lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2009/10 - Inst f bygg- och miljöteknologi

 09/10 

Brandteknik och riskhantering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  09/10
lp1
09/10
lp2
09/10
lp3
09/10
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VBRF01 15 G2 BI - E2 Ingenjörsinriktad yrkesträning X Se fotnot nedan. KS KE U 0 0 0 0 400
VBRF01 BI X Se fotnot nedan. 0 0 0 0 400
VBRF01 BI X Se fotnot nedan. 0 0 0 0 400
VBRF01 BI X Se fotnot nedan. 0 0 0 0 400
VBRA01 8 G1 BI - S Introduktion till brand och risk KS KE U W 46 24 15 60 70
VBR082 15 A BI - S Aktiva system KS KE U W 46 4 14 4 132 10 12 16 26 136
VBR225 15 G2 BI, RH - S Olycks- och krishantering KS KE U W 20 10 0 40 130 20 10 0 40 130
VBR180 15 A BI, Pi - S Riskanalysmetoder KS KE U W 48 10 16 0 126 30 32 14 0 124
VBR180 RH X Se fotnot nedan. Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
VBR110 7,5 A BI, RH - S Samhällsplanering KS KE U W 20 10 0 50 20 10 10 0 60 20
VBR022 15 G2 BI - E2 Brandkemi – explosioner KS KE U W 66 46 16 0 272
VBRF05 13 G2 BI - E2 Branddynamik KS KE U W 28 16 16 0 290
VBR230 9 G1 BI, RH - S Konsekvensberäkningar KS KE U W 32 10 6 0 192
VBR171 7,5 A RH - S Riskhanteringsprocessen KS KE U W 40 12 8 0 140
VBR054 15 A BI - S Brandteknisk riskvärdering KS KE U W 20 64 4 45 67 20 64 4 45 67
VBR200 7,5 G2 BI, RH X E Simulering av rumsbrand (CFD) X Se fotnot nedan. KS KE U W 10 4 0 0 86 10 4 0 0 86
VBR240 4,5 G1 BI - S Brandmannautbildning X Se fotnot nedan. KS KE U W

VBRF01 (BI) Ingenjörsinriktad yrkesträning: Kursen startar 4 gånger per år.
VBR180 (RH) Riskanalysmetoder: Ges nästa gång hösten 2010
VBR200 (BI, RH) Simulering av rumsbrand (CFD): Tentamenstid meddelas av kursledaren
VBR240 (BI) Brandmannautbildning: Kursen ges under sommaren efter åk1

Byggnadsfysik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  09/10
lp1
09/10
lp2
09/10
lp3
09/10
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VBF015 7,5 G1 L - S Husbyggnads- och installationsteknik KS KE U W 24 26 0 0 150
VBFA05 4 G1 BI - S Husbyggnadsteknik KS KE U W 20 16 0 0 47 4 0 0 0 24
VBF605 6 G2 IBYA - S Byggnadsfysik KS KE U W 22 36 0 0 102
VBF050 7,5 A V - S Byggnadsteknik vid nybyggnad KS KE U W 24 20 8 0 150
VBF630 6 G1 IBYA - S Husbyggnadsteknik KS KE U W 22 28 0 0 110
VBF045 7,5 A V - S Byggnadsteknik - komplexa byggnader KS KE U W 40 10 10 0 140
VBFA01 10 G1 V - S Husbyggnads- och installationsteknik KS KE U W 14 22 0 0 100 22 58 0 0 51
VBF055 7,5 G2 V - S Byggnadsfysik och klimatsystem KS KE U W 25 15 10 0 150

