lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2010/11 - Inst f byggvetenskaper

 10/11 

Byggnadskonstruktionslära

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  10/11
lp1
10/11
lp2
10/11
lp3
10/11
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VSMA10 3 G1 IBYI, IBYV - S Materialmekanik KS KE U W 14 14 0 0 50
FME602 6 G1 IBYA - S Strukturmekanik KS KE U W 28 28 0 0 100
VSMF01 7,5 G2 IBYA - S Energihushållning KS KE U W 16 16 0 14 154
VSMF10 9 G2 IBYA - S Byggnadskonstruktion KS KE U W 26 26 0 0 68 26 26 0 0 68

Byggnadsmekanik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  10/11
lp1
10/11
lp2
10/11
lp3
10/11
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VSMF15 7,5 G2 V - S Balkteori KS KE U W 28 38 4 0 130
VSMN25 7,5 A MWLU, Pi, V, W X E2 Finita elementmetoden - flödesberäkningar KS KE U W 32 32 0 0 136
VTAF05 7,5 G2 V X E2 Akustik KS KE U W 28 28 12 0 132
VSMA05 8 G1 V - S Byggnadsmekanik KS KE U W 38 52 2 0 121
VSMN30 7,5 A Pi, V X E2 Finita elementmetoden - konstruktionsberäkningar KS KE U W 32 32 0 0 136
VTAF01 7,5 G2 V - S Ljud i byggnad och samhälle KS KE U W 28 28 4 0 140
VSMA01 5 G1 KID - S Mekanik KS KE U W 14 28 0 0 70
VSMN10 7,5 A F, M, Pi, V X E2 Strukturdynamiska beräkningar KS KE U W 23 15 8 0 154
VSMF05 7,5 G2 M, V - S Teknisk modellering: Bärverksanalys KS KE U W 16 26 4 0 154
VGTA01 6 G1 IBYA, IBYI, IBYV - S Geologi och geoteknik KS KE U W 28 24 4 0 100
VGTF01 7,5 G2 V - S Grundläggningsteknik KS KE U W 20 50 0 0 130
VSMN15 7,5 A A, V X E2 Integrerad design: Konstruktion - Arkitektur X Se fotnot nedan. KS KE U W 16 64 0 0 120
VSM010 7,5 G1 BI, V - S Mekanik KS KE U W 42 42 0 0 116
VSMN20 7,5 A F, M, Pi, V - S Programutveckling för tekniska tillämpningar KS KE U W 16 32 0 0 152

VSMN15 (V) Integrerad design: Konstruktion - Arkitektur: Tentamenstid meddelas av kursledaren.

Byggproduktion

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  10/11
lp1
10/11
lp2
10/11
lp3
10/11
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VBEF15 7,5 G2 V - S Byggproduktion KS KE U W 48 56 16 0 80
VBE675 7,5 G2 IBYA - S Ledning – Projektarbete i byggprocessen KS KE U W 9 12 0 0 79 9 12 0 0 79
VBE690 7,5 G2 IBYA - S Produktion, styrning och planering – Projektarbete i byggprocessen KS KE U W 9 12 0 0 79 9 12 0 0 79
VBE680 7,5 G2 IBYA - S Programarbete, samhällsplanering och gestaltning – Projektarbete i byggprocessen KS KE U W 9 12 0 0 79 9 12 0 0 79
VBE685 7,5 G2 IBYA - S Projektering och design – Projektarbete i byggprocessen KS KE U W 9 12 0 0 79 9 12 0 0 79
VBEA15 8 G1 IBYA - S Byggprocessen med företagsekonomi KS KE U W 16 22 0 2 50 10 8 0 8 70 0 0 0 2 20
VBEF10 7,5 G2 L, V - S Fastighetsförvaltning KS KE U W 30 74 0 0 96
VBEA05 5 G1 A - S Byggprocessen KS KE U W 20 40 0 0 60
VBEA10 5 G1 V - S Byggprocessen KS KE U W 26 26 8 0 73
VBEF01 7,5 G2 V - S Projektledning KS KE U W 32 40 0 2 126
GEMA40 7,5 G1 A, B, BI, C, D, E, F, I, ID, K, KID, L, M, MD, MID, N, Pi, RH, V, W - S Entreprenörskap och affärsutveckling KS KE U W 23 0 0 5 75 23 0 0 5 75
VBEN01 7,5 A L, V - S Beställarrollen KS KE U W 28 28 0 0 144
VBEF05 7,5 G2 L - S Byggprocessen och projektledning KS KE U W 32 40 0 0 128

Projekteringsmetodik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  10/11
lp1
10/11
lp2
10/11
lp3
10/11
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ADPF05 1 G2 A - S Digitala verktyg 5, arkitektonisk utformning KS KE U W 3 9 0 2 12
ADP151 6 G2 A, V X E1 Byggnadsmodellering och projektering KS KE U W Endast tentamen Endast tentamen: Kursen ges inte längre, men det finns tentamenstillfällen schemalagda detta läsår.
ADP145 6 A A X E1 CAD-projektering för arkitektonisk utformning KS KE U W 10 28 0 1 42 10 28 0 1 42
ADPA01 1 G1 A X S Digitala verktyg 1, skissverktyg KS KE U W 3 9 0 2 12
ADPA10 1 G1 A - S Digitala verktyg 3, CAD som ritverktyg KS KE U W 3 9 0 2 12
EDA602 6 G1 IBYI, IBYV - S Kommunikation och datorverktyg KS KE U W 10 14 0 1 55 10 14 0 1 55
EDAA15 8 G1 IBYA - S Kommunikation och datorverktyg KS KE U W 10 14 0 1 56 14 20 0 1 99
ADPF10 1 G2 A - S Digitala verktyg 6, praktisk projektering KS KE U W 3 9 0 2 12
MAMF25 7,5 G2 IBYA, IBYI, IBYV - S Företagsförlagd praktik X Se fotnot nedan. KS KE U W 5 15 0 5 175
MAMF25 IBYA, IBYI, IBYV X Se fotnot nedan. 5 15 0 5 175
MMTF10 8 G2 IBYA - S BIM - modellering och visualisering KS KE U W 28 42 0 8 35 8 28 0 8 72
ADP131 6 G2 A X E1 Digital visualisering och presentation KS KE U W 10 20 0 1 50 10 20 0 1 50
ADP600 7,5 G2 IBYA - S Modellbaserad projektering för arkitekter och ingenjörer KS KE U W 3 32 0 1 65 3 32 0 1 65
ADPA05 1 G1 A X S Digitala verktyg 2, presentationer KS KE U W 3 9 0 2 12
ADPA15 1 G1 A - S Digitala verktyg 4, objektorienterad CAD KS KE U W 3 9 0 2 12

MAMF25 (IBYA, IBYI, IBYV) Företagsförlagd praktik: Kursstart två gånger/år (januari och maj)

Institutionens examensarbeten

Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
VBV615 22,5 IBYA Examensarbete KS U W
VSM820 30 V Examensarbete i byggnadsmekanik KS U W
VGTM01 30 V Examensarbete i geoteknik KS U W
VSM920 30 F, M, Pi Examensarbete i strukturmekanik KS U
VTA820 30 E, V Examensarbete i teknisk akustik KS U W
VBEM01 30 L, V Examensarbete i byggproduktion KS U W
ADPM01 30 A Examensarbete i projekteringsmetodik KS U W