lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2011/12 - Fysiska institutionen, LTH

 11/12 

Kurslaboratoriet i fysik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp4
FAF080 7,5 A F, MFOT, MNAV, N X E Atom- och molekylspektroskopi KS KE U W T
FAF604 6 G1 IBYA - S Fysik KS KE U W T
FAFA35 6 G1 E - S Fysik - Termodynamik och atomfysik KS KE U W T
FFF021 7,5 A E, F, MFOT, MNAV, MSOC, N X E1 Halvledarfysik KS KE U W T
FKF021 7,5 G2 F X E2 Kärnfysik, fördjupningskurs KS KE U W T
FMFF15 7,5 G2 E, N - E1 Kvantmekanik och matematiska metoder KS KE U T
FMFN01 7,5 A F, MFOT, MNAV, N X E1 Kvantmekanik, fortsättningskurs KS KE U W T
FMFN01 F, MFOT, MNAV, N
FAFF01 7,5 G2 E, F, MFOT, N X E Optik och optisk design KS KE U W T
FFF110 7,5 G2 E, F, MFOT, MNAV, MSOC, N X E2 Process- och komponentteknologi KS KE U W T
FAF260 6 G1 M - S Tillämpad vågrörelselära X Se fotnot nedan. KS KE U W T
FAF260 M X Se fotnot nedan. 1 Föreläsningar: 42 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 12 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 92 h (45-minuterspass)
FAFF10 15 G2 F - S Atom- och kärnfysik med tillämpningar KS KE U W T
FFFN01 7,5 A F, MFOT, MNAV, N - E2 Avancerad framställning av nanostrukturer KS KE U W T
FFFN01 F, MFOT, MNAV, N 1 Föreläsningar: 0 h
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 20 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 50 h (45-minuterspass)
FAFN20 15 A MNAV, N X E Fenomen i nanovetenskap - effekter av storlek och självorganisation KS KE U W T
FAFA40 8 G1 IBYI, IBYV - S Fysik KS KE U W T
FAFA05 12 G1 N - S Fysik – Våglära, termodynamik och atomfysik KS KE U W T
FFFA01 7 G1 N - S Nanovetenskap och nanoteknik – en introduktion KS KE U W T
FMFF05 6 G2 F - S Statistisk termodynamik med tillämpningar KS KE U W T
FAFA50 7,5 G1 BME - S Våglära, optik och atomfysik KS KE U W T
FAFA25 9 G1 F - S Vågutbredning och introduktion till teknisk fysik KS KE U W T
FKFN05 7,5 A E, F - E2 Experimentella verktyg i subatomär fysik KS KE U W T
FAFA10 9 G1 E - S Fysik – Kvantfenomen och nanoteknologi KS KE U W T
FAFA10 N
FAFA10 E, F 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 12 h (45-minuterspass)
Laborationer: 21 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 20 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 159 h (45-minuterspass)
FFF042 7,5 A MNAV X E2 Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter KS KE U W T
FFF042 E, F, MFOT, MSOC, N X Se fotnot nedan.
FMF121 7,5 A F X E1 Kärnstrukturteori KS KE U W T
FAFN15 7,5 A F, K, MNAV, N X E2 Kristalltillväxt och halvledarepitaxi KS KE U W T
FAFN01 7,5 A E, F, MFOT, N X E Lasrar KS KE U W T
FBR030 7,5 A F X E Molekylfysik X Se fotnot nedan. KS KE U W T
FAFF20 7,5 G2 C, D, E, F, MFOT, Pi X E Multispektral avbildning KS KE U W T
FAFA45 7,5 G1 V - S Termodynamik med tillämpningar KS KE U W T
FAFF25 11 G2 C, D - S Fysik KS KE U W T
FMFF10 7,5 G2 F X E1 Astrofysik - stjärnor och kärnor X Se fotnot nedan. KS KE U W T
FFFF01 7,5 G2 N, Pi - S Elektroniska material KS KE U W T
FAFA20 10 G1 W - S Energi- och miljöfysik KS KE U W T
FFFF05 7,5 G2 F - S Fasta tillståndets fysik KS KE U W T
FAF095 7,5 A E, F, MFOT, MNAV X E Fotonik och optisk kommunikation KS KE U W T
FAFA30 8 G1 BI - S Fysik – elektricitetslära, gaser och vätskor KS KE U W T
FFF115 7,5 A E, F, MNAV, MSOC, N X E1 Höghastighetselektronik KS KE U W T
FMF170 7,5 G2 F, I, Pi X E Komplex ekonomi KS KE U W T
FBR024 7,5 A F, MFOT X E1 Laserbaserad förbränningsdiagnostik KS KE U W T
FAFN05 7,5 A F, MFOT, MNAV X E Ljus - materia växelverkan KS KE U W T
FFFN05 7,5 A F, K, MNAV, N X E Nanomaterial - Termodynamik och kinetik KS KE U W T
FFFN15 7,5 A E, F, MFOT, MNAV, N X E2 Optoelektronik X Se fotnot nedan. KS KE U W T
FMF061 4,5 G2 E, F, Pi - S Relativitetsteori KS KE U W T
FKFN01 7,5 A F, MNAV - E2 Tillämpad subatomär fysik KS KE U W T
FMFF01 3 G2 F - S Vektoranalys KS KE U W T
FKF100 7,5 A E, F, W X E1 Miljömätteknik KS KE U W T 1 Föreläsningar: 8 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 4 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 4 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 80 h (45-minuterspass)
FAFF05 15 G2 N - S Projekt nanoingenjör KS KE U W T 1 Föreläsningar: 0 h
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 10 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 150 h (45-minuterspass)
