lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2009/10 - Inst f designvetenskaper

 09/10 

Certec

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  09/10
lp1
09/10
lp2
09/10
lp3
09/10
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
TNSA01 2 G1 KID - S Universal design, teori KS KE U W 12 2 4 0 35
TNX097 7,5 G2 C, D, E, F, M, MD - S Rehabiliteringsteknik X Se fotnot nedan. KS KE U W 14 14 4 4 44 14 14 8 14 70
TNX153 7,5 G2 C, D, E, F, M, MD - S Rehabiliteringsteknik och design X Se fotnot nedan. KS KE U W 10 4 4 6 90 0 8 0 8 70
TNSF01 6 G2 KID X E2 Universal design, projekt KS KE U W 4 0 0 6 64 0 8 0 8 70

TNX097 (D, E, F, M) Rehabiliteringsteknik: Nätburen kurs med träffar. Se www.certec.lth.se/ak/
TNX153 (D, E) Rehabiliteringsteknik och design: Nätburen kurs. För information se http://www.certec.lth.se/fk/

Ergonomi och aerosolteknologi

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  09/10
lp1
09/10
lp2
09/10
lp3
09/10
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MAM032 7,5 A C, D, E, I, M - S Arbete-människa-teknik, projekt X Se fotnot nedan. KS KE U W 0 0 0 20 60 0 0 0 20 60
MAM032 C, D, E, I, M X Se fotnot nedan. 0 0 0 20 60 0 0 0 20 60
MAM120 7,5 G2 C, D, E, I - S Användbarhetsutvärdering KS KE U W 20 8 0 30 142
MAM090 7,5 A BI, C, RH - S Människa, teknik, organisation och hantering av risker KS KE U W 32 14 0 24 138
MAMF10 6 G2 A X E1 Arkitektur och design för ett hållbart samhälle KS KE U W 20 20 0 0 60 20 20 0 0 60
MAMA05 10 G1 E, KID, M - E2 Belastnings- och kognitionsergonomi KS KE U W 18 4 8 34 110 4 12 0 2 74
MAM041 7,5 G2 I, M - S Människa-maskin-system KS KE U W 32 5 0 12 50 0 0 0 20 80
MAM242 7,5 G2 B, F, K, M, MNAV, N, W X E1 Aerosolteknologi KS KE U W 38 12 14 0 125
MAMN01 7,5 A C X E1 Avancerad interaktionsdesign KS KE U W 7 14 0 0 179
MAMA01 7 G1 C - S Människans samspel med tekniska system KS KE U W 12 8 0 4 22 14 18 0 12 70
MAM026 4,5 G1 C, D, E, I, M, V - S Arbetsorganisation KS KE U W 30 0 0 0 90
MAMF15 6 G2 I, M - S Arbetsorganisation och ledarskap KS KE U W 30 14 0 14 120
ABF061 6 G2 V - S Arkitektur för ingenjörer KS KE U W 32 52 0 0 80
MAMF20 7,5 G2 A, D, E, F, I, M, N - S Arbete - människa - teknik X Se fotnot nedan. KS KE U W 10 0 0 30 65 0 0 0 30 65
MAM101 7,5 G2 C, D - S Virtual Reality i teori och praktik KS KE U W 15 8 0 2 60 5 12 0 2 96
MAMA10 5 G1 MD - S Belastnings- och kognitionsergonomi KS KE U W 22 16 8 0 92
MAM085 7,5 G2 M, MD - S Ergonomi KS KE U W 26 26 0 16 132
MAMF05 7,5 G2 I, M, V - S Ledning och samarbete i projekt KS KE U W 20 28 0 4 148
MAM061 7,5 G1 C, D, E - S Människa - datorinteraktion KS KE U W 28 20 0 4 148
ABF015 6 G2 A X E Universal design KS KE U W 20 35 0 0 105

MAM032 (C, D, E, M) Arbete-människa-teknik, projekt: Kursen startar i LP1 och LP3.
MAM032 (I) Arbete-människa-teknik, projekt: Kursen ges två gånger läsåret 2009/2010.
MAMF20 (A, D, E, F, I, M, N) Arbete - människa - teknik: Tidigare MAM203.

Förpackningslogistik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  09/10
lp1
09/10
lp2
09/10
lp3
09/10
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MTTF20 7,5 G2 B, I, K, M X E Förpackningsteknik och utveckling X Se fotnot nedan. KS KE U W 40 28 20 0 112
MTTN10 7,5 A I, M X E2 Simulering av förpacknings- och logistiksystem KS KE U W 28 21 0 0 64 7 21 0 0 12
MTT215 7,5 G2 I, M X E2 Förpackningslogistik KS KE U W 42 28 0 40 90

MTTF20 (B, I, K, M) Förpackningsteknik och utveckling: Ersätter MTTF15, med samma namn.

