lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2010/11 - Inst f teknik och samhälle

 10/11 

Fastighetsvetenskap

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  10/11
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VFRN10 7,5 A L - S Detaljplan och bygglov KS KE U W
VFTN05 7,5 A L - S Fastighetsbildningsprocessen KS KE U W
VFT015 7,5 A L - S Fastighetsmarknaden KS KE U W
VFTF01 15 G2 L - S National- och företagsekonomi KS KE U W
VFR140 15 G1 L - S Grundläggande juridik med fastighetsrätt KS KE U W
VFR035 7,5 G2 L - S Bostadsrätt X Se fotnot nedan. KS KE U W
VFR035 L X Se fotnot nedan. 21 14 0 0 165
VFR120 7,5 A L, V - S Fastighetsfinansiering KS KE U W
VFTF05 15 G2 L - S Fastighetsvärdering KS KE U W
VFTN01 7,5 A L - S Fastighetsvärderingssystem KS KE U W
VFRN01 7,5 A L - S Lokalhyra och arrenden KS KE U W
VFTF10 15 G2 L - S Fastighetsbildning KS KE U W 20 15 5 2 158
VFTA01 18 G1 L - S Fastighetsteknik och fysisk planering KS KE U W 14 60 0 2 164
VFR071 7,5 A L - S Internationell fastighetsrätt KS KE U W 25 25 0 0 150
VFRN05 7,5 A L - S Kommersiella fastighetsköp KS KE U W 28 14 0 2 156

VFR035 (L) Bostadsrätt: Kursen ges i samarbete med Fastighetsmäklarprogrammet vid Malmö högskola och all undervisning ges i Malmö.

Inst för teknik och samhälle

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  10/11
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VGMF05 6 G2 IBYV - S Geodetisk mätningsteknik, fortsättningskurs KS KE U W 28 16 16 1 58
VTVF35 12 G2 IBYI - S Trafikstyrning och telekommunikation inom spårtrafiken KS KE U W 68 29 0 0 73
VGMF10 7,5 G2 L, V - S Geodesi KS KE U W 36 22 16 0 126
VGM630 6 G1 IBYA, IBYI, IBYV - S Geomatik, introduktion KS KE U W 22 22 10 0 106

Miljö- och energisystem

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  10/11
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMI031 6 G2 V - S Miljövetenskap med miljökemisk profil KS KE U W
FMI050 7,5 A C, D, E, F, I, Pi, W - S Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser KS KE U W
FMI055 7,5 A E, F, I, RH, V, W - S Miljösystemanalys, livscykelanalys KS KE U W
FMIF01 6 G2 I, RH - S Miljösystemanalys: Management för hållbar utveckling KS KE U W
FMI090 15 G2 W - S Miljövård, avfallshantering KS KE U W
FMI110 7,5 A RH, W - S Miljövård: Miljöledning och miljörevision KS KE U W
FMIF15 7,5 G2 A, B, BI, C, D, E, M, MD, RH - S Teknisk miljövetenskap KS KE U W
FMIF10 6 G2 Pi - S Miljösystemanalys och hållbar utveckling KS KE U W
FMIN10 7,5 A L, V - S Miljösystemanalys: Miljökonsekvensbeskrivning KS KE U W
FMIA01 4 G1 IBYA, IBYI, IBYV - S Miljövetenskap X Se fotnot nedan. KS KE U W
FMI040 7,5 A C, D, E, F, I, M, MD, Pi, W - S Energisystemanalys: Förnybara energikällor X Se fotnot nedan. KS KE U W 12 6 0 0 50
FMIF05 12 G2 RH, W - S Miljö och management X Se fotnot nedan. KS KE U W 0 3 6 0 61
FMIN05 7,5 A F, I, Pi, W - S Miljösystemanalys: Klimat som vetenskap och politik X Se fotnot nedan. KS KE U W 18 4 3 1 74
FMI085 15 A RH, W - S Miljösystemanalys: Miljökonsekvensbeskrivning KS KE U W 10 30 0 2 158
FMI070 7,5 A F, I, M, Pi, W X E Internationell miljövård, tematisk kurs KS KE U W 4 0 12 5 179

FMIA01 (IBYA) Miljövetenskap: Kursen ges V 2010 även för åk 2
FMI040 (I) Energisystemanalys: Förnybara energikällor: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Energi- och miljötteknik för antagna H08. Kursen är också valfri på programmet.
FMIF05 (W) Miljö och management: Ersätter FMI065
FMIN05 (I) Miljösystemanalys: Klimat som vetenskap och politik: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Energi- och miljötteknik för antagna H08. Kursen är också valfri på programmet.

