lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2011/12 - Inst f elektro- och informationsteknik

 11/12 

Inst för elektro- och informationsteknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp4
ETIN25 7,5 A E, F, MSOC, N X E Analog IC-konstruktion KS KE U W T
EITF20 7,5 G2 C, D, E, F, MSOC X E2 Datorarkitektur KS KE U W T
ETS052 4,5 G2 D, E, F, I, Pi X E2 Datorkommunikation KS KE U W T
ETIN20 7,5 A D, E, F, MNAV, MSOC, N, Pi X E Digital IC-konstruktion KS KE U W T
ETT051 7,5 G2 C, D, E, F, MFOT, MWIR, Pi X E2 Digital kommunikation KS KE U W T
EITF35 7,5 G2 D, E, MSOC X E Digitala strukturer på kisel KS KE U W T
EIT010 7,5 A C, D, E, MWIR X E Digitala transmissionsmetoder KS KE U W T
ETE055 6 G2 F - S Elektromagnetisk fältteori KS KE U W T
ETEF01 7 G2 Pi - S Elektromagnetisk fältteori KS KE U W T
ETEN05 7,5 A E, F, MFOT, Pi X E2 Elektromagnetisk vågutbredning KS KE U W T
ETIA05 4 G1 KID X E2 Elektroteknik: möjligheter och begränsningar KS KE U W T
EDI042 7,5 A C, D, E, MWIR, Pi X S Kodningsteknik KS KE U W T
ETEF15 7,5 G2 IEA - S Krets- och mätteknik, fortsättningskurs KS KE U W T
EITN10 7,5 A C, D, E, MWIR X E Multipelantennsystem KS KE U W T
ETT074 6 A C, D, E, F, MWIR, Pi X E2 Optimal signalbehandling KS KE U W T
EITN35 7,5 A C, D, E, F, I, MFOT, MNAV, MSOC, MWIR, N, Pi X E2 Projekt i elektro- och informationsteknik X Se fotnot nedan. KS KE U W T
EITN35 C, D, E, F, I, MFOT, MNAV, MSOC, MWIR, N, Pi X Se fotnot nedan.
EITN35 C, D, E, F, I, MFOT, MNAV, MSOC, MWIR, N, Pi X Se fotnot nedan.
EITN35 C, D, E, F, I, MFOT, MNAV, MSOC, MWIR, N, Pi X Se fotnot nedan. 1 Föreläsningar: 0 h
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 200 h (45-minuterspass)
EITN25 15 A MSOC X E Projekt i system på chips KS KE U W T
EITN25 MSOC
EITN25 MSOC
EITN25 MSOC 1 Föreläsningar: 0 h
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 25 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 375 h (45-minuterspass)
ETI031 6 G2 C, D, E, F, MFOT, MSOC, MWIR, N X E Radio KS KE U W T
EIT015 7,5 G2 C, D, E X E2 Säkra system och applikationer KS KE U W T
EITF15 6 G2 Pi - S Signalbehandling - teori och tillämpningar KS KE U W T
EITF05 4 G2 C, D - S Webbsäkerhet KS KE U W T
EDT621 7,5 G2 IDA - S Datorarkitekturer med operativsystem KS KE U W T
EIT020 9 G2 C, D, E, F, Pi - S Digitalteknik KS KE U W T
ESS050 9 G2 D, E - S Elektromagnetisk fältteori KS KE U W T
ETSF05 9 G2 C - E2 Internetprotokoll X Se fotnot nedan. KS KE U W T
EITA01 12 G1 BME - S Introduktion till medicin och teknik KS KE U W T
ETS130 7,5 G1 C - S Kommunikationssystem KS KE U W T
ETI125 4,5 G1 E, F, M, N - S Konsumentelektronik X Se fotnot nedan. KS KE U W T
EITN20 6 A E, MWIR X E Projekt i trådlös kommunikation, del 2 KS KE U W T
GEMA50 4,5 G1 A, B, BI, BME, C, D, E, F, I, K, KID, L, M, MD, MID, N, Pi, RH, V, W - S Teknikhistoria KS KE U W T
ESS010 15 G1 E - S Elektronik KS KE U W T
ETT042 6 A C, D, E, F, MWIR, Pi X E2 Adaptiv signalbehandling KS KE U W T
ETEN10 7,5 A E, F, MFOT, MWIR, N, Pi X E Antennteknik X Se fotnot nedan. KS KE U W T
ETTN01 7,5 A C, D, E, MFOT, MWIR X E2 Digital kommunikation, fortsättningskurs KS KE U W T
ESS040 6 G2 E, F X S Digital signalbehandling KS KE U W T
ETI180 6 A D, E, MSOC X E DSP-design KS KE U W T
ETI220 6 A D, E, MSOC X E Integrerade A/D och D/A omvandlare KS KE U W T
EITF25 6 G2 F, I, Pi X E2 Internet - teknik och applikationer X Se fotnot nedan. KS KE U W T
ETSF10 7,5 G2 C, D, E, MWIR X E2 Internetprotokoll X Se fotnot nedan. KS KE U W T
EDI051 7,5 G2 C, D, E, F, MWIR, Pi X E1 Kryptoteknik KS KE U W T
ETI032 9 A E, F, MSOC, MWIR, N X E2 Radioelektronik KS KE U W T
ESSF01 8 G2 D, E, N - S Analog elektronik KS KE U W T 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 8 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 70 h (45-minuterspass)
ETIA01 8 G1 D - S Elektronik KS KE U W T 1 Föreläsningar: 14 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 12 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 60 h (45-minuterspass)
ETIN01 12 A D, E, MSOC X E IC-projekt & verifiering KS KE U W T 1 Föreläsningar: 0 h
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 40 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 40 h (45-minuterspass)
ETEN15 7,5 A E, F, Pi X E2 Acceleratorer, partiklar och fält KS KE U W T
ETI121 6 A MSOC X E2 Algoritmer i signalprocessorer – projektkurs KS KE U W T
ETI121 C, D, E, MWIR, Pi
ETI135 4,5 A D, E, F, MNAV, MSOC, N, Pi X E Avancerad digital IC-konstruktion KS KE U W T
ETSN01 7,5 A C, D, E, I, MWIR X E Avancerad telekommunikation KS KE U W T
EIT060 7,5 G1 C, D, E, F X S Datasäkerhet KS KE U W T