Byggnadsmaterial

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  09/10
lp1
09/10
lp2
09/10
lp3
09/10
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VBM611 6 G1 IBYA - S Materiallära KS KE U W 28 24 4 0 104
VBMA01 3 G1 A - S Arkitekturteknik 1: Arkitektur och bärverk KS KE U W 10 2 2 0 26 10 2 2 0 26
VBMA10 3 G1 A - S Arkitekturteknik 3: Byggnadsteknik & byggnadsfysik KS KE U W 12 4 0 0 24 12 4 0 0 24
VBM011 6 G1 BI - S Byggnadsmaterial KS KE U W 28 28 12 0 90
VBM031 6 A V - S Betong i livscykelperspektiv KS KE U 28 28 30 30 44
VBM012 6 G1 V - S Byggnadsmaterial KS KE U W 32 28 12 0 88
VBMA05 3 G1 A - S Arkitekturteknik 2: Byggnadsmaterial KS KE U W 12 0 4 0 24 12 0 4 0 24
VBMA15 3 G1 A - S Arkitekturteknik 4: Installationsteknik KS KE U W 10 4 0 0 26 10 4 0 0 26
VBMF05 7,5 G2 V - S Byggmaterialvetenskap KS KE U 28 28 30 30 44
VBM050 6 A V - S Skadeanalys KS KE U 30 12 0 0 120

Installationsteknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  09/10
lp1
09/10
lp2
09/10
lp3
09/10
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ABK606 6 G2 IBYA - S Installationsteknik KS KE U W 16 40 0 0 100

Konstruktionsteknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  09/10
lp1
09/10
lp2
09/10
lp3
09/10
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VBK020 6 A V - S Betongbyggnad KS KE U W 22 30 4 0 104
VBK035 4,5 G2 V - S Stålbyggnadsteknik KS KE U W 18 24 0 0 75
VBK041 7,5 A V X E1 Brobyggnadsteknik KS KE U W 14 28 0 0 58 14 28 0 0 58
VBK063 6 G1 V - S CAD-teknik och informationshantering KS KE U W 10 28 0 0 42 10 28 0 0 42
VBK013 9 G2 V - S Konstruktionsteknik KS KE U W 26 32 0 0 60 26 32 0 0 60
VBKF01 7,5 G2 V - S Konstruktionsteknik - byggsystem KS KE U W 28 56 0 0 116
VBK032 6 A V - S Träbyggnadsteknik KS KE U W 20 22 4 0 114

Teknisk vattenresurslära

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  09/10
lp1
09/10
lp2
09/10
lp3
09/10
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VVRF01 7,5 G2 MWLU, V, W X E Integrerad vattenresurshantering: Internationella aspekter KS KE U W 22 4 0 8 166
VVR140 7,5 A MWLU, Pi, V, W X E Rurala vatten KS KE U W 33 10 14 5 137
VVR176 7,5 A MWLU, V, W X E Strömning i naturliga vatten KS KE U W 36 20 0 0 140
VVR120 7,5 G2 W X E Strömningslära KS KE U W 44 28 0 0 128
VVR111 15 G1 W X E Hydrologi och akvatisk ekologi KS KE U W 42 52 0 0 100 30 25 0 0 70
VVRN01 7,5 A MWLU, V, W X E Avancerad hydraulik KS KE U W 28 28 0 0 144
VVRN05 7,5 A MWLU, V, W X E Avancerad hydrologi KS KE U W 28 28 0 0 144
VVR170 7,5 A MWLU, V, W X E Flodrestaurering KS KE U W 12 12 0 1 70 12 12 0 2 70
VVR090 7,5 A MWLU, V, W X E Hydromekanik KS KE U W 18 10 0 0 70 18 10 0 0 70
VVR145 9 G1 V - S Vatten KS KE U W 38 24 0 0 92 18 14 0 0 54
VVRF05 7,5 G2 W - E Internationell sommarforskarskola i vattenresurslära X Se fotnot nedan. KS KE U W 10 10 50 30 100
VVR040 7,5 A W X E Kusthydraulik KS KE U W 28 28 0 0 144
VVR040 MWLU, V 28 28 0 0 135

VVRF05 (W) Internationell sommarforskarskola i vattenresurslära: Undervisningen äger huvudsakligen rum utanför ordinarie terminstid.

Institutionens examensarbeten

Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
VBR820 30 V Examensarbete i brandteknik U
VBRM01 22,5 BI Examensarbete i brandteknik U
VBR920 30 RH Examensarbete i riskhantering U
VBF820 30 V Examensarbete i byggnadsfysik U
VBM820 30 N, V Examensarbete i byggnadsmaterial U
VMT615 22,5 IBYA Examensarbete U W
ABK920 30 V Examensarbete i installationsteknik U
VBK920 30 V Examensarbete i konstruktionsteknik U
VVR820 30 MWLU, V, W Examensarbete i teknisk vattenresurslära U