lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2010/11 - Inst f elektro- och informationsteknik

 10/11 

Inst för elektro- och informationsteknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  10/11
lp4
ETI063 6 A E, F, MSOC, N X E Analog IC-konstruktion KS KE U W
EITF20 7,5 G2 C, D, E, F, I, MSOC X E2 Datorarkitektur KS KE U W
ETS052 4,5 G2 D, E, F, I, Pi X E2 Datorkommunikation KS KE U W
ETI130 6 A D, E, F, MNAV, MSOC, N, Pi X E Digital IC-konstruktion KS KE U W
ETT051 7,5 G2 C, D, E, F, MFOT, MWIR, Pi X E2 Digital kommunikation KS KE U W
EITF35 7,5 G2 D, E, MSOC X E Digitala strukturer på kisel KS KE U W
EIT010 7,5 A C, D, E, MWIR X E Digitala transmissionsmetoder KS KE U W
ETE055 6 G2 F - S Elektromagnetisk fältteori KS KE U W
ETEF01 7 G2 Pi - S Elektromagnetisk fältteori KS KE U W
ETEN05 7,5 A E, F, MFOT, Pi X E2 Elektromagnetisk vågutbredning KS KE U W
ETIA05 4 G1 KID X E2 Elektroteknik: möjligheter och begränsningar KS KE U W
EDI042 7,5 A C, D, E, MWIR, Pi X S Kodningsteknik KS KE U W
EITN10 7,5 A C, D, E, MWIR X E Multipelantennsystem KS KE U W
ETT074 6 A C, D, E, F, MWIR, Pi X S Optimal signalbehandling KS KE U W
EITN25 15 A MSOC - E2 Projekt i system på chips KS KE U W
EITN25 MSOC
EITN25 MSOC
EITN25 MSOC 1 Föreläsningar: 0 h
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 25 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 375 h (45-minuterspass)
ETI031 6 G2 C, D, E, F, MFOT, MSOC, MWIR, N X E Radio KS KE U W
EIT015 7,5 G2 C, D, E X E2 Säkra system och applikationer KS KE U W
EITF15 6 G2 Pi - S Signalbehandling - teori och tillämpningar KS KE U W
EITF05 4 G2 C, D - S Webbsäkerhet KS KE U W
EIT020 9 G2 C, D, E, F, Pi - S Digitalteknik KS KE U W
ESS050 9 G2 D, E - S Elektromagnetisk fältteori KS KE U W
ETSF05 9 G2 C - E2 Internetprotokoll X Se fotnot nedan. KS KE U W
ETS130 7,5 G1 C - S Kommunikationssystem KS KE U W
ETI125 4,5 G1 E, F, M, N - S Konsumentelektronik X Se fotnot nedan. KS KE U W
EITN20 6 A E, MWIR X E Projekt i trådlös kommunikation, del 2 KS KE U W
GEMA50 4,5 G1 A, B, BI, C, D, E, F, I, ID, K, KID, L, M, MD, MID, N, Pi, RH, V, W - S Teknikhistoria KS KE U W
ESS010 15 G1 E - S Elektronik KS KE U W
ETT042 6 A C, D, E, F, MWIR, Pi X E2 Adaptiv signalbehandling KS KE U W
ETEN10 7,5 A E, F, MFOT, MWIR, N, Pi X E Antennteknik X Se fotnot nedan. KS KE U W
ETTN01 7,5 A C, D, E, MFOT, MWIR X E2 Digital kommunikation, fortsättningskurs KS KE U W
ESS040 6 G2 E, F X S Digital signalbehandling KS KE U W
ETI180 6 A D, E, MSOC X E DSP-design KS KE U W
ETI220 6 A D, E, MSOC X E Integrerade A/D och D/A omvandlare KS KE U W
EITF25 6 G2 F, I, Pi X E2 Internet - teknik och applikationer X Se fotnot nedan. KS KE U W
ETSF10 7,5 G2 C, D, E, MWIR X E2 Internetprotokoll X Se fotnot nedan. KS KE U W
EDI051 7,5 G2 C, D, E, F, MWIR, Pi X S Kryptoteknik KS KE U W
ETI032 9 A E, F, MSOC, MWIR, N X E2 Radioelektronik KS KE U W
ESSF01 8 G2 D, E, N - S Analog elektronik KS KE U W 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 8 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 70 h (45-minuterspass)
ETIA01 8 G1 D - S Elektronik KS KE U W 1 Föreläsningar: 14 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 12 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 60 h (45-minuterspass)
ETIN01 12 A D, E, MSOC X E IC-projekt & verifiering KS KE U W 1 Föreläsningar: 0 h
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 40 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 40 h (45-minuterspass)
ETI121 6 A C, D, E, MSOC X E2 Algoritmer i signalprocessorer – projektkurs KS KE U W
ETI135 4,5 A D, E, F, MNAV, MSOC, N, Pi X E Avancerad digital IC-konstruktion KS KE U W
ETSN01 7,5 A C, D, E, I, MWIR X E Avancerad telekommunikation KS KE U W
EIT060 7,5 G1 C, D, E, F X S Datasäkerhet KS KE U W
EIT070 6 G2 C, D, E, F, Pi - S Datorteknik KS KE U W
EITF40 7,5 G2 D, E X E1 Digitala och analoga projekt KS KE U W
ETI015 6 G2 E, MWIR - S Elektromagnetisk fältteori, fortsättningskurs KS KE U W
ETI280 6 G1 B, C, D, E, F, I, K, M, MNAV, MSOC, MWIR, N, Pi X S Immaterialrätt KS KE U W
ETI170 6 A E, F, MSOC, N X E Integrerad radioelektronik KS KE U W
EITN30 7,5 A C, D, E - S Internet inuti KS KE U W
ETIN10 7,5 A C, D, E, MSOC, MWIR X E Kanalmodellering för trådlös kommunikation KS KE U W
EDI075 6 A C, D, Pi X E1 Matematisk kryptologi KS KE U W
EITN01 7,5 A C, D X E2 Webb-intelligens och informationssökning KS KE U W
ETI290 6 A E, F, MSOC, N X E1 Avancerad analog design KS KE U W 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 28 h (45-minuterspass)
Laborationer: 8 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 90 h (45-minuterspass)
ETIN05 6 A D, E, MSOC X E Avancerade AD/DA omvandlare KS KE U W 1 Föreläsningar: 24 h (45-minuterspass)
Övningar: 2 h (45-minuterspass)