Trafik och väg

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  10/11
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VTVA30 5 G1 IBYA, IBYI, IBYV - S Grundläggande statistik KS KE U W
VVB645 4,5 G2 IBYI - S Järnväg i ett europeiskt perspektiv KS KE U W
VTTF05 7,5 G2 IBYI, IBYV, L, V - E2 Trafikteknisk teori: Tillgänglighet, Framkomlighet, Säkerhet och Miljö KS KE U W
VTVA35 9 G1 IBYI - S Banteknik för ingenjörer KS KE U W
VTVF65 14 G2 IBYI - S Planerings- och projekteringsmetodik av järnvägsanläggningar KS KE U W
VTVA15 10 G1 IBYI, IBYV X S Transport och samhälle KS KE U W
VTVF70 7 G2 IBYI - S Drift och underhåll av järnvägsanläggningar KS KE U W
VFR601 4,5 G1 IBYI, IBYV - S Grundläggande avtals- och entreprenadrätt X Se fotnot nedan. KS KE U W
VTTF10 7,5 G2 IBYV, V X E2 Trafikens effekter: Tillgänglighet, Framkomlighet, Säkerhet och Miljö KS KE U W
VTTF01 7,5 G2 L, V - S Trafikteknik KS KE U W
VTVF45 10 G2 IBYI - S Elteknik – elektrisk spårtrafik och dess anläggningar KS KE U W
VVBF15 7,5 G2 IBYI - S Samverkan fordon/bana-spårfordonsteknik KS KE U W
VTVA01 12 G1 L - S Infrastrukturteknik KS KE U W 10 15 0 0 65
VTVA05 12 G1 L - S Hållbart byggande KS KE U W 60 70 0 1 189
VTTN10 7,5 A IBYV, V - S Kollektivtrafik KS KE U W 28 30 15 2 125

VFR601 (IBYI, IBYV) Grundläggande avtals- och entreprenadrätt: HT 2009 ges kursen endast för IBYV åk 2

Vägbyggnad

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  10/11
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VVBF05 15 G2 V - S Anläggningsteknik KS KE U W
VTVF55 7,5 G2 IBYV, V - E2 Drift och underhåll av vägar KS KE U W
VTVA10 4 G1 V - S Ingenjörsfärdigheter med CAD KS KE U W
VTVF10 15 G2 IBYV, V - S Utformning av vägar och järnvägar KS KE U W
VTVF60 13 G2 IBYV - S Vägkonstruktion och produktionsplanering KS KE U W
VVB061 7,5 G2 IBYI, IBYV - S Samhälls- och transportekonomi X Se fotnot nedan. KS KE U W
VVBF10 7,5 G2 V - S Samhällsekonomi KS KE U W
VTVF15 7,5 G2 IBYV, V - E2 Vägbyggnadsteknik KS KE U W
VTVA20 8 G1 IBYI, IBYV - S Väg- och järnvägsteknik KS KE U W 15 18 5 0 62
VVB615 7,5 G2 IBYV - S Design av väg- och gaturummet KS KE U W 26 30 5 1 138

VVB061 (IBYI) Samhälls- och transportekonomi: VT 2010 ges kursen även för IBYI åk 2

Institutionens examensarbeten

Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
VFT920 30 L Examensarbete i fastighetsvetenskap KS U W
VGM820 30 L, V Examensarbete i geodetisk mätningsteknik KS U W
FMI820 30 F, I, M, RH, V, W Examensarbete i miljö- och energisystem KS U W
VTT820 30 V Examensarbete i trafikteknik KS U W
VTT616 22,5 IBYI, IBYV Examensarbete infrastruktur KS U W
VVB820 30 V Examensarbete i vägbyggnad KS U W