EIT070 6 G2 C, D, E, F, I, Pi - S Datorteknik KS KE U W T
EITF40 7,5 G2 D, E X E1 Digitala och analoga projekt KS KE U W T
ETI280 6 G1 B, C, D, E, F, I, K, M, MNAV, MSOC, MWIR, N, Pi X E Immaterialrätt KS KE U W T
ETI170 6 A E, F, MSOC, N X E Integrerad radioelektronik KS KE U W T
EITN30 7,5 A C, D, E - S Internet inuti KS KE U W T
ETIN10 7,5 A C, D, E, MSOC, MWIR X E Kanalmodellering för trådlös kommunikation KS KE U W T
EDI075 6 A C, D, Pi X E1 Matematisk kryptologi KS KE U W T
EITN01 7,5 A C, D X E2 Webb-intelligens och informationssökning KS KE U W T
ETI290 6 A E, F, MSOC, N X E Avancerad analog design KS KE U W T 1 Föreläsningar: 24 h (45-minuterspass)
Övningar: 24 h (45-minuterspass)
Laborationer: 8 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 100 h (45-minuterspass)
ETIN05 6 A D, E, MSOC X E Avancerade AD/DA omvandlare KS KE U W T 1 Föreläsningar: 24 h (45-minuterspass)
Övningar: 2 h (45-minuterspass)
Laborationer: 16 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 118 h (45-minuterspass)
ETT062 7,5 A C, D, E, MWIR X E2 Bandspridningsteknik KS KE U W T 1 Föreläsningar: 14 h (45-minuterspass)
Övningar: 28 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 20 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 138 h (45-minuterspass)
EITF01 9 G2 C, D, E, F X E Digitala bilder – kompression KS KE U W T 1 Föreläsningar: 26 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 10 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 190 h (45-minuterspass)
EITF11 10 G2 I X E2 Digitala projekt X Se fotnot nedan. KS KE U W T 1 Föreläsningar: 8 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 4 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 20 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 230 h (45-minuterspass)
ETE115 7,5 G2 F, N - S Ellära och elektronik KS KE U W T 1 Föreläsningar: 32 h (45-minuterspass)
Övningar: 28 h (45-minuterspass)
Laborationer: 4 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 130 h (45-minuterspass)
EIT100 7,5 G1 C X E2 Informationsöverföring KS KE U W T 1 Föreläsningar: 56 h (45-minuterspass)
Övningar: 24 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 130 h (45-minuterspass)
EIT080 7,5 G2 C, D, E, F, MFOT, MWIR, Pi X E1 Informationsteori KS KE U W T 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 150 h (45-minuterspass)
ETS075 4,5 G2 C, D, E X S Kösystem KS KE U W T 1 Föreläsningar: 14 h (45-minuterspass)
Övningar: 22 h (45-minuterspass)
Laborationer: 8 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 70 h (45-minuterspass)
ETI160 6 G2 C, D, E, F, Pi X E2 Medicinsk signalbehandling KS KE U W T 1 Föreläsningar: 14 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 7 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 125 h (45-minuterspass)
ETEN01 7,5 A E, F, MFOT X E2 Mikrovågsteori KS KE U W T 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 28 h (45-minuterspass)
Laborationer: 4 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 4 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 140 h (45-minuterspass)
EIT140 7,5 A C, D, E, MSOC, MWIR X E OFDM för bredbandskommunikation KS KE U W T 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 7 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 165 h (45-minuterspass)
EITN15 3 A E, MWIR X E Projekt i trådlös kommunikation, del 1 KS KE U W T 1 Föreläsningar: 8 h (45-minuterspass)
Övningar: 6 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 70 h (45-minuterspass)
ETI041 6 A E, F, MSOC, MWIR, N X E2 Radioprojekt KS KE U W T 1 Föreläsningar: 6 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 4 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 150 h (45-minuterspass)
ETIN15 7,5 A C, D, E, MSOC, MWIR X E Radiosystem KS KE U W T 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 4 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 154 h (45-minuterspass)
ETIF01 6 G2 C, D, E, F, Pi X E2 Signalbehandling - design och implementering KS KE U W T 1 Föreläsningar: 22 h (45-minuterspass)
Övningar: 22 h (45-minuterspass)
Laborationer: 8 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 108 h (45-minuterspass)
ETI265 7,5 G1 C, D X S Signalbehandling i multimedia X Se fotnot nedan. KS KE U W T 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 28 h (45-minuterspass)
Laborationer: 14 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 120 h (45-minuterspass)
ETI265 E X Se fotnot nedan.
ETS061 7,5 A C, D, E, I, Pi X E2 Simulering KS KE U W T 1 Föreläsningar: 14 h (45-minuterspass)
Övningar: 8 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 8 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 170 h (45-minuterspass)