Laborationer: 16 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 118 h (45-minuterspass)
ETT062 7,5 A C, D, E, MWIR X E2 Bandspridningsteknik KS KE U W 1 Föreläsningar: 14 h (45-minuterspass)
Övningar: 28 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 20 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 138 h (45-minuterspass)
EITF01 9 G2 C, D, E, F X E Digitala bilder – kompression KS KE U W 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 10 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 188 h (45-minuterspass)
EITF11 10 G2 I X E2 Digitala projekt X Se fotnot nedan. KS KE U W 1 Föreläsningar: 8 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 4 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 25 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 230 h (45-minuterspass)
ETE115 7,5 G2 F, N - S Ellära och elektronik KS KE U W 1 Föreläsningar: 34 h (45-minuterspass)
Övningar: 28 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 130 h (45-minuterspass)
EIT100 7,5 G1 C X E2 Informationsöverföring KS KE U W 1 Föreläsningar: 56 h (45-minuterspass)
Övningar: 24 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 130 h (45-minuterspass)
EIT080 7,5 G2 C, D, E, F, MFOT, MWIR, Pi X E2 Informationsteori KS KE U W 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 28 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 56 h (45-minuterspass)
ETS075 4,5 G2 C, D, E X S Kösystem KS KE U W 1 Föreläsningar: 14 h (45-minuterspass)
Övningar: 22 h (45-minuterspass)
Laborationer: 8 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 70 h (45-minuterspass)
ETI160 6 G2 C, D, E, F, Pi X E2 Medicinsk signalbehandling KS KE U W 1 Föreläsningar: 14 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 24 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 80 h (45-minuterspass)
ETEN01 7,5 A E, F, MFOT X E2 Mikrovågsteori KS KE U W 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 28 h (45-minuterspass)
Laborationer: 4 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 60 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 60 h (45-minuterspass)
EIT140 7,5 A C, D, E, MSOC, MWIR X E OFDM för bredbandskommunikation KS KE U W 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 7 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 150 h (45-minuterspass)
EITN15 3 A E, MWIR X E Projekt i trådlös kommunikation, del 1 KS KE U W 1 Föreläsningar: 8 h (45-minuterspass)
Övningar: 6 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 70 h (45-minuterspass)
ETI041 6 A E, F, MSOC, MWIR, N X E2 Radioprojekt KS KE U W 1 Föreläsningar: 6 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 36 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 100 h (45-minuterspass)
ETIN15 7,5 A C, D, E, MSOC, MWIR X E Radiosystem KS KE U W 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 24 h (45-minuterspass)
Laborationer: 4 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 144 h (45-minuterspass)
ETIF01 6 G2 C, D, E, F, Pi X E2 Signalbehandling - design och implementering KS KE U W 1 Föreläsningar: 24 h (45-minuterspass)
Övningar: 24 h (45-minuterspass)
Laborationer: 8 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 100 h (45-minuterspass)
ETI265 7,5 G1 C, D, E X S Signalbehandling i multimedia X Se fotnot nedan. KS KE U W 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 28 h (45-minuterspass)
Laborationer: 14 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 120 h (45-minuterspass)
ETS061 7,5 A C, D, E, I, Pi X E2 Simulering KS KE U W 1 Föreläsningar: 14 h (45-minuterspass)
Övningar: 8 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 78 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 40 h (45-minuterspass)

ETSF05 (C) Internetprotokoll: ETSF05 och ETSF10 kan inte samtidigt ingå i examen.
ETI125 (E) Konsumentelektronik: Får inte läsas av studenter som tillhör årskull 07 eller senare.
ETEN10 (E, F, N, Pi) Antennteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
EITF25 (I) Internet - teknik och applikationer: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen System- och programvaruutveckling för antagna H08. Kursen är också valfri på programmet.
ETSF10 (C) Internetprotokoll: OBS! Valfri kurs endast för årskull H08 eller tidigare, och som inte läser ETSF05 som obligatorisk kurs. ETSF05 och ETSF10 kan inte samtidigt ingå i examen.
EITF11 (I) Digitala projekt: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen System- och programvaruutveckling för antagna H08. Kursen är också valfri på programmet.
ETI265 (E) Signalbehandling i multimedia: Endast för antagna till Kinainriktningen.

Institutionens examensarbeten

Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
EITM01 30 C, D, E, F, I, N, Pi Examensarbete i elektro- och informationsteknik KS U W