lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2009/10 - Inst f teknik och samhälle

 09/10 

Fastighetsvetenskap

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  09/10
lp4
VFT008 7,5 A L X E2 Exploatering KS KE U W
VFT011 7,5 A L - S Fastighetsbildning KS KE U W
VFT015 7,5 A L - S Fastighetsmarknaden KS KE U W
VFTF01 15 G2 L - S National- och företagsekonomi KS KE U W
VFR140 15 G1 L - S Grundläggande juridik med fastighetsrätt KS KE U W
VFR035 7,5 G2 L - S Bostadsrätt X Se fotnot nedan. KS KE U W
VFR035 L X Se fotnot nedan. 1 Föreläsningar: 21 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 165 h (45-minuterspass)
VFR120 7,5 A L, V - S Fastighetsfinansiering KS KE U W
VFTF05 15 G2 L - S Fastighetsvärdering KS KE U W
VFR130 7,5 A L X E2 Marksamverkan KS KE U W
VFTN01 7,5 A L - S Fastighetsvärderingssystem KS KE U W
VFRN01 7,5 A L - S Lokalhyra och arrenden KS KE U W
VFR180 7,5 A L - S Speciell fastighetsrätt KS KE U W
VFTF10 15 G2 L - S Fastighetsbildning KS KE U W 1 Föreläsningar: 20 h (45-minuterspass)
Övningar: 15 h (45-minuterspass)
Laborationer: 5 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 5 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 100 h (45-minuterspass)
VFTA01 18 G1 L - S Fastighetsteknik och fysisk planering KS KE U W 1 Föreläsningar: 14 h (45-minuterspass)
Övningar: 60 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 4 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 162 h (45-minuterspass)
VFT181 7,5 A L - S Fastighetsvetenskapliga seminarier KS KE U W 1 Föreläsningar: 42 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 12 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 148 h (45-minuterspass)
VFR071 7,5 A L - S Internationell fastighetsrätt KS KE U W 1 Föreläsningar: 25 h (45-minuterspass)
Övningar: 25 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 150 h (45-minuterspass)
VFRN05 7,5 A L - S Kommersiella fastighetsköp KS KE U W 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 12 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 140 h (45-minuterspass)

VFR035 (L) Bostadsrätt: Kursen ges i samarbete med Fastighetsmäklarprogrammet vid Malmö högskola och all undervisning ges i Malmö. Kursen ges två gånger under läsåret 2009/10.

Inst för teknik och samhälle

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  09/10
lp4
VGMA01 7,5 G1 L - S Geodetisk mätningsteknik KS KE U W
VGMF05 6 G2 IBYV - S Geodetisk mätningsteknik, fortsättningskurs KS KE U W 1 Föreläsningar: 13 h (45-minuterspass)
Övningar: 11 h (45-minuterspass)
Laborationer: 8 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 1 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 47 h (45-minuterspass)
VTVF35 12 G2 IBYI - S Trafikstyrning och telekommunikation inom spårtrafiken KS KE U W 1 Föreläsningar: 68 h (45-minuterspass)
Övningar: 29 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 73 h (45-minuterspass)
VGM021 9 G2 L, V - S Geodetisk mätningsteknik, fortsättningskurs KS KE U W 1 Föreläsningar: 36 h (45-minuterspass)
Övningar: 22 h (45-minuterspass)
Laborationer: 16 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 3 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 163 h (45-minuterspass)
VGM630 6 G1 IBYA, IBYI, IBYV - S Geomatik, introduktion KS KE U W 1 Föreläsningar: 22 h (45-minuterspass)
Övningar: 22 h (45-minuterspass)
Laborationer: 10 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 106 h (45-minuterspass)

