lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2009/10 - Inst f elektro- och informationsteknik

 09/10 

Inst för elektro- och informationsteknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  09/10
lp4
ETI280 6 G1 B, C, D, E, F, I, K, M, MD, MNAV, MSOC, MWIR, N, Pi X S Immaterialrätt KS KE U W
ETI063 6 A E, F, MSOC, N X E Analog IC-konstruktion KS KE U W
ETS052 4,5 G2 D, E, F, I, N, Pi X E2 Datorkommunikation KS KE U W
ETI130 6 A D, E, F, MNAV, MSOC, N, Pi X E Digital IC-konstruktion KS KE U W
ETT051 7,5 G2 C, D, E, F, MFOT, MWIR, Pi X E2 Digital kommunikation KS KE U W
EIT120 7,5 G2 D, E, MSOC X E Digitala strukturer på kisel KS KE U W
EIT010 7,5 A C, D, E, MWIR X E Digitala transmissionsmetoder KS KE U W
ETE055 6 G2 F - S Elektromagnetisk fältteori KS KE U W
ETEF01 7 G2 Pi - S Elektromagnetisk fältteori KS KE U W
ETEN05 7,5 A E, F, MFOT, Pi X E2 Elektromagnetisk vågutbredning KS KE U W
ETIA05 4 G1 KID X E2 Elektroteknik: möjligheter och begränsningar KS KE U W
EDI042 7,5 A C, D, E, MFOT, MWIR, Pi X S Kodningsteknik KS KE U W
EITN10 7,5 A C, D, E, MWIR - E2 Multipelantennsystem KS KE U W
ETT074 6 A C, D, E, F, MWIR, Pi X S Optimal signalbehandling KS KE U W
ETI031 6 G2 C, D, E, F, MFOT, MSOC, MWIR, N X E Radio KS KE U W
EIT015 7,5 G2 C, D, E X E2 Säkra system och applikationer KS KE U W
EITF15 6 G2 Pi - S Signalbehandling - teori och tillämpningar KS KE U W
EITF05 4 G2 C, D, E - S Webbsäkerhet KS KE U W
ETS150 9 G2 C X E2 Datakommunikation KS KE U W
EIT090 9 G2 C, D, E, F, I, MSOC X E2 Datorarkitektur KS KE U W
EIT020 9 G2 C, D, E, F, Pi - S Digitalteknik KS KE U W
ESS050 9 G2 E - S Elektromagnetisk fältteori KS KE U W
ETS130 7,5 G1 C - S Kommunikationssystem KS KE U W
ETI125 4,5 G1 E, F, M, N - S Konsumentelektronik X Se fotnot nedan. KS KE U W
EITN20 6 A E, MWIR X E Projekt i trådlös kommunikation, del 2 KS KE U W
GEMA50 4,5 G1 A, B, BI, C, D, E, F, I, ID, K, KID, L, M, MD, N, Pi, RH, V, W - S Teknikhistoria KS KE U W
ESS010 15 G1 E - S Elektronik KS KE U W
ETT042 6 A C, D, E, F, MWIR, Pi X E2 Adaptiv signalbehandling KS KE U W
ETE100 6 A E, F, MFOT, MWIR, Pi X E Antennteknik X Se fotnot nedan. KS KE U W
ESS040 6 G2 E, F, N X S Digital signalbehandling KS KE U W
ETI180 6 A D, E, MSOC X E DSP-design KS KE U W
ETI220 6 A D, E, MSOC X E Integrerade A/D och D/A omvandlare KS KE U W
ETI085 6 A C, D, E, MSOC, MWIR X E Kanalmodellering för trådlös kommunikation KS KE U W
EDI051 7,5 G2 C, D, E, F, MWIR, Pi X S Kryptoteknik KS KE U W
ETEN01 7,5 A E, F, MFOT, Pi X E2 Mikrovågsteori KS KE U W
ETT055 9 A C, D, E, MFOT, MWIR X E2 Digital kommunikation, fortsättningskurs KS KE U W
ETI032 9 A E, MSOC, MWIR, N X E2 Radioelektronik KS KE U W
ESSF01 8 G2 D, E, N - S Analog elektronik KS KE U W 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 8 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 70 h (45-minuterspass)
ETIA01 8 G1 D - S Elektronik KS KE U W 1 Föreläsningar: 14 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 12 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 60 h (45-minuterspass)
ETIN01 12 A D, E, MSOC X E IC-projekt & verifiering KS KE U W 1 Föreläsningar: 0 h
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 40 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 40 h (45-minuterspass)
ETI121 6 A C, D, E, MSOC X E2 Algoritmer i signalprocessorer – projektkurs KS KE U W
ETI135 4,5 A D, E, F, MNAV, MSOC, N, Pi X E Avancerad digital IC-konstruktion KS KE U W
EIT060 7,5 G1 C, D, E, F X S Datasäkerhet KS KE U W
EIT070 6 G2 C, D, E, F, I, Pi - S Datorteknik X Se fotnot nedan. KS KE U W
EDI021 7,5 G2 D, E X S Digitala projekt X Se fotnot nedan. KS KE U W
EDI021 D, E X Se fotnot nedan. 1 Föreläsningar: 2 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 2 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 10 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 180 h (45-minuterspass)
ETI015 6 G2 E, MWIR - S Elektromagnetisk fältteori, fortsättningskurs KS KE U W
ETI170 6 A E, F, MSOC X E Integrerad radioelektronik KS KE U W
EIT150 7,5 G2 C, D, E - S Internet inuti KS KE U W
EDI075 6 A C, D, E, Pi X E1 Matematisk kryptologi KS KE U W
EITN01 7,5 A C, D X E2 Webb-intelligens och informationssökning KS KE U W
ETI022 7,5 A E X E1 Analoga projekt KS KE U W 1 Föreläsningar: 0 h
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 40 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 40 h (45-minuterspass)
ETS190 9 A C, D, E, MWIR X E Avancerad telekommunikation KS KE U W 1 Föreläsningar: 0 h
Övningar: 10 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 40 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 70 h (45-minuterspass)
EITF10 11 G2 I X S Digitala projekt X Se fotnot nedan. KS KE U W 1 Föreläsningar: 0 h
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 20 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 180 h (45-minuterspass)
