lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2011/12 - Inst f designvetenskaper

 11/12 

Certec

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
TNSA01 2 G1 KID - S Universal design, teori KS KE U W T
TNX097 7,5 G2 C, D, E, F, M, MD - S Rehabiliteringsteknik KS KE U W T
TNX153 7,5 G2 C, D, M, MD - S Rehabiliteringsteknik och design KS KE U W T 0 8 0 8 70
TNSF01 6 G2 KID X E2 Universal design, projekt KS KE U W T 0 8 0 8 70

Ergonomi och aerosolteknologi

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MAM120 7,5 G2 C, D, MD - S Användbarhetsutvärdering KS KE U W T
MAMN25 7,5 A MD - S Interaktionsdesign KS KE U W T
MAM032 7,5 A C, D, MD - S Arbete-människa-teknik, projekt X Se fotnot nedan. KS KE U W T
MAM032 C, D, MD X Se fotnot nedan. 0 0 0 20 60
MAMA05 10 G1 KID - E2 Belastnings- och kognitionsergonomi KS KE U W T
MAM242 7,5 G2 F, M, MNAV, N X E1 Aerosolteknologi KS KE U W T
MAMN01 7,5 A C, D X E2 Avancerad interaktionsdesign KS KE U W T
MAM090 7,5 A BI, C, RH - S Människa, teknik, organisation och hantering av risker KS KE U W T
MAMA15 7,5 G1 C - S Interaktionsdesign, grundkurs KS KE U W T
MAMN20 7,5 A F, M, MNAV, N X E1 Aerosolteknologi, projekt KS KE U W T
MAMN20 F, M, MNAV, N 0 0 0 20 140
MAMF15 6 G2 C, D, E, M - S Arbetsorganisation och ledarskap KS KE U W T
MAMF21 7,5 G2 A, E, M - S Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet X Se fotnot nedan. KS KE U W T 0 0 0 30 65
MAM101 7,5 G2 C, D, F - S Virtual Reality i teori och praktik KS KE U W T 5 12 0 2 96
MAMA11 5 G1 MD - S Belastnings- och kognitionsergonomi KS KE U W T 22 16 8 0 92
MAM085 7,5 G2 M - S Ergonomi KS KE U W T 26 26 0 16 132
MAMN05 7,5 A I - S Ledarskap och arbetsorganisation KS KE U W T 30 14 0 14 142
MAMF05 7,5 G2 C, I, M - S Ledning och samarbete i projekt KS KE U W T 20 28 0 4 148
MAM061 7,5 G1 F - S Människa - datorinteraktion KS KE U W T 20 20 0 4 148
MAM061 C, D 28 20 0 4 148

MAM032 (C, D) Arbete-människa-teknik, projekt: Kursen startar i LP1 och LP3.
MAMF21 (A, M) Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet: Tidigare MAM203.

Förpackningslogistik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MTTN40 7,5 A I, M, MD X E2 Förpackningsteknik och utveckling KS KE U W T
MTTN10 7,5 A I, M X E2 Simulering av förpacknings- och logistiksystem KS KE U W T
MTTN35 7,5 A I, M X E2 Förpackningslogistik KS KE U W T

