lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2011/12 - Matematikcentrum (inst LTH)

 11/12 

Matematik (LTH)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp1
11/12
lp2
11/12
lp3
11/12
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMA170 6 A C, D, E, F, L, Pi X E2 Bildanalys KS KE U W T 28 14 8 0 120
FMA430 6 G1 B, BI, K, L, N, V - S Flerdimensionell analys KS KE U W T 50 28 4 0 90
FMA430 C, D 50 28 4 0 90
FMA430 F, I 50 28 4 0 90
FMA430 E, M, MD, W 50 28 4 0 90
FMA661 7,5 G2 IDA - S Sannolikhetsteori och diskret matematik KS KE U W T 36 36 0 0 128
FMAA05 15 G1 BI, E, F, I, L, Pi, V, W - S Endimensionell analys KS KE U W T 56 56 0 0 122 56 42 0 0 122
FMA260 7,5 A D, F, Pi X E2 Funktionalanalys och harmonisk analys KS KE U W T 14 12 2 0 52 14 12 2 0 52
FMA140 6 A D, F, Pi X E2 Olinjära dynamiska system KS KE U W T 14 7 0 0 59 14 7 0 0 59
FMA645 13,5 G1 IBYA, IBYI, IBYV, IDA, IEA - S Matematisk analys KS KE U W T 14 28 0 0 38 36 36 0 0 88 28 28 0 0 64
FMAA01 15 G1 BME, C, D, M, MD - S Endimensionell analys KS KE U W T 34 42 0 0 81 42 28 0 0 81 42 28 0 0 81
FMAA01 B, K, N 34 42 0 0 81 0 0 0 0 0 42 28 0 0 81 42 28 0 0 81
FMA085 4,5 G1 Pi - S Matematisk kommunikation KS KE U W T 10 10 0 0 10 6 4 0 0 6 0 0 0 0 0 8 8 0 14 48
FMA175 3 A C, D, E, F, Pi X E1 Bildanalys, projektdel KS KE U W T 0 0 0 10 70
FMA420 6 G1 C, Pi, W - S Linjär algebra KS KE U W T 42 28 0 0 90
FMA420 B, F, I, K, M, MD, N 42 28 0 0 90
FMA420 BI, E, L, V 42 28 0 0 90
FMA420 BME, D 42 28 0 0 90
FMA045 4,5 G1 Pi - S Matematisk modellering KS KE U W T 10 28 6 0 76
FMA145 3 A D, F, Pi X E1 Olinjära dynamiska system, projektdel KS KE U W T 0 0 0 10 70
FMA051 6 A D, E, F, I, Pi X E1 Optimering X Se fotnot nedan. KS KE U W T 36 14 4 0 100
FMA135 6 G1 C, D, E, F, Pi X E2 Geometri KS KE U W T 14 0 2 0 64 14 0 2 0 64
FMA270 6 A C, D, E, F, Pi X E1 Datorseende KS KE U W T 28 14 8 0 120
FMA240 6 G2 D, E, F, Pi X E2 Linjär och kombinatorisk optimering KS KE U W T 28 0 4 0 132
FMAF01 7 G2 F, N, Pi - S Matematik - Funktionsteori KS KE U W T 42 28 4 0 130
FMAF01 C, D, E, I X Se fotnot nedan. 42 28 4 0 130
FMA111 6 A D, F, Pi - S Matematiska strukturer KS KE U W T 28 14 0 0 118
FMAF10 5 G2 B, C, D, K, L, M, W - S Tillämpad matematik - Linjära system X Se fotnot nedan. KS KE U W T 28 14 4 0 58
FMA190 6 A C, D, E, F, Pi X E2 Algebra KS KE U T 14 7 0 0 59 14 7 0 0 59
FMAN01 7,5 A E, F, Pi, W X E2 Biomatematik KS KE U T 14 6 2 0 86 14 6 2 0 86
FMA435 7,5 G1 Pi - S Flerdimensionell analys med vektoranalys KS KE U W T 50 28 4 0 90 10 10 0 0 20
FMA021 7,5 A E, F, M, Pi - S Kontinuerliga system KS KE U W T 24 12 2 0 60 24 14 6 0 60
FMA120 6 A Pi X E2 Matristeori KS KE U W T 14 14 0 0 52 14 14 0 0 52
FMA120 C, D, E, F 20 20 0 0 64 8 8 0 0 40
FMA200 6 A D, E, F, Pi X E2 Variationskalkyl KS KE U T 14 0 0 0 66 14 0 0 0 66
FMA272 3 A C, D, E, F, Pi X E1 Datorseende, projektdel KS KE U T 0 0 0 10 70
FMA091 6 G1 C, D, E, F, Pi - S Diskret matematik KS KE U W T 36 28 0 0 104
FMA023 3 A F, Pi - E1 Kontinuerliga system, projektdel KS KE U W T 0 0 0 10 70
FMAN05 6 A D, F, N, Pi X E1 Kvantberäkningar KS KE U W T 14 0 0 0 144
FMAF05 7 G2 F, N, Pi - S Matematik - System och transformer KS KE U W T 42 28 4 0 90
FMAF05 C, D, E, I X Se fotnot nedan. 42 28 4 0 90
FMA656 4,5 G1 IBYA, IBYI, IBYV, IDA, IEA - S Matematik, linjär algebra KS KE U W T 28 28 0 0 64
FMA125 3 A Pi - E1 Matristeori, projektdel KS KE U T 0 0 0 10 70
FMA125 D, E, F 0 0 0 10 70
FMAF15 7,5 G2 B, K, M, W - S Tillämpad matematik - Partiella differentialekvationer KS KE U W T 42 21 4 0 150

