lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2011/12 - Inst f biomedicinsk teknik

 11/12 

Elektrisk mätteknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EEM055 7,5 A F, N X E2 Mikrofluidik KS KE U W T
EEM031 7,5 G2 D, E, F - S Sensorteknik X Se fotnot nedan. KS KE U W T
EEM070 6 A D, E, F X S Datorbaserade mätsystem X Se fotnot nedan. KS KE U W T
EEM060 6 A D, E, F X E2 EMC, störningar och störningsbegränsning KS KE U W T
EEM040 6 G2 D, E, F, N, Pi - S Medicinsk mätteknik X Se fotnot nedan. KS KE U W T
ESSF10 5 G2 D, E - S Mätteknik KS KE U W T
EEM045 7,5 G2 N - S Sensorer KS KE U W T
EEM080 6 A D, E, F X S Ultraljudsfysik och teknik X Se fotnot nedan. KS KE U W T
ESSF05 8 G2 E - S Elektronikprojekt och hållbar utveckling KS KE U W T 14 14 0 28 145
EEMF01 9 G2 F - S Företagande - entreprenörskap och miljö KS KE U W T 14 14 0 10 60
GEMA55 6 G1 A, B, BI, C, D, E, F, I, K, KID, L, M, MD, MID, N, Pi, RH, V, W - S Medicin för tekniker KS KE U W T 36 0 0 0 40
EEM007 4,5 G2 F - S Mätteknik KS KE U W T 6 8 20 0 86
EEMN01 7,5 A D, E, F, MNAV, MSOC, N X E2 Mikrosensorer X Se fotnot nedan. KS KE U W T 14 0 28 60 108

EEM031 (D, E) Sensorteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
EEM070 (D, E) Datorbaserade mätsystem: Omtentamen enligt överenskommelse.
EEM040 (D, E, Pi) Medicinsk mätteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
EEM080 (D, E) Ultraljudsfysik och teknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
EEMN01 (D, E) Mikrosensorer: Omtentamen enligt överenskommelse.

Teknisk geologi

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VTGN01 7,5 A V, W X E2 Fältundersökningsmetodik KS KE U W T
VTGA01 4 G1 V - S Teknisk geologi KS KE U W T
VTG021 7,5 G2 MWLU, V, W X E Grundvattenteknik KS KE U W T
VTGN05 7,5 A MWLU, V, W X E Grundvattenmodellering och föroreningstransport KS KE U W T
VTGF01 7,5 G2 V - S Bergmekanik och bergbyggnad KS KE U W T 32 24 20 4 120
VTGF05 6 G2 BI - S Geoteknologi X Se fotnot nedan. KS KE U T 40 20 8 0 90
VTGA05 5 G1 W - S Teknisk geologi KS KE U W T 32 16 16 0 80

VTGF05 (BI) Geoteknologi: Ges både för årskurs 2 och 3.

Institutionens examensarbeten

Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
EEM820 30 D, E, F, N Examensarbete i elektrisk mätteknik KS U W
VTG820 30 MWLU, V, W Examensarbete i teknisk geologi KS U W