FKFF01 4 G2 F, W X E Atmosfärskemi och -fysik KS KE U W T 1 Föreläsningar: 20 h (45-minuterspass)
Övningar: 12 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 4 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 75 h (45-minuterspass)
FAFN10 7,5 A E, F, MFOT X E Avancerade laser- och optiksystem KS KE U W T 1 Föreläsningar: 26 h (45-minuterspass)
Övningar: 12 h (45-minuterspass)
Laborationer: 10 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 150 h (45-minuterspass)
FAFA15 9 G1 I - S Energi- och miljöfysik KS KE U W T 1 Föreläsningar: 52 h (45-minuterspass)
Övningar: 28 h (45-minuterspass)
Laborationer: 13 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 147 h (45-minuterspass)
FAF220 7,5 G1 Pi - S Fysik KS KE U W T 1 Föreläsningar: 40 h (45-minuterspass)
Övningar: 24 h (45-minuterspass)
Laborationer: 20 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 115 h (45-minuterspass)
FAFA01 9 G1 E - S Fysik - Mekanik och vågor KS KE U W T 1 Föreläsningar: 48 h (45-minuterspass)
Övningar: 24 h (45-minuterspass)
Laborationer: 18 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 150 h (45-minuterspass)
FBR012 7,5 G2 F, I, M, W X E Grundläggande förbränning X Se fotnot nedan. KS KE U W T 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 8 h (45-minuterspass)
Laborationer: 4 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 60 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 100 h (45-minuterspass)
FAFF15 7,5 G2 N - S Hållbar utveckling med nanoperspektiv KS KE U T 1 Föreläsningar: 20 h (45-minuterspass)
Övningar: 32 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 10 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 80 h (45-minuterspass)
FMFN05 7,5 A F, N X E1 Kaos KS KE U W T 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 10 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 120 h (45-minuterspass)
ESS030 4,5 G2 D, E - S Komponentfysik KS KE U W T 1 Föreläsningar: 30 h (45-minuterspass)
Övningar: 12 h (45-minuterspass)
Laborationer: 8 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 70 h (45-minuterspass)
FMFN10 7,5 A F X E Kvantmekanik, fortsättningskurs 2 KS KE U T 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 150 h (45-minuterspass)
FAF150 7,5 A D, E, F, MFOT, N, Pi X E Medicinsk optik X Se fotnot nedan. KS KE U W T 1 Föreläsningar: 24 h (45-minuterspass)
Övningar: 15 h (45-minuterspass)
Laborationer: 10 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 70 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 80 h (45-minuterspass)
FKF070 7,5 A F X E2 Modern subatomär fysik KS KE U W T 1 Föreläsningar: 27 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 8 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 160 h (45-minuterspass)
FFF160 7,5 A E, F, MNAV, MSOC, N X E2 Nanoelektronik KS KE U W T 1 Föreläsningar: 26 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 4 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 42 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 120 h (45-minuterspass)
FKFN10 7,5 A F - E2 Reaktorfysik KS KE U W T 1 Föreläsningar: 14 h (45-minuterspass)
Övningar: 6 h (45-minuterspass)
Laborationer: 10 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 10 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 120 h (45-minuterspass)
FMF150 7,5 A F, MNAV, Pi X E1 Termodynamik och statistisk fysik KS KE U W T 1 Föreläsningar: 32 h (45-minuterspass)
Övningar: 28 h (45-minuterspass)
Laborationer: 4 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 136 h (45-minuterspass)

FAF260 (M) Tillämpad vågrörelselära: Ges för åk1 vt12 och för åk2 ht 11.
FFF042 (E) Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter: Omtentamen enligt överenskommelse.
FBR030 (F) Molekylfysik: Kursen ges vartannat läsår.
FMFF10 (F) Astrofysik - stjärnor och kärnor: Kursen ges vartannat läsår.
FFFN15 (E, F, N) Optoelektronik: Kursen ges vartannat läsår.
FFFN15 (MFOT, MNAV) Optoelektronik: Kursen ges vartannat läsår. The course is given every second year.
FBR012 (I) Grundläggande förbränning: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Energi- och miljötteknik för antagna H09. Kursen är också valfri på programmet.
FAF150 (D, E, Pi) Medicinsk optik: Tentamen (för högre betyg) enligt överenskommelse.

Institutionens examensarbeten

Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
PHYM01 30 C, D, E, F, I, MFOT, MNAV, N, Pi, W Examensarbete i fysik KS U W