lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2011/12 - Institutioner utanför LTH

 11/12 

Kemiska institutionen, grundutbildning

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp4
TEK287 15 G2 N - S Biokemi KS KE U W T
TEK287 N 1 Föreläsningar: 32 h (45-minuterspass)
Övningar: 30 h (45-minuterspass)
Laborationer: 80 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 258 h (45-minuterspass)
EXTN85 7,5 A F, N X E Spridningsmetoder X Se fotnot nedan. KS KE U W T 1 Föreläsningar: 17 h (45-minuterspass)
Övningar: 4 h (45-minuterspass)
Laborationer: 18 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 160 h (45-minuterspass)

EXTN85 (F, N) Spridningsmetoder: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.

Biologiska institutionen GU

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp4
TEK295 7,5 G1 N - S Cellens biologi KS KE U W T
EXTF15 15 G2 N - S Humanfysiologi X Se fotnot nedan. KS KE U W T
EXTN40 15 A N - E2 Immunologi X Se fotnot nedan. KS KE U W T
EXTN40 N X Se fotnot nedan.
TEK035 15 A W X E1 Limnologi KS KE U W T
EXTN20 15 A W - E2 Markekologi KS KE U W
EXTN65 15 A N - E2 Neurobiologi X Se fotnot nedan. KS KE U W T
TEK095 15 A W X E1 Ekotoxikologi KS KE U W
EXTN45 15 A N - E2 Farmakologi X Se fotnot nedan. KS KE U W T
EXTF10 15 G2 N - S Genetik och mikrobiologi X Se fotnot nedan. KS KE U W
TEK015 7,5 G2 N - S Människans fysiologi KS KE U W T
EXTN30 15 A N - E Sinnesbiologi X Se fotnot nedan. KS KE U W T
TEK292 7,5 A Pi - S Biologiska system KS KE U W T
TEK097 15 A W - E2 Tillämpad ekotoxikologi KS KE U W T
EXTN50 15 A N - E2 Toxikologi X Se fotnot nedan. KS KE U W T
TEK290 7,5 G2 E, F, Pi X E1 Biologisk översiktskurs KS KE U W T 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 8 h (45-minuterspass)
Laborationer: 6 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 50 h (45-minuterspass)
EXTA01 10 G1 W X E Terrester ekologi KS KE U W T 1 Föreläsningar: 36 h (45-minuterspass)
Övningar: 32 h (45-minuterspass)
Laborationer: 56 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 100 h (45-minuterspass)
EXTN25 15 A W - S Vattenvård KS KE U W T 1 Föreläsningar: 43 h (45-minuterspass)
Övningar: 69 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 80 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 208 h (45-minuterspass)

EXTF15 (N) Humanfysiologi: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten (BIOC01) och följer inte läsperiodsindelningen.
EXTN40 (N) Immunologi: Kursen ges två gånger per läsår av naturvetenskapliga fakulteten (BIOR16) och följer inte läsperiodsindelningen. Endast en av kurserna KIM015 och EXTN40 får ingå i examen.
EXTN65 (N) Neurobiologi: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten (BIOR58) och följer inte läsperiodsindelningen.
EXTN45 (N) Farmakologi: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten (BIOR14) och följer inte läsperiodsindelningen.
EXTF10 (N) Genetik och mikrobiologi: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten (BIOA01) och följer inte läsperiodsindelningen.
EXTN30 (N) Sinnesbiologi: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten (BIOR20) och följer inte läsperiodsindelningen.
EXTN50 (N) Toxikologi: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten (BIOR21) och följer inte läsperiodsindelningen.

CIRCLE

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp4
INNN05 7,5 A I X E Entreprenörskap i nya och befintliga företag KS KE U W T
INNN01 7,5 A F, I, M X E Innovation Management KS KE U W T
INNN10 7,5 A I, M X E Globalisering och innovation KS KE U W T 1 Föreläsningar: 14 h (45-minuterspass)
Övningar: 21 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 172 h (45-minuterspass)

Engelska

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp4
GEMA20 7,5 G1 A, B, BI, BME, C, D, E, F, I, K, KID, L, M, MD, MID, N, Pi, RH, V, W - E Engelska för tekniker KS KE U W T
GEMA20 A, B, BI, BME, C, D, E, F, I, K, KID, L, M, MD, MID, N, Pi, RH, V, W 1 Föreläsningar: 20 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 30 h (45-minuterspass)

Filosofiska institutionen

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp4
TEK210 4,5 G1 C, D, E, Pi - S Kognition KS KE U W T
TEK280 7,5 G2 C - S Teknikstödd kommunikation KS KE U W T
EXTF75 5 G2 MID X E Det sociala medvetandet och design KS KE U T
EXTF55 8 G2 KID - S Kommunikation, tänkande och etik - kognitiva och kulturella perspektiv KS KE U W T 1 Föreläsningar: 10 h (45-minuterspass)
Övningar: 10 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 75 h (45-minuterspass)