Miljö- och energisystem

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  09/10
lp4
FMI031 6 G2 V - S Miljövetenskap med miljökemisk profil KS KE U W
FMI050 7,5 A C, D, E, F, I, N, Pi, W - S Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser KS KE U W
FMI055 7,5 A E, F, I, RH, V, W - S Miljösystemanalys, livscykelanalys KS KE U W
FMIN05 7,5 A F, Pi, W - S Miljösystemanalys: Klimat som vetenskap och politik X Se fotnot nedan. KS KE U W
FMIN05 F, I, Pi, W X Se fotnot nedan. 1 Föreläsningar: 18 h (45-minuterspass)
Övningar: 4 h (45-minuterspass)
Laborationer: 3 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 1 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 74 h (45-minuterspass)
FMIF01 6 G2 I - S Miljösystemanalys: Management för hållbar utveckling KS KE U W
FMI090 15 G2 W - S Miljövård, avfallshantering KS KE U W
GEMF01 7,5 G2 A, B, BI, C, D, E, F, I, K, M, MD, N, Pi, RH - S Teknisk miljövetenskap KS KE U W
FMIF10 6 G2 Pi - S Miljösystemanalys och hållbar utveckling KS KE U W
FMIA01 4 G1 IBYA, IBYI, IBYV - S Miljövetenskap X Se fotnot nedan. KS KE U W
FMI040 7,5 A C, D, E, F, I, M, N, Pi, W - S Energisystemanalys: Förnybara energikällor X Se fotnot nedan. KS KE U W 1 Föreläsningar: 12 h (45-minuterspass)
Övningar: 6 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 50 h (45-minuterspass)
FMIF05 12 G2 RH, W - S Miljö och management KS KE U W 1 Föreläsningar: 0 h
Övningar: 0 h
Laborationer: 6 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 100 h (45-minuterspass)
FMI085 15 A L, RH, V, W - S Miljösystemanalys: Miljökonsekvensbeskrivning KS KE U W 1 Föreläsningar: 18 h (45-minuterspass)
Övningar: 42 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 2 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 138 h (45-minuterspass)
FMI070 7,5 A F, I, M, Pi, W X E2 Internationell miljövård, tematisk kurs KS KE U W 1 Föreläsningar: 4 h (45-minuterspass)
Övningar: 4 h (45-minuterspass)
Laborationer: 10 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 4 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 178 h (45-minuterspass)

FMIN05 (F) Miljösystemanalys: Klimat som vetenskap och politik: Kursen ges två gånger per läsår.
FMIN05 (I) Miljösystemanalys: Klimat som vetenskap och politik: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Energi- och miljötteknik för antagna H07. Kursen är också valfri på programmet.
FMIN05 (Pi, W) Miljösystemanalys: Klimat som vetenskap och politik: Kursen ges två ggr 2009/2010
FMIA01 (IBYA) Miljövetenskap: Kursen ges V 2010 även för åk 2
FMI040 (I) Energisystemanalys: Förnybara energikällor: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Energi- och miljötteknik för antagna H07. Kursen är också valfri på programmet.

