lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2011/12 - Kemiska institutionen (LTH)

 11/12 

Biofysikalisk kemi

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
KFKA05 7,5 G1 B - S Molekylära drivkrafter 1: Termodynamik KS KE U W T
KFK080 7,5 G1 K, Pi - S Termodynamik KS KE U W T
KFKA01 10 G1 W - S Termodynamik och ytkemi KS KE U W T
KFK032 7,5 A B, K, MBIO, MLIV X E1 Biofysikalisk kemi KS KE U W T
KFKN01 7,5 A B, K, N X E2 Magnetisk resonans - spektroskopi och avbildning KS KE U W T
KFK090 7,5 G2 K, N, Pi - S Molekylär växelverkan och dynamik KS KE U W T 28 28 20 0 60
KFKF01 7,5 G2 B - S Molekylära drivkrafter 2: Växelverkan och dynamik KS KE U W T 28 28 20 0 60

Bioorganisk kemi

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
KOK085 7,5 G2 B, K, N X E1 Läkemedelskemi KS KE U W T
KOKA10 7 G1 W - S Organisk kemi KS KE U W T
KOKA01 7,5 G1 N - S Allmän och oorganisk kemi KS KE U W T
KOK090 7,5 A B, K X E1 Läkemedelssyntes KS KE U W T
KOK032 7,5 G2 B, K X E1 Miljökemi KS KE U W T
KOK012 9 G1 B, K - S Organisk kemi, allmän kurs KS KE U W T 26 4 36 0 30
KOK100 15 A B, K X E1 Projektkurs i läkemedelskemi KS KE U T 10 20 80 10 100
KOKA05 5 G1 N - S Organisk kemi KS KE U W T 42 20 12 0 100
KOKA15 7,5 G1 BME - S Organisk kemi KS KE U T 46 22 12 12 100

Bioteknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
KBT050 7,5 G2 B, MBIO, MLIV, N X E Bioanalys KS KE U W T
KBTA01 7 G1 B - S Bioteknik, projekt KS KE U W T 0 0 0 10 0
KBT060 7,5 G2 B, K, MBIO X E Biotekniska separationsprocesser KS KE U W T
KBT080 7,5 G2 B, MBIO, MLIV, W X E Miljöbioteknik KS KE U W T
KBT042 15 A B, MBIO X E2 Bioteknik, projektering KS KE U W T 0 52 0 0 100
KBTF01 7,5 G2 MBIO X E Grön kemi och bioteknik KS KE U W T 14 12 0 10 100
KBT115 7,5 G2 K, MBIO, W X E2 Bioprocessteknik X Se fotnot nedan. KS KE U W T
KBT115 B X Se fotnot nedan. 36 8 45 0 90

KBT115 (B) Bioprocessteknik: Kursen ges på svenska i VT2 i årskurs 3
KBT115 (K) Bioprocessteknik: Kursen ges på engelska i HT1 för K
KBT115 (MBIO) Bioprocessteknik: Kursen ges på engelska i HT1 för utbytes och mastersstudenter. / The course is given in English in study period 1 for exchange and master students.
KBT115 (W) Bioprocessteknik: Kursen ges på engelska i HT1 för W

Immunteknologi

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
KIM015 7,5 A B, MBIO, N X E2 Immunteknologi X Se fotnot nedan. KS KE U W T 34 18 45 0 109

KIM015 (N) Immunteknologi: Endast en av kurserna KIM015 och EXTN40 får ingå i examen.

Kemiska institutionen

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
KKK000 15 A B, K, MBIO, MLIV, MWLU X E2 Fördjupningskurs i ett eller flera ämnen X Se fotnot nedan. KS KE U W
KKK000 B, K, MBIO, MLIV, MWLU X Se fotnot nedan.
KKK000 B, K, MBIO, MLIV, MWLU X Se fotnot nedan.
KKK000 B, K, MBIO, MLIV, MWLU X Se fotnot nedan. 0 0 0 0 400

KKK000 (B, K) Fördjupningskurs i ett eller flera ämnen: Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas.
KKK000 (MBIO, MLIV, MWLU) Fördjupningskurs i ett eller flera ämnen: Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. / The course is not linked to a specific study period. The data on hours (time table) implies that the course is over one study period. Individual study plan should be drawn up and approved.

