lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2011/12 - Inst f teknik och samhälle

 11/12 

Fastighetsvetenskap

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp1
11/12
lp2
11/12
lp3
11/12
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VFRN10 7,5 A L - S Detaljplan och bygglov KS KE U W T 24 20 0 2 154
VFTN05 7,5 A L - S Fastighetsbildningsprocessen KS KE U W T 30 30 0 0 140
VFT015 7,5 A L - S Fastighetsmarknaden KS KE U W T 28 14 0 6 152
VFTF01 15 G2 L - S National- och företagsekonomi KS KE U W T 60 24 0 0 316
VFTN10 7,5 A L - S Urban ekonomi KS KE U W T 20 8 0 18 154
VFR140 15 G1 L - S Grundläggande juridik med fastighetsrätt KS KE U W T 28 28 0 1 143 28 28 0 1 143
VFR035 7,5 G2 L - S Bostadsrätt X Se fotnot nedan. KS KE U W T 21 14 0 0 165
VFR120 7,5 A L, V - S Fastighetsfinansiering KS KE U W T 28 28 0 2 142
VFTF05 15 G2 L - S Fastighetsvärdering KS KE U W T 58 14 0 4 324
VFTN15 7,5 A L - S Rättsekonomi KS KE U W T 24 18 0 4 158
VFR180 7,5 A L - S Speciell fastighetsrätt KS KE U W T 30 30 0 0 140
VFTN01 7,5 A L - S Fastighetsvärderingssystem KS KE U W T 30 14 0 2 154
VFRN01 7,5 A L - S Lokalhyra och arrenden KS KE U W T 28 14 0 2 156
VFTF10 15 G2 L - S Fastighetsbildning KS KE U W T 20 15 5 2 158 20 15 5 2 158
VFTA01 18 G1 L - S Fastighetsteknik och fysisk planering KS KE U W T 50 26 0 2 162 14 60 0 2 164
VFR071 7,5 A L - S Internationell fastighetsrätt KS KE U W T 25 25 0 0 150
VFRN05 7,5 A L - S Kommersiella fastighetsköp KS KE U W T 28 14 0 2 156

VFR035 (L) Bostadsrätt: Kursen ges i samarbete med Fastighetsmäklarprogrammet vid Malmö högskola och undervisningen sker till mindre del i Malmö.

Inst för teknik och samhälle

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp1
11/12
lp2
11/12
lp3
11/12
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VGMF15 5 G2 V - S Geodetisk mätningsteknik KS KE U W T 24 14 8 0 87
VGMF10 7,5 G2 L, V - S Geodesi KS KE U W T 22 22 20 0 126
VGM630 6 G1 IBYA, IBYI, IBYV - S Geomatik, introduktion KS KE U W 22 22 10 0 106

Miljö- och energisystem

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp1
11/12
lp2
11/12
lp3
11/12
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMI031 6 G2 V - S Miljövetenskap med miljökemisk profil KS KE U W T 36 0 14 1 109
FMI050 7,5 A C, D, E, F, I, Pi, W - S Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser KS KE U W T 18 10 0 0 72 18 10 0 0 72
FMIF20 7,5 G2 E, M, MD, Pi X E Miljöfrågor i ett internationellt perspektiv KS KE U W T 16 8 0 1 75 16 8 0 1 75
FMI055 7,5 A E, F, V, W - S Miljösystemanalys, livscykelanalys KS KE U W T 12 6 0 0 83 10 6 0 0 83
FMIF01 6 G2 I - S Miljösystemanalys: Management för hållbar utveckling KS KE U W T 20 2 0 0 58 16 4 0 1 59
FMI090 15 G2 W - S Miljövård, avfallshantering KS KE U W T 40 0 0 1 143 40 31 0 2 143
FMI110 7,5 A W - S Miljövård: Miljöledning och miljörevision KS KE U W T 20 15 0 0 70 10 14 0 1 70
FMIF15 7,5 G2 A, B, C, D, E, M, MD, RH - S Teknisk miljövetenskap KS KE U W T 20 4 0 0 76 14 6 0 0 80
FMIF10 6 G2 Pi - S Miljösystemanalys och hållbar utveckling KS KE U W T 36 4 0 0 60 4 10 0 0 46
FMIN10 7,5 A L, V - S Miljösystemanalys: Miljökonsekvensbeskrivning KS KE U W T 28 22 0 0 150
FMIA01 4 G1 IBYA, IBYI, IBYV - S Miljövetenskap KS KE U W T 30 7 0 0 70
FMI040 7,5 A C, D, E, F, I, M, MD, Pi, W - S Energisystemanalys: Förnybara energikällor X Se fotnot nedan. KS KE U W T 30 12 0 1 89 12 6 0 0 50
VTVA01 12 G1 L - S Infrastrukturteknik KS KE U W T 50 40 0 1 139 10 15 0 0 65
FMIF05 12 G2 W - S Miljö och management KS KE U W T 70 0 0 4 176 0 3 6 0 61
FMIN05 7,5 A F, I, Pi, W - S Miljösystemanalys: Klimat som vetenskap och politik X Se fotnot nedan. KS KE U W T 20 6 0 0 74 18 4 3 1 74
FMI085 15 A W - S Miljösystemanalys: Miljökonsekvensbeskrivning KS KE U W T 26 22 0 1 151 10 30 0 2 158
VTVA05 12 G1 L - S Hållbart byggande KS KE U W T 60 70 0 1 189
FMI070 7,5 A F, M, Pi, W X E Internationell miljövård, tematisk kurs KS KE U W T 4 0 12 5 179

FMI040 (I) Energisystemanalys: Förnybara energikällor: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Energi- och miljötteknik för antagna H09. Kursen är också valfri på programmet.
FMIN05 (I) Miljösystemanalys: Klimat som vetenskap och politik: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Energi- och miljötteknik för antagna H09. Kursen är också valfri på programmet.