Industridesign

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  09/10
lp1
09/10
lp2
09/10
lp3
09/10
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
IDEA05 5 G1 KID - E2 2D-tekniker KS KE U W 12 6 24 0 38
IDEA55 3 G1 KID - E2 Avancerad skissteknik KS KE U W 7 0 0 21 50
IDEA01 14 G1 KID - S Designerns verktyg KS KE U W 20 80 0 0 50 20 80 0 0 50
IDEA35 6 G1 MD - S Designerns verktyg KS KE U W 20 28 14 0 28 8 28 14 0 20
IDEA40 9 G1 KID - E2 Designmetodik KS KE U W 5 20 0 0 40 5 20 0 0 60
IDE110 12 A ID X E Industridesignprojekt III KS KE U W 28 0 0 0 84 28 0 0 0 84
IDE120 19,5 A ID X E Industridesignprojekt IV KS KE U W 8 0 0 32 142 8 0 0 32 142
IDEF05 3 G2 KID X E2 Portföljteknik KS KE U W 8 20 0 2 25 0 0 0 4 25
IDEN01 19,5 A ID - E STAR Design KS KE U W 15 50 0 5 190 15 10 0 5 230
IDEA65 5 G1 ID, KID - E2 Design; om, för och med trender KS KE U W 7 15 0 0 80
IDE062 7,5 G1 MD - E2 Designmetodik KS KE U W 10 40 0 0 80
IDE081 4,5 A ID X E Forskningsmetodik i industridesign KS KE U W 12 0 0 0 60
IDEF10 9 G2 KID X E2 Industridesignprojekt C KS KE U W 10 20 0 28 80
IDEA25 1 G1 KID - E2 Inspirationskurs i industridesign, del 1:2 KS KE U W 12 0 0 0 12
IDE175 4,5 G2 ID, KID - E 3 D - Modellering II KS KE U W 2 66 0 0 45
IDEA70 7 G1 KID X E2 Design management KS KE U W 50 0 0 12 60
IDEA75 5 G1 MD - E2 Designmetodik KS KE U W 7 30 0 0 60
IDEA15 1 G1 KID - E1 Fototeknik KS KE U W 8 8 0 0 10
IDEA20 4 G1 KID - E1 Industridesignprojekt A KS KE U W 10 0 0 46 50
IDEA50 4 G1 KID X E1 Ljus och färg, projekt KS KE U W 8 8 0 32 16
IDEA10 5 G1 KID X E2 3D-modellering och rendering KS KE U W 2 40 0 0 42 2 16 0 0 18
IDE025 4,5 G1 ID, KID - E2 Glasdesign KS KE U W 2 33 0 0 25 0 33 0 0 25
IDE015 3 G1 KID - E2 Inspirationskurs i industridesign, del 2:2 KS KE U W 28 0 0 0 14 28 0 0 0 14
IDE051 15 A MD - E2 Projekt i teknisk design KS KE U W 8 16 0 14 130 8 17 0 13 150
IDEA30 5 G1 MD - S Verkstadsintroduktion KS KE U W 3 25 0 0 14 3 25 0 0 14
IDE100 30 G2 ID - E2 Yrkespraktik KS KE U W 4 0 0 2 274 0 0 0 2 278
IDEF20 10 G2 MD - E2 Designprojekt KS KE U W 12 24 0 0 180
IDEA45 6 G1 KID X E1 Industridesignprojekt B KS KE U W 15 0 0 70 75

