lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2011/12 - Inst f kemiteknik

 11/12 

Inst för kemiteknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
KTE071 7,5 A B, K, MBIO, W X E1 Biokemisk reaktionsteknik KS KE U W T
KTE055 7,5 A K, W - S Katalys, utvidgad kurs X Se fotnot nedan. KS KE U W T
VVA910 7,5 A MWLU X E2 Projektkurs i vattenförsörjnings- och avloppsteknik del I X Se fotnot nedan. KS KE U W T
VVA910 MWLU X Se fotnot nedan.
VVA910 MWLU X Se fotnot nedan.
VVA910 MWLU X Se fotnot nedan. 0 0 0 0 200
VVA920 7,5 A MWLU X E2 Projektkurs i vattenförsörjnings- och avloppsteknik del II X Se fotnot nedan. KS KE U T
VVA920 MWLU X Se fotnot nedan.
VVA920 MWLU X Se fotnot nedan.
VVA920 MWLU X Se fotnot nedan. 0 0 0 0 200
KAT051 7,5 A B, K, W - S Separationsprocesser, fortsättningskurs KS KE U W T
VVA030 15 A MWLU, V, W X E Urbana vatten KS KE U W T
KETA01 21 G1 K - S Kemiteknik KS KE U W T 14 12 0 7 50
KET010 7,5 A K, W X E Energi och miljö KS KE U W T
KET045 7,5 G2 B, K - S Kemisk reaktionsteknik KS KE U W T
KTE061 7,5 A B, K, Pi, W X E1 Kemisk reaktionsteknik, fortsättningskurs X Se fotnot nedan. KS KE U W T
KETF01 9 G2 B, K - S Transportprocesser KS KE U W T
KTE170 15 G2 W X E Masstransport i naturliga och tekniska system KS KE U W T
KET030 7,5 G2 B, K - S Energiteknik KS KE U W T
KETN01 7,5 A B, K, W X E1 Processimulering KS KE U W T
KTE131 7,5 G2 B, K, RH, W - S Processriskanalys KS KE U W T
VVAN01 7,5 A MWLU, V, W X E Decentraliserad vatten- och avloppsvattenhantering KS KE U W T 0 6 0 2 92
GEMA45 3 G1 BME - S Förståelse och lärande KS KE U W T 0 2 0 0 40
GEMA45 A, B, BI, C, D, E, F, I, K, KID, L, M, MD, MID, N, Pi, RH, V, W 0 2 0 2 40
KET050 15 A K, W - S Projektering KS KE U W T 0 56 0 0 100
KETF05 7,5 G2 K X E1 Projektlaboration i kemiteknik KS KE U W T 0 0 86 0 30
KETF10 7,5 G2 B, K - S Separationsprocesser KS KE U W T 24 36 18 24 90
VVAF01 5 G2 V - S VA-teknik KS KE U W T 24 22 4 0 83

KTE055 (K, W) Katalys, utvidgad kurs: Kursen ges udda år, varvas med KET040
VVA910 (MWLU) Projektkurs i vattenförsörjnings- och avloppsteknik del I: Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. / The course is not linked to a specific study period. The data on hours (time table) implies that the course is over one study period. Individual study plan should be drawn up and approved.
VVA920 (MWLU) Projektkurs i vattenförsörjnings- och avloppsteknik del II: Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. / The course is not linked to a specific study period. The data on hours (time table) implies that the course is over one study period. Individual study plan should be drawn up and approved.
KTE061 (K, Pi, W) Kemisk reaktionsteknik, fortsättningskurs: Hemtentamen

Institutionens examensarbeten

Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
KET920 30 B, K, MBIO, N, W Examensarbete i kemiteknik KS U W
VVA820 30 B, K, MBIO, MWLU, V, W Examensarbete i vattenförsörjnings- och avloppsteknik KS U W