lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2010/11 - Ingenjörshögskolan i Helsingborg

 10/11 

Ingenjörshögskolan i Helsingborg

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  10/11
lp4
EDA690 7,5 G1 IDA - S Algoritmer och datastrukturer KS KE U W
EDT632 6 G1 IDA - S Datateknik, översiktskurs KS KE U W
ETS601 7,5 G2 IDA - S Dator- och telekommunikation KS KE U W
EDT621 7,5 G2 IDA - S Datorarkitekturer med operativsystem KS KE U W
EEIA01 6 G1 IEA - S Elektroteknik, introduktionskurs KS KE U W
ETE604 7,5 G1 IDA, IEA - S Krets- och mätteknik KS KE U W
EDA623 7,5 G2 IDA, IDL - S Programmering i C++ KS KE U W
EDT655 7,5 G2 IDA, IDL - S Projekt årskurs 3 KS KE U
EDI610 15 G1 IDA, IEA - S Digitala system KS KE U W 1 Föreläsningar: 14 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 20 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 66 h (45-minuterspass)
EDA625 7,5 G2 IDA, IDL - S Säkerhet KS KE U W
ETS302 6 G1 IDA, IEA - S Datorkommunikation KS KE U W 1 Föreläsningar: 12 h (45-minuterspass)
Övningar: 7 h (45-minuterspass)
Laborationer: 4 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 50 h (45-minuterspass)
FRT602 7,5 G2 IDA - S Styr- och reglerteknik KS KE U W 1 Föreläsningar: 22 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 16 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 48 h (45-minuterspass)
EDI615 7,5 G2 IDA - S Tekniska gränssnitt KS KE U W 1 Föreläsningar: 10 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 12 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 12 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 66 h (45-minuterspass)

Institutionens examensarbeten

Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
EDA686 22,5 IDA, IDL Examensarbete KS U