FMA051 (I) Optimering: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Matematisk modellering för antagna H09. Kursen är också valfri på programmet.
FMAF01 (D) Matematik - Funktionsteori: Kan tillsammans med FMAF05 läsas i stället för FMAF10. Kontakta programledare eller studievägledare för mer information. Ges också som valfri kurs i årskurs 4.
FMAF10 (C) Tillämpad matematik - Linjära system: Endast en av kurserna FMAF05 och FMAF10 får ingå i examen.
FMAF10 (D) Tillämpad matematik - Linjära system: Kan bytas mot kurserna FMAF01 samt FMAF05 (Båda måste läsas). Kontakta studievägledare för mer information. Kurserna FMAF10 och FMAF05 kan inte samtidigt ingå i examen.
FMAF05 (C) Matematik - System och transformer: Endast en av kurserna FMAF05 och FMAF10 får ingå i examen.
FMAF05 (D) Matematik - System och transformer: Kan tillsammans med FMAF01 läsas i stället för FMAF10. Kontakta programledare eller studievägledare för mer information. Endast en av kurserna FMAF05 och FMAF10 får ingå i examen.

Matematisk statistik (LTH)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp1
11/12
lp2
11/12
lp3
11/12
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMSF15 7,5 G2 C, D, E, F, Pi X E1 Markovprocesser KS KE U W T 28 28 6 0 120
FMS086 7,5 G2 B, K, N - S Matematisk statistik KS KE U W T 28 22 18 1 120
FMS140 7,5 G2 W - S Matematisk statistik, allmän kurs KS KE U W T 14 28 28 1 120
FMSN25 7,5 A F, I, Pi X E1 Prissättning av derivattillgångar KS KE U W T 28 28 6 1 120
FMSN20 7,5 A C, D, E, F, Pi X E1 Spatial statistik med bildanalys KS KE U W T 28 0 21 4 120
FMSF10 7,5 G2 C, D, E, F, I, L, M, MWIR X E1 Stationära stokastiska processer X Se fotnot nedan. KS KE U W T 28 28 6 0 120
FMS065 7,5 G2 C, Pi, RH - E2 Statistiska metoder för säkerhetsanalys KS KE U W T 28 14 12 0 120
FMS012 9 G2 I - S Matematisk statistik, allmän kurs KS KE U W T 18 14 6 0 85 18 14 6 0 85
FMS012 C, D 18 14 4 0 85 18 14 6 0 85
FMS012 E 18 14 4 0 85 18 14 6 0 85
FMS012 Pi 18 14 4 0 72 18 14 6 0 98
FMS012 F 18 14 4 0 85 18 14 6 0 85
FMS110 7,5 A D, F, Pi X E1 Olinjära tidsserier KS KE U W T 16 4 8 0 60 16 4 8 3 60
FMSN10 7,5 A F, Pi X E1 Analys av överlevnadsdata KS KE U W T 28 14 8 1 100
FMS161 7,5 A D, F, I, Pi X E1 Finansiell statistik KS KE U W T 28 14 14 5 120
FMSF01 3 G2 V - S Matematisk statistik för högskoleingenjörer X Se fotnot nedan. KS KE U W T 0 0 12 1 50
FMS032 7,5 G2 L, V - S Matematisk statistik, allmän kurs KS KE U W T 28 28 12 0 120
FMS051 7,5 A C, D, E, F, I, Pi X E2 Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W T 32 6 12 5 120
FMSN15 7,5 A F, Pi X E1 Statistisk modellering av multivariata extremvärden KS KE U W T 28 14 6 1 120
FMSN30 7,5 A D, F, L, M, Pi X E1 Linjär och logistisk regression KS KE U W T 28 14 14 2 120
FMS091 7,5 A D, F, I, Pi X E2 Monte Carlo-baserade statistiska metoder KS KE U W T 26 0 14 5 120
FMSF05 7,5 G2 F, I, Pi - E2 Sannolikhetsteori KS KE U W T 22 14 0 0 160
FMS072 7,5 G2 D, E, F, MWIR, N, Pi, W X E2 Försöksplanering KS KE U W T 14 14 0 14 150
FMSN05 3 A Pi X E Internationell projektkurs - Matematisk modellering X Se fotnot nedan. KS KE U W T 0 0 0 10 40
FMS035 7,5 G2 M - S Matematisk statistik, allmän kurs KS KE U W T 28 28 10 0 120
FMS045 6 G2 C, D, E, F, I, Pi - S Stationära stokastiska processer X Se fotnot nedan. KS KE U W T 28 28 4 0 80
FMS047 3 A D, I, Pi - S Stationära stokastiska processer, projektdel X Se fotnot nedan. KS KE U W T 0 0 4 6 70
FMS155 7,5 A D, F, I, Pi X E2 Statistisk modellering av extremvärden KS KE U W T 28 14 6 2 100

