lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2011/12 - Inst f bygg- och miljöteknologi

 11/12 

Brandteknik och riskhantering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp1
11/12
lp2
11/12
lp3
11/12
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VBRA05 9 G1 BI - S Introduktion till brand och risk KS KE U W T 48 24 16 60 92
VBR171 7,5 A RH - S Riskhanteringsprocessen X Se fotnot nedan. KS KE U W T 40 12 8 0 140
VBR171 RH X Se fotnot nedan. 40 12 8 0 140
VBR082 15 A BI - S Aktiva system KS KE U W 46 4 14 4 132 10 12 16 26 136
VBR225 15 G2 BI, RH - E2 Olycks- och krishantering KS KE U W T 20 10 0 40 130 20 10 0 40 130
VBR180 15 A BI, Pi, RH - S Riskanalysmetoder KS KE U W 48 10 16 3 123 30 32 14 3 121
VBR110 7,5 A BI, RH - S Samhällsplanering KS KE U W T 16 5 0 1 78 4 4 0 1 91
VBR022 15 G2 BI - E2 Brandkemi – explosioner KS KE U W T 66 46 16 0 272
VBRF10 15 G2 BI - E2 Branddynamik KS KE U W T 28 16 24 0 332
VBRN05 9 A MFST X E Branddynamik - avancerad KS KE U W T 20 10 10 0 200
VBR230 9 G1 BI, RH - S Konsekvensberäkningar KS KE U W 32 10 6 0 192
VBRN01 8 A MFST X E Riskbedömning KS KE U W T 28 36 8 2 140
VBR054 15 A BI - S Brandteknisk riskvärdering KS KE U W T 20 64 4 3 109 20 64 4 3 109
VBR200 7,5 G2 BI, RH X E Simulering av rumsbrand (CFD) KS KE U W T 10 4 0 0 86 10 4 0 0 86
VBRN15 5 A MFST X E Simulering av rumsbränder KS KE U W T 8 7 0 0 50 7 8 0 0 53
VBR240 4,5 G1 BI - S Brandmannautbildning X Se fotnot nedan. KS KE U W T
VBRN20 6 A RH - E Katastrofhantering (internationellt fokus) KS KE U W T 57 35 0 0 68
VBRN10 8 A BI, MFST, RH X E Människors beteende vid brand KS KE U W T 26 0 18 4 166
VBRN25 6 A RH - E Riskreduktion och katastrofberedskap KS KE U W T 40 12 0 0 108

VBR171 (RH) Riskhanteringsprocessen: Kursen går i lp1 för årskurs 5 för kull H10 och lp4 för årskurs 4 för kull H11.
VBR240 (BI) Brandmannautbildning: Kursen ges under sommaren efter åk1

Byggnadsfysik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp1
11/12
lp2
11/12
lp3
11/12
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VBFF01 7,5 G2 V - S Energieffektivitet och innemiljö KS KE U W T 28 13 15 0 144
VBFN01 7,5 A V - S Hållbart byggande KS KE U W T 37 14 5 0 144
ABKF01 7,5 G2 A, L - S Teknisk byggnadsförvaltning KS KE U W T 24 26 0 0 150
VBFA05 4 G1 BI - S Husbyggnadsteknik KS KE U T 20 16 0 0 47 4 0 0 0 24
VBMA10 3 G1 A - S Arkitekturteknik 3: Byggnadsteknik & byggnadsfysik KS KE U W T 24 8 0 0 48
VBF605 6 G2 IBYA - S Byggnadsfysik KS KE U W T 22 36 0 0 102
VBF630 6 G1 IBYA - S Husbyggnadsteknik KS KE U W T 28 20 0 0 112
VBFN05 7,5 A V - S Energi, luft och fukt vid ombyggnad och förvaltning KS KE U W T 40 10 10 0 140
VBFA01 10 G1 V - S Husbyggnads- och installationsteknik KS KE U W T 18 26 0 0 96 18 54 0 0 55
VBFN10 7,5 A V - S Projektering avseende energi, luft och fukt i nya byggnader KS KE U W T 24 22 11 0 143