ETI290 6 A E, MSOC, N X E1 Avancerad analog design KS KE U W 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 28 h (45-minuterspass)
Laborationer: 8 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 90 h (45-minuterspass)
ETIN05 6 A D, E, MSOC X E Avancerade AD/DA omvandlare KS KE U W 1 Föreläsningar: 24 h (45-minuterspass)
Övningar: 2 h (45-minuterspass)
Laborationer: 16 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 118 h (45-minuterspass)
ETT062 7,5 A C, D, E, MWIR X E2 Bandspridningsteknik KS KE U W 1 Föreläsningar: 14 h (45-minuterspass)
Övningar: 28 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 20 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 138 h (45-minuterspass)
EITF01 9 G2 C, D, E, F, Pi X E Digitala bilder – kompression KS KE U W 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 10 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 188 h (45-minuterspass)
ETE115 7,5 G2 F, N - S Ellära och elektronik KS KE U W 1 Föreläsningar: 34 h (45-minuterspass)
Övningar: 28 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 130 h (45-minuterspass)
EIT100 7,5 G1 C X E2 Informationsöverföring KS KE U W 1 Föreläsningar: 56 h (45-minuterspass)
Övningar: 12 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 130 h (45-minuterspass)
EIT080 7,5 G2 C, D, E, MFOT, MWIR, Pi - S Informationsteori KS KE U W 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 28 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 56 h (45-minuterspass)
ETS110 7,5 A C, D, E, MWIR X E1 Internetprotokoll KS KE U W 1 Föreläsningar: 20 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 25 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 20 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 100 h (45-minuterspass)
ETS075 4,5 G2 C, D, E, N X S Kösystem KS KE U W 1 Föreläsningar: 14 h (45-minuterspass)
Övningar: 22 h (45-minuterspass)
Laborationer: 8 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 70 h (45-minuterspass)
ETI160 6 G2 C, D, E, F, Pi X E2 Medicinsk signalbehandling KS KE U W 1 Föreläsningar: 14 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 24 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 80 h (45-minuterspass)
EIT140 7,5 A C, D, E, MSOC, MWIR X E OFDM för bredbandskommunikation KS KE U W 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 7 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 150 h (45-minuterspass)
EITN06 7,5 A C, D X E2 Projekt i Internet- och webbteknologi KS KE U W 1 Föreläsningar: 10 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 20 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 8 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 140 h (45-minuterspass)
EITN15 3 A E, MWIR X E Projekt i trådlös kommunikation, del 1 KS KE U W 1 Föreläsningar: 8 h (45-minuterspass)
Övningar: 6 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 70 h (45-minuterspass)
ETI041 6 A E, MSOC, MWIR X E2 Radioprojekt KS KE U W 1 Föreläsningar: 6 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 36 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 100 h (45-minuterspass)
ETI051 6 A C, D, E, MSOC, MWIR X E Radiosystem KS KE U W 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 24 h (45-minuterspass)
Laborationer: 4 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 100 h (45-minuterspass)
ETIF01 6 G2 C, D, E, Pi X E2 Signalbehandling - design och implementering KS KE U W 1 Föreläsningar: 24 h (45-minuterspass)
Övningar: 24 h (45-minuterspass)
Laborationer: 8 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 100 h (45-minuterspass)
ETI265 7,5 G1 C, D X S Signalbehandling i multimedia KS KE U W 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 28 h (45-minuterspass)
Laborationer: 14 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 120 h (45-minuterspass)
ETS061 7,5 A C, D, E, I, Pi X E2 Simulering KS KE U W 1 Föreläsningar: 14 h (45-minuterspass)
Övningar: 8 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 78 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 40 h (45-minuterspass)

ETI125 (E) Konsumentelektronik: Får inte läsas av studenter som tillhör årskull 07/08 eller senare.
ETE100 (E, F) Antennteknik: Omtentamen efter överenskommelse.
EIT070 (I) Datorteknik: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen System- och programvaruutveckling för antagna H07.
EDI021 (D) Digitala projekt: Kursen ges två gånger per läsår. EDI021 får ersättas med kursen EDI022 Digitala projekt, större kurs, i specialiseringen Design av processorer och digitala system
EDI021 (E) Digitala projekt: Kursen ges två gånger per läsår.
EITF10 (I) Digitala projekt: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen System- och programvaruutveckling för antagna H07. Kursen är också valfri på programmet.

Institutionens examensarbeten

Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
EITM01 30 C, D, E, F, I, N, Pi Examensarbete i elektro- och informationsteknik U