lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2009/10 - Matematikcentrum (inst LTH)

 09/10 

Matematik (LTH)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  09/10
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMA170 6 A C, D, E, F, L, Pi X E2 Bildanalys KS KE U W
FMA430 6 G1 B, BI, K, L, N, V - S Flerdimensionell analys KS KE U W
FMA430 C, D
FMA430 F, I
FMA430 E, M, MD, W 50 28 4 0 90
FMA661 7,5 G2 IDA, IDL - S Sannolikhetsteori och diskret matematik KS KE U W
FMA415 16,5 G1 BI - S Endimensionell analys KS KE U W
FMAA05 15 G1 E, F, I, L, Pi, V, W - S Endimensionell analys KS KE U W
FMA260 7,5 A D, E, F, Pi X E2 Funktionalanalys och harmonisk analys KS KE U W
FMA140 6 A D, E, F, I, Pi X E2 Olinjära dynamiska system KS KE U W
FMA645 13,5 G1 IBYA, IBYI, IBYV, IDA - S Matematisk analys KS KE U W
FMAA01 15 G1 C, D, M, MD - S Endimensionell analys KS KE U W
FMAA01 B, K, N 42 28 0 0 81
FMA085 4,5 G1 N, Pi - S Matematisk kommunikation KS KE U W 8 8 0 14 48
FMA175 3 A C, D, E, F, Pi X E1 Bildanalys, projektdel KS KE U W
FMA420 6 G1 C, Pi, W - S Linjär algebra KS KE U W
FMA420 B, F, I, K, N
FMA420 BI, E, L, V
FMA420 D 42 28 0 0 90
FMA045 4,5 G1 Pi - S Matematisk modellering KS KE U W
FMA145 3 A D, E, F, I, Pi X E1 Olinjära dynamiska system, projektdel KS KE U W
FMA051 6 A D, E, F, I, Pi X E1 Optimering X Se fotnot nedan. KS KE U W
FMA135 6 G1 C, D, E, F, Pi X E2 Geometri KS KE U W
FMA421 9 G1 M, MD - S Linjär algebra med beräkningsintroduktion KS KE U W
FMA250 7,5 A D, E, F, Pi X E2 Partiella differentialekvationer med distributionsteori KS KE U W
FMA270 6 A C, D, E, F, Pi X E2 Datorseende KS KE U W
FMA240 6 G2 D, E, F, I, Pi X E2 Linjär och kombinatorisk optimering KS KE U W
FMAF01 7 G2 F, N, Pi - S Matematik - Funktionsteori KS KE U W
FMAF01 C, D, E, I X Se fotnot nedan.
FMA111 6 A D, E, F, Pi - S Matematiska strukturer KS KE U W
FMAF10 5 G2 B, C, D, K, L, M, W - S Tillämpad matematik - Linjära system X Se fotnot nedan. KS KE U W
FMA130 6 A D, E, F, Pi X E2 Analytiska funktioner KS KE U W 14 0 0 0 66
FMAN01 7,5 A E, Pi, W X E2 Biomatematik KS KE U W 14 0 2 0 86
FMA115 6 A D, E, F, Pi X E2 Datoralgebra KS KE U W 14 0 0 0 66
FMA435 7,5 G1 Pi - S Flerdimensionell analys med vektoranalys KS KE U W 10 10 0 0 20
FMA021 7,5 A E, F, M, N, Pi - S Kontinuerliga system KS KE U W 24 12 6 0 60
FMA120 6 A C, D, E, F, I - S Matristeori KS KE U W 8 8 0 0 40
FMA120 Pi
FMA062 7,5 G2 W - S Tillämpad matematik KS KE U W 28 14 0 0 58
FMA062 M Endast tentamen Endast tentamen: Kursen ges inte längre, men det finns tentamenstillfällen schemalagda detta läsår.
FMA272 3 A C, D, E, F, Pi X E1 Datorseende, projektdel KS KE U W 0 0 0 10 70
FMA091 6 G1 C, D, E, F, Pi - S Diskret matematik KS KE U W 36 28 0 0 104
FMA023 3 A F, N, Pi - E1 Kontinuerliga system, projektdel X Se fotnot nedan. KS KE U W 0 0 0 10 70
FMAF05 7 G2 F, N, Pi - S Matematik - System och transformer KS KE U W
FMAF05 C, D, E, I X Se fotnot nedan. 42 28 4 0 90
FMA656 4,5 G1 IBYA, IBYI, IBYV, IDA - S Matematik, linjär algebra KS KE U W 28 28 0 0 64
FMA125 3 A D, E, F - E1 Matristeori, projektdel KS KE U W 0 0 0 10 70
FMA125 Pi
FMAF15 7,5 G2 B, K, M, V, W - S Tillämpad matematik - Partiella differentialekvationer KS KE U W 42 21 4 0 150