Franska

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp4
GEMA01 7,5 G1 A, B, BI, BME, C, D, E, F, I, K, KID, L, M, MD, MID, N, Pi, RH, V, W - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W T 1 Föreläsningar: 0 h
Övningar: 26 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 60 h (45-minuterspass)

Fysiska institutionen

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp4
EXTF90 7,5 G2 F, N X E1 Produktion av fotoner och neutroner för vetenskap X Se fotnot nedan. KS KE U W T
TEK267 7,5 A F, N, Pi X E2 Teoretisk biofysik X Se fotnot nedan. KS KE U W T
GEMF05 7,5 G2 A, B, BI, BME, C, D, E, F, I, K, KID, L, M, MD, MID, N, Pi, RH, V, W X E Genus i naturvetenskap och teknik KS KE U
EXTN90 7,5 A F, N X E Experimentella metoder och instrumentering för synkrotronljusforskning X Se fotnot nedan. KS KE U W T
EXTF85 7,5 G2 F X E1 Partikelfysik, kosmologi och acceleratorer X Se fotnot nedan. KS KE U T
EXTF85 F X Se fotnot nedan. 1 Föreläsningar: 27 h (45-minuterspass)
Övningar: 3 h (45-minuterspass)
Laborationer: 10 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 120 h (45-minuterspass)
EXTN95 7,5 A F X E Acceleratorer och frielektronlasrar X Se fotnot nedan. KS KE U W T
EXTF65 7,5 G2 N - S Nanoteknikens matematiska metoder X Se fotnot nedan. KS KE U W
TEK265 15 A F, MNAV, N X E2 Experimentell biofysik KS KE U W 1 Föreläsningar: 0 h
Övningar: 18 h (45-minuterspass)
Laborationer: 32 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 20 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 210 h (45-minuterspass)
FFF051 7,5 A F, MNAV, N X E Fasta tillståndets teori KS KE U W T 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 22 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 150 h (45-minuterspass)
EXTF70 3 G2 N - S Nanoteknikens matematiska metoder, projekt KS KE U W 1 Föreläsningar: 4 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 20 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 56 h (45-minuterspass)
TEK177 7,5 A F, MNAV, N X E1 Ytfysik X Se fotnot nedan. KS KE U W T 1 Föreläsningar: 21 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 16 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 174 h (45-minuterspass)

EXTF90 (F, N) Produktion av fotoner och neutroner för vetenskap: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.
TEK267 (F, N, Pi) Teoretisk biofysik: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.
EXTN90 (F, N) Experimentella metoder och instrumentering för synkrotronljusforskning: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.
EXTF85 (F) Partikelfysik, kosmologi och acceleratorer: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.
EXTN95 (F) Acceleratorer och frielektronlasrar: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.
EXTF65 (N) Nanoteknikens matematiska metoder: Muntlig tentamen kan vara förlagd utanför tentamensperioden.
TEK177 (F, N) Ytfysik: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.

Företagsekonomiska institutionen

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp4
EXTP01 15 A B, C, D, E, F, I, K, L, M, N, Pi, V, W - S Strategisk ledning KS KE U W T
TMAN15 3 A B, C, D, E, F, I, K, L, M, N, Pi, V, W - S Teamwork och ledarskap 1 KS KE U T 1 Föreläsningar: 2 h (45-minuterspass)
Övningar: 4 h (45-minuterspass)
Laborationer: 10 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 4 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 6 h (45-minuterspass)
TMAN20 3 A B, C, D, E, F, I, K, L, M, N, Pi, V, W - S Teamwork och ledarskap 2 KS KE U T 1 Föreläsningar: 2 h (45-minuterspass)
Övningar: 4 h (45-minuterspass)
Laborationer: 10 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 4 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 6 h (45-minuterspass)
EXTP05 7,5 A MD - E2 Entreprenörskap och affärsutveckling – från idé till marknad KS KE U W T

Inst för handelsrätt

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp4
GEMA60 7,5 G1 A, B, BI, BME, C, D, E, F, I, K, KID, M, MD, MID, N, Pi, RH, V, W - S Juridik för tekniker KS KE U W T
GEMA60 A, B, BI, BME, C, D, E, F, I, K, KID, M, MD, MID, N, Pi, RH, V, W 1 Föreläsningar: 25 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 75 h (45-minuterspass)
TEK070 7,5 G2 BI, E, RH - S Juridik inom säkerhet, hälsa och miljö KS KE U W T
TEK255 7,5 G2 L - S Miljörätt KS KE U W T