Materialkemi

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
KOO045 7,5 A K, N X E2 Materialkemi KS KE U W T
KOO101 9 G1 B, K - S Grundläggande kemi KS KE U W T
KOO105 7,5 G2 K, MNAV, N X E2 Analys på nanoskalan KS KE U W T
KOOA01 5 G1 W - S Inledande kemi KS KE U W T
KOO022 7,5 G1 B, K - S Oorganisk kemi KS KE U W T
KOOA05 8 G1 BI - S Allmän kemi KS KE U W T 42 28 0 0 110
KOO095 7,5 G2 N - S Funktionella material KS KE U W T 56 14 0 0 90
KOO052 7,5 G2 B, K - S Material- och polymerteknologi KS KE U W T 56 0 0 14 80
KOO065 7,5 A K, N X E2 Mikroskopisk karaktärisering av material KS KE U W T 14 0 70 0 80
KOOF01 5 G2 W X E Tillämpad vattenkemi KS KE U W T 19 28 10 0 76

Polymerteknologi

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
KTE080 7,5 A K, N X E1 Polymerkemi KS KE U W T
KPO010 7,5 A K, N X E Polymerfysik KS KE U W T
KPON01 15 A K, N X E2 Projekt i polymer- och materialteknologi KS KE U W T 14 56 0 0 100

Teknisk analytisk kemi

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
KAKF01 9 G2 B, K - S Analytisk kemi KS KE U W T
KAK050 7,5 A B, K, MBIO, MLIV X E1 Kromatografisk analys KS KE U W T
KAKN05 15 A B, K, MBIO, MLIV X E1 Projektkurs i kromatografisk analys KS KE U W T 8 0 60 10 120

Teknisk mikrobiologi

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
KMB023 7,5 G2 B, MBIO, MLIV X E1 Livsmedelsmikrobiologi KS KE U W T
KMBN01 15 A B, MBIO X E Projekt i molekylär bioteknik KS KE U W T
KMB031 7,5 G2 B, K, MBIO, MLIV X E1 Kvalitet och produktsäkerhet KS KE U W T
KMB060 7,5 G1 B - E2 Mikrobiologi KS KE U W T
KMB040 7,5 A B, MBIO X E Metabolic engineering KS KE U W T
KMBF01 15 G2 W X E Molekylär cellbiologi KS KE U W T

Tillämpad biokemi

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
KBKA01 6 G1 B - S Inledande biokemi KS KE U W T
KBK050 7,5 A B, MBIO X E1 Protein Engineering KS KE U W T
KBK031 7,5 A B, MBIO, MLIV X E1 Enzymteknologi KS KE U W T
KBKA05 7,5 G1 K - E2 Teknisk biologi KS KE U W T
KBK011 7,5 G1 B - S Biokemi KS KE U W T
KBK070 7,5 G2 B - S Cellbiologi KS KE U W T
KBK075 7,5 A B, MBIO, MLIV X E1 Bioinformatik KS KE U W T 24 28 0 0 128
KBK041 7,5 G2 B, MBIO, MLIV X E2 Genteknik KS KE U W T 26 10 40 0 120

Institutionens examensarbeten

Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
KFK920 30 B, K, MBIO, N Examensarbete i biofysikalisk kemi KS U W
KOK820 30 B, K, N Examensarbete i organisk kemi KS U W
KBT820 30 B, K, MBIO, MLIV, N Examensarbete i bioteknik KS U W
KIM820 30 B, MBIO, N Examensarbete i immunteknologi KS U W
KOO920 30 B, K, N Examensarbete i materialkemi KS U
KTE720 30 B, K, N Examensarbete i polymerteknologi KS U
KAK820 30 B, K, MBIO, MLIV, N Examensarbete i teknisk analytisk kemi KS U
KMB820 30 B, K, MBIO, MLIV, N Examensarbete i teknisk mikrobiologi KS U
KBK820 30 B, MBIO, MLIV, N Examensarbete i tillämpad biokemi KS U W