Trafik och väg

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp1
11/12
lp2
11/12
lp3
11/12
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VVBN05 7,5 A V - S Drift och underhåll av vägar KS KE U W T 28 40 8 2 122
VTVA30 5 G1 IBYA, IBYI, IBYV - S Grundläggande statistik KS KE U W 20 10 10 2 118
VVB645 4,5 G2 IBYI - S Järnväg i ett europeiskt perspektiv KS KE U W 42 16 0 0 48
VTTF05 7,5 G2 IBYI, IBYV, L, V - E2 Trafikteknisk teori: Tillgänglighet, Framkomlighet, Säkerhet och Miljö X Se fotnot nedan. KS KE U W T 42 28 0 2 128
VVBF20 5 G2 V - S Vägbyggnad KS KE U W T 18 20 10 0 85
VTVA35 9 G1 IBYI - S Banteknik för ingenjörer KS KE U W T 40 13 0 0 28 40 12 0 0 27
VTVA10 4 G1 V - S Ingenjörsfärdigheter med CAD KS KE U W T 12 22 2 2 34 4 14 0 0 17
VTVF65 14 G2 IBYI - S Planerings- och projekteringsmetodik av järnvägsanläggningar KS KE U W 20 20 8 0 135 20 20 7 0 135
VTTN01 15 A V - S Trafikprojekt i tätort KS KE U W T 10 32 8 8 142 10 32 8 8 142
VTVA40 9 G1 IBYI, IBYV - S Transport och samhälle KS KE U W 20 18 0 0 92 20 20 0 0 90
VTVF10 15 G2 V - S Utformning av vägar och järnvägar KS KE U W 30 60 10 3 96 30 64 6 1 99
VTVF10 IBYV 30 60 10 3 96 30 64 6 1 100
VVBF25 8 G2 IBYV - S Vägkonstruktion och produktionsplanering KS KE U W T 10 20 5 2 60 12 12 0 2 50 8 2 0 0 10
VTVF70 7 G2 IBYI - S Drift och underhåll av järnvägsanläggningar KS KE U W 40 40 0 0 100
VFR601 4,5 G1 IBYI - S Grundläggande avtals- och entreprenadrätt KS KE U W 24 30 0 0 106
VFR601 IBYV X Se fotnot nedan. Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
VVBN01 7,5 A V - S Projektkurs infrastruktur KS KE U W 28 40 0 2 130
VTTF10 7,5 G2 IBYV, V X E2 Trafikens effekter: Tillgänglighet, Framkomlighet, Säkerhet och Miljö X Se fotnot nedan. KS KE U W T 28 32 0 2 138
VTTF01 7,5 G2 L, V - S Trafikteknik KS KE U W T 42 42 0 0 116
VTTN05 7,5 A V - S Transportmanagement KS KE U W T 28 28 8 2 102
VTVF45 10 G2 IBYI - S Elteknik – elektrisk spårtrafik och dess anläggningar KS KE U W T 59 21 0 0 85 59 21 0 0 85
VVB061 7,5 G2 IBYI, IBYV - S Samhälls- och transportekonomi KS KE U W 20 30 0 2 143
VVBF10 7,5 G2 V - S Samhällsekonomi KS KE U W T 24 30 0 2 144
VVBF15 7,5 G2 IBYI - S Samverkan fordon/bana-spårfordonsteknik KS KE U W T 28 36 0 0 98
VVBN10 7,5 A IBYV, V - S Vägbyggnadsteknik X Se fotnot nedan. KS KE U W T 28 40 8 2 122
VTVF35 12 G2 IBYI - S Trafikstyrning och telekommunikation inom spårtrafiken KS KE U W T 68 29 0 0 72 68 29 0 0 73
VTVA45 7 G1 IBYI, IBYV - S Väg- och järnvägsteknik KS KE U W T 14 16 5 0 62 14 16 5 0 62
VVBF30 8 G2 IBYV - S Design av väg- och gaturummet KS KE U W T 24 34 5 2 138
VTTN10 7,5 A V - S Kollektivtrafik KS KE U W T 28 30 15 2 125
VTTN10 IBYV 28 30 16 2 125

VTTF05 (IBYV) Trafikteknisk teori: Tillgänglighet, Framkomlighet, Säkerhet och Miljö: HT 2011 ges kursen även för åk 3
VFR601 (IBYV) Grundläggande avtals- och entreprenadrätt: Kursen är periodiserad, ges hösten 2012 för åk 3.
VTTF10 (IBYV) Trafikens effekter: Tillgänglighet, Framkomlighet, Säkerhet och Miljö: HT 2011 ges kursen även för åk 3.
VVBN10 (IBYV) Vägbyggnadsteknik: VT2012 är kursen även valfri för åk 3

Institutionens examensarbeten

Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
VFT920 30 L Examensarbete i fastighetsvetenskap KS U W
VGM820 30 L, V Examensarbete i geodetisk mätningsteknik KS U W
FMI820 30 F, I, M, RH, V, W Examensarbete i miljö- och energisystem KS U W
VTT820 30 V Examensarbete i trafikteknik KS U W
VVB820 30 V Examensarbete i vägbyggnad KS U W
VTT616 22,5 IBYA, IBYI, IBYV Examensarbete infrastruktur KS U W