lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2009/10 - Inst f teknisk ekonomi och logistik

 09/10 

Produktionsekonomi

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  09/10
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MIO310 6 G2 I, M - S Optimering och simulering KS KE U W
MIO240 6 A I, M - S Simulering av produktionssystem KS KE U W
MIO012 6 G1 C, D, E, F, N, Pi, V, W - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Se fotnot nedan. KS KE U W
MIO012 B, C, D, E, F, K, N, Pi, W X Se fotnot nedan.
MIO012 L X Se fotnot nedan. Endast tentamen Endast tentamen: Kursen ges inte längre, men det finns tentamenstillfällen schemalagda detta läsår.
MIO012 L X Se fotnot nedan. Endast tentamen Endast tentamen: Kursen ges inte längre, men det finns tentamenstillfällen schemalagda detta läsår.
MIOF01 9 G2 E, I, M - S Marknadsföring och globalisering KS KE U W
MIO150 6 A E, I, M - S Affärsmarknadsföring KS KE U W
MIOA01 9 G1 BI, C, D, E, F, M, MD, W - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Se fotnot nedan. KS KE U W
MIOA01 I
MIOA01 RH Endast tentamen Endast tentamen: Kursen ges inte längre, men det finns tentamenstillfällen schemalagda detta läsår.
MIO060 4,5 G2 I, M - S Kvalitets- och underhållsstyrning KS KE U W
MIO051 6 A E, I, M - S Produktionsledning KS KE U W
MIO090 6 A E, I, M - S Teknologistrategier KS KE U W
MIO331 9 A I, M X E Styrning av produktionssystem och materialflöden KS KE U W 0 12 0 5 78
MIO022 6 G2 C, D, E, F, I, M, V - S Företagsorganisation KS KE U W 42 0 14 1 104
MIO040 6 G2 B, C, D, E, F, K, L, M, MD, Pi, V - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs X Se fotnot nedan. KS KE U W
MIO040 B, C, D, E, F, I, K, L, M, MD, Pi, V X Se fotnot nedan. 40 14 10 1 96
MIO015 6 A E, I, M X S Industriell management KS KE U W 56 0 0 4 104
MIOF05 2 G2 I - S Projekt i industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W 4 0 16 1 34
MIOF05 E 4 0 16 1 33
MIO035 6 A I, M - S Tillämpad affärsanalys KS KE U W 28 28 0 1 104

MIO012 (C, D) Industriell ekonomi, allmän kurs: Kursen ges två gånger per läsår. Antingen MIO012 eller MIOA01 kan tillgodoräknas i examen, dock ej båda samtidigt.
MIO012 (E, F, L, Pi, W) Industriell ekonomi, allmän kurs: Kursen ges två gånger per läsår. Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen.
MIO012 (N) Industriell ekonomi, allmän kurs: Kursen ges två gånger per läsår.
MIOA01 (F) Industriell ekonomi, allmän kurs: Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen.
MIO040 (B, C, D, E, F, K, L, M, MD, Pi, V) Industriell ekonomi, fortsättningskurs: Kursen ges två gånger per läsår.

Teknisk logistik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  09/10
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MTTF05 5 G2 I, M - S Industriell anläggningsteknik KS KE U
MTTF01 5 G2 E, I, Pi, RH - S Logistik KS KE U
MTTF01 M, MD 24 10 0 40 46
MTTN01 7,5 A V - S Logistik i byggprocessen KS KE U
MTTN05 5 A I, M - S Processbaserad verksamhetsutveckling KS KE U
MTT045 7,5 A I, M, RH X E2 Internationell distributionsteknik KS KE U
MTTN15 7,5 A I, M - E2 Projektkurs logistik X Se fotnot nedan. KS KE U 4 0 8 8 76
MTTN20 7,5 A I, M X E Informationssystem för logistik och försörjningskedjor KS KE U 42 0 36 6 120
MTT240 7,5 A I, M, V - E Logistik i försörjningskedjor KS KE U 20 0 0 80 100

MTTN15 (I, M) Projektkurs logistik: Ersätter MTT070 och MTT095.

Institutionens examensarbeten

Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
MIO920 30 B, C, D, E, F, I, K, M, V Examensarbete i produktionsekonomi U
MTT820 30 I, M, V Examensarbete i teknisk logistik U