Industridesign

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
IDEA56 3 G1 KID X E2 Avancerad skissteknik KS KE U W T
IDEN30 5 A MID - E Design management KS KE U W T
IDEF01 7,5 G2 KID, MID X E2 Fördjupningsprojekt i industridesign inom särskilt intresseområde X Se fotnot nedan. KS KE U T
IDEF01 KID, MID X Se fotnot nedan.
IDEF15 15 G2 KID, MID X E2 Fördjupningsprojekt i industridesign inom särskilt intresseområde X Se fotnot nedan. KS KE U T
IDEF25 5 G2 MID X E Introduktion KS KE U W T
IDEA05 5 G1 KID - E2 2D-tekniker KS KE U W T
IDEA01 14 G1 KID - S Designerns verktyg KS KE U W T
IDEA35 6 G1 MD - S Designerns verktyg KS KE U W T
IDEA40 9 G1 KID - E2 Designmetodik KS KE U W T
IDEN05 15 A MID X E Industridesign projekt I KS KE U W T
IDEN25 20 A MID - E Industridesignprojekt III KS KE U W T
IDEF06 3 G2 KID, MD X E2 Portföljteknik KS KE U W T
IDE175 4,5 G2 KID, MID - E 3 D - Modellering II KS KE U W T
IDEN20 5 A MID X E CAD evolution KS KE U W T
IDEN35 5 A MID - E Forskningsmetodik i industridesign KS KE U W T
IDEF10 9 G2 KID X E2 Industridesignprojekt C KS KE U W T
IDEA25 1 G1 KID - E2 Inspirationskurs i industridesign, del 1:2 KS KE U W T
IDEA60 1 G1 KID, MID X E2 Workshop i industridesign X Se fotnot nedan. KS KE U T
IDEF30 3 G2 KID, MID X E2 Avancerad skissteknik II KS KE U T
IDEA75 5 G1 MD - E2 Designmetodik KS KE U W T
IDEA15 1 G1 KID, MD - E1 Fototeknik KS KE U W T
IDEA20 4 G1 KID - E1 Industridesignprojekt A KS KE U W T
IDEA50 4 G1 KID X E1 Ljus och färg, projekt KS KE U W T
IDEA10 5 G1 MD X E2 3D-modellering och rendering KS KE U W T
IDEA10 KID 2 16 0 0 18
IDEN10 20 A MID - E Industridesign projekt II KS KE U W T 7 0 0 26 100
IDE015 3 G1 KID - E2 Inspirationskurs i industridesign, del 2:2 KS KE U W T 28 0 0 0 14
IDE051 15 A MD - E2 Projekt i teknisk design KS KE U W T 8 17 0 13 150
IDEA30 5 G1 MD - S Verkstadsintroduktion KS KE U W T 3 25 0 0 14
IDEA70 7 G1 KID, MD X E2 Design management KS KE U W T 50 0 0 12 60
IDEF20 10 G2 MD - E2 Designprojekt KS KE U W T 12 24 0 0 180
IDE025 4,5 G1 KID, MID - E2 Glasdesign KS KE U W T 2 66 0 0 50
IDEA45 6 G1 KID X E1 Industridesignprojekt B KS KE U W T 15 0 0 70 75

IDEF01 (KID) Fördjupningsprojekt i industridesign inom särskilt intresseområde: Endast enligt särskilt beslut/Separate decision is demanded
IDEF15 (KID) Fördjupningsprojekt i industridesign inom särskilt intresseområde: Endast enligt särskilt beslut/Separate decision is demanded
IDEA60 (KID) Workshop i industridesign: Förlagd till tentamensperioder