Inst för kliniska vetenskaper, Lund

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp4
TEK171 7,5 A E, F, Pi - S Kvantitativ humanfysiologi KS KE U W T
EXTA55 6 G1 BME - S Verksamhetsförlagd utbildning i sjukvården KS KE U 1 Föreläsningar: 0 h
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 140 h (45-minuterspass)

Inst för naturgeografi och ekosystemanalys

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp4
TEK230 7,5 A L X E2 Algoritmer i geografisk informationsbehandling X Se fotnot nedan. KS KE U W T
EXTA50 9 G1 L - S Samhällsmätning KS KE U W T
EXTN10 7,5 A L X E2 Webb-GIS X Se fotnot nedan. KS KE U W T
EXTN70 7,5 A L X E2 Geografiska databaser KS KE U W T
EXTN75 7,5 A L X E2 Rumslig analys KS KE U W T
EXTF80 12 G2 L - S Geografisk informationsteknik KS KE U W T 1 Föreläsningar: 18 h (45-minuterspass)
Övningar: 30 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 112 h (45-minuterspass)
EXTN15 7,5 A L, Pi - E2 Fjärranalys, digitala metoder KS KE U W T 1 Föreläsningar: 22 h (45-minuterspass)
Övningar: 38 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 140 h (45-minuterspass)
EXTF01 7,5 G2 MWLU, V, W - E2 Geografiska informationssystem för landskapsstudier X Se fotnot nedan. KS KE U W T 1 Föreläsningar: 16 h (45-minuterspass)
Övningar: 34 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 150 h (45-minuterspass)

TEK230 (L) Algoritmer i geografisk informationsbehandling: Tentamenstid meddelas av kursledaren.
EXTN10 (L) Webb-GIS: Tentamenstid meddelas av kursledaren.
EXTF01 (V) Geografiska informationssystem för landskapsstudier: Tentamenstid meddelas av kursledaren.

Internationella miljöinstitutet

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp4
KII010 7,5 G2 C, D, E, F, I, M, W - E2 Industriellt miljöarbete X Se fotnot nedan. KS KE U W T 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 32 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 80 h (45-minuterspass)

KII010 (C, D, E, I, M, W) Industriellt miljöarbete: Tentamen enligt överenskommelse.

Japanska

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp4
GEMA70 15 G1 A, B, BI, BME, C, D, E, F, I, K, KID, L, M, MD, MID, N, Pi, RH, V, W - S Japanska för tekniker KS KE U W T

Kinesiska

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp4
EXTA10 3 G1 C, D, E - S Introduktion till Kinas samhällsliv, kultur och språk X Se fotnot nedan. KS KE U T
EXTF60 15 G2 C, D, E - E Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer, del 2 X Se fotnot nedan. KS KE U W T
EXTA35 15 G1 C, D, E - S Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer X Se fotnot nedan. KS KE U T 1 Föreläsningar: 0 h
Övningar: 35 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 170 h (45-minuterspass)
GEMA65 7,5 G1 A, B, BI, BME, C, D, E, F, I, K, KID, L, M, MD, MID, N, Pi, RH, V, W - S Kinesiska för tekniker KS KE U T 1 Föreläsningar: 0 h
Övningar: 20 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 80 h (45-minuterspass)

EXTA10 (C, D, E) Introduktion till Kinas samhällsliv, kultur och språk: Obligatorisk för studenter antagna till Kinainriktningen.
EXTF60 (C, D, E) Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer, del 2: Obligatorisk för studenter antagna till Kinainriktningen. Kursen ges i Kina.
EXTA35 (C, D, E) Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer: Obligatorisk för studenter antagna till Kinainriktningen.

Konsthistoria och visuella studier

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp4
EXTA05 4 G1 KID - E2 Designhistoria KS KE U T

