lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2011/12 - Ingenjörshögskolan i Helsingborg

 11/12 

Ingenjörshögskolan i Helsingborg

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EDA690 7,5 G1 IDA - S Algoritmer och datastrukturer KS KE U W T
EDT632 6 G1 IDA - S Datateknik, översiktskurs KS KE U W T
ETS601 7,5 G2 IDA, IEA - S Dator- och telekommunikation KS KE U W T
EEIA01 6 G1 IEA - S Elektroteknik, introduktionskurs KS KE U W T
ETE604 7,5 G1 IDA, IEA - S Krets- och mätteknik KS KE U W T
EDA623 7,5 G2 IDA - S Programmering i C++ KS KE U W T
EDT655 7,5 G2 IDA - S Projekt årskurs 3 KS KE U T
EDI610 15 G1 IDA, IEA - S Digitala system KS KE U W T 14 0 20 0 66
EDA625 7,5 G2 IDA - S Säkerhet KS KE U W T
EIEF05 7,5 G2 IEA - S Automationsteknik KS KE U W T 14 14 12 0 60
ETS302 6 G1 IDA, IEA - S Datorkommunikation KS KE U W T 12 7 4 0 50
FRT602 7,5 G2 IDA, IEA - S Styr- och reglerteknik KS KE U W T 22 14 16 0 48
EDI615 7,5 G2 IDA - S Tekniska gränssnitt KS KE U W T 10 0 12 12 66

Institutionens examensarbeten

Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
EDA686 22,5 IDA Examensarbete KS U