lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2010/11 - Inst f energivetenskaper

 10/11 

Inst för energivetenskaper

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  10/11
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MVKN10 5 A F, I, M, W X S Energitransporter KS KE U W
MVKF15 7,5 G2 M - S Grundläggande fordonssystem KS KE U W
MVKF10 7,5 G2 M, W - S Kraftverksteknik KS KE U W
MMVA01 5 G1 BI - S Termodynamik med strömningslära KS KE U W
MVKF01 6 G2 M, MD X S Energi och miljö i hållbar utveckling KS KE U W
MMV042 9 A F, M X E1 Numerisk värmeöverföring KS KE U W
MMVF01 11 G2 M, MD - S Termodynamik och strömningslära KS KE U W
MVKN05 7,5 A M - S Projekt - formula student KS KE U W 0 0 0 12 35
MVK071 6 A I - S Energiförsörjning X Se fotnot nedan. KS KE U W
MVKF05 7,5 G2 M - S Turbomaskinernas teori KS KE U W
MVK140 7,5 A F, M X E1 Turbulens – teori och modellering KS KE U W
MMVN01 7,5 A M - S Aerodynamik och kompressibel strömning KS KE U W
MVKN20 7,5 A E, F, I, M, W - S Energianvändning KS KE U W
MVK093 6 G2 M, W - S Förbränningsmotorns grunder KS KE U W
MVK115 7,5 A M X E1 Projekt - energiteknik X Se fotnot nedan. KS KE U W
MMV211 7,5 G2 F, Pi X S Strömningslära KS KE U W
MVK135 7,5 A M X E Turbulent förbränning KS KE U W
MVK051 7,5 A M X S Ång- och gasturbinteknik KS KE U W 14 14 0 0 32
MVK106 6 A M - S Avancerad förbränningsmotorteknik KS KE U W 28 28 20 0 55
MVKN15 7,5 A E, F, M, W - S Energiförsörjning KS KE U W 20 54 0 36 90
MVK150 6 A F, M, Pi X E1 Tillämpad numerisk strömningsmekanik KS KE U W 28 34 0 0 75
MVK160 9 A M X E1 Värme- och massöverföring KS KE U W 21 14 0 20 75
MMV031 7,5 G2 F, M X E1 Värmeöverföring KS KE U W 42 38 0 14 106

MVK071 (I) Energiförsörjning: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Energi- och miljötteknik för antagna H08. Kursen är också valfri på programmet.
MVK115 (M) Projekt - energiteknik: Kursstart enl överenskommelse med kursansvarig.

Institutionens examensarbeten

Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
MVK920 30 F, I, M, N, W Examensarbete i energivetenskaper KS U W