EITN35 (C, D) Projekt i elektro- och informationsteknik: Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen.
EITN35 (E, F, I, MFOT, MNAV, MSOC, MWIR, N, Pi) Projekt i elektro- och informationsteknik: Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. The course starts only after agreement with the department.
ETSF05 (C) Internetprotokoll: ETSF05 och ETSF10 kan inte samtidigt ingå i examen.
ETI125 (E) Konsumentelektronik: Får inte läsas av studenter som tillhör årskull 07 eller senare.
ETEN10 (E, Pi) Antennteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
EITF25 (I) Internet - teknik och applikationer: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen System- och programvaruutveckling för antagna H09. Kursen är också valfri på programmet.
ETSF10 (C) Internetprotokoll: OBS! Valfri kurs endast för årskull H08 eller tidigare, och som inte läser ETSF05 som obligatorisk kurs. ETSF05 och ETSF10 kan inte samtidigt ingå i examen.
EITF11 (I) Digitala projekt: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen System- och programvaruutveckling för antagna H09. Kursen är också valfri på programmet.
ETI265 (C, D) Signalbehandling i multimedia: Antagna till Kinainriktningen läser kursen i Kina på hösten i årskurs 3.
ETI265 (E) Signalbehandling i multimedia: Endast för antagna till Kinainriktningen. Läses i Kina. Ersätter ESS040 Digital signalbehandling.

Institutionens examensarbeten

Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
EITM01 30 C, D, E, F, I, N, Pi Examensarbete i elektro- och informationsteknik KS U W