lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2011/12 - Inst f energivetenskaper

 11/12 

Inst för energivetenskaper

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp4
MVKN10 5 A F, I, M, W X S Energitransporter KS KE U W T
MVKF15 7,5 G2 M - S Grundläggande fordonssystem KS KE U W T
MVKF10 7,5 G2 M, W - S Kraftverksteknik KS KE U W T
MMVA01 5 G1 BI - S Termodynamik med strömningslära KS KE U W T
MVKN30 7,5 A F, M - E2 Avancerad energihushållning KS KE U W T
MVKF01 6 G2 M, MD X S Energi och miljö i hållbar utveckling KS KE U W T
MMV042 9 A F, M X E1 Numerisk värmeöverföring KS KE U W T
MVKN01 7,5 A M - S Projekteringsmetodik för termiska kraftverk KS KE U W T
MMVF01 11 G2 M, MD - S Termodynamik och strömningslära KS KE U W T
MVKN05 7,5 A E, M, Pi - S Projekt - formula student KS KE U W T 1 Föreläsningar: 0 h
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 12 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 35 h (45-minuterspass)
MVKN35 6 A I, M - S Energimarknader X Se fotnot nedan. KS KE U W T
MVKF05 7,5 G2 M - S Turbomaskinernas teori KS KE U W T
MVK140 7,5 A F, M X E1 Turbulens – teori och modellering KS KE U W T
MMVN01 7,5 A M - S Aerodynamik och kompressibel strömning KS KE U W T
MVKN20 7,5 A E, F, I, M, W - S Energianvändning KS KE U W T
MVK093 6 G2 M, W - S Förbränningsmotorns grunder KS KE U W T
MVKN25 3 A M - S Miljövänlig elproduktion KS KE U W T
MVK115 7,5 A M X E1 Projekt - energiteknik X Se fotnot nedan. KS KE U W T
MMV211 7,5 G2 F, Pi X S Strömningslära KS KE U W T
MVK135 7,5 A M X E Turbulent förbränning KS KE U W T
MVK051 7,5 A M X S Ång- och gasturbinteknik KS KE U W T 1 Föreläsningar: 14 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 32 h (45-minuterspass)
MVK106 6 A M - S Avancerad förbränningsmotorteknik KS KE U W T 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 28 h (45-minuterspass)
Laborationer: 20 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 55 h (45-minuterspass)
MVKN15 7,5 A E, F, M, W - S Energiförsörjning KS KE U W T 1 Föreläsningar: 20 h (45-minuterspass)
Övningar: 54 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 2 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 124 h (45-minuterspass)
MVK150 6 A F, M, Pi X E1 Tillämpad numerisk strömningsmekanik KS KE U W T 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 34 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 75 h (45-minuterspass)
MVK160 9 A M X E1 Värme- och massöverföring KS KE U W T 1 Föreläsningar: 21 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 20 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 75 h (45-minuterspass)
MMV031 7,5 G2 F, M X E1 Värmeöverföring KS KE U W T 1 Föreläsningar: 42 h (45-minuterspass)
Övningar: 38 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 14 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 106 h (45-minuterspass)

MVKN35 (I) Energimarknader: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Energi- och miljötteknik för antagna H09. Kursen är också valfri på programmet.
MVK115 (M) Projekt - energiteknik: Kursstart enligt överenskommelse med kursansvarig.

Institutionens examensarbeten

Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
MVK920 30 F, I, M, N, W Examensarbete i energivetenskaper KS U W