FMA051 (I) Optimering: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Matematisk modellering för antagna H07. Kursen är också valfri på programmet.
FMAF01 (D) Matematik - Funktionsteori: Kan tillsammans med FMAF05 läsas i stället för FMAF10. Kontakta programledare eller studievägledare för mer information. Ges också som valfri kurs i årskurs 4.
FMAF10 (C) Tillämpad matematik - Linjära system: Endast en av kurserna FMAF05 och FMAF10 får ingå i examen.
FMAF10 (D) Tillämpad matematik - Linjära system: Kan bytas mot kurserna FMAF01 samt FMAF05 (Båda måste läsas). Kontakta studievägledare för mer information. Kurserna FMAF10 och FMAF05 kan inte samtidigt ingå i examen.
FMA023 (F, N, Pi) Kontinuerliga system, projektdel: Kursen fortsätter med ett redovisningstillfälle hösten 2010.
FMAF05 (C) Matematik - System och transformer: Endast en av kurserna FMAF05 och FMAF10 får ingå i examen.
FMAF05 (D) Matematik - System och transformer: Kan tillsammans med FMAF01 läsas i stället för FMAF10. Kontakta programledare eller studievägledare för mer information. Endast en av kurserna FMAF05 och FMAF10 får ingå i examen.

Matematisk statistik (LTH)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  09/10
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMSN05 3 A E, Pi X E Internationell projektkurs - Matematisk modellering X Se fotnot nedan. KS KE U W
FMSN05 E, Pi X Se fotnot nedan. 0 0 0 10 40
FMS086 7,5 G2 B, K, N - S Matematisk statistik KS KE U W
FMS140 7,5 G2 W - S Matematisk statistik, allmän kurs KS KE U W
FMS091 7,5 A D, E, F, I, Pi X E2 Monte Carlo-baserade statistiska metoder KS KE U W
FMSF10 7,5 G2 C, D, E, F, I, L, M, MWIR X E1 Stationära stokastiska processer X Se fotnot nedan. KS KE U W
FMS012 9 G2 I - S Matematisk statistik, allmän kurs KS KE U W
FMS012 C, D
FMS012 E
FMS012 Pi
FMS012 F 18 14 6 0 85
FMS110 7,5 A D, E, F, I, Pi X E1 Olinjära tidsserier KS KE U W
FMSF01 3 G2 M, V - S Matematisk statistik för högskoleingenjörer X Se fotnot nedan. KS KE U W
FMS032 7,5 G2 L, V - S Matematisk statistik, allmän kurs KS KE U W
FMS150 7,5 A C, D, E, F, Pi X E2 Statistisk bildanalys KS KE U W
FMSN01 7,5 A Pi X E1 Statistisk genetik KS KE U W
FMS155 7,5 A D, F, I, Pi, RH X E2 Statistisk modellering av extremvärden KS KE U W
FMSF05 7,5 G2 F, I, Pi - E2 Sannolikhetsteori KS KE U W
FMS170 9 A F, I, L, Pi X E1 Prissättning av derivattillgångar KS KE U W 14 14 4 1 60
FMS072 7,5 G2 D, E, F, MWIR, N, Pi, W X E2 Försöksplanering KS KE U W 14 14 0 14 150
FMS180 6 G2 C, D, E, F, I, Pi - S Markovprocesser KS KE U W 28 14 6 0 100
FMS035 7,5 G2 M - S Matematisk statistik, allmän kurs KS KE U W 28 28 4 0 120
FMS051 7,5 A C, D, E, F, I, L, Pi X E2 Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W 32 6 12 5 120
FMS045 6 G2 L, M - S Stationära stokastiska processer KS KE U W Endast tentamen Endast tentamen: Kursen ges inte längre, men det finns tentamenstillfällen schemalagda detta läsår.
FMS045 C, D, E, I, MWIR, Pi X Se fotnot nedan. 28 28 4 0 80
FMS047 3 A D, I, Pi - S Stationära stokastiska processer, projektdel X Se fotnot nedan. KS KE U W 0 0 4 6 70

