lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2010/11 - Matematikcentrum (inst LTH)

 10/11 

Matematik (LTH)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  10/11
lp4
FMA170 6 A C, D, E, F, L, Pi X E2 Bildanalys KS KE U W
FMA430 6 G1 B, BI, K, L, N, V - S Flerdimensionell analys KS KE U W
FMA430 C, D
FMA430 F, I
FMA430 E, M, MD, W 1 Föreläsningar: 50 h (45-minuterspass)
Övningar: 28 h (45-minuterspass)
Laborationer: 4 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 90 h (45-minuterspass)
FMA661 7,5 G2 IDA - S Sannolikhetsteori och diskret matematik KS KE U W
FMA415 16,5 G1 BI - S Endimensionell analys KS KE U W
FMAA05 15 G1 E, F, I, L, Pi, V, W - S Endimensionell analys KS KE U W
FMA260 7,5 A D, F, Pi X E2 Funktionalanalys och harmonisk analys KS KE U W
FMA140 6 A D, F, I, Pi X E2 Olinjära dynamiska system KS KE U W
FMA645 13,5 G1 IBYA, IBYI, IBYV, IDA, IEA - S Matematisk analys KS KE U W
FMAA01 15 G1 C, D, M, MD - S Endimensionell analys KS KE U W
FMAA01 B, K, N 1 Föreläsningar: 42 h (45-minuterspass)
Övningar: 28 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 81 h (45-minuterspass)
FMA085 4,5 G1 Pi - S Matematisk kommunikation KS KE U W 1 Föreläsningar: 8 h (45-minuterspass)
Övningar: 8 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 14 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 48 h (45-minuterspass)
FMA175 3 A C, D, E, F, Pi X E1 Bildanalys, projektdel KS KE U W
FMA420 6 G1 C, Pi, W - S Linjär algebra KS KE U W
FMA420 B, F, I, K, N
FMA420 BI, E, L, V
FMA420 D 1 Föreläsningar: 42 h (45-minuterspass)
Övningar: 28 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 90 h (45-minuterspass)
FMA045 4,5 G1 Pi - S Matematisk modellering KS KE U W
FMA145 3 A D, F, I, Pi X E1 Olinjära dynamiska system, projektdel KS KE U W
FMA051 6 A D, E, F, I, Pi X E1 Optimering X Se fotnot nedan. KS KE U W
FMA135 6 G1 C, D, E, F, Pi X E2 Geometri KS KE U W
FMA421 9 G1 M, MD - S Linjär algebra med beräkningsintroduktion KS KE U W
FMA250 7,5 A D, F, Pi X E2 Partiella differentialekvationer med distributionsteori KS KE U W
FMA270 6 A C, D, E, F, Pi X E2 Datorseende KS KE U W
FMA240 6 G2 D, E, F, I, Pi X E2 Linjär och kombinatorisk optimering KS KE U W
FMAF01 7 G2 F, N, Pi - S Matematik - Funktionsteori KS KE U W
FMAF01 C, D, E, I X Se fotnot nedan.
FMA111 6 A D, F, Pi - S Matematiska strukturer KS KE U W
FMAF10 5 G2 B, C, D, K, L, M, W - S Tillämpad matematik - Linjära system X Se fotnot nedan. KS KE U W
FMA190 6 A C, D, E, F, Pi X E2 Algebra X Se fotnot nedan. KS KE U W 1 Föreläsningar: 14 h (45-minuterspass)
Övningar: 7 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 59 h (45-minuterspass)
FMAN01 7,5 A E, F, Pi, W X E2 Biomatematik KS KE U W 1 Föreläsningar: 14 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 2 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 86 h (45-minuterspass)
FMA435 7,5 G1 Pi - S Flerdimensionell analys med vektoranalys KS KE U W 1 Föreläsningar: 10 h (45-minuterspass)
Övningar: 10 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 20 h (45-minuterspass)
FMA021 7,5 A E, F, M, Pi - S Kontinuerliga system KS KE U W 1 Föreläsningar: 24 h (45-minuterspass)
Övningar: 12 h (45-minuterspass)
Laborationer: 6 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 60 h (45-minuterspass)
FMA120 6 A C, D, E, F, I X E1 Matristeori KS KE U W 1 Föreläsningar: 8 h (45-minuterspass)
Övningar: 8 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 40 h (45-minuterspass)
FMA120 Pi
FMA200 6 A D, E, F, Pi X E2 Variationskalkyl X Se fotnot nedan. KS KE U W 1 Föreläsningar: 14 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 66 h (45-minuterspass)
FMA272 3 A C, D, E, F, Pi X E1 Datorseende, projektdel KS KE U W 1 Föreläsningar: 0 h
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 10 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 70 h (45-minuterspass)
FMA091 6 G1 C, D, E, F, Pi - S Diskret matematik KS KE U W 1 Föreläsningar: 36 h (45-minuterspass)
Övningar: 28 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 104 h (45-minuterspass)
FMA023 3 A F, Pi - E1 Kontinuerliga system, projektdel X Se fotnot nedan. KS KE U W 1 Föreläsningar: 0 h
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 10 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 70 h (45-minuterspass)
FMAF05 7 G2 F, N, Pi - S Matematik - System och transformer KS KE U W
FMAF05 C, D, E, I X Se fotnot nedan. 1 Föreläsningar: 42 h (45-minuterspass)
Övningar: 28 h (45-minuterspass)
Laborationer: 4 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 90 h (45-minuterspass)
FMA656 4,5 G1 IBYA, IBYI, IBYV, IDA, IEA - S Matematik, linjär algebra KS KE U W 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 28 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 64 h (45-minuterspass)
FMA125 3 A D, E, F - E1 Matristeori, projektdel KS KE U W 1 Föreläsningar: 0 h
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 10 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 70 h (45-minuterspass)
FMA125 Pi
FMAF15 7,5 G2 M, W - S Tillämpad matematik - Partiella differentialekvationer KS KE U W 1 Föreläsningar: 42 h (45-minuterspass)
Övningar: 21 h (45-minuterspass)
Laborationer: 4 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 150 h (45-minuterspass)