Maskinkonstruktion

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MMK140 4,5 A M, MD X E2 Datorbaserad konstruktionsanalys 1 KS KE U W T
MMKN11 7,5 A M, MD X E2 Konstruktion för X KS KE U W T
MMKN35 7,5 A M, MD X E2 Produktinnovation KS KE U W T
MMK150 7,5 A M X E2 Projekt - Maskinkonstruktion X Se fotnot nedan. KS KE U W T
MMK150 M X Se fotnot nedan.
MMK150 M X Se fotnot nedan.
MMK150 M X Se fotnot nedan. 0 0 0 60 60
MMK010 6 G1 M - S Ritteknik/datorstödd ritning KS KE U W T
MMKA15 7 G1 MD - S Ritteknik/datorstödd ritning KS KE U W T
MMKA10 5 G1 M X E Form, färg och produktuttryck KS KE U W T
MMKN25 7,5 A M, Pi X E1 Projekt - robotteknik KS KE U W T
MMKN25 M, Pi 0 0 0 36 65
MMK101 15 A M X E2 Produktutvecklingsprojekt KS KE U W T 0 0 0 28 60
MMK145 4,5 A M, MD X E2 Datorbaserad konstruktionsanalys 2 KS KE U W T
MMKN05 5 A M, MD - E2 Konstruktionsteknik KS KE U W T
MMKN01 7,5 A M X E1 Digitala fabriker X Se fotnot nedan. KS KE U W T
MMK050 6 G2 M - S Hydraulik och pneumatik KS KE U W T
MMKN20 5 A M, MD X E2 Konstruktion i termoplastiska material KS KE U W T
MMKF15 7,5 G2 M, MD, Pi X E1 Tillämpad robotteknik KS KE U W T
MMKF01 5 G2 M, MD X E2 Utvecklingsmetodik KS KE U W T
MMK070 7,5 G2 M X E Design i företag KS KE U W T 14 28 0 0 42
MMK126 7,5 G2 M X E2 Friformsframställning i produktutvecklingsprocessen KS KE U W T 14 28 0 0 40
MMKN30 7,5 A M, MD X E1 Servicerobotik KS KE U W T 8 0 10 15 60
MMKN15 5 A M X E2 Datorbaserad konstruktionsoptimering KS KE U W T 20 38 0 0 50
MMK121 4,5 G2 M X S Datorbaserad produktmodellering och -simulering KS KE U W T 10 40 0 0 40
MMKF10 5 G2 MD - S Digital prototypframtagning KS KE U W T 10 40 0 0 40
MMKA01 6 G1 KID X E2 Produktutveckling med snabb prototypframtagning KS KE U W T 14 35 0 0 45
MMKA05 3 G1 KID - E2 Projekt i volymmodellering KS KE U W T 10 10 0 0 60
MMKF05 7,5 G2 I X E2 Utvecklingsmetodik X Se fotnot nedan. KS KE U W T 21 42 0 0 60

MMK150 (M) Projekt - Maskinkonstruktion: Projekt kan starta i samtliga lp. Uppgifterna om timmar förutsätter att projektet går över en läsperiod.
MMKN01 (M) Digitala fabriker: Kursen ges vartannat år.
MMKF05 (I) Utvecklingsmetodik: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Industriell produktframtagning för antagna H09. Kursen är också valfri på programmet.

Technology Management

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
TMAN01 10 A B, C, D, E, F, I, K, L, M, N, Pi, V, W - S Innovativt utvecklingsarbete - intraprenörskap i praktiken KS KE U W T
TMAN30 7 A B, C, D, E, F, I, K, L, M, N, Pi, V, W - S Projektledarskap, fortsättningskurs KS KE U W T
TMAF01 5 G2 B, C, D, E, F, I, K, L, M, N, Pi, V, W - S Marknadsdriven produktutveckling KS KE U W T
TMAN05 7 A B, C, D, E, F, I, K, L, M, N, Pi, V, W - S Projektledarskap KS KE U W T 9 40 10 10 28
TMA010 15 A B, C, D, E, F, I, K, L, M, N, Pi, V, W - S Teknologi, strategi och struktur KS KE U W T 0 20 20 20 140

Institutionens examensarbeten

Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
TNS820 30 C, D, E, F, M Examensarbete i rehabiliteringsteknik KS U W
MAM720 30 F, K, M, N, W Examensarbete i aerosolteknologi KS U W
MAM920 30 C, D, E, F, I, M, RH, W Examensarbete i ergonomi KS U W
MTT920 30 B, I, M Examensarbete i förpackningslogistik KS U W
IDEM05 30 MID Examensarbete för konstnärlig masterexamen i design KS U
IDEL01 15 KID Examensarbete för konstnärlig kandidatexamen i industridesign KS U W
MMK820 30 I, M Examensarbete i maskinkonstruktion KS U W
MMK920 30 MD Examensarbete i teknisk design KS U W
MMKM01 30 M, M, M, M Examensarbete i robotteknik KS U W
TMA820 30 B, C, D, E, F, I, K, L, M, N, Pi, V, W Examensarbete i Technology Management KS U

MAM720 (K) Examensarbete i aerosolteknologi: Endast tillgänglig för antagna till 270 hp.