lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2010/11 - Inst f teknisk ekonomi och logistik

 10/11 

Produktionsekonomi

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  10/11
lp4
MION20 7,5 A I, M - S Tillämpad affärsanalys KS KE U W
MIO310 6 G2 I, M - S Optimering och simulering KS KE U W
MION15 7,5 A I, M - S Simulering av produktionssystem KS KE U W
MION25 7,5 A E, I, M - S Teknologistrategier KS KE U W
MION05 7,5 A E, I, M, MD - S Affärsmarknadsföring KS KE U W
MIO012 6 G1 C, D, E, F, N, Pi, V, W - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Se fotnot nedan. KS KE U W
MIO012 B, C, D, E, F, K, N, Pi, W X Se fotnot nedan.
MIOF10 7,5 G2 E, I, M - E Material- och produktionsstyrning KS KE U W
MIOF01 9 G2 E, I, M, MD - S Marknadsföring och globalisering KS KE U W
MIOA01 9 G1 BI, C, D, E, M, MD, W - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Se fotnot nedan. KS KE U W
MIOA01 I
MIO040 6 G2 B, C, D, E, F, K, M, MD, Pi, V - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W
MIO040 B, C, D, E, F, I, K, M, MD, Pi, V 1 Föreläsningar: 40 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 10 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 1 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 95 h (45-minuterspass)
MION01 7,5 A I, M X E Styrning av produktionssystem och materialflöden KS KE U W
MIO022 6 G2 C, D, E, F, I, L, M - S Företagsorganisation KS KE U W 1 Föreläsningar: 42 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 14 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 1 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 104 h (45-minuterspass)
MION10 7,5 A E, I, M - S Produktionsledning KS KE U W 1 Föreläsningar: 58 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 6 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 1 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 135 h (45-minuterspass)
MIOF05 2 G2 E, I - S Projekt i industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W 1 Föreläsningar: 4 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 16 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 1 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 33 h (45-minuterspass)

MIO012 (C, D) Industriell ekonomi, allmän kurs: Antingen MIO012 eller MIOA01 kan tillgodoräknas i examen, dock ej båda samtidigt.
MIO012 (E, Pi, W) Industriell ekonomi, allmän kurs: Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen.
MIOA01 (W) Industriell ekonomi, allmän kurs: Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen.

Teknisk logistik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  10/11
lp4
MTTF05 5 G2 I, M - S Industriell anläggningsteknik KS KE U
MTTF01 5 G2 E, I, Pi, RH - S Logistik KS KE U W
MTTF01 M, MD 1 Föreläsningar: 24 h (45-minuterspass)
Övningar: 10 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 4 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 82 h (45-minuterspass)
MTTN25 7,5 A I, M X E Materialhantering KS KE U W
MTTN30 7,5 A I, M, MD X E Processbaserad verksamhetsutveckling KS KE U W
MTT115 7,5 A E, I, M X E Industriellt inköp KS KE U W
MTTN01 7,5 A V - S Logistik i byggprocessen KS KE U
MTT045 7,5 A I, M, RH X E Internationell distributionsteknik KS KE U W
MTTN20 7,5 A I, M X E Informationssystem för logistik och försörjningskedjor KS KE U W 1 Föreläsningar: 42 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 36 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 6 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 120 h (45-minuterspass)
MTT240 7,5 A I, M X E Logistik i försörjningskedjor KS KE U W 1 Föreläsningar: 38 h (45-minuterspass)
Övningar: 12 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 50 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 100 h (45-minuterspass)

Institutionens examensarbeten

Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
MIO920 30 B, C, D, E, F, I, K, M Examensarbete i produktionsekonomi KS U W
MTT820 30 I, M, V Examensarbete i teknisk logistik KS U W