lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2008/09 - Inst f reglerteknik

 08/09 

Reglerteknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  08/09
lp4
FRT100 4,5 A C, D, E, F - E Internationell projektkurs i reglerteknik KS KE U W
FRTN15 7,5 A C, D, E, F, I, Pi X E1 Prediktiv reglering KS KE U W
FRTN01 10 A C, D, E, F, I, M, N, Pi X E1 Realtidssystem KS KE U W
FRT081 7,5 G2 B, K - S Processreglering KS KE U W
FRT010 7,5 G2 D, E, I - E2 Reglerteknik, allmän kurs KS KE U W
FRT010 C, M, MD
FRT010 F, Pi
FRTN10 7,5 A C, D, E, F, I, N, Pi X E1 Flervariabel reglering KS KE U W
FRT130 3 G2 D, E, F, Pi - E2 Reglerteori KS KE U W
FRT041 7,5 A C, D, E, F, I, N, Pi X E1 Systemidentifiering KS KE U W 1 Föreläsningar: 0 h
Övningar: 0 h
Laborationer: 14 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 70 h (45-minuterspass)
FRTN20 7,5 A I, M, Pi - E2 Marknadsstyrda system KS KE U W 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 28 h (45-minuterspass)
Laborationer: 8 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 70 h (45-minuterspass)
FRT095 4,5 A F, I, Pi - S Matematisk modellering, fortsättningskurs KS KE U W 1 Föreläsningar: 8 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 6 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 100 h (45-minuterspass)
FRTN05 7,5 A D, E, F, I, M, N, Pi X E1 Olinjär reglering och servosystem KS KE U W 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 28 h (45-minuterspass)
Laborationer: 12 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 112 h (45-minuterspass)
FRT090 7,5 A C, D, E, F, I, M, Pi X E1 Projekt i reglerteknik KS KE U W 1 Föreläsningar: 0 h
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 50 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 150 h (45-minuterspass)
FRT110 6 G2 RH, W - S Systemteknik KS KE U W 1 Föreläsningar: 24 h (45-minuterspass)
Övningar: 24 h (45-minuterspass)
Laborationer: 12 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 70 h (45-minuterspass)
FRT110 N Endast tentamen Endast tentamen: Kursen ges inte längre, men det finns tentamenstillfällen schemalagda detta läsår.

Institutionens examensarbeten

Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
FRT820 30 B, C, D, E, F, I, K, M, N, Pi Examensarbete i reglerteknik U