minuterspass)
VTTN10 IBYV 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 30 h (45-minuterspass)
Laborationer: 16 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 2 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 125 h (45-minuterspass)

VTTF05 (IBYV) Trafikteknisk teori: Tillgänglighet, Framkomlighet, Säkerhet och Miljö: HT 2011 ges kursen även för åk 3
VFR601 (IBYV) Grundläggande avtals- och entreprenadrätt: Kursen är periodiserad, ges hösten 2012 för åk 3.
VTTF10 (IBYV) Trafikens effekter: Tillgänglighet, Framkomlighet, Säkerhet och Miljö: HT 2011 ges kursen även för åk 3.
VVBN10 (IBYV) Vägbyggnadsteknik: VT2012 är kursen även valfri för åk 3

Institutionens examensarbeten

Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
VFT920 30 L Examensarbete i fastighetsvetenskap KS U W
VGM820 30 L, V Examensarbete i geodetisk mätningsteknik KS U W
FMI820 30 F, I, M, RH, V, W Examensarbete i miljö- och energisystem KS U W
VTT820 30 V Examensarbete i trafikteknik KS U W
VVB820 30 V Examensarbete i vägbyggnad KS U W
VTT616 22,5 IBYA, IBYI, IBYV Examensarbete infrastruktur KS U W