lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2009/10 - Fysiska institutionen, LTH

 09/10 

Kurslaboratoriet i fysik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  09/10
lp1
09/10
lp2
09/10
lp3
09/10
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FAF080 7,5 A F, MFOT, N X E Atom- och molekylspektroskopi KS KE U W 36 0 20 0 120
FAF604 6 G1 IBYA - S Fysik KS KE U W 28 14 8 0 110
FAFA35 6 G1 E - S Fysik - Termodynamik och atomfysik KS KE U W 26 14 12 0 90
FFF021 7,5 A E, F, MFOT, MNAV, MSOC, N X E1 Halvledarfysik KS KE U W 38 2 16 0 80
FKF021 7,5 G2 F X E2 Kärnfysik, fördjupningskurs KS KE U W 28 6 20 0 140
FAF245 4,5 G2 N - S Kvantteori KS KE U 16 16 0 0 88
FAFF01 7,5 G2 E, F, MFOT, N X E Optik och optisk design KS KE U W 26 12 15 0 150
FFF110 7,5 G2 E, F, MFOT, MNAV, MSOC, N X E2 Process- och komponentteknologi KS KE U W 24 10 24 0 100
FAF260 6 G1 M - S Tillämpad vågrörelselära KS KE U W 42 14 12 0 92
FAFF10 15 G2 F - S Atom- och kärnfysik med tillämpningar KS KE U W 42 20 10 0 120 24 26 20 5 120
FAFN20 15 A F, K, MNAV, N X E Fenomen i nanovetenskap - effekter av storlek och självorganisation KS KE U W 28 0 0 0 92 28 0 0 0 92
FAFA40 8 G1 IBYI, IBYV - S Fysik KS KE U W 28 14 8 0 138 2 2 4 0 4
FAFA05 12 G1 N - S Fysik – Våglära, termodynamik och atomfysik KS KE U W 32 14 14 0 80 32 18 12 0 100
FMF121 7,5 A F X E1 Kärnstrukturteori KS KE U W 14 0 4 0 78 14 0 4 0 78
FFFA01 7 G1 N - S Nanovetenskap och nanoteknik – en introduktion KS KE U W 36 6 16 4 62 0 0 0 24 38
FMFF05 6 G2 F - S Statistisk termodynamik med tillämpningar KS KE U W 28 28 12 0 32 0 0 8 28 64
FAFA25 9 G1 F - S Vågutbredning och introduktion till Teknisk fysik KS KE U W 32 28 18 0 90 6 14 0 0 50
FKFN05 7,5 A E, F, N - E2 Experimentella verktyg i subatomär fysik KS KE U W 10 8 20 5 140
FAFA10 9 G1 E - S Fysik – Kvantfenomen och nanoteknologi X Se fotnot nedan. KS KE U W 28 12 21 20 159
FAFA10 N 28 36 21 6 160
FAFA10 E, F X Se fotnot nedan. 28 12 21 20 159
FFF042 7,5 A MNAV X E2 Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter KS KE U W 30 12 16 0 130
FFF042 E, F, MSOC, N X Se fotnot nedan. 30 12 16 10 130
FFF115 7,5 A E, F, MNAV, MSOC, N X E1 Höghastighetselektronik KS KE U W 32 10 8 60 60
FAF108 7,5 G1 V - S Inledande fysik KS KE U W 48 28 18 20 86
FMF170 7,5 G2 F, I, Pi X E Komplex ekonomi KS KE U W 28 14 0 0 158
FAFN15 7,5 A F, K, MNAV, N X E2 Kristalltillväxt och halvledarepitaxi KS KE U W 18 8 0 0 150
FAFN01 7,5 A E, F, MFOT, N X E Lasrar KS KE U W 26 12 15 0 150
FBR030 7,5 A F X E1 Molekylfysik KS KE U W 28 6 4 12 150
FAFF20 7,5 G2 C, D, E, F, MFOT, N, Pi X E Multispektral avbildning KS KE U W 24 4 15 0 75
FAFF25 11 G2 C, D - S Fysik KS KE U W 16 8 4 0 40 20 12 9 6 120
FMFF10 7,5 G2 F X E1 Astrofysik - stjärnor och kärnor X Se fotnot nedan. KS KE U W 28 0 0 0 108
FFFF01 7,5 G2 N, Pi - S Elektroniska material KS KE U W 34 18 10 0 100
FAFA20 10 G1 W - S Energi- och miljöfysik KS KE U W 52 28 18 2 166
FFFF05 7,5 G2 F - S Fasta tillståndets fysik KS KE U W 34 14 14 0 100
