lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2009/10 - Inst f datavetenskap (LTH)

 09/10 

Datavetenskap

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  09/10
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EDAN05 7,5 A D, E, F, Pi X E Algoritmteori KS KE U W
EDA150 3 G1 C, D, E, F, M, N, Pi X S C-programmering X Se fotnot nedan. KS KE U W
EDA150 C, D, E, F, M, N, Pi X Se fotnot nedan.
EDA070 3 G1 D - S Datorer och datoranvändning KS KE U W
EDA221 7,5 G2 C, D, E, F, L, Pi X E2 Datorgrafik KS KE U W
EDA385 7,5 A D, E, MSOC X E2 Konstruktion av inbyggda system, fördjupningskurs KS KE U W
EDA061 4,5 G2 C, E, F, I, L - S Objektorienterad modellering och design X Se fotnot nedan. KS KE U W
EDA230 7,5 A D, E, F X S Optimerande kompilatorer KS KE U W
ETS032 7,5 G2 C, D, E, F, I, L, Pi - S Programvaruutveckling för stora system KS KE U W
ETS032 IDA, IDL
EDAA05 8 G1 D - S Datorer i system KS KE U W
ETS672 7,5 G2 IDA - S Kravhantering KS KE U W
EDAF10 7,5 G2 D, E - S Objektorienterad modellering och diskreta strukturer X Se fotnot nedan. KS KE U W
EDA016 7,5 G1 C, D - S Programmeringsteknik KS KE U W
EDA040 6 G2 C, D, E, F, M X E2 Realtidsprogrammering KS KE U W
EDA698 7,5 G2 IDA - S Realtidssystem KS KE U W
EDA171 7,5 A C, D, E, F, Pi X E2 Språkbehandling och datalingvistik KS KE U W
EDA120 6 G2 D, E, F, Pi X E2 Funktionsprogrammering KS KE U W
EDAN10 7,5 A C, D, E X E2 Konfigurationshantering KS KE U W
EDA075 7,5 A C, D, E, F, Pi X S Mobilgrafik KS KE U W
EDA270 9 A C, D - S Coachning av programvaruteam KS KE U W
EDA017 9 G1 E, I - S Programmeringsteknik KS KE U W
EDA017 F 22 0 22 0 70
EDA260 6 G2 C, D, E, I, Pi - S Programvaruutveckling i grupp – projekt KS KE U W
EDAN01 7,5 A D, E, Pi X E2 Constraint-programmering KS KE U W
EDA216 7,5 G2 C, D, E, F, I, L, N, Pi X S Databasteknik KS KE U W
EDAA01 7,5 G1 E, F, L, N, Pi, W - S Programmeringsteknik - fördjupningskurs KS KE U W
EDAA01 C, D, I, M X Se fotnot nedan.
ETS200 7,5 A C, D, E, I X E1 Programvarutestning KS KE U W
EDA046 7,5 A E X E2 Spelmotorteknologi KS KE U W
EDA046 C, D, F, Pi X Se fotnot nedan. Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
EDA031 7,5 G2 C, D, E, F, Pi X S C++ - programmering KS KE U W 0 0 0 0 60
EDA636 7,5 G2 IDA, IDL - S Databaser KS KE U W 0 0 0 4 80
EDA180 7,5 G2 D, E, F, Pi X E2 Kompilatorteknik KS KE U W 0 0 0 0 60
EDAA10 7,5 G1 IDA - S Programmering i Java KS KE U W 14 0 14 0 85
EDA011 7,5 G1 Pi - S Programmeringsteknik KS KE U W
EDA011 N 14 0 14 0 55
EDAF05 5 G2 D, E, F, Pi - S Algoritmer, datastrukturer och komplexitet KS KE U W 20 0 12 0 100
EDAF15 5 G2 D, F, Pi - S Algoritmimplementering KS KE U W 24 12 12 0 85
EDA116 3 A D, Pi - S Algoritmimplementering – projekt på multiprocessorer KS KE U W 4 0 0 6 70
EDA101 7,5 A C, D, E, F, Pi X E2 Avancerade renderingsmetoder KS KE U W 28 0 24 0 120
ETSF01 4 G2 C, D - S Ingenjörsprocessen för programvaruutveckling - ekonomi och kvalitet KS KE U W 8 8 0 0 90
ETSA01 5 G1 C, D, I - S Ingenjörsprocessen för programvaruutveckling - metodik X Se fotnot nedan. KS KE U W 10 10 0 0 115
ETSA05 4 G1 C, D - S Ingenjörsprocessen för programvaruutveckling - samhällsaspekter KS KE U W 14 14 0 0 75
EDA095 7,5 G2 C, D, E, F - S Nätverksprogrammering KS KE U W 28 0 12 4 152
EDA050 4,5 G2 C, D, E, F, Pi X S Operativsystem KS KE U W 24 8 8 0 90
EDAF01 3 G2 C, D, E, F, Pi X S Operativsystem - projekt KS KE U W 4 0 0 0 75
EDA501 6 G1 M, W - S Programmering KS KE U W
EDA501 L 28 18 14 0 95

EDA150 (C, D, E, M, Pi) C-programmering: Kursen ges två gånger per år.
EDA150 (F, N) C-programmering: Kursen ges två gånger per läsår.
EDA061 (E) Objektorienterad modellering och design: Endast en av kurserna EDA061 och EDAF10 får ing åi examen.
EDAF10 (E) Objektorienterad modellering och diskreta strukturer: Endast en av kurserna EDA061 och EDAF10 får ingå i examen.
EDAA01 (I) Programmeringsteknik - fördjupningskurs: Kursen är obligatorisk i teknikprofilerna Matematisk modellering och System och programvaruutveckling för antagna H07. Kursen är också valfri på programmet.
EDA046 (C, D, F, Pi) Spelmotorteknologi: Periodiserad. Ges nästa gång vt 2011.
ETSA01 (I) Ingenjörsprocessen för programvaruutveckling - metodik: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen System- och programvaruutveckling för antagna H07. Kursen är också valfri på programmet.

Institutionens examensarbeten

Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
EDA688 22,5 IDA Examensarbete i datavetenskap U W
EDA689 30 IDA Examensarbete i datavetenskap U W
EDA920 30 C, D, E, F, I, M, N, Pi Examensarbete i datavetenskap U
ETS720 30 C, D, E, F, I, N Examensarbete i programvarusystem U
ETS688 22,5 IDA Examensarbete i programvaruteknik U W
ETS689 30 IDA Examensarbete i programvaruteknik U W