Trafik och väg

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  09/10
lp4
VTVA30 5 G1 IBYA, IBYI, IBYV - S Grundläggande statistik KS KE U W
VTT131 7,5 G2 V X E2 Trafikens uppkomst och drivkrafter KS KE U W
VTVF05 7 G2 IBYI X E2 Trafikens uppkomst och drivkrafter KS KE U W
VTVF40 7,5 G2 IBYI, IBYV X S Trafikens uppkomst och drivkrafter KS KE U W
VTVA35 9 G1 IBYI - S Banteknik för ingenjörer KS KE U W
VTVF25 23 G2 IBYI - S Planerings- och projekteringsmetodik av järnvägsanläggningar KS KE U W
VTVA15 10 G1 IBYI, IBYV X S Transport och samhälle KS KE U W
VFR601 4,5 G1 IBYV - S Grundläggande avtals- och entreprenadrätt X Se fotnot nedan. KS KE U W
VFR601 IBYI X Se fotnot nedan. Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
VTT141 7,5 A V X E2 Trafikslagens förutsättningar och egenskaper KS KE U W
VTVF50 7,5 G2 IBYV - S Trafikslagens förutsättningar och egenskaper KS KE U W
VTTF01 7,5 G2 V - S Trafikteknik KS KE U W
VTVF45 10 G2 IBYI - S Elteknik – elektrisk spårtrafik och dess anläggningar KS KE U W
VTT121 7,5 A IBYV, V X S Trafikens säkerhets- och miljöeffekter. Trafik, fortsättningskurs 3 KS KE U W
VTVA01 12 G1 L - S Infrastrukturteknik KS KE U W 1 Föreläsningar: 10 h (45-minuterspass)
Övningar: 15 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 65 h (45-minuterspass)
VTVA05 12 G1 L - S Hållbart byggande KS KE U W 1 Föreläsningar: 60 h (45-minuterspass)
Övningar: 70 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 10 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 180 h (45-minuterspass)
VTT071 7,5 G2 L, V X E2 Översiktsplanering på regional och kommunal nivå - projektkurs KS KE U W 1 Föreläsningar: 12 h (45-minuterspass)
Övningar: 48 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 140 h (45-minuterspass)
VTT151 7,5 A V X E2 Trafikprojekt i tätort KS KE U W 1 Föreläsningar: 20 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 12 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 30 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 76 h (45-minuterspass)

VFR601 (IBYI, IBYV) Grundläggande avtals- och entreprenadrätt: HT 2009 ges kursen endast för IBYV åk 2

Vägbyggnad

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  09/10
lp4
VVBF05 15 G2 V - S Anläggningsteknik KS KE U W
VVB615 7,5 G2 IBYV - S Design av väg- och gaturummet KS KE U W
VTVA10 4 G1 V - S Ingenjörsfärdigheter med CAD KS KE U W
VTVF10 15 G2 IBYV - S Utformning av vägar och järnvägar KS KE U W
VVB027 12 A V - E2 Utformning av vägar och järnvägar KS KE U W
VTVF60 13 G2 IBYV - S Vägkonstruktion och produktionsplanering KS KE U W
VVB061 7,5 G2 IBYI, IBYV - S Samhälls- och transportekonomi X Se fotnot nedan. KS KE U W
VVBF10 7,5 G2 V - S Samhällsekonomi KS KE U W
VTVF15 7,5 G2 IBYV - S Vägbyggnadsteknik KS KE U W
VVB071 7,5 A V - E2 Vägbyggnadsteknik KS KE U W
VTVA20 8 G1 IBYI, IBYV - S Väg- och järnvägsteknik KS KE U W 1 Föreläsningar: 15 h (45-minuterspass)
Övningar: 18 h (45-minuterspass)
Laborationer: 5 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 62 h (45-minuterspass)
VTVF55 7,5 G2 IBYV - S Drift och underhåll av vägar KS KE U W 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 30 h (45-minuterspass)
Laborationer: 8 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 2 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 94 h (45-minuterspass)
VVB081 6 A V X E2 Drift och underhåll av vägar KS KE U W 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 49 h (45-minuterspass)
Laborationer: 8 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 2 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 73 h (45-minuterspass)

VVB061 (IBYI) Samhälls- och transportekonomi: VT 2010 ges kursen även för IBYI åk 2

Institutionens examensarbeten

Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
VFT920 30 L Examensarbete i fastighetsvetenskap U
VTT615 22,5 IBYA Examensarbete U W
VGM820 30 L, V Examensarbete i geodetisk mätningsteknik U
FMI820 30 F, I, M, RH, V, W Examensarbete i miljö- och energisystem U
VTT820 30 V Examensarbete i trafikteknik U
VTT616 22,5 IBYI, IBYV Examensarbete infrastruktur U W
VVB815 22,5 IBYI, IBYV Examensarbete i vägbyggnad U
VVB820 30 V Examensarbete i vägbyggnad U