FMSN05 (E, Pi) Internationell projektkurs - Matematisk modellering: Begränsat deltagarantal. Spec. ansökningsförfarande. Kursen går inte i läsperioden utan i augusti.
FMSF10 (E) Stationära stokastiska processer: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.
FMSF10 (MWIR) Stationära stokastiska processer: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen. / Only one of the courses FMS045 and FMSF10 may be included in the degree.
FMSF01 (M) Matematisk statistik för högskoleingenjörer: Kursen kan endast ingå i avkortad CIM.
FMSF01 (V) Matematisk statistik för högskoleingenjörer: Kursen ingår endast i TVOLY.
FMS045 (E) Stationära stokastiska processer: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.
FMS045 (I) Stationära stokastiska processer: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Matematisk modellering för antagna H07. Kursen är också valfri på programmet.
FMS045 (MWIR) Stationära stokastiska processer: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen. / Only one of the courses FMS045 and FMSF10 may be included in the degree.
FMS047 (I) Stationära stokastiska processer, projektdel: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Matematisk modellering för antagna H07. Kursen är också valfri på programmet.

Numerisk analys (LTH)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  09/10
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMN135 7,5 A E, F, Pi X E1 Adaptiva metoder för differentialekvationer KS KE U W
FMNN01 7,5 A E, F, Pi X E Numerisk linjär algebra KS KE U W
FMN100 6 A C, D, E, F, Pi X E1 Numeriska metoder för datorgrafik KS KE U W
FMNN05 7,5 A D, E, F, Pi X E1 Simuleringsverktyg KS KE U W
FMNN10 8 A F, I, Pi X E1 Numeriska metoder för differentialekvationer KS KE U W
FMN140 6 G2 V - S Beräkningsprogrammering KS KE U W
FMNN15 4 A Pi X E1 Multigridmetoder för differentialekvationer KS KE U
FMN110 7,5 A F, M, Pi X E1 Numeriska metoder i flerkroppsdynamik KS KE U W
FMN011 6 G2 C, D, L X E1 Numerisk analys KS KE U W 56 12 28 0 60
FMN050 6 G2 E, I X E1 Numerisk analys X Se fotnot nedan. KS KE U W 56 12 28 0 60
FMNF01 7,5 G2 M X E1 Numerisk analys KS KE U W 56 12 28 16 80

FMN050 (I) Numerisk analys: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Matematisk modellering för antagna H07. Kursen är också valfri på programmet.

Institutionens examensarbeten

Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
FMA820 30 C, D, E, F, I, M, Pi Examensarbete i matematik U
FMS820 30 C, D, E, F, I, Pi, RH Examensarbete i matematisk statistik U
FMN820 30 D, E, F, I, M, Pi Examensarbete i numerisk analys U