FAF095 7,5 A E, F, MFOT, MNAV, N X E Fotonik och optisk kommunikation KS KE U W 26 12 15 0 150
FAFA30 8 G1 BI - S Fysik – elektricitetslära, gaser och vätskor KS KE U W 40 28 12 0 110
FBR024 7,5 A F, MFOT X E1 Laserbaserad förbränningsdiagnostik KS KE U W 28 4 8 10 150
FAFN05 7,5 A F, MFOT, MNAV X E Ljus - materia växelverkan KS KE U W 26 12 10 1 160
FFFN05 7,5 A F, K, MNAV, N X E Nanomaterial - Termodynamik och kinetik KS KE U W 28 14 0 0 172
FMF061 4,5 G2 E, F, Pi - S Relativitetsteori KS KE U W 21 21 0 0 78
FKFN01 7,5 A F, MNAV - E2 Tillämpad subatomär fysik KS KE U W 14 6 10 10 120
FMFF01 3 G2 F - S Vektoranalys KS KE U W 14 14 0 0 50
FKF100 7,5 A E, F, W X E1 Miljömätteknik KS KE U W 10 0 10 2 80 8 0 4 4 80
FAFF05 15 G2 N - S Projekt nanoingenjör KS KE U W 36 2 0 8 114 0 0 0 8 152
FKFF01 4 G2 B, F, K, RH, W X E Atmosfärskemi och -fysik KS KE U W 14 12 0 4 75
FFFN01 7,5 A E, F, MNAV, N X E2 Avancerad framställning av nanostrukturer X Se fotnot nedan. KS KE U W 12 0 32 3 100
FFFN01 E, F, MNAV, N X Se fotnot nedan. 12 0 32 3 100
FAFN10 7,5 A F, MFOT X E Avancerade laser- och optiksystem KS KE U W 26 12 10 0 150
FAFA15 9 G1 I - S Energi- och miljöfysik KS KE U W 52 28 18 0 142
FAF280 4,5 G2 F X E1 Experimentell fysik KS KE U W 10 6 15 6 70
FAF220 7,5 G1 Pi - S Fysik KS KE U W 40 24 20 0 115
FAFA01 9 G1 E - S Fysik - Mekanik och vågor KS KE U W 48 24 18 0 150
FBR012 7,5 G2 F, I, M, W X E1 Grundläggande förbränning X Se fotnot nedan. KS KE U W 24 8 8 60 100
FAFF15 7,5 G2 N - S Hållbar utveckling med nanoperspektiv KS KE U 20 32 0 10 80
FMFN05 7,5 A E, F, N X E1 Kaos KS KE U W 28 14 0 10 120
ESS030 4,5 G2 D, E - S Komponentfysik KS KE U W 28 12 8 0 72
FAF150 7,5 A D, E, F, MFOT, N, Pi X E Medicinsk optik X Se fotnot nedan. KS KE U W 24 15 10 70 80
FKF070 7,5 A F X E2 Modern subatomär fysik KS KE U W 27 0 0 8 160
FFF160 7,5 A E, F, MNAV, MSOC, N X E2 Nanoelektronik KS KE U W 26 0 4 42 120
FKFN10 7,5 A F - E2 Reaktorfysik KS KE U W 14 6 10 10 120
FAF085 7,5 A F, MNAV, N X E2 Svepspetsmikroskopi KS KE U W 28 0 26 16 130
FMF150 7,5 A F, MNAV, Pi X E1 Termodynamik och statistisk fysik KS KE U W 32 28 4 0 136

FAFA10 (E) Fysik – Kvantfenomen och nanoteknologi: Kursen ges två gånger 2009/2010.
FFF042 (E) Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter: Omtentamen enligt överenskommelse.
FMFF10 (F) Astrofysik - stjärnor och kärnor: Periodiserad. Ges nästa gång vt 2010.
FFFN01 (E, F, MNAV, N) Avancerad framställning av nanostrukturer: Kursen ges två gånger per läsår.
FBR012 (I) Grundläggande förbränning: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Energi- och miljötteknik för antagna H07. Kursen är också valfri på programmet.
FAF150 (D, E, Pi) Medicinsk optik: Tentamen (för högre betyg) enligt överenskommelse.
FAF150 (F, N) Medicinsk optik: Tentamen (för högre betyg) efter överenskommelse.

Institutionens examensarbeten

Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
PHYM01 30 C, D, E, F, I, N Examensarbete i fysik U