lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2011/12 - Inst f byggvetenskaper

 11/12 

Byggnadskonstruktionslära

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp4
VSMA10 3 G1 IBYI, IBYV - S Materialmekanik KS KE U W T
FME602 6 G1 IBYA - S Strukturmekanik KS KE U W T
VSMF01 7,5 G2 IBYA - S Energihushållning KS KE U W T
VSMF10 9 G2 IBYA - S Byggnadskonstruktion KS KE U W T 1 Föreläsningar: 26 h (45-minuterspass)
Övningar: 26 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 68 h (45-minuterspass)

Byggnadsmekanik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp4
VSMF15 7,5 G2 V - S Balkteori KS KE U W T
VSMN25 7,5 A MWLU, Pi, V, W X E2 Finita elementmetoden - flödesberäkningar KS KE U W T
VGTF05 5 G2 V - S Geoteknik KS KE U W T
VTAF05 7,5 G2 V X E2 Akustik KS KE U W T
VSMA05 8 G1 V - S Byggnadsmekanik KS KE U W T
VSMN30 7,5 A Pi, V X E2 Finita elementmetoden - konstruktionsberäkningar KS KE U W T
VTAF01 7,5 G2 V - S Ljud i byggnad och samhälle KS KE U W T
VSMA01 5 G1 KID - S Mekanik KS KE U W T
VSMN10 7,5 A F, M, Pi, V X E2 Strukturdynamiska beräkningar KS KE U W T
VSMF05 7,5 G2 M, V - S Teknisk modellering: Bärverksanalys KS KE U W T
VGTA01 6 G1 IBYA, IBYI, IBYV - S Geologi och geoteknik KS KE U W T 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 24 h (45-minuterspass)
Laborationer: 4 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 100 h (45-minuterspass)
VGTF01 7,5 G2 V - S Grundläggningsteknik KS KE U W T 1 Föreläsningar: 20 h (45-minuterspass)
Övningar: 50 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 130 h (45-minuterspass)
VSMN15 7,5 A A, V X E2 Integrerad design: Konstruktion - Arkitektur X Se fotnot nedan. KS KE U W T 1 Föreläsningar: 16 h (45-minuterspass)
Övningar: 64 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 120 h (45-minuterspass)
VSM010 7,5 G1 V - S Mekanik KS KE U W T 1 Föreläsningar: 42 h (45-minuterspass)
Övningar: 42 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 116 h (45-minuterspass)
VSMA15 8 G1 BI - S Mekanik KS KE U W T 1 Föreläsningar: 42 h (45-minuterspass)
Övningar: 42 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 129 h (45-minuterspass)
VSMN20 7,5 A F, M, Pi, V - S Programutveckling för tekniska tillämpningar KS KE U W T 1 Föreläsningar: 16 h (45-minuterspass)
Övningar: 32 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 152 h (45-minuterspass)

VSMN15 (V) Integrerad design: Konstruktion - Arkitektur: Tentamenstid meddelas av kursledaren.

Byggproduktion

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp4
VBEN15 7,5 A V - S Byggledning KS KE U W T
VBEF15 7,5 G2 V - S Byggproduktion KS KE U W T
VBE675 7,5 G2 IBYA - S Ledning – Projektarbete i byggprocessen KS KE U W T
VBE680 7,5 G2 IBYA - S Programarbete, samhällsplanering och gestaltning – Projektarbete i byggprocessen KS KE U W T
VBE685 7,5 G2 IBYA - S Projektering och design – Projektarbete i byggprocessen KS KE U W T
VBEA15 8 G1 IBYA - S Byggprocessen med företagsekonomi KS KE U W T
VBEN20 7,5 A V - S Bygginnovationssystem KS KE U W T
VBEN05 7,5 A V - S Facilities Management KS KE U W T
VBEN05 L
VBEF10 7,5 G2 L, V - S Fastighetsförvaltning KS KE U W T
VBE690 7,5 G2 IBYA - S Produktion, styrning och planering – Projektarbete i byggprocessen KS KE U W T
VBEA05 5 G1 A - S Byggprocessen KS KE U W T
VBEA10 5 G1 V - S Byggprocessen KS KE U W T
VBEF01 7,5 G2 V - S Projektledning KS KE U W T
GEMA40 7,5 G1 A, B, BI, BME, C, D, E, F, I, K, KID, L, M, MD, MID, N, Pi, RH, V, W - S Entreprenörskap och affärsutveckling KS KE U W T 1 Föreläsningar: 23 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 5 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 75 h (45-minuterspass)
VBEN01 7,5 A L, V - S Beställarrollen KS KE U W T 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 28 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 144 h (45-minuterspass)
VBEF05 7,5 G2 L - S Byggprocessen och projektledning KS KE U W T 1 Föreläsningar: 32 h (45-minuterspass)
Övningar: 40 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 128 h (45-minuterspass)

Projekteringsmetodik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp4
ADPA01 1 G1 A X S Digitala verktyg 1, skissverktyg KS KE U W
ADPA10 1 G1 A - S Digitala verktyg 3, CAD som ritverktyg KS KE U W
ADPF05 1 G2 A - S Digitala verktyg 5, arkitektonisk utformning KS KE U W
EDAA15 8 G1 IBYA, IBYI, IBYV - S Kommunikation och datorverktyg KS KE U W T
MAMF25 7,5 G2 IBYA, IBYI, IBYV - S Företagsförlagd praktik X Se fotnot nedan. KS KE U W T
MAMF25 IBYA, IBYI, IBYV X Se fotnot nedan. 1 Föreläsningar: 5 h (45-minuterspass)
Övningar: 15 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 5 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 175 h (45-minuterspass)
MMTF10 8 G2 IBYA - S BIM - modellering och visualisering KS KE U W T 1 Föreläsningar: 8 h (45-minuterspass)
Övningar: 28 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 8 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 72 h (45-minuterspass)
ADPF10 1 G2 A - S Digitala verktyg 6, praktisk projektering KS KE U W 1 Föreläsningar: 0 h
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 6 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 5 h (45-minuterspass)
ADP600 7,5 G2 IBYA - S Modellbaserad projektering för arkitekter och ingenjörer KS KE U W T 1 Föreläsningar: 3 h (45-minuterspass)
Övningar: 32 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 1 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 65 h (45-minuterspass)
ADPA05 1 G1 A X S Digitala verktyg 2, presentationer KS KE U W 1 Föreläsningar: 4 h (45-minuterspass)
Övningar: 8 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 3 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 12 h (45-minuterspass)
ADPA15 1 G1 A - S Digitala verktyg 4, objektorienterad CAD KS KE U W 1 Föreläsningar: 4 h (45-minuterspass)
Övningar: 8 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 3 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 12 h (45-minuterspass)

MAMF25 (IBYA, IBYI, IBYV) Företagsförlagd praktik: Kursstart två gånger/år (januari och maj)

Institutionens examensarbeten

Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
VBV615 22,5 IBYA Examensarbete KS U W
VSM820 30 V Examensarbete i byggnadsmekanik KS U W
VGTM01 30 V Examensarbete i geoteknik KS U W
VSM920 30 F, M, Pi Examensarbete i strukturmekanik KS U
VTA820 30 E, V Examensarbete i teknisk akustik KS U W
VBEM01 30 L, V Examensarbete i byggproduktion KS U W
ADPM01 30 A Examensarbete i projekteringsmetodik KS U W