lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2009/10 - Inst f maskinteknologi

 09/10 

Hållfasthetslära

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  09/10
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FHLN05 7,5 A F, I, M, Pi, V - E2 Beräkningsbaserad materialmodellering KS KE U W
FHL110 7,5 A E, F, M, N, Pi X E Biomekanik KS KE U W
FHL025 7,5 A M X E1 Projekt i hållfasthetslära X Se fotnot nedan. KS KE U W
FHL025 M X Se fotnot nedan.
FHL025 M X Se fotnot nedan.
FHL025 M X Se fotnot nedan. 0 0 0 60 60
FHL066 7,5 A F, M, Pi X E2 Finita elementmetoden - olinjära system KS KE U W
FHLA01 6 G1 I - S Hållfasthetslära, allmän kurs X Se fotnot nedan. KS KE U W
FHL105 4,5 G1 F, Pi - S Hållfasthetslära, grundkurs KS KE U W
FHLN01 7,5 A F, I, M, MD, Pi X E2 Strukturoptimering KS KE U W
FHL055 7,5 G1 B, E, K, N - S Teknisk mekanik KS KE U W
FHL055 W
FHL013 15 G2 M, MD - E1 Hållfasthetslära, allmän kurs KS KE U W 42 35 1 0 124
FHL090 7,5 A F, I, M, Pi X E2 Brottmekanik, fortsättningskurs KS KE U W 28 28 0 0 144
FHL064 7,5 G2 E, I, M, MD, N, Pi X E2 Finita elementmetoden X Se fotnot nedan. KS KE U W 32 28 0 0 140
FHLF01 6 G2 F, Pi - S Finita elementmetoden X Se fotnot nedan. KS KE U W 32 28 0 0 140

FHL025 (M) Projekt i hållfasthetslära: Kursstart enl ök med avdelningen. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod.
FHLA01 (I) Hållfasthetslära, allmän kurs: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Industriell produktframtagning för antagna H07. Kursen är också valfri på programmet.
FHL064 (Pi) Finita elementmetoden: Bara en av kurserna FHLF01 och FHL064 kan räknas i examen
FHLF01 (Pi) Finita elementmetoden: Bara en av kurserna FHLF01 och FHL064 kan räknas i examen

Industriell Produktion

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  09/10
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MMTA05 6 G1 I - S Industriella produktionssystem KS KE U W
MMT031 7,5 A I, M - S Produktionsteknik KS KE U W
MMTN01 7,5 A I, M - S Projekt – Industriell produktion KS KE U W
MMT125 7,5 A M - S Tillämpad FEM – projektkurs KS KE U W
MMTA02 6 G1 M, MD - S Introduktion till maskinteknik KS KE U W
MMT100 7,5 G2 ID X E Material- och produktionsteknik KS KE U W
MMTF01 6 G2 KID X E Produktion KS KE U W
MMT195 7,5 A M - S Kretsloppsteknologi KS KE U W 12 10 8 20 50
MMT015 7,5 A I, M - S Material- och metodval KS KE U W 0 14 0 10 75
MMT160 7,5 G2 I, M, MD - S CAD/CAM/CAE KS KE U W 28 48 0 2 120
MMT220 7,5 A M - S Skärande bearbetning, fortsättningskurs KS KE U W 28 28 0 12 100
MMT012 7,5 G2 I, M, MD, V - S Tillverkningsmetoder X Se fotnot nedan. KS KE U W 42 28 10 0 110
MMT045 7,5 A I, M, V - S Tillverkningssystem X Se fotnot nedan. KS KE U W 38 18 12 0 130

MMT012 (I) Tillverkningsmetoder: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Industriell produktframtagning för antagna H07. Kursen är också valfri på programmet.
MMT045 (I, M, V) Tillverkningssystem: Ges även hösten 2010.

Maskinelement

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  09/10
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MMEF05 7,5 G2 M, MD - S Transmissioner KS KE U
MME070 7,5 A I, M X S Transmissioner, dimensionering KS KE U
MMEF01 5 G2 M, MD - S Tribologi KS KE U
MME080 7,5 A M X S Transmissioner, dynamik KS KE U 42 14 0 0 80

Materialteknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  09/10
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FKMN01 7,5 A I, M X E1 Polymera material KS KE U W
FKMN10 7,5 A F, I, M, N X E1 Högtemperaturmaterial X Se fotnot nedan. KS KE U W
FKM090 7,5 A I, M X S Utmattning - ingenjörs- och materialaspekter KS KE U W
FKM015 7,5 G1 F, M, MD - S Konstruktionsmaterial, allmän kurs KS KE U W
FKMN15 7,5 A I, M - S Lätta material X Se fotnot nedan. KS KE U W
FKMA01 6 G1 I - S Materialteknik X Se fotnot nedan. KS KE U W
FKM065 7,5 A M X S Projekt - materialteknik KS KE U W
FKM070 7,5 A F, I, M, N X E1 Avancerad materialteknologi KS KE U W 42 14 8 10 70
FKM050 6 G1 KID - S Material KS KE U W 30 10 4 0 70

FKMN10 (I, M) Högtemperaturmaterial: Ersätter FKM031.
FKMN15 (I, M) Lätta material: Ersätter MMT175 Kompositteknik.
FKMA01 (I) Materialteknik: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Industriell produktframtagning för antagna H07. Kursen är också valfri på programmet.

Mekanik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  09/10
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMEN20 8 A F, I, M, Pi, V X E2 Kontinuumsmekanik X Se fotnot nedan. KS KE U W
FMEA20 6 G1 F - S Mekanik - Dynamik KS KE U W
FMEA25 7 G1 M, MD - S Mekanik - Dynamik KS KE U W
FMEN10 8 A F, I, M, Pi X E2 Mekaniska vibrationer KS KE U W
FMEN01 8 A F, I, M, Pi X E2 Flerkroppsdynamik KS KE U W
FMEA10 9 G1 I - S Mekanik, grundkurs KS KE U W
FMEA15 7,5 G1 Pi - S Mekanik - Statik och dynamik KS KE U W 24 16 0 0 27
FMEA05 6 G1 F - S Mekanik - Statik och partikeldynamik KS KE U W 4 0 6 1 16
FMEN15 7,5 A F X E2 Analytisk mekanik KS KE U W 42 14 0 0 144
FMEA01 5 G1 M, MD - S Mekanik - Statik och partikeldynamik KS KE U W 42 28 0 0 62
FMEN05 7,5 A M - S Projekt - mekanik KS KE U W 42 14 0 2 142

FMEN20 (F, I, M, Pi, V) Kontinuumsmekanik: Ersätter FMEF01.

Institutionens examensarbeten

Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
FHL820 30 F, I, M, N, Pi Examensarbete i hållfasthetslära U
MMTM01 30 I, M Examensarbete i industriell produktion U
MME820 30 M Examensarbete i maskinelement U
FKM820 30 I, M, N Examensarbete i konstruktionsmaterial U
FME820 30 F, I, M, N Examensarbete i mekanik U