FMA051 (I) Optimering: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Matematisk modellering för antagna H08. Kursen är också valfri på programmet.
FMAF01 (D) Matematik - Funktionsteori: Kan tillsammans med FMAF05 läsas i stället för FMAF10. Kontakta programledare eller studievägledare för mer information. Ges också som valfri kurs i årskurs 4.
FMAF10 (C) Tillämpad matematik - Linjära system: Endast en av kurserna FMAF05 och FMAF10 får ingå i examen.
FMAF10 (D) Tillämpad matematik - Linjära system: Kan bytas mot kurserna FMAF01 samt FMAF05 (Båda måste läsas). Kontakta studievägledare för mer information. Kurserna FMAF10 och FMAF05 kan inte samtidigt ingå i examen.
FMA190 (F) Algebra: Kursen ges vartannat läsår.
FMA200 (F) Variationskalkyl: Kursen ges vartannat läsår.
FMA023 (F, Pi) Kontinuerliga system, projektdel: Kursen fortsätter med ett redovisningstillfälle hösten 2010.
FMAF05 (C) Matematik - System och transformer: Endast en av kurserna FMAF05 och FMAF10 får ingå i examen.
FMAF05 (D) Matematik - System och transformer: Kan tillsammans med FMAF01 läsas i stället för FMAF10. Kontakta programledare eller studievägledare för mer information. Endast en av kurserna FMAF05 och FMAF10 får ingå i examen.