Byggnadsmaterial

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp1
11/12
lp2
11/12
lp3
11/12
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VBM611 6 G1 IBYA - S Materiallära KS KE U W T 28 24 4 2 102
VBM012 6 G1 BI - S Byggnadsmaterial KS KE U W T 28 28 12 0 90
VBM012 V 28 28 12 0 92
VBMN05 7,5 A V - S Fuktsäkerhet i byggprocessen KS KE U T 28 42 0 0 130
VBMA05 3 G1 A - S Arkitekturteknik 2: Byggnadsmaterial KS KE U W T 21 0 8 0 50
VBMN10 7,5 A V - S Betong i livscykelperspektiv KS KE U W T 28 28 30 0 114
VBMF05 7,5 G2 V - S Byggmaterialvetenskap KS KE U W T 28 28 20 0 124

Installationsteknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp1
11/12
lp2
11/12
lp3
11/12
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VBMA20 3 G1 A - S Arkitekturteknik 4: Energi och installationsteknik KS KE U W T 20 8 0 0 52
ABK606 6 G2 IBYA - S Installationsteknik KS KE U W T 16 40 0 0 100

Konstruktionsteknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp1
11/12
lp2
11/12
lp3
11/12
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VBK041 7,5 A V X E1 Brobyggnadsteknik KS KE U W T 20 22 0 0 58 20 22 0 0 58
VBMA01 3 G1 A - S Arkitekturteknik 1: Arkitektur och bärverk KS KE U W T 24 14 1 0 41
VBKN05 7,5 A V - E2 Betongbyggnad KS KE U W T 24 32 4 0 140
VBKN10 7,5 A V X E1 Riskhantering i byggtekniska tillämpningar KS KE U W T 21 42 0 0 137
VBKN01 7,5 A V - S Stål- och träbyggnadsteknik KS KE U W T 38 32 0 0 130
VBKF05 7,5 G2 V - S CAD-teknik med byggtillämpningar KS KE U W T 14 21 0 0 45 14 21 0 0 45
VBK013 9 G2 V - S Konstruktionsteknik KS KE U W T 26 32 0 0 62 26 32 0 0 62
VBKF01 7,5 G2 V - S Konstruktionsteknik - byggsystem KS KE U W T 28 56 0 0 116

Teknisk vattenresurslära

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp1
11/12
lp2
11/12
lp3
11/12
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VVRN10 7,5 A MWLU, Pi, V, W X E Avrinnings-modellering KS KE U W T 33 10 14 5 138
VVRF01 7,5 G2 MWLU, V, W X E Integrerad vattenresurshantering: Internationella aspekter KS KE U W T 22 4 0 8 166
VVR176 7,5 A MWLU, V, W X E Strömning i naturliga vatten KS KE U W T 36 20 0 0 144
VVR120 7,5 G2 W X E Strömningslära KS KE U W T 44 28 0 0 128
VVR111 15 G1 W X E Hydrologi och akvatisk ekologi KS KE U W T 42 52 0 0 100 30 25 0 0 70
VVRN01 7,5 A MWLU, V, W X E Avancerad hydraulik KS KE U W T 28 28 0 0 144
VVRN05 7,5 A MWLU, V, W X E Avancerad hydrologi KS KE U W T 28 28 0 0 144
VVR170 7,5 A MWLU, V, W X E Flodrestaurering KS KE U W T 12 12 0 1 75 12 12 0 2 74
VVR090 7,5 A MWLU, V, W X E Hydromekanik KS KE U W T 18 10 0 0 72 18 10 0 0 72
VVR145 9 G1 V - S Vatten KS KE U W T 38 24 0 0 92 14 12 1 0 59
VVRF05 7,5 G2 W - E Internationell sommarforskarskola i vattenresurslära X Se fotnot nedan. KS KE U W T 10 10 50 30 100
VVR040 7,5 A MWLU, V, W X E Kusthydraulik KS KE U W T 28 28 0 0 144

VVRF05 (W) Internationell sommarforskarskola i vattenresurslära: Undervisningen äger huvudsakligen rum utanför ordinarie terminstid.

Institutionens examensarbeten

Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
VBRM01 22,5 BI Examensarbete i brandteknik KS U
VBRM05 30 MFST Examensarbete i brandteknik KS U
VBR920 30 RH Examensarbete i riskhantering KS U
VBF820 30 V Examensarbete i byggnadsfysik KS U W
VBM820 30 V Examensarbete i byggnadsmaterial KS U W
VMT615 22,5 IBYA Examensarbete KS U W
ABK920 30 V Examensarbete i installationsteknik KS U
VBK920 30 V Examensarbete i konstruktionsteknik KS U W
VVR820 30 MWLU, V, W Examensarbete i teknisk vattenresurslära KS U W