Nationalekonomiska institutionen

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp4
EXTN05 7,5 A I X E Avancerad ekonometri X Se fotnot nedan. KS KE U W T
TEK103 7,5 A F, I, Pi X E Finansiell ekonomi, avancerad kurs X Se fotnot nedan. KS KE U W T
EXTA40 6 G1 I, Pi - S Introduktion till mikroekonomisk teori KS KE U W T
EXTF50 7,5 G2 F, I, Pi - S Mikroekonomisk analys X Se fotnot nedan. KS KE U W T
EXTF50 F, I, Pi X Se fotnot nedan.
EXTF40 7,5 G2 I - S Optionsteori X Se fotnot nedan. KS KE U W T
EXTF35 7,5 G2 I - S Portföljvalsteori X Se fotnot nedan. KS KE U W T
TEK190 7,5 G2 I - S Ekonometri X Se fotnot nedan. KS KE U W T
TEK190 I X Se fotnot nedan. 1 Föreläsningar: 30 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 8 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 100 h (45-minuterspass)
EXTN80 7,5 A F, I, Pi X E Ekonomiskt och finansiellt beslutsfattande X Se fotnot nedan. KS KE U W T
TEK110 7,5 A F, I, Pi X E Empirisk finansiell ekonomi X Se fotnot nedan. KS KE U W T
EXTF45 6 G2 I, M, Pi - S Finansiell ekonomi KS KE U W T
TEK145 7,5 A Pi X E Mikroekonomi - teori för individuella val samt spelteori X Se fotnot nedan. KS KE U W T
EXTF30 7,5 G2 I - S Räntebärande tillgångar X Se fotnot nedan. KS KE U W T
EXTF30 I X Se fotnot nedan. 1 Föreläsningar: 30 h (45-minuterspass)
Övningar: 6 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 120 h (45-minuterspass)
TEK140 7,5 G2 I X E Industriell organisation X Se fotnot nedan. KS KE U W T
TEK180 7,5 A F, I, M, Pi X E Värdering och hantering av finansiell risk X Se fotnot nedan. KS KE U W T
EXTN60 7,5 A RH - S Olycks- och miljörisker i ett samhällsekonomiskt perspektiv KS KE U W T 1 Föreläsningar: 36 h (45-minuterspass)
Övningar: 10 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 130 h (45-minuterspass)

EXTN05 (I) Avancerad ekonometri: Kursen ges av ekonomihögskolan (NEKN31), information om schema och tentamen lämnas av institutionen för nationalekonomi.
TEK103 (F, I, Pi) Finansiell ekonomi, avancerad kurs: Kursen ges av Nationalekonomiska institutionen vid Ekonomihögskolan och samläses med NEKN81.
EXTF50 (F, I, Pi) Mikroekonomisk analys: Kursen ges två gånger per läsår. Kursen ges av Nationalekonomiska institutionen vid Ekonomihögskolan och samläses med NEKG21.
EXTF40 (I) Optionsteori: Kursen ges av Nationalekonomiska institutionen vid Ekonomihögskolan och samläses med NEKH82.
EXTF35 (I) Portföljvalsteori: Kursen ges av Nationalekonomiska institutionen vid Ekonomihögskolan och samläses med NEKH81.
TEK190 (I) Ekonometri: Kursen ges två gånger per läsår. Kursens ges av Nationalekonomiska institutionen och samläses med NEKG31.
EXTN80 (F, I, Pi) Ekonomiskt och finansiellt beslutsfattande: Kursen ges av Nationalekonomiska institutionen vid Ekonomihögskolan och samläses med NEKN22.
TEK110 (F, I, Pi) Empirisk finansiell ekonomi: Kursen ges av Nationalekonomiska institutionen vid Ekonomihögskolan och samläses med NEKN82.
TEK145 (Pi) Mikroekonomi - teori för individuella val samt spelteori: Kursen ges av Nationalekonomiska institutionen vid Ekonomihögskolan och samläses med NEKP23.
EXTF30 (I) Räntebärande tillgångar: Kursen ges två gånger per läsår. Kursen ges av Nationalekonomiska institutionen vid Ekonomihögskolan och samläses med NEKG81.
TEK140 (I) Industriell organisation: Kursen ges av Nationalekonomiska institutionen vid Ekonomihögskolan och samläses med NEKH21.
TEK180 (F, I, M, Pi) Värdering och hantering av finansiell risk: Kursen ges av Nationalekonomiska institutionen vid Ekonomihögskolan och samläses med NEKN83.

Spanska

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp4
GEMA75 7,5 G1 A, B, BI, BME, C, D, E, F, I, K, KID, L, M, MD, MID, N, Pi, RH, V, W - S Spanska för tekniker: Spansk och latinamerikansk kultur och samhälle KS KE U W T

Statistiska institutionen

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp4
TNX071 9 G1 BI - S Statistik med beslutsteori KS KE U W T 1 Föreläsningar: 36 h (45-minuterspass)
Övningar: 20 h (45-minuterspass)
Laborationer: 14 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 70 h (45-minuterspass)

Svenska

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp4
GEMA30 4,5 G1 A, B, BI, BME, C, D, E, F, I, K, KID, L, M, MD, MID, N, Pi, RH, V, W - S Svenska för tekniker KS KE U W T

Tyska

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp4
GEMA25 7,5 G1 A, B, BI, BME, C, D, E, F, I, K, KID, L, M, MD, MID, N, Pi, RH, V, W - S Tyska för tekniker KS KE U W T

Institutionens examensarbeten

Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
TEK920 30 Pi, W Examensarbete i ekologi KS U W
INN920 30 I Examensarbete i innovation KS U
TEK821 30 C Examensarbete i kognitionsforskning KS U
EXTM05 30 L Examensarbete i geografisk informationsteknik KS U W
EXTM10 30 I Examensarbete i finansiell ekonomi KS U W