Maskinkonstruktion

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  09/10
lp1
09/10
lp2
09/10
lp3
09/10
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MMK140 4,5 A I, M X E2 Datorbaserad konstruktionsanalys 1 KS KE U W 14 28 0 0 42
MMK110 4,5 G2 I X E2 Produktutveckling KS KE U W 14 0 0 28 50
MMK150 7,5 A M X E2 Projekt - Maskinkonstruktion X Se fotnot nedan. KS KE U W 0 0 0 60 60
MMK150 M X Se fotnot nedan. 0 0 0 60 60
MMK150 M X Se fotnot nedan. 0 0 0 60 60
MMK150 M X Se fotnot nedan. 0 0 0 60 60
MMK010 6 G1 M, MD - S Ritteknik/datorstödd ritning KS KE U W 28 36 0 0 65
MMK080 4,5 G1 M X E Form och färg KS KE U W 10 25 0 0 25 6 29 0 0 29
MMK045 7,5 G2 MD X E2 Produktinnovation KS KE U W 21 0 0 35 63 2 0 0 6 0
MMT155 7,5 A M X E1 Projekt – robotteknik KS KE U W 0 0 0 36 65 0 0 0 36 65
MMT150 7,5 G2 I, M, Pi X E1 Robotteknik KS KE U W 16 14 0 6 60 12 14 4 12 60
MMK101 15 A M X E2 Produktutvecklingsprojekt KS KE U W 0 0 0 42 50 4 0 0 42 50 0 0 0 28 50 0 0 0 28 60
MMK145 4,5 A I, M X E2 Datorbaserad konstruktionsanalys 2 KS KE U W 14 28 0 0 42
MMKN05 5 A I, M - E2 Konstruktionsteknik X Se fotnot nedan. KS KE U W 20 35 4 8 60
MMK075 7,5 G2 MD X E2 Design management och teknisk framsyn KS KE U W 21 35 0 0 80
MMKN01 7,5 A M X E1 Digitala fabriker KS KE U W 18 14 28 12 120
MMK050 6 G2 M - S Hydraulik och pneumatik KS KE U W 28 20 4 0 80
MMKF01 5 G2 M, MD X E2 Utvecklingsmetodik KS KE U W 14 0 0 28 42
MMK070 7,5 G2 M X E Design i företag KS KE U W 14 28 0 0 42 14 28 0 0 42
MMK126 7,5 G2 M X E2 Friformsframställning i produktutvecklingsprocessen KS KE U W 14 28 0 0 40 14 28 0 0 40
MMT200 7,5 A M X E1 Konstruktion av mobila robotar KS KE U W 14 0 10 15 60 8 0 10 15 60
MMK040 9 G2 I, M X E2 Utvecklingsmetodik X Se fotnot nedan. KS KE U W 14 0 0 28 45 14 0 0 28 45
MMK121 4,5 G2 I, M X S Datorbaserad produktmodellering och -simulering KS KE U W 10 40 0 0 40
MMKN10 7,5 A M X E2 Design för X KS KE U W 20 35 0 21 65
MMKA01 6 G1 KID X E2 Produktutveckling med snabb prototypframtagning KS KE U W 18 39 0 0 47
MMKA05 3 G1 KID - E2 Projekt i volymmodellering KS KE U 10 10 0 0 60

MMK150 (M) Projekt - Maskinkonstruktion: Projekt kan starta i samtliga lp. Uppgifterna om timmar förutsätter att projektet går över en läsperiod.
MMKN05 (I, M) Konstruktionsteknik: Ersätter MMK095.
MMK040 (I) Utvecklingsmetodik: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Industriell produktframtagning för antagna H07. Kursen är också valfri på programmet.

Technology Management

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  09/10
lp1
09/10
lp2
09/10
lp3
09/10
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
TMAN01 10 A B, C, D, E, F, I, K, L, M, N, Pi, V, W - S Innovativt utvecklingsarbete - intraprenörskap i praktiken KS KE U W 25 20 15 20 60 10 20 20 20 75
TMA037 7,5 A B, C, D, E, F, I, K, L, M, N, Pi, V, W - S Projektledarskap, fortsättningskurs KS KE U W 12 40 10 10 25 9 40 10 10 34
TMAN10 6 A B, C, D, E, F, I, K, L, M, N, Pi, V, W - S Marknadsdriven produktutveckling KS KE U W 28 40 0 0 100
TMAN05 7 A B, C, D, E, F, I, K, L, M, N, Pi, V, W - S Projektledarskap KS KE U W 18 40 10 10 25 9 40 10 10 28
TMA010 15 A B, C, D, E, F, I, K, L, M, N, Pi, V, W - S Teknologi, strategi och struktur KS KE U W 30 4 22 10 134 0 20 20 20 140

Institutionens examensarbeten

Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
TNS820 30 C, D, E, F, ID, M Examensarbete i rehabiliteringsteknik U
MAM720 30 B, F, K, M, N, W Examensarbete i aerosolteknologi U
MAM920 30 C, D, E, F, I, ID, M, RH, V, W Examensarbete i ergonomi U
MTT920 30 B, I, M Examensarbete i förpackningslogistik U
IDEM01 30 ID Examensarbete i industridesign U
IDEL01 15 KID Examensarbete för konstnärlig kandidatexamen i industridesign U W
MMK820 30 I, M Examensarbete i maskinkonstruktion U
MMT920 30 M Examensarbete i robotteknik U
MMK920 30 MD Examensarbete i teknisk design U
TMA820 30 B, C, D, E, F, I, K, L, M, N, Pi, V, W Examensarbete i Technology Management U