lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2010/11 - Inst f biomedicinsk teknik

 10/11 

Elektrisk mätteknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  10/11
lp4
EEM055 7,5 A F, N X E2 Mikrofluidik KS KE U W
EEM031 7,5 G2 D, E, F - S Sensorteknik X Se fotnot nedan. KS KE U W
EEM070 6 A D, E, F X S Datorbaserade mätsystem X Se fotnot nedan. KS KE U W
EEM060 6 A D, E, F X E2 EMC, störningar och störningsbegränsning KS KE U W
EEM040 6 G2 D, E, F, N, Pi - S Medicinsk mätteknik X Se fotnot nedan. KS KE U W
ESSF10 5 G2 D, E - S Mätteknik KS KE U W
EEM045 7,5 G2 N - S Sensorer KS KE U W
EEM080 6 A D, E, F X S Ultraljudsfysik och teknik X Se fotnot nedan. KS KE U W
ESSF05 8 G2 E - S Elektronikprojekt och hållbar utveckling KS KE U W 1 Föreläsningar: 14 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 28 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 145 h (45-minuterspass)
EEMF01 9 G2 F - S Företagande - entreprenörskap och miljö KS KE U W 1 Föreläsningar: 14 h (45-minuterspass)
Övningar: 2 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 15 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 60 h (45-minuterspass)
GEMA55 6 G1 A, B, BI, C, D, E, F, I, ID, K, KID, L, M, MD, MID, N, Pi, RH, V, W - S Medicin för tekniker KS KE U W 1 Föreläsningar: 36 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 40 h (45-minuterspass)
EEM007 4,5 G2 F - S Mätteknik KS KE U W 1 Föreläsningar: 6 h (45-minuterspass)
Övningar: 8 h (45-minuterspass)
Laborationer: 20 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 86 h (45-minuterspass)
EEMN01 7,5 A D, E, F, MNAV, MSOC, N X E2 Mikrosensorer X Se fotnot nedan. KS KE U W 1 Föreläsningar: 14 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 28 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 60 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 108 h (45-minuterspass)

EEM031 (D, E, F) Sensorteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
EEM070 (D, E, F) Datorbaserade mätsystem: Omtentamen enligt överenskommelse.
EEM040 (D, E, F, N, Pi) Medicinsk mätteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
EEM080 (D, E, F) Ultraljudsfysik och teknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
EEMN01 (D, E, F, N) Mikrosensorer: Omtentamen enligt överenskommelse.

Teknisk geologi

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  10/11
lp4
VTGA01 4 G1 V - S Teknisk geologi KS KE U W
VTG021 7,5 G2 MWLU, V, W X E Grundvattenteknik KS KE U W
VTGN05 7,5 A MWLU, V, W X E Grundvattenmodellering och föroreningstransport KS KE U W
VTGF01 7,5 G2 V - S Bergmekanik och bergbyggnad KS KE U W 1 Föreläsningar: 32 h (45-minuterspass)
Övningar: 24 h (45-minuterspass)
Laborationer: 20 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 4 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 120 h (45-minuterspass)
VTGF05 6 G2 BI - S Geoteknologi KS KE U 1 Föreläsningar: 40 h (45-minuterspass)
Övningar: 20 h (45-minuterspass)
Laborationer: 8 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 90 h (45-minuterspass)
VTGA05 5 G1 W - S Teknisk geologi KS KE U W 1 Föreläsningar: 32 h (45-minuterspass)
Övningar: 16 h (45-minuterspass)
Laborationer: 16 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 80 h (45-minuterspass)

Institutionens examensarbeten

Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
EEM820 30 D, E, F, N Examensarbete i elektrisk mätteknik KS U W
VTG820 30 MWLU, V, W Examensarbete i teknisk geologi KS U W