Matematisk statistik (LTH)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  10/11
lp4
FMS180 6 G2 C, D, E, F, I, Pi - S Markovprocesser KS KE U W
FMS086 7,5 G2 B, K, N - S Matematisk statistik KS KE U W
FMS140 7,5 G2 W - S Matematisk statistik, allmän kurs KS KE U W
FMSF10 7,5 G2 C, D, E, F, I, L, M, MWIR X E1 Stationära stokastiska processer X Se fotnot nedan. KS KE U W
FMS150 7,5 A C, D, E, F, Pi X E2 Statistisk bildanalys KS KE U W
FMS065 7,5 G2 C, Pi, RH - E2 Statistiska metoder för säkerhetsanalys KS KE U W
FMS065 V Endast tentamen Endast tentamen: Kursen ges inte längre, men det finns tentamenstillfällen schemalagda detta läsår.
FMS012 9 G2 I - S Matematisk statistik, allmän kurs KS KE U W
FMS012 C, D
FMS012 E
FMS012 Pi
FMS012 F 1 Föreläsningar: 18 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 6 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 85 h (45-minuterspass)
FMS110 7,5 A D, F, I, Pi X E1 Olinjära tidsserier KS KE U W
FMSN10 7,5 A F, Pi X E1 Analys av överlevnadsdata KS KE U W
FMS161 7,5 A D, F, I, Pi X E1 Finansiell statistik KS KE U W
FMSF01 3 G2 V - S Matematisk statistik för högskoleingenjörer X Se fotnot nedan. KS KE U W
FMS032 7,5 G2 L, V - S Matematisk statistik, allmän kurs KS KE U W
FMS051 7,5 A C, D, E, F, I, Pi X E2 Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W
FMS091 7,5 A D, F, I, Pi X E2 Monte Carlo-baserade statistiska metoder KS KE U W
FMSF05 7,5 G2 F, I, Pi - E2 Sannolikhetsteori KS KE U W
FMS072 7,5 G2 D, E, F, MWIR, N, Pi, W X E2 Försöksplanering KS KE U W 1 Föreläsningar: 14 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 14 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 150 h (45-minuterspass)
FMSN05 3 A Pi X E Internationell projektkurs - Matematisk modellering X Se fotnot nedan. KS KE U W 1 Föreläsningar: 0 h
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 10 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 40 h (45-minuterspass)
FMS035 7,5 G2 M - S Matematisk statistik, allmän kurs KS KE U W 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 28 h (45-minuterspass)
Laborationer: 4 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 120 h (45-minuterspass)
FMS045 6 G2 C, D, E, F, I, Pi - S Stationära stokastiska processer X Se fotnot nedan. KS KE U W 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 28 h (45-minuterspass)
Laborationer: 4 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 80 h (45-minuterspass)
FMS047 3 A D, I, Pi - S Stationära stokastiska processer, projektdel X Se fotnot nedan. KS KE U W 1 Föreläsningar: 0 h
Övningar: 0 h
Laborationer: 4 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 6 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 70 h (45-minuterspass)
FMS155 7,5 A D, F, I, Pi, RH X E2 Statistisk modellering av extremvärden KS KE U W 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 6 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 2 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 100 h (45-minuterspass)

FMSF10 (C, D, E, I) Stationära stokastiska processer: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.
FMSF01 (V) Matematisk statistik för högskoleingenjörer: Kursen kan endast ingå i avkortad CIV.
FMSN05 (Pi) Internationell projektkurs - Matematisk modellering: Begränsat deltagarantal. Spec. ansökningsförfarande. Kursen går inte i läsperioden utan i augusti.
FMS045 (C, D, E) Stationära stokastiska processer: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.
FMS045 (I) Stationära stokastiska processer: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Matematisk modellering för antagna H08. Kursen är också valfri på programmet.
FMS047 (I) Stationära stokastiska processer, projektdel: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Matematisk modellering för antagna H08. Kursen är också valfri på programmet.

Numerisk analys (LTH)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  10/11
lp4
FMNN01 7,5 A F, Pi X E Numerisk linjär algebra KS KE U W
FMN100 6 A C, D, E, F X E1 Numeriska metoder för datorgrafik KS KE U W
FMNN05 7,5 A D, F, Pi X E1 Simuleringsverktyg KS KE U W
FMN091 7,5 A F, Pi X E1 Finita volymmetoder för chocklösningar X Se fotnot nedan. KS KE U W
FMNN10 8 A F, I, Pi X E1 Numeriska metoder för differentialekvationer KS KE U W
FMN140 6 G2 V - S Beräkningsprogrammering KS KE U W
FMNN15 4 A F, Pi X E1 Multigridmetoder för differentialekvationer KS KE U
FMN011 6 G2 C, D X E1 Numerisk analys KS KE U W 1 Föreläsningar: 56 h (45-minuterspass)
Övningar: 12 h (45-minuterspass)
Laborationer: 28 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 60 h (45-minuterspass)
FMN050 6 G2 E, I X E1 Numerisk analys X Se fotnot nedan. KS KE U W 1 Föreläsningar: 56 h (45-minuterspass)
Övningar: 12 h (45-minuterspass)
Laborationer: 28 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 60 h (45-minuterspass)
FMNF01 7,5 G2 M X E1 Numerisk analys KS KE U W 1 Föreläsningar: 56 h (45-minuterspass)
Övningar: 12 h (45-minuterspass)
Laborationer: 28 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 16 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 80 h (45-minuterspass)

FMN091 (F, Pi) Finita volymmetoder för chocklösningar: Kursen ges vartannat läsår.
FMN050 (I) Numerisk analys: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Matematisk modellering för antagna H08. Kursen är också valfri på programmet.

Institutionens examensarbeten

Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
FMA820 30 C, D, E, F, I, M, Pi Examensarbete i matematik KS U W
FMS820 30 C, D, E, F, I, Pi, RH Examensarbete i matematisk statistik KS U W
FMN820 30 D, E, F, I, M, Pi Examensarbete i numerisk analys KS U W