FMSF10 (C, D, E, I) Stationära stokastiska processer: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.
FMSF01 (V) Matematisk statistik för högskoleingenjörer: Kursen kan endast ingå i avkortad civilingenjörsutbildning.
FMSN05 (Pi) Internationell projektkurs - Matematisk modellering: Begränsat deltagarantal. Spec. ansökningsförfarande. Kursen går inte i läsperioden utan i augusti.
FMS045 (C, D, E) Stationära stokastiska processer: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.
FMS045 (I) Stationära stokastiska processer: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Matematisk modellering för antagna H09. Kursen är också valfri på programmet.
FMS047 (I) Stationära stokastiska processer, projektdel: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Matematisk modellering för antagna H09. Kursen är också valfri på programmet.

Numerisk analys (LTH)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp1
11/12
lp2
11/12
lp3
11/12
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMNN01 7,5 A F, Pi X E Numerisk linjär algebra KS KE U W T 42 14 42 0 80
FMN100 6 A C, D, E, F X E1 Numeriska metoder för datorgrafik KS KE U W T 28 12 24 0 90
FMNN05 7,5 A D, F, Pi X E1 Simuleringsverktyg KS KE U W T 28 0 56 0 116
FMNN25 7,5 A D, E, F, Pi X E1 Avancerad kurs i numeriska algoritmer med Python/SciPy KS KE U W T 28 0 56 0 116
FMNN20 7,5 A F, Pi X E1 Numerisk analys för elliptiska och paraboliska differentialekvationer KS KE U T 28 14 0 0 160
FMNN10 8 A F, I, Pi X E1 Numeriska metoder för differentialekvationer KS KE U W T 56 0 28 30 70
FMN140 6 G2 V - S Beräkningsprogrammering KS KE U W T 28 0 28 0 50 2 0 10 1 41
FMNN15 4 A F, Pi X E1 Multigridmetoder för differentialekvationer KS KE U W T 20 0 12 0 80
FMN110 7,5 A F, M, Pi X E1 Numeriska metoder i flerkroppsdynamik X Se fotnot nedan. KS KE U W T 28 28 28 30 80
FMN011 6 G2 C, D X E1 Numerisk analys KS KE U W T 56 12 28 0 60
FMN050 6 G2 E, I X E1 Numerisk analys X Se fotnot nedan. KS KE U W T 56 12 28 0 60

FMN110 (F, M, Pi) Numeriska metoder i flerkroppsdynamik: Kursen ges vartannat läsår.
FMN050 (I) Numerisk analys: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Matematisk modellering för antagna H09. Kursen är också valfri på programmet.

Institutionens examensarbeten

Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
FMA820 30 C, D, E, F, I, M, Pi Examensarbete i matematik KS U W
FMS820 30 C, D, E, F, I, Pi, RH Examensarbete i matematisk statistik KS U W
FMN820 30 D, E, F, I, M, Pi Examensarbete i numerisk analys KS U W