lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2011/12 - Inst f livsmedelsteknik

 11/12 

Industriell näringslära

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp4
KNL026 7,5 G2 B, K, MBIO, MLIV X E2 Fysiologi KS KE U W T
KNLN01 7,5 A B, MBIO, MLIV X E Human nutrition KS KE U W T
KLGN01 7,5 A B, MBIO, MLIV X E Probiotika KS KE U W T

Livsmedelsteknologi

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp4
KLG027 7,5 A B, K, N X E1 Läkemedelsformulering KS KE U W T
KLG060 7,5 A B, MLIV X E Livsmedelskemi för produktformulering KS KE U W T
KLT065 7,5 G2 B - E2 Mejeriprocesser KS KE U W T
KLGN05 15 A B, K, MLIV X E1 Projekt i livsmedel eller läkemedelsteknologi KS KE U W T
KFK025 7,5 G2 B, K, MLIV, N X E2 Yt- och kolloidkemi KS KE U W T
BLT015 7,5 G2 B, K, MLIV X E1 Enhetsoperationer för bioteknik- och livsmedelsindustrin KS KE U W T
FMS210 7,5 G2 B, K, N, Pi - S Kemometri KS KE U T
KLG080 7,5 A B, MLIV X E Livsmedelsvetenskap: Komplexa livsmedel KS KE U W T
KKKA10 8 G1 B - S Biotekniska beräkningar KS KE U W T 1 Föreläsningar: 22 h (45-minuterspass)
Övningar: 20 h (45-minuterspass)
Laborationer: 14 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 6 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 70 h (45-minuterspass)
KLG085 7,5 A B, MLIV X E1 Livsmedelsvetenskap: Produktionssystem KS KE U W T 1 Föreläsningar: 20 h (45-minuterspass)
Övningar: 20 h (45-minuterspass)
Laborationer: 10 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 150 h (45-minuterspass)
KLT051 7,5 G2 B, MLIV - E2 Mejeriteknologi KS KE U W T 1 Föreläsningar: 60 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 40 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 100 h (45-minuterspass)

YTH

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp4
YTHA45 7,5 G1 YL - S Animaliska livsmedel KS KE U W T
YTHA10 7,5 G1 YL - S Livsmedelskedjans förutsättningar KS KE U W T
YTHA30 7,5 G1 YL - S Livsmedelsteknik I - Värmelära KS KE U W T
YTHA40 7,5 G1 YL - S Vegetabiliska livsmedel KS KE U W T
YTHA35 7,5 G1 YL - S Livsmedelsteknik II - Processteknik KS KE U W T
YTHA70 15 G1 YL - S Livsmedlens kemiska och mikrobiologiska grunder KS KE U W T
YTHA55 7,5 G1 YL - S Produktionsplanering och ledarrollen KS KE U W T
YTHA65 15 G1 YL - S Livsmedlens näringsmässiga och mikrobiologiska kvalitet KS KE U W T
YTHF05 7,5 G2 YL - S Näringlära II KS KE U W T
YTHA50 7,5 G1 YL - S Produktutveckling - förpackat och klart KS KE U W T
YTHA75 7,5 G1 YL - S Livsmedelskemi KS KE U W T 1 Föreläsningar: 42 h (45-minuterspass)
Övningar: 40 h (45-minuterspass)
Laborationer: 36 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 2 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 80 h (45-minuterspass)
YTHA60 7,5 G1 YL - S Metodik KS KE U W T 1 Föreläsningar: 10 h (45-minuterspass)
Övningar: 40 h (45-minuterspass)
Laborationer: 40 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 3 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 100 h (45-minuterspass)

Institutionens examensarbeten

Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
KNL820 30 B, MBIO, MLIV, N Examensarbete i industriell näringslära och livsmedelskemi KS U W
KLG920 30 B, K, MBIO, N Examensarbete i läkemedelsteknologi KS U W
KLT920 30 B, K, MBIO, MLIV, N Examensarbete i livsmedelsteknik KS U W
KLG820 30 B, MBIO, MLIV, N Examensarbete i livsmedelsteknologi KS U W
YTHL01 15 YL Examensarbete för högskoleexamen i livsmedelsteknik KS U W